Xin chào các bạn, đây là danh sách 72 đường tại Quận 11 ở HCM. Được cập nhật mới nhất T5/2022 có đính kèm theo bảng giá đất Hồ Chí Minh 2022.
Rất nhiều bạn hỏi kênh rao vặt bất động sản miễn phí - bannhamienphi.com chúng tôi về các con đường tại TP HCM để dễ dàng tra cứu quy hoạch cũng như tham khảo bảng giá đất tphcm. Do đó hi vọng danh sách 72 các đường ở Quận 11 này sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích.
Trường hợp bạn muốn xem bảng giá đất có thể tham khảo quyết định 02/2020/QĐ-UBND TPHCM được chúng tôi chia sẻ trong bài nhé

1. Đường ÂU CƠ - Xem giá đất đường ÂU CƠ


2. Đường BÌNH DƯƠNG THI XÃ - Xem giá đất đường BÌNH DƯƠNG THI XÃ
Xem giá đất đường BÌNH DƯƠNG THI XÃ


3. Đường BÌNH THỚI - Xem giá đất đường BÌNH THỚI


4. Đường CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI TRONG CƯ XÁ LỮ GIA - Xem giá đất đường CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI TRONG CƯ XÁ LỮ GIA


5. Đường CÔNG CHÚA NGỌC HÂN - Xem giá đất đường CÔNG CHÚA NGỌC HÂN


6. Đường ĐẶNG MINH KHIÊM - Xem giá đất đường ĐẶNG MINH KHIÊM


7. Đường ĐÀO NGUYÊN PHỔ - Xem giá đất đường ĐÀO NGUYÊN PHỔ


8. Đường ĐỖ NGỌC THẠNH - Xem giá đất đường ĐỖ NGỌC THẠNH


9. Đường ĐỘI CUNG (QUÂN SỰ CŨ) - Xem giá đất đường ĐỘI CUNG (QUÂN SỰ CŨ)


10. Đường ĐƯỜNG 100 BÌNH THỚI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 100 BÌNH THỚI


11. Đường ĐƯỜNG 281 LÝ THƯỜNG KIỆT - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 281 LÝ THƯỜNG KIỆT


12. Đường ĐƯỜNG 3/2 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 3/2


13. Đường ĐƯỜNG 702 HỒNG BÀNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 702 HỒNG BÀNG


14. Đường ĐƯỜNG 762 HỒNG BÀNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 762 HỒNG BÀNG


15. Đường ĐƯỜNG SỐ 2 CƯ XÁ LỮ GIA - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2 CƯ XÁ LỮ GIA


16. Đường ĐƯỜNG SỐ 3 CƯ XÁ LỮ GIA - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3 CƯ XÁ LỮ GIA


17. Đường ĐƯỜNG SỐ 2. 5. 9 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2. 5. 9


18. Đường ĐƯỜNG SỐ 3. 7 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3. 7


19. Đường ĐƯỜNG SỐ 3A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3A


20. Đường ĐƯỜNG SỐ 4.6.8 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4.6.8


21. Đường ĐƯỜNG SỐ 5A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5A


22. Đường ĐƯỜNG SỐ 7A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 7A


23. Đường DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ - Xem giá đất đường DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ


24. Đường DƯƠNG TỬ GIANG - Xem giá đất đường DƯƠNG TỬ GIANG


25. Đường HÀ TÔN QUYỀN - Xem giá đất đường HÀ TÔN QUYỀN


26. Đường HÀN HẢI NGUYÊN - Xem giá đất đường HÀN HẢI NGUYÊN


27. Đường HÀN HẢI NGUYÊN (NỐI DÀI) - Xem giá đất đường HÀN HẢI NGUYÊN (NỐI DÀI)


28. Đường HỒNG BÀNG - Xem giá đất đường HỒNG BÀNG


29. Đường HOÀNG ĐỨC TƯƠNG - Xem giá đất đường HOÀNG ĐỨC TƯƠNG


30. Đường HÒA BÌNH - Xem giá đất đường HÒA BÌNH


31. Đường HÒA HẢO - Xem giá đất đường HÒA HẢO


32. Đường HUYỆN TOẠI - Xem giá đất đường HUYỆN TOẠI


33. Đường KHUÔNG VIỆT - Xem giá đất đường KHUÔNG VIỆT


34. Đường LẠC LONG QUÂN - Xem giá đất đường LẠC LONG QUÂN


35. Đường LẠC LONG QUÂN (NỐI DÀI) - Xem giá đất đường LẠC LONG QUÂN (NỐI DÀI)


