Hiển thị các bài đăng có nhãn kontumHiển thị tất cả
Bán hết tài sản ở Kontum cho người có thiện chí
Bán đất 563 Phạm Văn Đồng - Kontum - 370Tr Chính Chủ
Bán đất Thôn 3 Đakcấm - Kontum - 250Tr chính chủ
Bán đất ChuHreng - Kontum - 625Tr chính chủ
Bát đất #3MT Ngô Đức Đệ - P.Tr Hưng Đạo - Kontum - 600 Tr Chính chủ
Bán đất Lê Trọng Tấn - P.Duy Tân - Kontum - 605Tr Chính chủ
Bán đất Ngô Sỹ Liên - Kontum - P.Duy Tân - 710Tr chính chủ
Bán đất 72 Cao Bá Quát - Kontum - 305 Tr chính chủ
Bán đất Ngô Đức Đệ - Kontum -P.Trần Hưng Đạo - 665Tr chính chủ
Bán đất Thôn 4 Đakcấm - 245Tr Chính chủ
Bát đất Lê Thời Hiến - P.Lê Lợi - Kontum - 310Tr chính chủ
Bán đất Chế Lan Viên - P.Nguyễn Trãi - Kontum - 345 TR chính chủ
Bán đất Tô Hiệu - P. Trần Hưng Đạo - Kontum - 235Tr Chính chủ