Xin chào các bạn, đây là danh sách 56 đường tại Huyện Nhà Bè ở HCM. Được cập nhật mới nhất T5/2022 có đính kèm theo bảng giá đất Hồ Chí Minh 2022.
Rất nhiều bạn hỏi kênh rao vặt bất động sản miễn phí - bannhamienphi.com chúng tôi về các con đường tại TP HCM để dễ dàng tra cứu quy hoạch cũng như tham khảo bảng giá đất tphcm. Do đó hi vọng danh sách 56 các đường ở Huyện Nhà Bè này sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích.
Trường hợp bạn muốn xem bảng giá đất có thể tham khảo quyết định 02/2020/QĐ-UBND TPHCM được chúng tôi chia sẻ trong bài nhé

1. Đường PHẠM HÙNG - Xem giá đất đường PHẠM HÙNG

2. Đường ĐẶNG NHỮ LÂM - Xem giá đất đường ĐẶNG NHỮ LÂM
Xem giá đất đường ĐẶNG NHỮ LÂM

3. Đường ĐÀO SƯ TÍCH - Xem giá đất đường ĐÀO SƯ TÍCH

4. Đường ĐÀO TÔNG NGUYÊN - Xem giá đất đường ĐÀO TÔNG NGUYÊN

5. Đường NGUYỄN VĂN RÀNG - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN RÀNG

6. Đường DƯƠNG CÁT LỢI - Xem giá đất đường DƯƠNG CÁT LỢI

7. Đường ĐƯỜNG LIÊN ẤP 2-3 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG LIÊN ẤP 2-3

8. Đường ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3-4 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3-4

9. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN HUYỆN TẠI XÃ LONG THỚI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN HUYỆN TẠI XÃ LONG THỚI

10. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ RẠCH NÒ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ RẠCH NÒ

11. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ THÁI SƠN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ THÁI SƠN

12. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ THANH NHỰT - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ THANH NHỰT

13. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

14. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

15. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ KHU VỰC CẦU BÀ SÁU - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ KHU VỰC CẦU BÀ SÁU

16. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHƯỚC KIẾN GIAI ĐOẠN I - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHƯỚC KIẾN GIAI ĐOẠN I

17. Đường NGUYỄN THỊ HƯƠNG - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ HƯƠNG

18. Đường ĐƯỜNG VÀO KHO XĂNG DẦU LÂM TÀI CHÍNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG VÀO KHO XĂNG DẦU LÂM TÀI CHÍNH

19. Đường ĐƯỜNG VÀO KHO XĂNG DẦU PETECHIM - Xem giá đất đường ĐƯỜNG VÀO KHO XĂNG DẦU PETECHIM

20. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VITACO - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VITACO

21. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ TRUNG TÂM SINH HOẠT THANH THIẾU NIÊN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ TRUNG TÂM SINH HOẠT THANH THIẾU NIÊN

22. Đường ĐƯỜNG VÀO TRƯỜNG THCS LÊ LỢI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG VÀO TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

23. Đường HUỲNH TẤN PHÁT - Xem giá đất đường HUỲNH TẤN PHÁT

24. Đường LÊ VĂN LƯƠNG - Xem giá đất đường LÊ VĂN LƯƠNG

25. Đường NGÔ QUANG THẮM - Xem giá đất đường NGÔ QUANG THẮM

26. Đường NGÃ BA ĐÌNH - Xem giá đất đường NGÃ BA ĐÌNH

27. Đường NGUYỄN BÌNH - Xem giá đất đường NGUYỄN BÌNH

28. Đường NGUYỄN HỮU THỌ - Xem giá đất đường NGUYỄN HỮU THỌ

29. Đường NGUYỄN VĂN TẠO - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN TẠO

30. Đường PHẠM HỮU LẦU - Xem giá đất đường PHẠM HỮU LẦU

31. Đường PHAN VĂN BẢY - Xem giá đất đường PHAN VĂN BẢY

32. Đường PHẠM THỊ KỲ - Xem giá đất đường PHẠM THỊ KỲ

33. Đường PHẠM THỊ QUY - Xem giá đất đường PHẠM THỊ QUY

34. Đường DƯƠNG THỊ NĂM - Xem giá đất đường DƯƠNG THỊ NĂM

35. Đường LÊ THỊ KỈNH - Xem giá đất đường LÊ THỊ KỈNH

36. Đường TRẦN THỊ LIỀN - Xem giá đất đường TRẦN THỊ LIỀN

37. Đường TRẦN THỊ TAO - Xem giá đất đường TRẦN THỊ TAO

38. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HỒNG LĨNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HỒNG LĨNH

39. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ MINH LONG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ MINH LONG

40. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ GIA VIỆT - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ GIA VIỆT

41. Đường ĐƯỜNG VÀO DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHÚ XUÂN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG VÀO DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHÚ XUÂN

42. Đường ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ CÔNG TY DVTM - KD NHÀ SÀI GÒN MỚI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ CÔNG TY DVTM - KD NHÀ SÀI GÒN MỚI

43. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TRẦN THÁI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TRẦN THÁI

44. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN AN HUY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN AN HUY

45. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VẠN PHÁT HƯNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VẠN PHÁT HƯNG

46. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VẠN HƯNG PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VẠN HƯNG PHÚ

47. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CÔNG TRÌNH CẢNG SÀI GÒN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CÔNG TRÌNH CẢNG SÀI GÒN

48. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ COTEC - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ COTEC

49. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ T30 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ T30

50. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CÔNG TY THANH NIÊN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CÔNG TY THANH NIÊN

51. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở GIÁO VIÊN LÊ HỒNG PHONG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở GIÁO VIÊN LÊ HỒNG PHONG

52. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ NHƠN ĐỨC (CÔNG TY VẠN PHÁT HƯNG) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ NHƠN ĐỨC (CÔNG TY VẠN PHÁT HƯNG)

53. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ 28 HECTA (CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH NHÀ BÈ) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ 28 HECTA (CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH NHÀ BÈ)

54. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ NHÀ Ở CÁN BỘ CHIẾN SĨ CỤC CẢNH SÁT HÌNH SỰ C45 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ NHÀ Ở CÁN BỘ CHIẾN SĨ CỤC CẢNH SÁT HÌNH SỰ C45

55. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ (THE STAR VILLEGA) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ (THE STAR VILLEGA)

56. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CHIẾN SĨ BỘ CÔNG AN (TỔNG CỤC 5) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CHIẾN SĨ BỘ CÔNG AN (TỔNG CỤC 5)