Xin chào các bạn, đây là danh sách 59 đường tại Quận 12 ở HCM. Được cập nhật mới nhất T5/2022 có đính kèm theo bảng giá đất Hồ Chí Minh 2022.
Rất nhiều bạn hỏi kênh rao vặt bất động sản miễn phí - bannhamienphi.com chúng tôi về các con đường tại TP HCM để dễ dàng tra cứu quy hoạch cũng như tham khảo bảng giá đất tphcm. Do đó hi vọng danh sách 59 các đường ở Quận 12 này sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích.
Trường hợp bạn muốn xem bảng giá đất có thể tham khảo quyết định 02/2020/QĐ-UBND TPHCM được chúng tôi chia sẻ trong bài nhé

1. Đường BÙI CÔNG TRỪNG - Xem giá đất đường BÙI CÔNG TRỪNG


2. Đường BÙI VĂN NGỮ - Xem giá đất đường BÙI VĂN NGỮ
Xem giá đất đường BÙI VĂN NGỮ


3. Đường ĐÌNH GIAO KHẨU - Xem giá đất đường ĐÌNH GIAO KHẨU


4. Đường ĐÔNG HƯNG THUẬN 02 - Xem giá đất đường ĐÔNG HƯNG THUẬN 02


5. Đường HÀ HUY GIÁP - Xem giá đất đường HÀ HUY GIÁP


6. Đường TRẦN THỊ BẢY - Xem giá đất đường TRẦN THỊ BẢY


7. Đường NGUYỄN THỊ TRÀNG - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ TRÀNG


8. Đường NGUYỄN THỊ ĐẶNG - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ ĐẶNG


9. Đường HƯƠNG LỘ 80B - Xem giá đất đường HƯƠNG LỘ 80B


10. Đường LÊ ĐỨC THỌ - Xem giá đất đường LÊ ĐỨC THỌ


11. Đường LÊ THỊ RIÊNG - Xem giá đất đường LÊ THỊ RIÊNG


12. Đường LÊ VĂN KHƯƠNG - Xem giá đất đường LÊ VĂN KHƯƠNG


13. Đường NGUYỄN ẢNH THỦ - Xem giá đất đường NGUYỄN ẢNH THỦ


14. Đường NGUYỄN THÀNH VĨNH - Xem giá đất đường NGUYỄN THÀNH VĨNH


15. Đường NGUYỄN VĂN QUÁ - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN QUÁ


16. Đường PHAN VĂN HỚN - Xem giá đất đường PHAN VĂN HỚN


17. Đường QUỐC LỘ 1 - Xem giá đất đường QUỐC LỘ 1


18. Đường QUỐC LỘ 22 - Xem giá đất đường QUỐC LỘ 22


19. Đường TÂN CHÁNH HIỆP 10 - Xem giá đất đường TÂN CHÁNH HIỆP 10


20. Đường HUỲNH THỊ HAI (BAO GỒM TCH 13) - Xem giá đất đường HUỲNH THỊ HAI (BAO GỒM TCH 13)


21. Đường TÂN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNG - Xem giá đất đường TÂN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNG


22. Đường DƯƠNG THỊ MƯỜI - Xem giá đất đường DƯƠNG THỊ MƯỜI


23. Đường NGUYỄN THỊ CĂN - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ CĂN


24. Đường TÂN THỚI NHẤT 01 - Xem giá đất đường TÂN THỚI NHẤT 01


25. Đường TÂN THỚI NHẤT 02 - Xem giá đất đường TÂN THỚI NHẤT 02


26. Đường TÂN THỚI NHẤT 06 - Xem giá đất đường TÂN THỚI NHẤT 06


27. Đường TÂN THỚI NHẤT 08 - Xem giá đất đường TÂN THỚI NHẤT 08


28. Đường NGUYỄN THỊ SÁU - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ SÁU


29. Đường THẠNH XUÂN 13 - Xem giá đất đường THẠNH XUÂN 13


30. Đường NGUYỄN THỊ KIÊU - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ KIÊU


31. Đường TÔ KÝ (TỈNH LỘ 15 CŨ) - Xem giá đất đường TÔ KÝ (TỈNH LỘ 15 CŨ)


32. Đường TÔ KÝ - Xem giá đất đường TÔ KÝ
Xem giá đất đường TÔ KÝ


33. Đường TÔ NGỌC VÂN - Xem giá đất đường TÔ NGỌC VÂN


34. Đường TRUNG MỸ TÂY 13 - Xem giá đất đường TRUNG MỸ TÂY 13


35. Đường TRUNG MỸ TÂY 2A - Xem giá đất đường TRUNG MỸ TÂY 2A


36. Đường LÊ THỊ NHO - Xem giá đất đường LÊ THỊ NHO


37. Đường TRUNG MỸ TÂY 08 - Xem giá đất đường TRUNG MỸ TÂY 08


38. Đường TRƯỜNG CHINH - Xem giá đất đường TRƯỜNG CHINH


39. Đường VƯỜN LÀI - Xem giá đất đường VƯỜN LÀI


40. Đường THẠNH LỘC 15 - Xem giá đất đường THẠNH LỘC 15


41. Đường TÂN THỚI HIỆP 07 - Xem giá đất đường TÂN THỚI HIỆP 07


42. Đường HÀ THỊ KHIÊM - Xem giá đất đường HÀ THỊ KHIÊM


43. Đường HIỆP THÀNH 44 - Xem giá đất đường HIỆP THÀNH 44


44. Đường TRẦN THỊ HÈ - Xem giá đất đường TRẦN THỊ HÈ


45. Đường ĐƯỜNG VÀO KHU TDC 1.3 HA - Xem giá đất đường ĐƯỜNG VÀO KHU TDC 1.3 HA


46. Đường HÀ ĐẶC - Xem giá đất đường HÀ ĐẶC


47. Đường TÂN CHÁNH HIỆP 25 - Xem giá đất đường TÂN CHÁNH HIỆP 25


48. Đường TÂN CHÁNH HIỆP 07 - Xem giá đất đường TÂN CHÁNH HIỆP 07


49. Đường TÂN CHÁNH HIỆP 03 - Xem giá đất đường TÂN CHÁNH HIỆP 03


50. Đường TÂN CHÁNH HIỆP 18 - Xem giá đất đường TÂN CHÁNH HIỆP 18


51. Đường TÂN CHÁNH HIỆP 35 - Xem giá đất đường TÂN CHÁNH HIỆP 35


52. Đường TÂN CHÁNH HIỆP 34 - Xem giá đất đường TÂN CHÁNH HIỆP 34


53. Đường TÂN CHÁNH HIỆP 36 - Xem giá đất đường TÂN CHÁNH HIỆP 36


54. Đường TRẦN THỊ CỜ - Xem giá đất đường TRẦN THỊ CỜ


55. Đường THỚI AN 16 - Xem giá đất đường THỚI AN 16


56. Đường THỚI AN 13 - Xem giá đất đường THỚI AN 13


57. Đường TUYẾN SONG HÀNH - Xem giá đất đường TUYẾN SONG HÀNH


58. Đường THẠNH LỘC 16 - Xem giá đất đường THẠNH LỘC 16


59. Đường TÂN THỚI NHẤT 17 - Xem giá đất đường TÂN THỚI NHẤT 17