BẢNG GIÁ ĐẤT NHÀ NƯỚC Ở QUẬN 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)
Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
STTTÊN ĐƯỜNGĐOẠN ĐƯỜNGGIÁ
TỪĐẾN
12345
1TRẦN NÃOXA LỘ HÀ NỘILƯƠNG ĐỊNH CỦA22
LƯƠNG ĐỊNH CỦACUỐI ĐƯỜNG13.2
2LƯƠNG ĐỊNH CỦANGÃ TƯ TRẦN NÃO - LƯƠNG ĐỊNH CỦAMAI CHÍ THỌ (NÚT GIAO THÔNG AN PHÚ)13.2
3ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOCUỐI ĐƯỜNG7.8
4ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOCUỐI ĐƯỜNG7.8
5ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH AN7.8
6ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH ANCUỐI ĐƯỜNG5.8
7ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH ANCUỐI ĐƯỜNG5.8
8ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH AN5.8
9ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH AN5.8
10ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH AN5.8
11ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG BÌNH AN5.8
12ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH AN7.8
13ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOCUỐI ĐƯỜNG7.8
14ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOCUỐI ĐƯỜNG7.8
15ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH AN7.8
16ĐƯỜNG SỐ 14, 15, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BÌNH ANCUỐI ĐƯỜNG7.8
17ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG BÌNH ANKHU DÂN CƯ HIM LAM7.8
18ĐƯỜNG SỐ 17, 18, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOLƯƠNG ĐỊNH CỦA7.7
19ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOĐƯỜNG 207.8
20ĐƯỜNG SỐ 19B, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG BÌNH AN7.8
21ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG BÌNH ANTRỌN ĐƯỜNG8.6
22ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG BÌNH AN8.6
23ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG BÌNH ANCUỐI ĐƯỜNG7.8
24ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOCUỐI ĐƯỜNG8.6
25ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOĐƯỜNG 257.8
26ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 29, PHƯỜNG BÌNH ANCUỐI ĐƯỜNG7.8
27ĐƯỜNG SỐ 26, 28 PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH ANCUỐI ĐƯỜNG7.8
28ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH AN7.8
29ĐƯỜNG SỐ 29, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOCUỐI ĐƯỜNG7.8
30ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOKHU DÂN CƯ DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN7.8
31ĐƯỜNG SỐ 30B, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG BÌNH ANCUỐI ĐƯỜNG7.8
32ĐƯỜNG SỐ 31, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOCUỐI ĐƯỜNG7.8
33ĐƯỜNG SỐ 32, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 31, PHƯỜNG BÌNH ANCUỐI ĐƯỜNG7.8
34ĐƯỜNG SỐ 33, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOKHU DÂN CƯ DỰ ÁN HÀ QUANG7.8
35ĐƯỜNG SỐ 34, PHƯỜNG BÌNH ANTRẦN NÃOĐƯỜNG SỐ 39, PHƯỜNG BÌNH AN7.8
ĐƯỜNG SỐ 39, PHƯỜNG BÌNH ANCUỐI ĐƯỜNG7.8
36ĐƯỜNG SỐ 35, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 34, PHƯỜNG BÌNH ANCUỐI ĐƯỜNG7.8
37ĐƯỜNG SỐ 36, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG BÌNH ANCUỐI ĐƯỜNG7.8
38ĐƯỜNG SỐ 37, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG BÌNH ANCUỐI ĐƯỜNG7.8
39ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG BÌNH ANTRỌN ĐƯỜNG7.8
40ĐƯỜNG SỐ 39, PHƯỜNG BÌNH ANTRỌN ĐƯỜNG7.8
41ĐƯỜNG SỐ 40, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 37, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 39, PHƯỜNG BÌNH AN7.8
42ĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG BÌNH ANCUỐI ĐƯỜNG7.8
43ĐƯỜNG SỐ 45, PHƯỜNG BÌNH ANLƯƠNG ĐỊNH CỦAĐƯỜNG SỐ 47, PHƯỜNG BÌNH AN7.8
44ĐƯỜNG SỐ 46, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG SỐ 45, PHƯỜNG BÌNH ANCUỐI ĐƯỜNG7.8
45ĐƯỜNG SỐ 47, PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG VÀNH ĐAI TÂY (DỰ ÁN 131)CUỐI ĐƯỜNG7.8
46ĐẶNG HỮU PHỔ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 39, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN7.8
47ĐỖ QUANG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THỦYCUỐI ĐƯỜNG7.8
48ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNCUỐI ĐƯỜNG6.6
49ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTRỌN ĐƯỜNG6.6
50ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNLÊ THƯỚCCUỐI ĐƯỜNG6.6
51ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNLÊ THƯỚCCUỐI ĐƯỜNG8.4
52ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNVÕ TRƯỜNG TOẢNCUỐI ĐƯỜNG10.5
53ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNVÕ TRƯỜNG TOẢNCUỐI ĐƯỜNG7.8
54ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNVÕ TRƯỜNG TOẢNCUỐI ĐƯỜNG7.8
55ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTRỌN ĐƯỜNG7.8
56ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THỦYCUỐI ĐƯỜNG7.8
57ĐƯỜNG 40, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNNGUYỄN VĂN HƯỞNGCUỐI ĐƯỜNG6.6
58ĐƯỜNG 41, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNGNGUYỄN BÁ HUÂN7.8
59ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 41, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 48, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN6.6
60ĐƯỜNG 43, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTRỌN ĐƯỜNG6.6
61ĐƯỜNG 44, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 41, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNCUỐI ĐƯỜNG6.6
62ĐƯỜNG 46, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNGCUỐI ĐƯỜNG7.8
63ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 59, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN6.6
64ĐƯỜNG 48, 59 PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTRỌN ĐƯỜNG7.8
65ĐƯỜNG 49B, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THỦYCUỐI ĐƯỜNG7.8
66ĐƯỜNG 50, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THỦYLÊ VĂN MIẾN7.4
67ĐƯỜNG 54, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 49B, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNCUỐI ĐƯỜNG6.6
68ĐƯỜNG 55, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 41CUỐI ĐƯỜNG6.6
69ĐƯỜNG 56, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTRỌN ĐƯỜNG6.6
70ĐƯỜNG 57, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 44CUỐI ĐƯỜNG6.6
71ĐƯỜNG 58, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 55CUỐI ĐƯỜNG6.6
72ĐƯỜNG 60, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 59, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 61, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN6.6
73ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNCUỐI ĐƯỜNG6.6
74ĐƯỜNG 62, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 61, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNCUỐI ĐƯỜNG6.6
75ĐƯỜNG 63, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 64, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNCUỐI ĐƯỜNG6.6
76ĐƯỜNG 64, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNCUỐI ĐƯỜNG6.6
77ĐƯỜNG 65, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNGCUỐI ĐƯỜNG7.5
78ĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNGĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN6.6
79ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNCUỐI ĐƯỜNG7.8
80ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNCUỐI ĐƯỜNG6.6
81ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNNGUYỄN Ư DĨCUỐI ĐƯỜNG7.8
82ĐƯỜNG SỐ 5, KP 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNNGUYỄN Ư DĨCUỐI ĐƯỜNG8.1
83ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)TRỌN ĐƯỜNG8.4
84LÊ THƯỚC, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXA LỘ HÀ NỘIĐƯỜNG 12, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN8.4
85LÊ VĂN MIẾN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNGTHẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN7.8
86NGÔ QUANG HUY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNGTHẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN8.4
87NGUYỄN BÁ HUÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THỦYCUỐI ĐƯỜNG8.4
88NGUYỄN BÁ LÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THỦYXA LỘ HÀ NỘI8.4
89NGUYỄN CỪ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXUÂN THỦYCUỐI ĐƯỜNG8.4
90NGUYỄN ĐĂNG GIAI, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNCUỐI ĐƯỜNG8.4
91NGUYỄN DUY HIỆU, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀNCUỐI ĐƯỜNG8.4
92NGUYỄN Ư DĨ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTRẦN NGỌC DIỆNCUỐI ĐƯỜNG8.4
93NGUYỄN VĂN HƯỞNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)CUỐI ĐƯỜNG9.2
94QUỐC HƯƠNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXA LỘ HÀ NỘIĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN9.2
95THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNXA LỘ HÀ NỘIĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)14.6
96TỐNG HỮU ĐỊNH, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNGTHẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN8.4
97TRẦN NGỌC DIỆN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNCUỐI ĐƯỜNG9.2
98TRÚC ĐƯỜNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNCUỐI ĐƯỜNG10.2
99VÕ TRƯỜNG TOẢNXA LỘ HÀ NỘICUỐI ĐƯỜNG9.6
100XA LỘ HÀ NỘICHÂN CẦU SÀI GÒNCẦU RẠCH CHIẾC14.4
101XUÂN THỦY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNG11
QUỐC HƯƠNGNGUYỄN VĂN HƯỞNG9.6
102ĐƯỜNG CHÍNH (ĐOẠN 1. DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 12M - 17M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTHẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNCUỐI ĐƯỜNG7.4
103ĐƯỜNG NHÁNH CỤT (DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 7M-12M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNTRỌN ĐƯỜNG6.8
104AN PHÚ, PHƯỜNG AN PHÚXA LỘ HÀ NỘICUỐI ĐƯỜNG9.2
105ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, PHƯỜNG AN PHÚĐOÀN HỮU TRƯNGCUỐI ĐƯỜNG6.6
106ĐỖ XUÂN HỢP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - AN PHÚNGUYỄN DUY TRINHCẦU NAM LÝ6
107ĐOÀN HỮU TRƯNG, PHƯỜNG AN PHÚTRỌN ĐƯỜNG7.8
108ĐƯỜNG 51-APTRỌN ĐƯỜNG7
109ĐƯỜNG 52-APTRỌN ĐƯỜNG7
110ĐƯỜNG 53-APĐƯỜNG 51-APĐƯỜNG 59-AP7
111ĐƯỜNG 54-APTHÂN VĂN NHIẾPĐƯỜNG 53-AP7
112ĐƯỜNG 55-APTHÂN VĂN NHIẾPĐƯỜNG 59-AP7
113ĐƯỜNG 63-APĐƯỜNG 57-APĐƯỜNG 51-AP7
114ĐƯỜNG 57-APĐƯỜNG 51-APCUỐI ĐƯỜNG7
115ĐƯỜNG 58-APĐƯỜNG 51-APTHÂN VĂN NHIẾP7
116ĐƯỜNG 59-APĐƯỜNG 51-APTHÂN VĂN NHIẾP7
117ĐƯỜNG 60-APĐƯỜNG 51-APTHÂN VĂN NHIẾP7
118ĐƯỜNG 61-APĐƯỜNG 51-APĐƯỜNG 53-AP7
119ĐƯỜNG 62-APĐƯỜNG 53-APĐƯỜNG 54-AP7
120ĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), KP1, PHƯỜNG AN PHÚLƯƠNG ĐỊNH CỦACUỐI ĐƯỜNG6.6
121ĐƯỜNG 1, KP4, PHƯỜNG AN PHÚXA LỘ HÀ NỘIĐƯỜNG 89.2
122ĐƯỜNG 2 (KHU NHÀ Ở 280 LƯƠNG ĐỊNH CỦA), KP1, PHƯỜNG AN PHÚLƯƠNG ĐỊNH CỦACUỐI ĐƯỜNG9.2
123ĐƯỜNG 2, KP4, PHƯỜNG AN PHÚXA LỘ HÀ NỘICUỐI ĐƯỜNG6.6
124ĐƯỜNG 3, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 2, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐẶNG TIẾN ĐÔNG8.8
125ĐƯỜNG 4, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 3, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 86.6
126ĐƯỜNG 5, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 4, KP4, PHƯỜNG AN PHÚAN PHÚ7
127ĐƯỜNG 7, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 1, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐOÀN HỮU TRƯNG6.6
128ĐƯỜNG 8, KP4, PHƯỜNG AN PHÚAN PHÚĐOÀN HỮU TRƯNG8.8
129ĐƯỜNG 9, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐOÀN HỮU TRƯNGCUỐI ĐƯỜNG6.3
130ĐƯỜNG 10, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐOÀN HỮU TRƯNGCUỐI ĐƯỜNG7.8
131ĐƯỜNG 11, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐOÀN HỮU TRƯNGCUỐI ĐƯỜNG6.6
132ĐƯỜNG 12, KP4, PHƯỜNG AN PHÚXA LỘ HÀ NỘICUỐI ĐƯỜNG6.6
133ĐƯỜNG 13, KP4, PHƯỜNG AN PHÚAN PHÚGIANG VĂN MINH5.2
134ĐƯỜNG 14, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 13, KP4, PHƯỜNG AN PHÚCUỐI ĐƯỜNG6.6
135ĐƯỜNG 15, KP4, PHƯỜNG AN PHÚAN PHÚCUỐI ĐƯỜNG8
136ĐƯỜNG 16, KP4, PHƯỜNG AN PHÚAN PHÚCUỐI ĐƯỜNG8
137ĐƯỜNG 17, KP4, PHƯỜNG AN PHÚXA LỘ HÀ NỘICUỐI ĐƯỜNG7.5
138ĐƯỜNG 18, KP4, PHƯỜNG AN PHÚVÕ TRƯỜNG TOẢNĐƯỜNG 20, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ10.5
139ĐƯỜNG 19, KP4, PHƯỜNG AN PHÚVÕ TRƯỜNG TOẢNĐƯỜNG 20, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ9.2
140ĐƯỜNG 20, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 18ĐƯỜNG 19, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ9.2
141ĐƯỜNG 21, KP4, PHƯỜNG AN PHÚGIANG VĂN MINHCUỐI ĐƯỜNG8
142ĐƯỜNG 22, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 21, KP4, PHƯỜNG AN PHÚCUỐI ĐƯỜNG8
143ĐƯỜNG 23, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 2, KP4, PHƯỜNG AN PHÚCUỐI ĐƯỜNG8
144ĐƯỜNG 24, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)XA LỘ HÀ NỘICUỐI ĐƯỜNG10.2
145ĐƯỜNG 25, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)ĐƯỜNG BẮC NAM II, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)CUỐI ĐƯỜNG9.9
146ĐƯỜNG 26, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)ĐƯỜNG 29, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ, (QH 87HA)CUỐI ĐƯỜNG9.9
147ĐƯỜNG 27, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)ĐƯỜNG 26, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ, (QH 87HA)CUỐI ĐƯỜNG9.9
148ĐƯỜNG 28, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)ĐƯỜNG 27, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ, (QH 87HA)CUỐI ĐƯỜNG9.9
149ĐƯỜNG 29, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)ĐƯỜNG BẮC NAM II, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)CUỐI ĐƯỜNG9.9
150ĐƯỜNG SỐ 1 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚTHÂN VĂN NHIẾPCUỐI ĐƯỜNG8
151THÂN VĂN NHIẾPNGUYỄN THỊ ĐỊNHCUỐI ĐƯỜNG8
152ĐƯỜNG SỐ 2 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 1 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚCUỐI ĐƯỜNG8
153ĐƯỜNG SỐ 3 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 1 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 2 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ8
154ĐƯỜNG SỐ 4 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 2 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 3 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ8
155ĐƯỜNG SỐ 5 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 2 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚTHÂN VĂN NHIẾP8
156ĐƯỜNG SỐ 6 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 2 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 3 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ8
157ĐƯỜNG SỐ 7 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 1 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚCUỐI ĐƯỜNG8
158ĐƯỜNG BẮC NAM II, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)XA LỘ HÀ NỘICUỐI ĐƯỜNG9.6
159ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY I, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)MAI CHÍ THỌCUỐI ĐƯỜNG9.6
160ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)TRỌN ĐƯỜNG19.5
161ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)TRỌN ĐƯỜNG19.5
162ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)TRỌN ĐƯỜNG19.5
163ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)TRỌN ĐƯỜNG19.5
164ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)TRỌN ĐƯỜNG19.5
165ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)ĐƯỜNG GIANG VĂN MINHCUỐI ĐƯỜNG21
166ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHTRỌN ĐƯỜNG8
167ĐƯỜNG SỐ 2 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG C (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG E (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH8
168ĐƯỜNG SỐ 3 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG SỐ 9 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG A (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH8
169ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG C (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH8
170ĐƯỜNG SỐ 5 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG E (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG F (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH8
171ĐƯỜNG SỐ 6 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H). KP1, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG G (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH8
172ĐƯỜNG SỐ 7 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H). KP1, PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH8
173ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), KP1, PHƯỜNG AN PHÚCUỐI ĐƯỜNG8
174ĐƯỜNG SỐ 9 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHTRỌN ĐƯỜNG8
175ĐƯỜNG E (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH8
176ĐƯỜNG F (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH8
177ĐƯỜNG G (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH8.4
178ĐƯỜNG 6, KP4, PHƯỜNG AN PHÚĐẶNG TIẾN ĐÔNGĐƯỜNG 8, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ8
179GIANG VĂN MINH, PHƯỜNG AN PHÚXA LỘ HÀ NỘICUỐI ĐƯỜNG9.2
180ĐỒNG VĂN CỐNGMAI CHÍ THỌCẦU GIỒNG ÔNG TỐ 26.8
CẦU GIỒNG ÔNG TỐ 2ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA ĐÔNG8.4
181NGUYỄN THỊ ĐỊNHĐƯỜNG DẪN CAO TỐC TPHCM-LONG THÀNH- DẦU GIÂYCẦU GIỒNG ÔNG TỐ 18
CẦU GIỒNG ÔNG TỐ 1VÕ CHÍ CÔNG9.8
VÕ CHÍ CÔNGPHÀ CÁT LÁI7.5
182ĐƯỜNG SONG HÀNH (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTRẦN NÃOMAI CHÍ THỌ15
183NGUYỄN HOÀNGXA LỘ HÀ NỘILƯƠNG ĐỊNH CỦA14
184NGUYỄN QUÝ ĐỨCĐƯỜNG SONG HÀNH (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚCUỐI ĐƯỜNG14.4
185VŨ TÔNG PHANNGUYỄN HOÀNGCUỐI ĐƯỜNG13.5
186TRẦN LỰUVŨ TÔNG PHANCUỐI ĐƯỜNG13.5
187ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTRẦN LỰULƯƠNG ĐỊNH CỦA12.4
188ĐƯỜNG SỐ 4A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTRẦN LỰUCUỐI ĐƯỜNG12.2
189ĐƯỜNG 5 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTRẦN NÃONGUYỄN QUÝ CẢNH12.4
190THÁI THUẬNNGUYỄN QUÝ CẢNHCUỐI ĐƯỜNG12.6
191ĐƯỜNG 7 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 5 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTHÁI THUẬN13.5
192ĐƯỜNG 7C (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 5 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 7 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.5
193NGUYỄN QUÝ CẢNHĐƯỜNG SONG HÀNH (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚVŨ TÔNG PHAN13.5
194ĐƯỜNG 8 A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 7C (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 9 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.5
195ĐƯỜNG 9 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚNGUYỄN QUÝ ĐỨCTHÁI THUẬN12.6
196ĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - BÌNH ANVŨ TÔNG PHANĐƯỜNG VÀNH ĐAI TÂY (DỰ ÁN 131)12.6
197ĐƯỜNG 11 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - BÌNH ANĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - BÌNH ANLƯƠNG ĐỊNH CỦA12.6
198ĐƯỜNG 12 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTRẦN LỰUĐƯỜNG 37 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ12
199ĐƯỜNG 14 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SONG HÀNH (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚVŨ TÔNG PHAN13.5
200ĐƯỜNG 15 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚNGUYỄN HOÀNGĐƯỜNG 23 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ12.2
201DƯƠNG VĂN ANNGUYỄN HOÀNGĐƯỜNG 17 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.5
202ĐƯỜNG 17 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTHÁI THUẬNĐƯỜNG 14 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.5
203ĐƯỜNG 18 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 17 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 20 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.5
204ĐƯỜNG 18A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTHÁI THUẬNĐƯỜNG 18 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.5
205ĐƯỜNG 19 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTHÁI THUẬNĐƯỜNG 22 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.5
206ĐƯỜNG SỐ 20 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 17 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚDƯƠNG VĂN AN13.5
207ĐƯỜNG SỐ 22 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚVŨ TÔNG PHANĐƯỜNG 16 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.5
208ĐƯỜNG SỐ 23 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚDƯƠNG VĂN ANĐƯỜNG 19 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ12.2
209ĐƯỜNG SỐ 24 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚVŨ TÔNG PHANĐỖ PHÁP THUẬN12.4
210ĐƯỜNG SỐ 25 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚVŨ TÔNG PHANĐỖ PHÁP THUẬN12.4
211ĐƯỜNG SỐ 28 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐỒ PHÁP THUẬNĐƯỜNG 31C (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ12.4
212ĐƯỜNG SỐ 29 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTRỌN ĐƯỜNG12.4
213CAO ĐỨC LÂNLƯƠNG ĐỊNH CỦANGUYỄN HOÀNG13.5
214ĐỖ PHÁP THUẬNCAO ĐỨC LÂNĐƯỜNG 32 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.5
215BÙI TÁ HÁNTRỌN ĐƯỜNG13.5
216ĐƯỜNG SỐ 31A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚBÙI TÁ HÁNCUỐI ĐƯỜNG11.9
217ĐƯỜNG SỐ 31B (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚBÙI TÁ HÁNCUỐI ĐƯỜNG13.5
218ĐƯỜNG SỐ 31C (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚBÙI TÁ HÁNĐƯỜNG 28 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.5
219ĐƯỜNG SỐ 31D (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚBÙI TÁ HÁNĐƯỜNG 28 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.5
220ĐƯỜNG SỐ 31E (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚBÙI TÁ HÁNĐƯỜNG 28 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.5
221ĐƯỜNG SỐ 31F (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚBÙI TÁ HÁNĐƯỜNG 28 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.5
222ĐƯỜNG SỐ 32 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚCAO ĐỨC LÂNTRẦN LỰU12
223ĐƯỜNG SỐ 33 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTRỌN ĐƯỜNG12
224ĐƯỜNG SỐ 34 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 4A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚCUỐI ĐƯỜNG12
225ĐƯỜNG SỐ 35 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 37 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚLƯƠNG ĐỊNH CỦA12
