Xin chào các bạn, đây là danh sách 246 đường tại Quận Thủ Đức ở HCM. Được cập nhật mới nhất T5/2022 có đính kèm theo bảng giá đất Hồ Chí Minh 2022.
Rất nhiều bạn hỏi kênh rao vặt bất động sản miễn phí - bannhamienphi.com chúng tôi về các con đường tại TP HCM để dễ dàng tra cứu quy hoạch cũng như tham khảo bảng giá đất tphcm. Do đó hi vọng danh sách 246 các đường ở Quận Thủ Đức này sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích.
Trường hợp bạn muốn xem bảng giá đất có thể tham khảo quyết định 02/2020/QĐ-UBND TPHCM được chúng tôi chia sẻ trong bài nhé

1. Đường (ĐƯỜNG SỐ 5) BÀ GIANG - Xem giá đất đường (ĐƯỜNG SỐ 5) BÀ GIANG

2. Đường BÌNH CHIỂU - Xem giá đất đường BÌNH CHIỂU
Xem giá đất đường BÌNH CHIỂU

3. Đường BỒI HOÀN (ĐƯỜNG SỐ 14) - Xem giá đất đường BỒI HOÀN (ĐƯỜNG SỐ 14)

4. Đường CÂY KEO - Xem giá đất đường CÂY KEO

5. Đường CHƯƠNG DƯƠNG - Xem giá đất đường CHƯƠNG DƯƠNG

6. Đường ĐẶNG THỊ RÀNH - Xem giá đất đường ĐẶNG THỊ RÀNH

7. Đường ĐẶNG VĂN BI - Xem giá đất đường ĐẶNG VĂN BI

8. Đường ĐÀO TRINH NHẤT (ĐƯỜNG SỐ 11. PHƯỜNG LINH TÂY - Xem giá đất đường ĐÀO TRINH NHẤT (ĐƯỜNG SỐ 11. PHƯỜNG LINH TÂY

9. Đường ĐOÀN CÔNG HỚN - Xem giá đất đường ĐOÀN CÔNG HỚN

10. Đường ĐƯỜNG SỐ 19. PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 19. PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH

11. Đường ĐƯỜNG SỐ 27. PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 27. PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH

12. Đường ĐƯỜNG SỐ 38. PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 38. PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH

13. Đường ĐƯỜNG SỐ 17. PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 17. PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC

14. Đường ĐƯỜNG SỐ 6 PHƯỜNG LINH CHIỂU - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6 PHƯỜNG LINH CHIỂU

15. Đường ĐƯỜNG SỐ 16 PHƯỜNG LINH CHIỂU - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 16 PHƯỜNG LINH CHIỂU

16. Đường ĐƯỜNG SỐ 17 PHƯỜNG LINH CHIỂU - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 17 PHƯỜNG LINH CHIỂU

17. Đường ĐƯỜNG 24. PHƯỜNG LINH ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 24. PHƯỜNG LINH ĐÔNG

18. Đường ĐƯỜNG SỐ 35. PHƯỜNG LINH ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 35. PHƯỜNG LINH ĐÔNG

19. Đường ĐƯỜNG SỐ 36 (BẾN ĐÒ). PHƯỜNG LINH ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 36 (BẾN ĐÒ). PHƯỜNG LINH ĐÔNG

20. Đường ĐƯỜNG SỐ 4 (LINH TÂY). PHƯỜNG LINH TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4 (LINH TÂY). PHƯỜNG LINH TÂY

21. Đường ĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG LINH TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG LINH TÂY

22. Đường ĐƯỜNG SỐ 12. PHƯỜNG LINH TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 12. PHƯỜNG LINH TÂY

23. Đường ĐƯỜNG SỐ 2 (PHƯỜNG LINH TRUNG) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2 (PHƯỜNG LINH TRUNG)

24. Đường ĐƯỜNG SỐ 3- PHƯỜNG LINH TRUNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3- PHƯỜNG LINH TRUNG

25. Đường ĐƯỜNG SỐ 4- PHƯỜNG LINH TRUNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4- PHƯỜNG LINH TRUNG

26. Đường ĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG LINH TRUNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG LINH TRUNG

