Xin chào các bạn, đây là danh sách 97 đường tại Quận 5 ở HCM. Được cập nhật mới nhất T5/2022 có đính kèm theo bảng giá đất Hồ Chí Minh 2022.
Rất nhiều bạn hỏi kênh rao vặt bất động sản miễn phí - bannhamienphi.com chúng tôi về các con đường tại TP HCM để dễ dàng tra cứu quy hoạch cũng như tham khảo bảng giá đất tphcm. Do đó hi vọng danh sách 97 các đường ở Quận 5 này sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích.
Trường hợp bạn muốn xem bảng giá đất có thể tham khảo quyết định 02/2020/QĐ-UBND TPHCM được chúng tôi chia sẻ trong bài nhé

1. Đường AN BÌNH - Xem giá đất đường AN BÌNH


2. Đường AN DƯƠNG VƯƠNG - Xem giá đất đường AN DƯƠNG VƯƠNG
Xem giá đất đường AN DƯƠNG VƯƠNG


3. Đường AN ĐIỀM - Xem giá đất đường AN ĐIỀM


4. Đường BẠCH VÂN - Xem giá đất đường BẠCH VÂN


5. Đường BÀ TRIỆU - Xem giá đất đường BÀ TRIỆU


6. Đường BÃI SẬY - Xem giá đất đường BÃI SẬY


7. Đường BÙI HỮU NGHĨA - Xem giá đất đường BÙI HỮU NGHĨA


8. Đường CAO ĐẠT - Xem giá đất đường CAO ĐẠT


9. Đường CHÂU VĂN LIÊM - Xem giá đất đường CHÂU VĂN LIÊM


10. Đường CHIÊU ANH CÁC - Xem giá đất đường CHIÊU ANH CÁC


11. Đường CÔNG TRƯỜNG AN ĐÔNG - Xem giá đất đường CÔNG TRƯỜNG AN ĐÔNG


12. Đường DƯƠNG TỬ GIANG - Xem giá đất đường DƯƠNG TỬ GIANG


13. Đường ĐẶNG THÁI THÂN - Xem giá đất đường ĐẶNG THÁI THÂN


14. Đường ĐÀO TẤN - Xem giá đất đường ĐÀO TẤN


15. Đường ĐỒ NGỌC THẠNH - Xem giá đất đường ĐỒ NGỌC THẠNH


16. Đường ĐỖ VĂN SỬU - Xem giá đất đường ĐỖ VĂN SỬU


17. Đường GIA PHÚ - Xem giá đất đường GIA PHÚ


18. Đường GÒ CÔNG - Xem giá đất đường GÒ CÔNG


19. Đường HÀ TÔN QUYỀN - Xem giá đất đường HÀ TÔN QUYỀN


20. Đường HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG - Xem giá đất đường HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG


21. Đường HỒNG BÀNG - Xem giá đất đường HỒNG BÀNG


22. Đường HỌC LẠC - Xem giá đất đường HỌC LẠC


23. Đường HÙNG VƯƠNG - Xem giá đất đường HÙNG VƯƠNG


24. Đường HUỲNH MẪN ĐẠT - Xem giá đất đường HUỲNH MẪN ĐẠT


25. Đường KIM BIÊN - Xem giá đất đường KIM BIÊN


26. Đường KÝ HOÀ - Xem giá đất đường KÝ HOÀ


27. Đường LÃO TỬ - Xem giá đất đường LÃO TỬ


28. Đường LÊ HỒNG PHONG - Xem giá đất đường LÊ HỒNG PHONG


29. Đường LÊ QUANG ĐỊNH - Xem giá đất đường LÊ QUANG ĐỊNH


30. Đường LƯƠNG NHỮ HỌC - Xem giá đất đường LƯƠNG NHỮ HỌC
Xem giá đất đường LƯƠNG NHỮ HỌC


31. Đường LƯU XUÂN TÍN - Xem giá đất đường LƯU XUÂN TÍN


32. Đường LÝ THƯỜNG KIỆT - Xem giá đất đường LÝ THƯỜNG KIỆT


33. Đường MẠC CỬU - Xem giá đất đường MẠC CỬU


34. Đường MẠC THIÊN TÍCH - Xem giá đất đường MẠC THIÊN TÍCH


35. Đường NGHĨA THỤC - Xem giá đất đường NGHĨA THỤC


36. Đường NGÔ GIA TỰ - Xem giá đất đường NGÔ GIA TỰ


37. Đường NGÔ NHÂN TỊNH - Xem giá đất đường NGÔ NHÂN TỊNH


38. Đường NGÔ QUYỀN - Xem giá đất đường NGÔ QUYỀN


39. Đường NGUYỄN AN KHƯƠNG - Xem giá đất đường NGUYỄN AN KHƯƠNG


40. Đường NGUYỄN ÁN - Xem giá đất đường NGUYỄN ÁN


41. Đường NGUYỄN BIỂU - Xem giá đất đường NGUYỄN BIỂU


42. Đường NGUYỄN CHÍ THANH - Xem giá đất đường NGUYỄN CHÍ THANH


43. Đường NGUYỄN DUY DƯƠNG - Xem giá đất đường NGUYỄN DUY DƯƠNG


44. Đường NGUYỄN KIM - Xem giá đất đường NGUYỄN KIM


45. Đường NGUYỄN THI - Xem giá đất đường NGUYỄN THI


46. Đường NGUYỄN THỊ NHỎ - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ NHỎ