226ĐƯỜNG SỐ 36 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚBÙI TÁ HÁNĐƯỜNG 35 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ12
227ĐƯỜNG SỐ 37 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTRẦN LỰUCAO ĐỨC LÂN12.4
228ĐƯỜNG 3.5, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINHĐƯỜNG 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.4
229ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 17, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 17, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG NGUYỄN VĂN GIÁP5.2
230ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINHĐƯỜNG 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.2
ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 17, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.8
231ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 17, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.4
232ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGCUỐI ĐƯỜNG4.8
233ĐƯỜNG 10, 11, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 18, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.8
234ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGGIÁO XỨ MỸ HÒA4.8
235ĐƯỜNG 13, 15, 16, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 18, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.8
236ĐƯỜNG 14, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGGIÁO XỨ MỸ HÒAĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.8
237ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 10, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 17, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.4
238ĐƯỜNG 19, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 11, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.1
239ĐƯỜNG 20, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINHĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.8
240ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH ĐƯỜNG 23, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.1
ĐƯỜNG 23, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 37, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.4
241ĐƯỜNG 22, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 28, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG3.7
242ĐƯỜNG 23, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 31, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.5
243ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 23, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG3.9
244ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGCUỐI ĐƯỜNG4.2
245ĐƯỜNG 26, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 27, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 25, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG3.7
246ĐƯỜNG 27, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGCUỐI ĐƯỜNG4.4
247ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.5
248ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.2
249ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINHĐƯỜNG 31, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.8
250ĐƯỜNG 31, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 23, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGCUỐI ĐƯỜNG4.2
251ĐƯỜNG 32, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINHĐƯỜNG 31, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.5
252ĐƯỜNG 33, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINHDỰ ÁN CÔNG TY THỦ THIÊM4.5
KHU DÂN CƯ HIỆN HỮUĐƯỜNG 51, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.1
253ĐƯỜNG 34, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINHCUỐI ĐƯỜNG4.2
254ĐƯỜNG 35, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 13, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 17, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.5
255ĐƯỜNG 37, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGCUỐI ĐƯỜNG4.8
256ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGLÊ VĂN THỊNHNGUYỄN TRUNG NGUYỆT4.8
257ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINHNGUYỄN TRUNG NGUYỆT4.8
258ĐƯỜNG 40, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN VĂN GIÁPNGUYỄN ĐÔN TIẾT3.7
259ĐƯỜNG 41, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN TRUNG NGUYỆTĐƯỜNG 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.2
260ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGLÊ VĂN THỊNHĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.8
261ĐƯỜNG 43, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGCUỐI ĐƯỜNG4.8
262ĐƯỜNG 44, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGCUỐI ĐƯỜNG4.8
263ĐƯỜNG 46, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 48, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGCUỐI ĐƯỜNG4.8
264ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINHĐƯỜNG 50, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.4
265ĐƯỜNG 48, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 46, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGCUỐI ĐƯỜNG4.5
266ĐƯỜNG 49, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINHĐƯỜNG 52, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG6
267ĐƯỜNG 50, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 46, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 49, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.1
268ĐƯỜNG 53, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 54, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 33, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.4
269ĐƯỜNG 54, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 51, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGCUỐI ĐƯỜNG5.4
270ĐƯỜNG 56, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 63, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐỖ XUÂN HỢP5.1
271ĐƯỜNG 60, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 56, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 59, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.1
272ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 56, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 53, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.1
273ĐƯỜNG 62, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 51, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 56, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.1
274ĐƯỜNG 63, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINHĐƯỜNG 51, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.1
275ĐƯỜNG NỘI BỘ THUỘC DỰ ÁN CÔNG TY THÁI DƯƠNG, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINHCUỐI ĐƯỜNG5.1
276ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINHCUỐI ĐƯỜNG6.6
277ĐƯỜNG SỐ 5 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINHĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG6.2
278ĐƯỜNG SỐ 6 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG SỐ 5 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG6.2
279ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGCUỐI ĐƯỜNG6.2
280NGUYỄN TRUNG NGUYỆT, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINHĐƯỜNG 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.4
281NGUYỄN VĂN GIÁP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG BÌNH TRƯNGHẺM 112, ĐƯỜNG 424.2
HẺM 112, ĐƯỜNG 42ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.8
ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGCUỐI ĐƯỜNG4.2
282ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CÁT LÁILÊ VĂN THỊNHNGUYỄN VĂN GIÁP3.7
283ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINHĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY4.4
284LÊ HỮU KIỀUNGUYỄN THỊ ĐỊNHBÁT NÀN6
285ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINHĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY4
286ĐƯỜNG 53-BTTLÊ HỮU KIỀUBÁT NÀN5.2
287BÁT NÀNĐỒNG VĂN CỐNGCUỐI ĐƯỜNG4
288ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINHĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY4.4
289ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNHNGUYỄN TƯ NGHIÊM4.4
290NGUYỄN ĐĂNG ĐẠOĐƯỜNG 47-BTTĐƯỜNG 53-BTT5.2
291ĐƯỜNG 47-BTTLÊ HỮU KIỀUBÁT NÀN5.2
292ĐƯỜNG 48-BTTLÊ HỮU KIỀUBÁT NÀN5.2
293ĐƯỜNG 49-BTTLÊ HỮU KIỀUBÁT NÀN5.2
294ĐƯỜNG 50-BTTLÊ HỮU KIỀUNGUYỄN ĐẶNG ĐẠO5.2
295ĐƯỜNG 51-BTTLÊ HỮU KIỀUNGUYỄN ĐẶNG ĐẠO5.2
296ĐƯỜNG 52-BTTLÊ HỮU KIỀUBÁT NÀN5.2
297ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYTRỌN ĐƯỜNG5.2
298ĐƯỜNG 13, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 14, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY4.4
299ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG BÌNH TRƯNG (PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - CÁT LÁI)ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY4.4
ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 30, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY4.4
300ĐƯỜNG 14, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINHĐƯỜNG 33, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY4.4
301ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY3.7
302ĐƯỜNG 15, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINHĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY3.7
303ĐƯỜNG 17, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINHSÔNG GIỒNG ÔNG TỐ3.7
304ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 3, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 28, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY3.7
305ĐƯỜNG 19, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINHĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY3.7
306ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 22, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY3.7
307ĐƯỜNG 22, KHU PHỐ 1, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINHĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY3.7
308ĐƯỜNG 22, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINHCUỐI ĐƯỜNG3.7
309ĐƯỜNG 23, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINHCUỐI ĐƯỜNG4
310ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNHĐƯỜNG 5, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY3.7
311ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINHĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY3.7
312ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNHLÊ HỮU KIỀU3.7
313ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG BÌNH TRƯNG (PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - CÁT LÁI)NGUYỄN TƯ NGHIÊM3.7
314ĐƯỜNG 31, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN TUYỂNĐƯỜNG 13, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY3.7
315ĐƯỜNG 32, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNHCUỐI ĐƯỜNG4.4
316ĐƯỜNG 33, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 13, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYLÊ VĂN THỊNH3.7
317ĐƯỜNG 34, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 5, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY3.7
318ĐƯỜNG 35, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN TUYỂNNGUYỄN DUY TRINH4
319ĐƯỜNG 36, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNHCUỐI ĐƯỜNG3.7
320ĐƯỜNG 37, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 13, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 35, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY3.7
321ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 1, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 19, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY3.7
322ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 10, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYLÊ VĂN THỊNH4.4
323ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG (PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - CÁT LÁI)NGUYỄN THỊ ĐỊNHĐƯỜNG 10, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY4.4
324ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYCUỐI ĐƯỜNG3.7
325ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG BÌNH TRƯNG (PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - CÁT LÁI)CUỐI ĐƯỜNG3.7
326ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNHCUỐI ĐƯỜNG3.7
327ĐƯỜNG SỐ 26, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNHCUỐI ĐƯỜNG4
328ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYTRỌN ĐƯỜNG3.7
329ĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINHCUỐI ĐƯỜNG3.7
330ĐƯỜNG SỐ 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYCUỐI ĐƯỜNG3.7
331LÊ VĂN THỊNHNGUYỄN DUY TRINHNGUYỄN THỊ ĐỊNH5.8
332NGUYỄN DUY TRINHCẦU GIỒNG ÔNG TỐ 1CẦU XÂY DỰNG6.6
333NGUYỄN TƯ NGHIÊM, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINHNGUYỄN TUYỂN5.8
334NGUYỄN TUYỂN, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYTRỌN ĐƯỜNG5.8
335ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNHTRỊNH KHẮC LẬP6.6
336ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNHĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI6.6
337ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG5.2
338ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNHĐƯỜNG 3, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI4.4
339ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢIĐƯỜNG 3, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢIĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI6
340ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢIĐỒNG VĂN CỐNGTHÍCH MẬT THỂ5.4
341ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNHĐƯỜNG 18, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI6
342ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNHĐỒNG VĂN CỐNG5.4
343ĐƯỜNG 19, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNHĐƯỜNG 18, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI4.4
344ĐƯỜNG 20, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNHCUỐI ĐƯỜNG4.4
345ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNHCUỐI ĐƯỜNG5.1
346ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG3.9
347ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG3.9
348ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG3.9
349ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG3.9
350THẠNH MỸ LỢI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNHĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI6
351THÍCH MẬT THỂ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢIĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢIĐỒNG VĂN CỐNG5.4
352TRỊNH KHẮC LẬP, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢINGUYỄN THỊ ĐỊNHĐỒNG VĂN CỐNG5.7
353ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN THỊ ĐỊNHĐƯỜNG 10, PHƯỜNG CÁT LÁI4.8
354ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN THỊ ĐỊNHCUỐI ĐƯỜNG4.4
355ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN THỊ ĐỊNHCUỐI ĐƯỜNG5.2
356ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN THỊ ĐỊNHCUỐI ĐƯỜNG5.2
357ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG CÁT LÁITRỌN ĐƯỜNG4.4
358ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG CÁT LÁITRỌN ĐƯỜNG4.4
359ĐƯỜNG 12, 13, PHƯỜNG CÁT LÁITRỌN ĐƯỜNG4.6
360ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG CÁT LÁILÊ VĂN THỊNHLÊ ĐÌNH QUẢN4.8
361ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG CÁT LÁILÊ VĂN THỊNHLÊ ĐÌNH QUẢN4.8
362ĐƯỜNG 26, PHƯỜNG CÁT LÁIĐƯỜNG 25, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN ĐÔN TIẾT5.1
363ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG CÁT LÁILÊ VĂN THỊNHNGUYỄN ĐÔN TIẾT4.6
364ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN THỊ ĐỊNHLÊ VĂN THỊNH NỐI DÀI4.8
365ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN THỊ ĐỊNHLÊ ĐÌNH QUẢN4.5
366LÊ PHỤNG HIỂU, PHƯỜNG CÁT LÁINGUYỄN THỊ ĐỊNHCẢNG CÁT LÁI4.5
367LÊ VĂN THỊNH NỐI DÀI, PHƯỜNG CÁT LÁINGÃ 3 ĐƯỜNG LÊ VĂN THỊNH - ĐƯỜNG 24ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG CÁT LÁI5.1
368LÊ ĐÌNH QUẢN, PHƯỜNG CÁT LÁIĐƯỜNG 5, PHƯỜNG CÁT LÁIĐƯỜNG 28, PHƯỜNG CÁT LÁI4.8
369NGUYỄN ĐÔN TIẾTTRỌN ĐƯỜNG4
370HẺM 112, ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN VĂN GIÁP5.7
371ĐƯỜNG 52-TMLBÁT NÀNLÊ HIẾN MAI6.8
372ĐƯỜNG 54-TMLTRƯƠNG VĂN BANG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)ĐỒNG VĂN CỐNG6.8
373ĐƯỜNG 55-TMLBÁT NÀNTẠ HIỆN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)6.8
374ĐƯỜNG 56-TMLĐƯỜNG 52-TMLCUỐI ĐƯỜNG6.8
375ĐƯỜNG 57-TMLĐƯỜNG 52-TMLĐỒNG VĂN CỐNG6.8
376ĐƯỜNG 58-TMLNGUYỄN VĂN KỈNH, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)ĐƯỜNG 103-TML7
377ĐƯỜNG 59-TMLTẠ HIỆN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)NGUYỄN AN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)7
378ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÔNG TY HUY HOÀNG - 174HA , PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢITRỌN ĐƯỜNG6.8
379ĐƯỜNG 60-TMLLÊ HIẾN MAIĐẶNG NHƯ MAI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)7
380ĐƯỜNG 61-TMLĐƯỜNG 62-TMLĐƯỜNG 60-TML6.8
381ĐƯỜNG 68-TMLTRỌN ĐƯỜNG6.8
382ĐƯỜNG 62-TMLNGUYỄN THANH SƠNĐẶNG NHƯ MAI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)7
383ĐƯỜNG 64-TMLNGUYỄN VĂN KỈNH, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)ĐƯỜNG 103-TML7
384ĐƯỜNG 67-TMLĐẶNG NHƯ MAI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)PHAN BÁ VÀNH, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)6.6
385ĐƯỜNG 69-TMLĐẶNG NHƯ MAI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)CUỐI ĐƯỜNG6.8
386ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M - KDC CÁT LÁI 152.92HATRỌN ĐƯỜNG4.5
387ĐƯỜNG 43-CLĐƯỜNG 71-CLĐƯỜNG 69-CL4.5
388ĐƯỜNG 57-CLNGUYỄN THỊ ĐỊNHCUỐI ĐƯỜNG4.2
389ĐƯỜNG 60-CLTRỌN ĐƯỜNG4.2
390ĐƯỜNG 65-CLĐƯỜNG 39-CLĐƯỜNG 57-CL4.2
391ĐƯỜNG 66-CLĐƯỜNG 39-CLĐƯỜNG 57-CL4.1
392ĐƯỜNG 69-CLTRỌN ĐƯỜNG3.9
393ĐƯỜNG 70-CLĐƯỜNG 57-CLDỰ ÁN CÔNG TY CP XD SÀI GÒN4.5
394MAI CHÍ THỌHẦM SÔNG SÀI GÒNNÚT GIAO CÁT LÁI - XA LỘ HÀ NỘI9
395ĐƯỜNG 10A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - BÌNH ANĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚCUỐI ĐƯỜNG12
396ĐƯỜNG SỐ 12A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTRẦN LỰUĐƯỜNG 37 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ12
397ĐƯỜNG SỐ 27A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 26 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚCUỐI ĐƯỜNG12.4
398ĐƯỜNG SỐ 43-BTTLÊ VĂN THỊNHCUỐI ĐƯỜNG4.6
399ĐƯỜNG SỐ 44-BTTTRỌN ĐƯỜNG4.2
400ĐƯỜNG SỐ 45-BTTTRỌN ĐƯỜNG4.2
401PHAN VĂN ĐÁNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)ĐỒNG VĂN CỐNGTRƯƠNG VĂN BANG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)8
402NGUYỄN AN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)NGUYỄN VĂN KỈNH, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)ĐƯỜNG 104-TML (DỰ ÁN CÔNG TY HUY HOÀNG + CÔNG TY PHÚ NHUẬN)8
403TRƯƠNG VĂN BANG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)LÊ HỮU KIỀUCUỐI ĐƯỜNG8
404NGUYỄN VĂN KỈNH, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)BÁT NÀNCUỐI ĐƯỜNG8
405NGUYỄN THANH SƠN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)ĐỒNG VĂN CỐNGĐƯỜNG 104-TML (DỰ ÁN CÔNG TY HUY HOÀNG + CÔNG TY PHÚ NHUẬN)8
406LÊ HIẾN MAI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)ĐỒNG VĂN CỐNGĐƯỜNG 104-TML (DỰ ÁN CÔNG TY HUY HOÀNG + CÔNG TY PHÚ NHUẬN)8
407TẠ HIỆN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)ĐỒNG VĂN CỐNGĐƯỜNG 104-TML (DỰ ÁN CÔNG TY HUY HOÀNG + CÔNG TY PHÚ NHUẬN)8
408ĐẶNG NHƯ MAI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)ĐỒNG VĂN CỐNGĐƯỜNG 103-TML8
409NGUYỄN ĐỊA LÔ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)TRỌN ĐƯỜNG8
410LÂM QUANG KY, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)ĐỒNG VĂN CỐNGSỬ HY NHAN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA - KHU 1)8
411NGUYỄN KHOA ĐĂNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)ĐỒNG VĂN CỐNGCUỐI ĐƯỜNG8
412PHAN BÁ VÀNH, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)TRỌN ĐƯỜNG7
413NGUYỄN MỘNG TUÂN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)TRƯƠNG VĂN BANG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)CUỐI ĐƯỜNG7.5
414TRƯƠNG GIA MÔ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA)ĐỒNG VĂN CỐNGCUỐI ĐƯỜNG8
415NGUYỄN QUANG BẬT, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA - KHU 1)TRƯƠNG GIA MÔ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA)PHẠM HY LƯỢNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA - KHU 1)7
416ĐÀM VĂN LỄ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA- KHU 1)TRƯƠNG GIA MÔ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA)NGUYỄN KHOA ĐĂNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA - KHU 1)8
417PHẠM THẬN DUẬT, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA - KHU 1)TRƯƠNG GIA MÔ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA)NGUYỄN KHOA ĐĂNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA - KHU 1)6.6
418PHẠM CÔNG TRỨ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)NGUYỄN TRỌNG QUẢN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA- KHU 1)CUỐI ĐƯỜNG6.5
419PHẠM HY LƯỢNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA - KHU 1)PHẠM CÔNG TRỨ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)CUỐI ĐƯỜNG6.5
420PHẠM ĐÔN LỄ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA- KHU 1)ĐÀM VĂN LỄ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)ĐƯỜNG 102-TML (DỰ ÁN 143 HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)6.6
421NGUYỄN TRỌNG QUẢN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)PHẠM CÔNG TRỨ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA- KHU 1)CUỐI ĐƯỜNG6.5
422VŨ PHƯƠNG ĐỀ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA - KHU 1)TRỌN ĐƯỜNG6.5
423QUÁCH GIAI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA- KHU 1)SỬ HY NHAN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA - KHU 1)CUỐI ĐƯỜNG6.5
424SỬ HY NHAN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA - KHU 1)TRỌN ĐƯỜNG6.5
425ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY4
426ĐƯỜNG 39-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐỖ XUÂN HỢPĐƯỜNG 50-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)4.8
