Cần bán trại gà trứng công nghiệp.
Trại gà gồm 4 chuồng, nằm trên 28 acres đất nằm trong thành phố Nagcodoches, TX. Cách Houston 2 tiếng. Income tốt, equipment và trại được bảo quản và hoạt động tốt. Quý vị có nhu cầu và chí thú làm ăn, gọi realtor Bình Phạm: 832-875-6829