Xe ít đi chỉ chạy trong TP. Mới chạy đc 152km
Xe bao mới, biển số tiến đẹp 12789
Xe chạy êm bền đi gần 100km mới sạc
Xe mua hồi tháng 3 năm 2022 mà ít đi.
Xe giấy tờ đầy đủ chính chủ
Mr. Bình 0392001994 Hồ Chí Minh