427ĐƯỜNG 40-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐỖ XUÂN HỢPĐƯỜNG 50-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)4.8
428ĐƯỜNG 41-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 44-AP (QH TĐC KHU LHTDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 45-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)4.8
429ĐƯỜNG 42-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 40-AP (QH TĐC KHU LHTDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 50-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)4.8
430ĐƯỜNG 43-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 40-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 42-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)4.8
431ĐƯỜNG 44-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 39-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)CUỐI ĐƯỜNG4.8
432ĐƯỜNG 45-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 40-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 42-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)4.8
433ĐƯỜNG 46-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 39-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)CUỐI ĐƯỜNG4.8
434ĐƯỜNG 47-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 40-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 42-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)4.8
435ĐƯỜNG 48-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 40-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 42-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)4.8
436ĐƯỜNG 49-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 39-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)CUỐI ĐƯỜNG4.8
437ĐƯỜNG 50-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 39-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)CUỐI ĐƯỜNG4.8
438ĐƯỜNG TRONG DỰ ÁN CÔNG TY CARICTRỌN ĐƯỜNG7.8
439ĐƯỜNG 51, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 58, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGCUỐI ĐƯỜNG5.4
440ĐƯỜNG 52, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGTRỌN ĐƯỜNG5.4
441ĐƯỜNG 55, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 54, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 63, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.1
442ĐƯỜNG 57, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGTRỌN ĐƯỜNG5.1
443ĐƯỜNG 58, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 51, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 56, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.1
444ĐƯỜNG 59, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 51, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 56, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.1
445ĐƯỜNG 64, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINHĐƯỜNG 65, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG6
446ĐƯỜNG 65, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGTRỌN ĐƯỜNG6
447ĐƯỜNG 46-BTTTRỌN ĐƯỜNG4.6
448VÕ CHÍ CÔNGCẦU BÀ CUACẦU PHÚ MỸ7
449ĐƯỜNG 53-TML (DỰ ÁN CÔNG TY HÀ ĐÔ)BÁT NÀNTẠ HIỆN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)7
450ĐƯỜNG 63-TML (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÔNG TY HUY HOÀNG - 174HA)NGUYỄN AN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)ĐẶNG NHƯ MAI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)7
451ĐƯỜNG 65-TML (DỰ ÁN CÔNG TY TNHH TRƯNG TIẾN)ĐẶNG NHƯ MAI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)NGUYỄN ĐỊA LÔ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)7
452ĐƯỜNG 66-TML (DỰ ÁN CÔNG TY TNHH TRUNG TIẾN)PHAN BÁ VÀNH, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)ĐƯỜNG 65-TML (DỰ ÁN CÔNG TY TNHH TRUNG TIẾN)7
453ĐƯỜNG 70-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)ĐƯỜNG 74-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)ĐƯỜNG 69-TML7
454ĐƯỜNG 71-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)NGUYỄN VĂN KỈNH, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)ĐƯỜNG 103-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)7
455ĐƯỜNG 72-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)ĐƯỜNG 74-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)ĐƯỜNG 69-TML7
456ĐƯỜNG 73-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)PHAN BÁ VÀNH, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)CUỐI ĐƯỜNG7
457ĐƯỜNG 74-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)PHAN BÁ VÀNH, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)CUỐI ĐƯỜNG7
458ĐƯỜNG 75-TML (DỰ ÁN CÔNG TY TNHH ĐÁ BÌNH DƯƠNG)NGUYỄN ĐỊA LÔ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)NGUYỄN MỘNG TUÂN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)7
459ĐƯỜNG 76-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)ĐƯỜNG 79-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)ĐƯỜNG 80-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)7
460ĐƯỜNG 77-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)ĐƯỜNG 79-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)ĐƯỜNG 80-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)7
461ĐƯỜNG 78-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)ĐƯỜNG 77-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)ĐỒNG VĂN CỐNG7
462ĐƯỜNG 79-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)LÂM QUANG KY, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)NGUYỄN KHOA ĐĂNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA- KHU 1)7
463ĐƯỜNG 80-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)ĐƯỜNG 79-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)CUỐI ĐƯỜNG7
464ĐƯỜNG 81-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)LÂM QUANG KY, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)NGUYỄN KHOA ĐĂNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA- KHU 1)7
465ĐƯỜNG 82-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)NGUYỄN ĐỊA LÔ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)LÂM QUANG KY, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)7
466ĐƯỜNG 83-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)NGUYỄN ĐỊA LÔ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)LÂM QUANG KY, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)7
467ĐƯỜNG 84-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)NGUYỄN VĂN KỈNH, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)TRƯƠNG VĂN BANG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)7
468ĐƯỜNG 85-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)NGUYỄN VĂN KỈNH, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)TRƯƠNG VĂN BANG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)7
469ĐƯỜNG 86-TML (DỰ ÁN CÔNG TY QUANG TRUNG)LÂM QUANG KY, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)NGUYỄN VĂN KỈNH, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)7
470ĐƯỜNG 87-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 103-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)QUÁCH GIAI7
471ĐƯỜNG 88-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 103-TML (DỰ ÁN 143 HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 96-TML (DỰ ÁN 143 HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)7
472ĐƯỜNG 89-TML (DỰ ÁN 143 HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)TRỌN ĐƯỜNG7
473ĐƯỜNG 90-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 103-TML (DỰ ÁN 143 HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)QUÁCH GIAI7
