Phạt đến 140 triệu nếu vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình
Tóm tắt tin: Dưới đây là mức phạt vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình mới nhất theo Nghị định 16/2022/NĐ-CP.
Nội dung tin: Căn cứ theo Điều 15 Nghị định 16/2022/NĐ-CP, mức phạt vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình được quy định cụ thể như sau: 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: - Không gửi văn bản thông báo ngày khởi công (kèm theo bản sao giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng) cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương nơi xây dựng công trình và cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định. - Không thông báo, thông báo chậm cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương về thời điểm khởi công xây dựng hoặc có thông báo nhưng không gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. - Không gửi báo cáo cho cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc gửi báo cáo không đầy đủ một trong các nội dung: tên, địa chỉ liên lạc, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô xây dựng, tiến độ thi công dự kiến sau khi khởi công xây dựng hoặc gửi thông báo khởi công không theo mẫu quy định. 2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi khởi công xây dựng công trình mà thiếu một trong các điều kiện sau (trừ trường hợp khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ): - Mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ dự án. - Hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu. - Biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng. 3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi khởi công xây dựng công trình mà chưa có thiết kế bản vẽ thi công của công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt. 4. Trường hợp khởi công xây dựng mà không có giấy phép xây dựng theo quy định thì bị xử phạt theo quy định tại Khoản 7 Điều 16 Nghị định này. Cụ thể: - Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ. - Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác. - Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.
---
Đây là tin đăng từ nguồn: https://laodong.vn/bat-dong-san/phat-den-140-trieu-neu-vi-pham-quy-dinh-ve-khoi-cong-xay-dung-cong-trinh-1042185.ldo - Báo Lao Động
Ngày đăng báo: Chủ nhật, 08/05/2022 09:30 (GMT+7)
Chủ đề bài đăng gửi: Bất động sản
Từ khóa bài đăng: ['Xây dựng', 'Giấy phép xây dựng', 'Đầu tư xây dựng', 'Xây dựng công trình', 'Xây dựng nhà ở riêng lẻ']
---
Tin được gửi bởi hệ thống đăng bài tự động của Website đăng tin bất động sản miễn phí - bannhamienphi.com - diaocdunggia.com