36. Đường LÃNH BINH THĂNG - Xem giá đất đường LÃNH BINH THĂNG


37. Đường LÊ ĐẠI HÀNH - Xem giá đất đường LÊ ĐẠI HÀNH


38. Đường LÊ THỊ BẠCH CÁT - Xem giá đất đường LÊ THỊ BẠCH CÁT


39. Đường LÊ TUNG - Xem giá đất đường LÊ TUNG


40. Đường LỮ GIA - Xem giá đất đường LỮ GIA


41. Đường LÒ SIÊU - Xem giá đất đường LÒ SIÊU


42. Đường LÝ NAM ĐẾ - Xem giá đất đường LÝ NAM ĐẾ


43. Đường LÝ THƯỜNG KIỆT - Xem giá đất đường LÝ THƯỜNG KIỆT


44. Đường MINH PHỤNG - Xem giá đất đường MINH PHỤNG


45. Đường NGUYỄN BÁ HỌC - Xem giá đất đường NGUYỄN BÁ HỌC


46. Đường NGUYỄN CHÍ THANH - Xem giá đất đường NGUYỄN CHÍ THANH


47. Đường NGUYỄN THỊ NHỎ - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ NHỎ


48. Đường NGUYỄN THỊ NHỎ (NỐI DÀI) - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ NHỎ (NỐI DÀI)


49. Đường NGUYỄN VĂN PHÚ - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN PHÚ


50. Đường NHẬT TẢO - Xem giá đất đường NHẬT TẢO


50. Đường PHÓ CƠ ĐIỀU - Xem giá đất đường PHÓ CƠ ĐIỀU


51. Đường ÔNG ÍCH KHIÊM - Xem giá đất đường ÔNG ÍCH KHIÊM


52. Đường PHAN XÍCH LONG - Xem giá đất đường PHAN XÍCH LONG


53. Đường PHÓ CƠ ĐIỀU - Xem giá đất đường PHÓ CƠ ĐIỀU


54. Đường PHÚ THỌ - Xem giá đất đường PHÚ THỌ


55. Đường QUÂN SỰ - Xem giá đất đường QUÂN SỰ


56. Đường TÂN HÓA - Xem giá đất đường TÂN HÓA


57. Đường TÂN KHAI - Xem giá đất đường TÂN KHAI


58. Đường TÂN PHƯỚC - Xem giá đất đường TÂN PHƯỚC


59. Đường TÂN THÀNH - Xem giá đất đường TÂN THÀNH


60. Đường TẠ UYÊN - Xem giá đất đường TẠ UYÊN


61. Đường THÁI PHIÊN - Xem giá đất đường THÁI PHIÊN


62. Đường THIÊN PHƯỚC - Xem giá đất đường THIÊN PHƯỚC


63. Đường THUẬN KIỀU - Xem giá đất đường THUẬN KIỀU


64. Đường TÔN THẤT HIỆP - Xem giá đất đường TÔN THẤT HIỆP


65. Đường TỔNG LUNG - Xem giá đất đường TỔNG LUNG


66. Đường TỐNG VĂN TRÂN - Xem giá đất đường TỐNG VĂN TRÂN


67. Đường TRẦN QUÝ - Xem giá đất đường TRẦN QUÝ


68. Đường TRỊNH ĐÌNH TRỌNG - Xem giá đất đường TRỊNH ĐÌNH TRỌNG


69. Đường TUỆ TĨNH - Xem giá đất đường TUỆ TĨNH


70. Đường VĨNH VIỄN - Xem giá đất đường VĨNH VIỄN


71. Đường XÓM ĐẤT - Xem giá đất đường XÓM ĐẤT


72. Đường ĐƯỜNG KÊNH TÂN HÓA - Xem giá đất đường ĐƯỜNG KÊNH TÂN HÓA