Xin chào các bạn, đây là danh sách 81 đường tại Quận 4 ở HCM. Được cập nhật mới nhất T5/2022 có đính kèm theo bảng giá đất Hồ Chí Minh 2022.
Rất nhiều bạn hỏi kênh rao vặt bất động sản miễn phí - bannhamienphi.com chúng tôi về các con đường tại TP HCM để dễ dàng tra cứu quy hoạch cũng như tham khảo bảng giá đất tphcm. Do đó hi vọng danh sách 81 các đường ở Quận 4 này sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích.
Trường hợp bạn muốn xem bảng giá đất có thể tham khảo quyết định 02/2020/QĐ-UBND TPHCM được chúng tôi chia sẻ trong bài nhé

1. Đường BẾN VÂN ĐỒN - Xem giá đất đường BẾN VÂN ĐỒN


2. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ CHUNG CƯ PHƯỜNG 3 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ CHUNG CƯ PHƯỜNG 3


3. Đường CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ VĨNH HỘI - Xem giá đất đường CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ VĨNH HỘI


4. Đường ĐINH LỂ - Xem giá đất đường ĐINH LỂ


5. Đường ĐOÀN NHƯ HÀI - Xem giá đất đường ĐOÀN NHƯ HÀI


6. Đường ĐOÀN VĂN BƠ - Xem giá đất đường ĐOÀN VĂN BƠ


7. Đường ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU CALMETTE - Xem giá đất đường ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU CALMETTE


8. Đường ĐƯỜNG 10C - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 10C


9. Đường ĐƯỜNG 20 THƯỚC - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 20 THƯỚC


10. Đường ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU ÔNG LÃNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU ÔNG LÃNH


11. Đường ĐƯỜNG PHƯỜNG 1 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG PHƯỜNG 1


12. Đường ĐƯỜNG SỐ 1 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1


13. Đường ĐƯỜNG SỐ 2 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2


14. Đường ĐƯỜNG SỐ 3 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3


15. Đường ĐƯỜNG SỐ 4 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4


16. Đường ĐƯỜNG SỐ 5 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5


17. Đường ĐƯỜNG SỐ 6 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6


18. Đường ĐƯỜNG SỐ 7 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 7


19. Đường ĐƯỜNG SỐ 8 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8


20. Đường ĐƯỜNG SỐ 9 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 9


21. Đường ĐƯỜNG SỐ 10 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 10


22. Đường ĐƯỜNG SỐ 10A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 10A


23. Đường ĐƯỜNG SỐ 10B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 10B


24. Đường ĐƯỜNG SỐ 11 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 11


25. Đường ĐƯỜNG SỐ 12 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 12


26. Đường ĐƯỜNG SỐ 12A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 12A


27. Đường ĐƯỜNG SỐ 13 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 13


28. Đường ĐƯỜNG SỐ 15 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 15


29. Đường ĐƯỜNG SỐ 16 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 16


30. Đường ĐƯỜNG SỐ 17 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 17


31. Đường ĐƯỜNG SỐ 18 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 18


32. Đường ĐƯỜNG SỐ 19 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 19
Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 19


33. Đường ĐƯỜNG SỐ 20 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 20


34. Đường ĐƯỜNG SỐ 21 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 21


35. Đường ĐƯỜNG SỐ 22 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 22


36. Đường ĐƯỜNG SỐ 23 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 23


37. Đường ĐƯỜNG SỐ 24 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 24


38. Đường ĐƯỜNG SỐ 25 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 25


39. Đường ĐƯỜNG SỐ 28 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 28


40. Đường ĐƯỜNG SỐ 29 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 29


41. Đường ĐƯỜNG SỐ 30 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 30


42. Đường ĐƯỜNG SỐ 31 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 31


43. Đường ĐƯỜNG SỐ 32 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 32


44. Đường ĐƯỜNG SỐ 32A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 32A


45. Đường ĐƯỜNG SỐ 33 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 33


46. Đường ĐƯỜNG SỐ 34 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 34


47. Đường ĐƯỜNG SỐ 35 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 35


48. Đường ĐƯỜNG SỐ 36 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 36


49. Đường ĐƯỜNG SỐ 37 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 37


50. Đường ĐƯỜNG SỐ 38 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 38


51. Đường ĐƯỜNG SỐ 39 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 39


52. Đường ĐƯỜNG SỐ 40 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 40


53. Đường ĐƯỜNG SỐ 42 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 42


54. Đường ĐƯỜNG SỐ 43 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 43


55. Đường ĐƯỜNG SỐ 44 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 44


56. Đường ĐƯỜNG SỐ 45 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 45


57. Đường ĐƯỜNG SỐ 46 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 46


58. Đường ĐƯỜNG SỐ 47 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 47


59. Đường ĐƯỜNG SỐ 48 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 48


60. Đường ĐƯỜNG SỐ 49 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 49


61. Đường ĐƯỜNG SỐ 50 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 50


62. Đường HOÀNG DIỆU - Xem giá đất đường HOÀNG DIỆU


63. Đường KHÁNH HỘI - Xem giá đất đường KHÁNH HỘI


64. Đường LÊ QUỐC HƯNG - Xem giá đất đường LÊ QUỐC HƯNG


65. Đường LÊ THẠCH - Xem giá đất đường LÊ THẠCH


66. Đường LÊ VĂN LINH - Xem giá đất đường LÊ VĂN LINH


67. Đường LÊ VĂN LINH NỐI DÀI - Xem giá đất đường LÊ VĂN LINH NỐI DÀI


68. Đường NGÔ VĂN SỞ - Xem giá đất đường NGÔ VĂN SỞ


69. Đường NGUYỄN HỮU HÀO - Xem giá đất đường NGUYỄN HỮU HÀO


70. Đường NGUYỄN KHOÁI - Xem giá đất đường NGUYỄN KHOÁI


71. Đường NGUYỄN TẤT THÀNH - Xem giá đất đường NGUYỄN TẤT THÀNH


72. Đường NGUYỄN THẦN HIẾN - Xem giá đất đường NGUYỄN THẦN HIẾN


73. Đường NGUYỄN TRƯỜNG Tộ - Xem giá đất đường NGUYỄN TRƯỜNG Tộ


74. Đường TÂN VĨNH - Xem giá đất đường TÂN VĨNH


75. Đường TÔN ĐẢN - Xem giá đất đường TÔN ĐẢN


76. Đường TÔN THẤT THUYẾT - Xem giá đất đường TÔN THẤT THUYẾT


77. Đường TRƯƠNG ĐÌNH HỢI - Xem giá đất đường TRƯƠNG ĐÌNH HỢI


78. Đường VĨNH HỘI - Xem giá đất đường VĨNH HỘI


79. Đường VĨNH KHÁNH - Xem giá đất đường VĨNH KHÁNH


80. Đường XÓM CHIẾU - Xem giá đất đường XÓM CHIẾU


81. Đường MAI LỢI TRINH - Xem giá đất đường MAI LỢI TRINH