Sang tên sổ đỏ: Các mốc thời gian người dân cần nắm rõ
Tóm tắt tin: Khi sang tên sổ đỏ, người dân cần nắm rõ các mốc thời gian để thực hiện cho đúng thời hạn mà pháp luật quy định.
Nội dung tin: Thời hạn sang tên sổ đỏ Theo Điểm a Khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013, đối với thửa đất đã có Giấy chứng nhận mà chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bắt buộc phải đăng ký biến động (đăng ký sang tên). Cũng theo Khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013, khi chuyển nhượng nhà đất phải đăng ký sang tên trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực; nếu chuyển nhượng nhưng không đăng ký sang tên sẽ bị phạt tiền. Thời hạn khai, nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ - Thời hạn khai, nộp thuế thu nhập cá nhân: Theo Khoản 5 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà đất được quy định như sau: + Nếu hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực. + Nếu hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là thời điểm làm thủ tục đăng ký sang tên. Về thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân, chính là thời hạn ghi trên thông báo nộp thuế của cơ quan thuế. - Thời hạn khai, nộp lệ phí trước bạ: Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí cùng với thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký sang tên. Thời hạn nộp lệ phí trước bạ tối đa là 30 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của cơ quan thuế. Thời gian thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ Theo Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian mà cơ quan đăng ký đất đai thực hiện thủ tục đăng ký sang tên khi chuyển nhượng, tặng cho nhà đất là không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 20 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Lưu ý, thời gian trên sẽ không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
---
Đây là tin đăng từ nguồn: https://laodong.vn/bat-dong-san/sang-ten-so-do-cac-moc-thoi-gian-nguoi-dan-can-nam-ro-1043346.ldo - Báo Lao Động
Ngày đăng báo: Thứ sáu, 13/05/2022 06:58 (GMT+7)
Chủ đề bài đăng gửi: Bất động sản
Từ khóa bài đăng: ['Sổ đỏ', 'Chuyển nhượng nhà đất', 'Sang tên sổ đỏ', 'Thời hạn sang tên sổ đỏ']
---
Tin được gửi bởi hệ thống đăng bài tự động của Website đăng tin bất động sản miễn phí - bannhamienphi.com - diaocdunggia.com