Giấy phép xây dựng tạm thời và điều kiện cấp


Tóm tắt tin: Giấy phép xây dựng tạm thời dù không được pháp luật xây quy định cụ thể nhưng lại được ứng dụng phổ biến trong đời sống thực tiễn.

Nội dung tin: Thế nào là giấy phép xây dựng tạm thời? Theo Khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, giấy phép xây dựng tạm thời là cách gọi khác của giấy phép xây dựng có thời hạn. Đây là giấy phép do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư xây dựng công trình, nhà ở sử dụng trong thời hạn nhất định. Hiểu đơn giản, đây chính là giấy phép cấp cho chủ đầu tư, hộ gia đình, cá nhân xây dựng công trình, nhà ở trong một thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng. Sở dĩ xảy ra việc phải cấp giấy phép xây dựng tạm thay vì giấy phép xây dựng vĩnh viễn là do bên cạnh việc đẩy mạnh các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thì vẫn còn không ít dự án chậm triển khai bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Các dự án "treo" này đã ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, không ít trường hợp có nhà, có đất nhưng không được phép xây cất, sửa chữa. Việc cấp giấy phép xây dựng tạm cho người có nhà, đất nằm trong khu vực quy hoạch treo giúp giảm bớt thiệt thòi cho họ. Điều kiện được cấp giấy phép xây dựng tạm Muốn được cấp giấy phép xây dựng tạm cần đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 33 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020. Cụ thể như sau: Điều kiện chung Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng chức năng hoặc phân khu xây dựng chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực chức năng đã được phê duyệt, công bố bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Phù hợp với quy mô công trình do UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định với từng khu vực và thời hạn tồn tại công trình phù hợp với kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được phê duyệt bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Phù hợp với mục đích sử dụng đất ghi trên Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất. Chủ đầu tư cam kết phá dỡ công trình khi đến hạn ghi trong giấy phép và khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Trong trường hợp chủ đầu tư không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và sẽ phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc phá dỡ. Trong trường hợp quy hoạch xây dựng chưa được triển khai khi quá thời hạn ghi trên giấy phép xây dựng tạm thì chủ đầu tư tiếp tục được phép sử dụng công trình cho đến khi cơ quan Nhà nước có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Điều kiện riêng - Với nhà ở riêng lẻ: Đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận cũng như yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình đê điều, thủy lợi, giao thông, năng lượng, di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa, đảm bảo khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và các công trình quan trọng phục vụ an ninh, quốc phòng. Thiết kế xây dựng được thực hiện theo quy định tại Khoản 7, Điều 79, Luật Xây dựng 2014. Có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm theo quy định của pháp luật. - Với công trình xây dựng không phải là nhà ở riêng lẻ: Đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm khoảng cách an toàn đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại cũng như các công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, giao thông, năng lượng, di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa. Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Khoản 24, Điều 1, Luật Xây dựng sửa đổi 2020. Có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm thời phù hợp.
---
Đây là tin đăng từ nguồn: https://laodong.vn/bat-dong-san/giay-phep-xay-dung-tam-thoi-va-dieu-kien-cap-1039782.ldo - Báo Lao Động
Ngày đăng báo: Chủ nhật, 01/05/2022 07:32 (GMT+7)
Chủ đề bài đăng gửi: Bất động sản
Từ khóa bài đăng: ['Quyền sử dụng đất', 'Giấy phép xây dựng', 'Luật Xây dựng', 'chủ đầu tư', 'Giấy phép xây dựng tạm thời']
---
Tin được gửi bởi hệ thống đăng bài tự động của Website đăng tin bất động sản miễn phí - bannhamienphi.com - diaocdunggia.com