474ĐƯỜNG 91-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)VŨ PHƯƠNG ĐỀ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA- KHU 1)SỬ HY NHAN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA- KHU 1)7
475ĐƯỜNG 92-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)VŨ PHƯƠNG ĐỀ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA- KHU 1)ĐƯỜNG 96-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)7
476ĐƯỜNG 93-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 92-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 96-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)7
477ĐƯỜNG 94-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)VŨ PHƯƠNG ĐỀ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA- KHU 1)SỬ HY NHAN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA- KHU 1)7
478ĐƯỜNG 95-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 88-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)SỬ HY NHAN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA- KHU 1)7
479ĐƯỜNG 96-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 88-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)SỬ HY NHAN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA- KHU 1)7
480ĐƯỜNG 97-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 102-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐÀM VĂN LỄ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA- KHU 1)7
481ĐƯỜNG 98-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)NGUYỄN KHOA ĐĂNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA- KHU 1)ĐƯỜNG 99-TML (DỰ ÁN 143 HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)7
482ĐƯỜNG 99-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 102-TML (DỰ ÁN 143 HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)CUỐI ĐƯỜNG7
483ĐƯỜNG 100-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 102-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỬ THIÊM)NGUYỄN TRỌNG QUẢN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA- KHU 1)7
484ĐƯỜNG 101-TML (DỰ ÁN 143 HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 102-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỬ THIÊM)ĐÀM VĂN LỄ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA- KHU 1)7
485ĐƯỜNG 102-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)NGUYỄN KHOA ĐĂNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA- KHU 1)TRƯƠNG GIA MÔ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA)7
486ĐƯỜNG 103-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)BÁT NÀNĐƯỜNG 90-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)8
487ĐƯỜNG 104-TML (DỰ ÁN CÔNG TY HUY HOÀNG + CÔNG TY PHÚ NHUẬN)TRỌN ĐƯỜNG8
488ĐƯỜNG 31-CL (ĐƯỜNG N1 - KHU ĐÔ THỊ CÁT LÁI 44HA)NGUYỄN THỊ ĐỊNHĐƯỜNG 69-CL3.9
489ĐƯỜNG 3 3-CLNGUYỄN THỊ ĐỊNHĐƯỜNG 69-CL3.9
490ĐƯỜNG 34-CLTRỌN ĐƯỜNG4.5
491ĐƯỜNG 35-CLNGUYỄN THỊ ĐỊNHĐƯỜNG 66-CL4.2
492ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 10M ĐẾN 12M-KHU ĐÔ THỊ CÁT LÁI 44HATRỌN ĐƯỜNG4.2
493ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 14M ĐẾN 18M- KHU ĐÔ THỊ CÁT LÁI 44HATRỌN ĐƯỜNG3.9
494ĐƯỜNG N4, D4, D5 - KHU ĐÔ THỊ CÁT LÁI 44HATRỌN ĐƯỜNG3.9
495ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 8M ĐẾN 12M - (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN- CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚTRỌN ĐƯỜNG7
496ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M - (KHU NHÀ Ở 280 LƯƠNG ĐỊNH CỦA), KP1, PHƯỜNG AN PHÚTRỌN ĐƯỜNG8
497ĐƯỜNG A (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚCUỐI ĐƯỜNG8
498ĐƯỜNG C (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ -PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 7 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ8
499ĐƯỜNG D (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNHĐƯỜNG SỐ 2 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 7 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ8
500ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M (KHU NHÀ Ở MỸ MỸ - 87HA), PHƯỜNG AN PHÚTRỌN ĐƯỜNG12.4
501ĐƯỜNG 43 (KHU NHÀ Ở MỸ MỸ - 87HA), PHƯỜNG AN PHÚTRỌN ĐƯỜNG13.5
502ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M (KHU A-DỰ ÁN 131HA)TRỌN ĐƯỜNG12.6
503ĐƯỜNG VÀNH ĐAI TÂY (DỰ ÁN 131)LƯƠNG ĐỊNH CỦAĐƯỜNG SỐ 5 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ13.5
504ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 8M - 12M (KHU B VÀ KHU C-DỰ ÁN 131HA)TRỌN ĐƯỜNG12.4
505ĐƯỜNG D (KHU 30.1 HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKE VIEW), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG K (KHU 30.1HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKE VIEW), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG T (KHU 30.1HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKE VIEW), PHƯỜNG AN PHÚ4.8
506ĐƯỜNG K (KHU 30.1 HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKE VIEW), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG S (KHU 30.1HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKEVIEW), PHƯỜNG AN PHÚCUỐI ĐƯỜNG4.8
507ĐƯỜNG M (KHU 30.1HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKE VIEW), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG D (KHU 30.1 HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKE VIEW), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG S (KHU 30.1HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKE VIEW), PHƯỜNG AN PHÚ4.8
508ĐƯỜNG R (KHU 30.1HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKEVIEW), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG D (KHU 30.1HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKEVIEW), PHƯỜNG AN PHÚĐỖ XUÂN HỢP4.8
509ĐƯỜNG S (KHU 30.1HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKE VIEW), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG K (KHU 30.1HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKE VIEW), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG T (KHU 30.1 HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKEVIEW), PHƯỜNG AN PHÚ4.8
510ĐƯỜNG T (KHU 30.1HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKE VIEW), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG S (KHU 30.1HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKEVIEW), PHƯỜNG AN PHÚCUỐI ĐƯỜNG4.8
511ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 10M - 12M (KHU 30.1HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKE VIEW), PHƯỜNG AN PHÚTRỌN ĐƯỜNG4.8
512ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 8M - 10M (KHU TÁI ĐỊNH CƯ SỐ 3 THUỘC KHU 30HA NAM RẠCH CHIẾC), PHƯỜNG AN PHÚTRỌN ĐƯỜNG4.8
513ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRONG KHU LIÊN HỢP TDTT RẠCH CHIẾCXA LỘ HÀ NỘICUỐI ĐƯỜNG9
514ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINHĐƯỜNG 41, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.4
515ĐƯỜNG 17 PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 18, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.8
516ĐƯỜNG QUA UBND, PHƯỜNG BÌNH TRUNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINHCUỐI ĐƯỜNG6
517ĐƯỜNG 45 (KHU DÂN CƯ LAN ANH), PHƯỜNG BÌNH ANTRỌN ĐƯỜNG7.8
518ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG THẢO ĐIỀNQUỐC HƯƠNGXUÂN THỦY7.8
519ĐƯỜNG D1 VÀ D2 (DỰ ÁN 38.4HA), PHƯỜNG BÌNH KHÁNHLƯƠNG ĐỊNH CỦAMAI CHÍ THỌ9
520ĐƯỜNG NỘI BỘ DỰ ÁN 38.4HA, PHƯỜNG BÌNH KHÁNHTRỌN ĐƯỜNG8