Sửa chữa, cải tạo căn hộ chung cư có cần xin giấy phép?


Tóm tắt tin: Pháp luật có quy định cụ thể những trường hợp cần và không cần xin phép khi sửa chữa cải tạo căn hộ chung cư.

Nội dung tin: Hạng mục không phải xin giấy phép khi cải tạo Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Thông tư 28/2016/TT-BXD phần thay thế Phụ lục 2 Mẫu nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định, việc sửa chữa nhà (căn hộ) chung cư không cần phải xin phép nếu thuộc trường hợp sau: - Trường hợp căn hộ hoặc phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng có hư hỏng thì chủ sở hữu hoặc người sử dụng được quyền sửa chữa, thay thế nhưng không được làm hư hỏng phần sở hữu chung và ảnh hưởng đến các chủ sở hữu khác. - Trường hợp thay thế, sửa chữa hoặc lắp đặt thiết bị thêm thì phải bảo đảm không làm thay đổi, biến dạng hoặc làm hư hỏng kết cấu của nhà chung cư. Như vậy, chủ sở hữu khi sửa chữa nhà chung cư sẽ không cần phải xin phép nếu đảm bảo không làm hư hỏng phần sở hữu chung và ảnh hưởng đến các chủ sở hữu khác, đảm bảo không làm thay đổi, biến dạng hoặc làm hư hỏng kết cấu của nhà chung cư. Hạng mục phải xin giấy phép khi cải tạo Theo Điều 6 Luật Nhà ở năm 2014, chủ sở hữu nhà chung cư bị nghiêm cấm đối với hành vi chiếm dụng diện tích nhà ở trái pháp luật, lấn chiếm không gian và các phần thuộc sở hữu chung hoặc của các chủ sở hữu khác dưới mọi hình thức, tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng trong nhà chung cư. Đồng thời, Khoản 2 Điều 87 cũng quy định, việc cải tạo nhà ở phải thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng; trường hợp pháp luật quy định phải lập dự án để cải tạo nhà ở thì phải thực hiện theo dự án được phê duyệt. Đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì việc cải tạo nhà ở còn phải thực hiện theo quy định tại Điều 90 của Luật này. Như vậy, trái với hạng mục không phải xin phép, hạng mục phải xin giấy phép khi sửa chữa nhà chung cư bao gồm các hạng mục thay đổi kết cấu chịu lực, thay đổi phần kết cấu riêng trong căn chung cư. Lưu ý, để thực hiện cải tạo sửa chữa, thì gia chủ bắt buộc phải xin giấy phép xây dựng, và được sự đồng ý của chủ đầu tư.
---
Đây là tin đăng từ nguồn: https://laodong.vn/bat-dong-san/sua-chua-cai-tao-can-ho-chung-cu-co-can-xin-giay-phep-1040344.ldo - Báo Lao Động
Ngày đăng báo: Thứ ba, 03/05/2022 07:14 (GMT+7)
Chủ đề bài đăng gửi: Bất động sản
Từ khóa bài đăng: ['Chung cư', 'Giấy phép xây dựng', 'Căn hộ chung cư', 'Cải tạo nhà chung cư']
---
Tin được gửi bởi hệ thống đăng bài tự động của Website đăng tin bất động sản miễn phí - bannhamienphi.com - diaocdunggia.com