Xây nhà trên đất nông nghiệp: Nộp phạt có tránh được phá dỡ?


Tóm tắt tin: Xây nhà trên đất nông nghiệp mà chưa chuyển mục đích sử dụng đất là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Nội dung tin: Tại Điều 6 Luật Đất đai 2013 đã quy định về nguyên tắc sử dụng đất như sau: - Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất. - Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh. - Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Theo đó, một trong những nguyên tắc bắt buộc khi sử dụng đất là sử dụng đúng mục đích. Nếu sử dụng sai mục đích sẽ bị xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể, theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP, khi sử dụng đất sai mục đích thì bị phạt tiền và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó có biện pháp buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu (tháo dỡ nhà ở nếu có). Không chỉ riêng Nghị định 91/2019/NĐ-CP mới quy định biện pháp buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu mà tại Điều 92 Luật Nhà ở 2014 cũng quy định rõ về các trường hợp nhà ở phải phá dỡ, cụ thể: - Nhà ở bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng đã có kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở hoặc trong tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai. - Nhà ở thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 110 của Luật này. - Nhà ở thuộc diện phải giải tỏa để thu hồi đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - Nhà ở xây dựng trong khu vực cấm xây dựng hoặc xây dựng trên đất không phải là đất ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. - Nhà ở thuộc diện phải phá dỡ theo quy định của pháp luật về xây dựng. Như vậy, căn cứ theo các quy định nêu trên, không có việc xây nhà trên đất nông nghiệp không bị phá dỡ nếu nộp phạt. Nói cách khác, 100% trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp khi chưa chuyển mục đích sử dụng đất đều bị phá dỡ. Nếu không tự nguyện phá dỡ sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ.
---
Đây là tin đăng từ nguồn: https://laodong.vn/bat-dong-san/xay-nha-tren-dat-nong-nghiep-nop-phat-co-tranh-duoc-pha-do-1040792.ldo - Báo Lao Động
Ngày đăng báo: Thứ tư, 04/05/2022 14:24 (GMT+7)
Chủ đề bài đăng gửi: Bất động sản
Từ khóa bài đăng: ['Đất nông nghiệp', 'xây nhà', 'Xây nhà trên đất nông nghiệp', 'Nguyên tắc sử dụng đất']
---
Tin được gửi bởi hệ thống đăng bài tự động của Website đăng tin bất động sản miễn phí - bannhamienphi.com - diaocdunggia.com