Nắm rõ những quy định liên quan đến đất phi nông nghiệp
Tóm tắt tin: Theo mục đích sử dụng các loại đất của Luật Đất đai, đất phi nông nghiệp có thể được sử dụng với mục đích ở, sản xuất kinh doanh thương mại, xây dựng các công trình văn phòng, trụ sở làm việc, các công trình công cộng, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng...
Nội dung tin: Xây nhà trên đất phi nông nghiệp có được không? Trong các loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp, chỉ có đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị mới được phép xây dựng nhà ở và các công trình khác để phục vụ cuộc sống sinh hoạt của người sử dụng đất. Các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở thì không được phép xây dựng nhà trên mảnh đất đó. Nếu cố tình xây dựng nhà ở trái phép thì người sử dụng đất sẽ bị xử phạt hành chính, buộc phải tháo dỡ nhà ở và các công trình đã xây dựng. Đất phi nông nghiệp không phải đất ở có thể chuyển sang đất ở Căn cứ Điểm e Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, điều kiện để chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, Điều 52, Luật Đất đai quy định căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải dựa trên kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, người sử dụng đất phải làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất và phải được sự cho phép của UBND cấp huyện (hộ gia đình, cá nhân) hoặc UBND cấp tỉnh (tổ chức). Thủ tục chuyển đất phi nông nghiệp sang đất ở Trình tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ. Bước 2: Nộp hồ sơ. Bước 3: Nộp phí chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất ở. Bước 4: Nhận kết quả. Về tiền sử dụng đất phải nộp Thông thường phòng tài nguyên môi trường địa phương sẽ có nghĩa vụ thông báo với người dân dân khoản tiền cần nộp cho cơ quan thuế địa phương. Người dân cần hoàn thành nghĩa vụ tài chính này trước khi chính thức nhận được quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau: - Trường hợp 1: Không phải nộp tiền sử dụng đất: Chủ sở hữu mảnh đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng có thời hạn, sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01.7.2004, và không phải đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê. - Trường hợp 2: Người dân đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 1.7.2014: Số tiền phải trả bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất (tính theo giá đất ở) với tiền sử dụng đất (tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại). - Trường hợp 3: Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê: Khi chuyển mục đích sang đất ở, đồng thời chuyển từ thuê đất sang giao đất, thì cần trả mức phí sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất (tính theo giá đất ở) trừ đi tiền thuê đất phải nộp một lần (tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại). - Trường hợp 4: Đất phi nông nghiệp đang sử dụng không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê hàng năm: thu tiền sử dụng đất bằng tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
---
Đây là tin đăng từ nguồn: https://laodong.vn/bat-dong-san/nam-ro-nhung-quy-dinh-lien-quan-den-dat-phi-nong-nghiep-1041581.ldo - Báo Lao Động
Ngày đăng báo: Thứ sáu, 06/05/2022 15:35 (GMT+7)
Chủ đề bài đăng gửi: Bất động sản
Từ khóa bài đăng: ['Đất nông nghiệp', 'Luật Đất đai', 'Đất phi nông nghiệp', 'đất kinh doanh', 'Đất ở']
---
Tin được gửi bởi hệ thống đăng bài tự động của Website đăng tin bất động sản miễn phí - bannhamienphi.com - diaocdunggia.com