Cách phân biệt sổ đỏ, sổ hồng mà không phải ai cũng biết: 

1. Sổ đỏ - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( chưa xây nhà) - bản này có màu đỏ nhất do Bộ tài nguyên môi trường bán hành. 
Lưu ý: sổ đỏ nói chung nhưng trong đó có thể là GCN quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp, đất công nghiệp và có thời hạn 5-10-20,... năm: những loại này có giá trị rất thấp so với GCN đất ở. 

2. Sau đó nếu đất ở này được xây sẽ được xây nhà trước 12/2009 thì sẽ lại do Bộ xây dựng cấp GCN quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà- giấy này có phôi in màu hồng nên dân ta hay gọi một cách trực quan là sổ hồng. 

3. Kể từ 10/2009 thì Đất ở sau khi được xây nhà sẽ do Bộ tài nguyên môi trường cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất: Có nghĩa tổng hợp các loại tài sản luôn và có phôi màu hồng. 

Vậy hiểu đơn giản thì sổ đỏ ko có giá trị bằng sổ hồng và ko phải sổ đỏ nào cũng là đất ở.

Nguồn: sưu tầm