Xin chào các bạn, đây là danh sách 78 đường tại Quận 6 ở HCM. Được cập nhật mới nhất T5/2022 có đính kèm theo bảng giá đất Hồ Chí Minh 2022.
Rất nhiều bạn hỏi kênh rao vặt bất động sản miễn phí - bannhamienphi.com chúng tôi về các con đường tại TP HCM để dễ dàng tra cứu quy hoạch cũng như tham khảo bảng giá đất tphcm. Do đó hi vọng danh sách 78 các đường ở Quận 6 này sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích.
Trường hợp bạn muốn xem bảng giá đất có thể tham khảo quyết định 02/2020/QĐ-UBND TPHCM được chúng tôi chia sẻ trong bài nhé

1. Đường AN DƯƠNG VƯƠNG - Xem giá đất đường AN DƯƠNG VƯƠNG

2. Đường BÀ HOM - Xem giá đất đường BÀ HOM

3. Đường BÀ KÝ - Xem giá đất đường BÀ KÝ

4. Đường BÀ LÀI - Xem giá đất đường BÀ LÀI

5. Đường BÃI SẬY - Xem giá đất đường BÃI SẬY

6. Đường BẾN LÒ GỐM - Xem giá đất đường BẾN LÒ GỐM

7. Đường BẾN PHÚ LÂM - Xem giá đất đường BẾN PHÚ LÂM

8. Đường BÌNH PHÚ - Xem giá đất đường BÌNH PHÚ

9. Đường BÌNH TÂY - Xem giá đất đường BÌNH TÂY

10. Đường BÌNH TIÊN - Xem giá đất đường BÌNH TIÊN

11. Đường BỬU ĐÌNH - Xem giá đất đường BỬU ĐÌNH

12. Đường CAO VĂN LẦU - Xem giá đất đường CAO VĂN LẦU

13. Đường CHỢ LỚN - Xem giá đất đường CHỢ LỚN

14. Đường CHU VĂN AN - Xem giá đất đường CHU VĂN AN

15. Đường ĐẶNG NGUYÊN CẨN - Xem giá đất đường ĐẶNG NGUYÊN CẨN

16. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ ĐÀI RAĐA - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ ĐÀI RAĐA

17. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ PHÚ LÂM A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ PHÚ LÂM A

18. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ PHÚ LÂM B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ PHÚ LÂM B

19. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ PHÚ LÂM D - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ PHÚ LÂM D

20. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU PHỐ CHỢ PHÚ LÂM - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU PHỐ CHỢ PHÚ LÂM

21. Đường ĐƯỜNG SỐ 10 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 10

22. Đường ĐƯỜNG SỐ 11 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 11

23. Đường GIA PHÚ - Xem giá đất đường GIA PHÚ

24. Đường HẬU GIANG - Xem giá đất đường HẬU GIANG

25. Đường HỒNG BÀNG - Xem giá đất đường HỒNG BÀNG

26. Đường HOÀNG LÊ KHA - Xem giá đất đường HOÀNG LÊ KHA

27. Đường KINH DƯƠNG VƯƠNG - Xem giá đất đường KINH DƯƠNG VƯƠNG

28. Đường LÊ QUANG SUNG - Xem giá đất đường LÊ QUANG SUNG

29. Đường LÊ TẤN KẾ - Xem giá đất đường LÊ TẤN KẾ

30. Đường LÊ TRỰC - Xem giá đất đường LÊ TRỰC

31. Đường LÊ TUẤN MẬU - Xem giá đất đường LÊ TUẤN MẬU

32. Đường LÝ CHIÊU HOÀNG - Xem giá đất đường LÝ CHIÊU HOÀNG

33. Đường MAI XUÂN THƯỞNG - Xem giá đất đường MAI XUÂN THƯỞNG

34. Đường MINH PHỤNG - Xem giá đất đường MINH PHỤNG

35. Đường NGÔ NHÂN TỊNH - Xem giá đất đường NGÔ NHÂN TỊNH

36. Đường NGUYỄN HỮU THẬN - Xem giá đất đường NGUYỄN HỮU THẬN

37. Đường NGUYỄN ĐÌNH CHI - Xem giá đất đường NGUYỄN ĐÌNH CHI

38. Đường NGUYỄN PHẠM TUÂN - Xem giá đất đường NGUYỄN PHẠM TUÂN

39. Đường NGUYỄN THỊ NHỎ - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ NHỎ

40. Đường NGUYỄN VĂN LUÔNG - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN LUÔNG

41. Đường NGUYỄN VĂN LUÔNG - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN LUÔNG

42. Đường NGUYỄN XUÂN PHỤNG - Xem giá đất đường NGUYỄN XUÂN PHỤNG

43. Đường PHẠM ĐÌNH HỔ - Xem giá đất đường PHẠM ĐÌNH HỔ

44. Đường PHẠM PHÚ THỨ - Xem giá đất đường PHẠM PHÚ THỨ

45. Đường PHẠM VĂN CHÍ - Xem giá đất đường PHẠM VĂN CHÍ

46. Đường PHAN ANH - Xem giá đất đường PHAN ANH

47. Đường PHAN VĂN KHỎE - Xem giá đất đường PHAN VĂN KHỎE

48. Đường TÂN HÒA ĐÔNG - Xem giá đất đường TÂN HÒA ĐÔNG

49. Đường TÂN HÓA - Xem giá đất đường TÂN HÓA

50. Đường THÁP MƯỜI - Xem giá đất đường THÁP MƯỜI

51. Đường TRẦN BÌNH - Xem giá đất đường TRẦN BÌNH

52. Đường TRẦN TRUNG LẬP - Xem giá đất đường TRẦN TRUNG LẬP

53. Đường VÕ VĂN KIỆT - Xem giá đất đường VÕ VĂN KIỆT

54. Đường TRANG TỬ - Xem giá đất đường TRANG TỬ

55. Đường VĂN THÂN - Xem giá đất đường VĂN THÂN

56. Đường TRẦN VĂN KIỂU (ĐƯỜNG SỐ 11 KDC BÌNH PHÚ) - Xem giá đất đường TRẦN VĂN KIỂU (ĐƯỜNG SỐ 11 KDC BÌNH PHÚ)

57. Đường ĐƯỜNG SỐ 22 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 22

58. Đường ĐƯỜNG SỐ 23 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 23

59. Đường ĐƯỜNG SỐ 24 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 24

60. Đường ĐƯỜNG SỐ 26 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 26

61. Đường ĐƯỜNG SONG HÀNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SONG HÀNH

62. Đường ĐƯỜNG SỐ 5 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5

63. Đường ĐƯỜNG SỐ 8 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8

64. Đường ĐƯỜNG SỐ 17 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 17

65. Đường ĐƯỜNG SỐ 20 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 20

66. Đường ĐƯỜNG SỐ 32 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 32

67. Đường ĐƯỜNG SỐ 33 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 33

68. Đường ĐƯỜNG SỐ 42 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 42

69. Đường ĐƯỜNG SỐ 44 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 44

70. Đường ĐƯỜNG SỐ 52 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 52

71. Đường ĐƯỜNG SỐ 54 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 54

72. Đường ĐƯỜNG VÀNH ĐAI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG VÀNH ĐAI

73. Đường ĐƯỜNG SỐ 35 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 35

74. Đường ĐƯỜNG SỐ 64 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 64

75. Đường ĐƯỜNG SỐ 72 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 72

76. Đường ĐƯỜNG SỐ 74 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 74

77. Đường ĐƯỜNG SỐ 76 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 76

78. Đường ĐƯỜNG SỐ 9 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 9