Mặt tiền sơn đình cổng sau núi bà đen mặt tiền nhựa lớn và 1 mặt đường đất khu dân cư k quy hoạch thích hợp kinh doanh buôn bán giá sả lổ để trả bank 170 một mét giờ bán 120tr một mét 
Liên hệ 0387033520 xem đất và làm việc