Quy trình kiểm đếm đất đai khi Nhà nước thu hồi đất


Tóm tắt tin: Kiểm đếm đất đai là công việc do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành, nhằm mục đích xác định hiện trạng sử dụng đất, thống kê nhà ở, tài sản gắn liền với đất để lấy thông tin phục vụ cho hoạt động đền bù, giải tỏa.

Nội dung tin: Thời điểm tiến hành kiểm đếm đất đai Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Luật đất đai 2013 và Điểm c Khoản 1 Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì trước khi có quyết định thu hồi đất, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo kế hoạch kiểm đếm cho người dân được biết: - Chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp. - Chậm nhất là 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp. Quy trình kiểm đếm thông thường Theo Khoản 1 Điều 69 Luật đất đai 2013, việc kiểm đếm đất đai để lấy thông tin lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tiến hành như sau: - UBND cấp tỉnh, huyện ra thông báo thu hồi đất (bao gồm cả kế hoạch kiểm đếm). - Thông báo được gửi đến cho từng hộ dân có đất bị thu hồi, họp phổ biến và niêm yết công khai tại UBND cấp xã để người dân được biết. - UBND cấp xã phối hợp với đơn vị bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất đai. - Người sử dụng đất phối hợp với đơn vị bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện kiểm đếm. Quy trình kiểm đếm bắt buộc Trong trường hợp người dân không đồng thuận thực hiện kiểm đếm thì UBND cấp xã và ban bồi thường, giải phóng mặt bằng phải tổ chức vận động, thuyết phục. Trong vòng 10 ngày kể từ khi được vận động, thuyết phục mà vẫn không được đồng ý thì Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ ra quyết định kiểm đếm bắt buộc. Nếu người có đất vẫn không thực hiện thì tiến hành cưỡng chế kiểm đếm. Theo đó, Khoản 4 Điều 70 Luật đất đai 2013 quy định việc cưỡng chế kiểm đếm được thi hành như sau: - Đơn vị được giao nhiệm vụ cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế. - Nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì lập biên bản ghi nhận và thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc. - Nếu người bị cưỡng chế không chấp hành thì mới được cưỡng chế. Khiếu nại hoạt động kiểm đếm đất đai Theo Điều 7 và Điều 9 Luật khiếu nại 2011, trong trường hợp người bị thu hồi đất có căn cứ cho rằng kết quả kiểm đếm là không chính xác, kiểm đếm không đúng kế hoạch đã công khai,… thì được phép khiếu nại đến cơ quan, người thực hiện, ra quyết định trong vòng 90 ngày, kể từ khi phát hiện sai phạm. Trong vòng 10 ngày, kể từ khi nhận đơn thư khiếu nại, cấp có thẩm quyền phải thụ lý vụ việc và tiến hành đối thoại, ra quyết định giải quyết khiếu nại trong tối đa 45 ngày tiếp theo (60 ngày đối với vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn). Trong vòng 30 ngày, kể từ hạn chót giải quyết vụ việc nhưng chưa có quyết định giải quyết khiếu nại, hoặc đã có nhưng không đồng ý, thì được phép khiếu nại tiếp lên cấp trên hoặc khởi kiện vụ án hành chính ra Tòa án.
---
Đây là tin đăng từ nguồn: https://laodong.vn/bat-dong-san/quy-trinh-kiem-dem-dat-dai-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-1039799.ldo - Báo Lao Động
Ngày đăng báo: Thứ ba, 03/05/2022 13:07 (GMT+7)
Chủ đề bài đăng gửi: Bất động sản
Từ khóa bài đăng: ['Đất đai', 'Thu hồi đất', 'Kiểm đếm đất đai', 'Quy trình kiểm đếm đất đai']
---
Tin được gửi bởi hệ thống đăng bài tự động của Website đăng tin bất động sản miễn phí - bannhamienphi.com - diaocdunggia.com