Ở trên đất hoang có được làm sổ đỏ?
Tóm tắt tin: Ở trên đất hoang do UBND xã xác nhận, người dân vẫn có thể được cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ).
Nội dung tin: Do bức bách về chỗ ở, một người dân trú quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng làm đơn xin đất và làm nhà ở trên khu đất hoang từ năm 2000 được UBND phường xác nhận, chứng chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết. Qua kiểm tra hồ sơ, cơ quan đăng ký đất đai cho biết đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) nhưng không rõ việc áp dụng thu tiền sử dụng đất theo loại hồ sơ giao đất không đúng thẩm quyền hay theo thời điểm sử dụng điểm và không quy phạm Luật Đất đai. Trao đổi về vấn đề này, ông Bùi Văn Hưng, Trưởng phòng Đăng ký cấp giấy chứng nhận của Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Đà Nẵng, cho biết đơn vị cũng nhận được một số câu hỏi tương tự. "Trước hết, cần hiểu đất giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân bao gồm các trường hợp là người đứng đầu điểm dân cư giao đất, UBND cấp xã giao đất không đúng thẩm quyền qua các thời kỳ, tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng đã tự ý phân phối, bố trí cho cán bộ, nhân viên, xã hội để sử dụng ở… Từ khái niệm đó, trường hợp người sử dụng đất do UBND cấp xã ký xác nhận chứng chuyển tại đơn xin giao đất nhưng không có giấy tờ chứng minh là UBND cấp xã giao đất thì không thuộc trường hợp cấp giấy chứng nhận theo quy định giao đất không đúng thẩm quyền. Trường hợp này nếu đất không có hành vi vi phạm quy định đất đai, lấn chiếm thì việc cấp giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định. Việc thu tiền sử dụng đất thì làm theo quy định tại Nghị định 45 năm 2014" - ông Hưng nói. Cụ thể là tại điều 7, thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng từ ngày 15.10.1993 đến trước ngày 1.7.2004 mà không có giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 100 Luật đất đai. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức (nếu có) thì phải nộp bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
---
Đây là tin đăng từ nguồn: https://laodong.vn/bat-dong-san/o-tren-dat-hoang-co-duoc-lam-so-do-1043734.ldo - Báo Lao Động
Ngày đăng báo: Thứ năm, 12/05/2022 14:00 (GMT+7)
Chủ đề bài đăng gửi: Bất động sản
Từ khóa bài đăng: ['Sổ đỏ', 'Sử dụng đất', 'Đất hoang', 'Ở trên đất hoang', 'Giấy chứng nhận đất']
---
Tin được gửi bởi hệ thống đăng bài tự động của Website đăng tin bất động sản miễn phí - bannhamienphi.com - diaocdunggia.com