47. Đường NGUYỄN THỜI TRUNG - Xem giá đất đường NGUYỄN THỜI TRUNG


48. Đường NGUYỄN TRÃI - Xem giá đất đường NGUYỄN TRÃI


49. Đường NGUYỄN TRI PHƯƠNG - Xem giá đất đường NGUYỄN TRI PHƯƠNG


50. Đường NGUYỄN VĂN CỪ - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN CỪ


51. Đường NGUYỄN VĂN ĐỪNG - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN ĐỪNG


52. Đường NHIÊU TÂM - Xem giá đất đường NHIÊU TÂM


53. Đường PHẠM BÂN - Xem giá đất đường PHẠM BÂN


54. Đường PHẠM HỮU CHÍ - Xem giá đất đường PHẠM HỮU CHÍ


55. Đường PHẠM ĐÔN - Xem giá đất đường PHẠM ĐÔN


56. Đường PHAN HUY CHÚ - Xem giá đất đường PHAN HUY CHÚ


57. Đường PHAN PHÚ TIÊN - Xem giá đất đường PHAN PHÚ TIÊN


58. Đường PHAN VĂN KHOẺ - Xem giá đất đường PHAN VĂN KHOẺ


59. Đường PHAN VĂN TRỊ - Xem giá đất đường PHAN VĂN TRỊ


60. Đường PHƯỚC HƯNG - Xem giá đất đường PHƯỚC HƯNG


61. Đường PHÓ CƠ ĐIỀU - Xem giá đất đường PHÓ CƠ ĐIỀU


62. Đường PHÙ ĐỒNG THIÊN VƯƠNG - Xem giá đất đường PHÙ ĐỒNG THIÊN VƯƠNG


63. Đường PHÙNG HƯNG - Xem giá đất đường PHÙNG HƯNG


64. Đường PHÚ GIÁO - Xem giá đất đường PHÚ GIÁO


65. Đường PHÚ HỮU - Xem giá đất đường PHÚ HỮU


66. Đường PHÚ ĐINH - Xem giá đất đường PHÚ ĐINH


67. Đường SƯ VẠN HẠNH - Xem giá đất đường SƯ VẠN HẠNH


68. Đường TÂN HÀNG - Xem giá đất đường TÂN HÀNG


69. Đường TÂN HƯNG - Xem giá đất đường TÂN HƯNG


70. Đường TÂN THÀNH - Xem giá đất đường TÂN THÀNH


71. Đường TĂNG BẠT HỔ - Xem giá đất đường TĂNG BẠT HỔ


72. Đường TẠ UYÊN - Xem giá đất đường TẠ UYÊN


73. Đường TẢN ĐÀ - Xem giá đất đường TẢN ĐÀ


74. Đường THUẬN KIỀU - Xem giá đất đường THUẬN KIỀU


75. Đường TỐNG DUY TÂN - Xem giá đất đường TỐNG DUY TÂN


76. Đường TRẦN BÌNH TRỌNG - Xem giá đất đường TRẦN BÌNH TRỌNG


77. Đường TRẦN CHÁNH CHIẾU - Xem giá đất đường TRẦN CHÁNH CHIẾU


78. Đường TRẦN HOÀ - Xem giá đất đường TRẦN HOÀ


79. Đường TRẦN HƯNG ĐẠO - Xem giá đất đường TRẦN HƯNG ĐẠO


80. Đường TRẦN NHÂN TÔN - Xem giá đất đường TRẦN NHÂN TÔN


81. Đường TRẦN ĐIỆN - Xem giá đất đường TRẦN ĐIỆN


82. Đường TRẦN PHÚ - Xem giá đất đường TRẦN PHÚ


83. Đường TRẦN TƯỚNG CÔNG - Xem giá đất đường TRẦN TƯỚNG CÔNG


84. Đường TRẦN TUẤN KHẢI - Xem giá đất đường TRẦN TUẤN KHẢI


85. Đường VÕ VĂN KIỆT (HÀM TỬ cũ) - Xem giá đất đường VÕ VĂN KIỆT (HÀM TỬ cũ)


86. Đường VÕ VĂN KIỆT (TRẦN VĂN KIỂU cũ) - Xem giá đất đường VÕ VĂN KIỆT (TRẦN VĂN KIỂU cũ)


87. Đường TRẦN XUÂN HOÀ - Xem giá đất đường TRẦN XUÂN HOÀ


88. Đường TRANG TỬ - Xem giá đất đường TRANG TỬ


89. Đường TRIỆU QUANG PHỤC - Xem giá đất đường TRIỆU QUANG PHỤC


90. Đường TRỊNH HOÀI ĐỨC - Xem giá đất đường TRỊNH HOÀI ĐỨC


91. Đường VẠN KIẾP - Xem giá đất đường VẠN KIẾP


92. Đường VẠN TƯỢNG - Xem giá đất đường VẠN TƯỢNG


93. Đường VÕ TRƯỜNG TOẢN - Xem giá đất đường VÕ TRƯỜNG TOẢN


94. Đường VŨ CHÍ HIẾU - Xem giá đất đường VŨ CHÍ HIẾU


95. Đường XÓM CHỈ - Xem giá đất đường XÓM CHỈ


96. Đường XÓM VÔI - Xem giá đất đường XÓM VÔI


97. Đường YẾT KIÊU - Xem giá đất đường YẾT KIÊU