27. Đường ĐƯỜNG SỐ 7. PHƯỜNG LINH TRUNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 7. PHƯỜNG LINH TRUNG

28. Đường ĐƯỜNG SỐ 8. PHƯỜNG LINH TRUNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8. PHƯỜNG LINH TRUNG

29. Đường ĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG LINH TRUNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG LINH TRUNG

30. Đường ĐƯỜNG SỐ 16. PHƯỜNG LINH TRUNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 16. PHƯỜNG LINH TRUNG

31. Đường ĐƯỜNG SỐ 17. PHƯỜNG LINH TRUNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 17. PHƯỜNG LINH TRUNG

32. Đường ĐƯỜNG SỐ 18. PHƯỜNG LINH TRUNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 18. PHƯỜNG LINH TRUNG

33. Đường ĐƯỜNG SỐ 1 VÀ ĐƯỜNG SỐ 3 (ĐƯỜNG CHỮ U). PHƯỜNG LINH XUÂN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1 VÀ ĐƯỜNG SỐ 3 (ĐƯỜNG CHỮ U). PHƯỜNG LINH XUÂN

34. Đường ĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG LINH XUÂN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG LINH XUÂN

35. Đường ĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG LINH XUÂN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6. PHƯỜNG LINH XUÂN

36. Đường ĐƯỜNG SỐ 7. PHƯỜNG LINH XUÂN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 7. PHƯỜNG LINH XUÂN

37. Đường ĐƯỜNG SỐ 8 (ĐƯỜNG XUÂN HIỆP). PHƯỜNG LINH XUÂN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8 (ĐƯỜNG XUÂN HIỆP). PHƯỜNG LINH XUÂN
Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8 (ĐƯỜNG XUÂN HIỆP). PHƯỜNG LINH XUÂN

38. Đường ĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG LINH XUÂN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 9. PHƯỜNG LINH XUÂN

39. Đường ĐƯỜNG SỐ 10. PHƯỜNG LINH XUÂN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 10. PHƯỜNG LINH XUÂN

40. Đường ĐƯỜNG SỐ 13. PHƯỜNG LINH XUÂN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 13. PHƯỜNG LINH XUÂN

41. Đường ĐƯỜNG SỐ 7- PHƯỜNG TAM BÌNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 7- PHƯỜNG TAM BÌNH

42. Đường ĐƯỜNG SỐ 9- PHƯỜNG TAM BÌNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 9- PHƯỜNG TAM BÌNH

43. Đường ĐƯỜNG SỐ 10- PHƯỜNG TAM BÌNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 10- PHƯỜNG TAM BÌNH

44. Đường ĐƯỜNG SỐ 12. PHƯỜNG TAM BÌNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 12. PHƯỜNG TAM BÌNH

45. Đường ĐƯỜNG SỐ 4 PHƯỜNG TAM PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4 PHƯỜNG TAM PHÚ

46. Đường ĐƯỜNG SỐ 6 PHƯỜNG TAM PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6 PHƯỜNG TAM PHÚ

47. Đường ĐƯỜNG BÌNH PHÚ-PHƯỜNG TAM PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG BÌNH PHÚ-PHƯỜNG TAM PHÚ

48. Đường ĐƯỜNG SỐ 3. PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3. PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ

49. Đường ĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4. PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ

50. Đường ĐƯỜNG SỐ 8 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ)

51. Đường ĐƯỜNG SỐ 9 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 9 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ)

52. Đường ĐƯỜNG SỐ 11 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 11 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ)

. Đường - Xem giá đất đường

53. Đường ĐƯỜNG SỐ 12- PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 12- PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ

54. Đường ĐƯỜNG SỐ 11 (TRUÔNG TRE) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 11 (TRUÔNG TRE)

55. Đường DÂN CHỦ (PHƯỜNG BÌNH THỌ) - Xem giá đất đường DÂN CHỦ (PHƯỜNG BÌNH THỌ)

56. Đường DƯƠNG VĂN CAM - Xem giá đất đường DƯƠNG VĂN CAM

57. Đường GÒ DƯA (HƯƠNG LỘ 25 PHƯỜNG TAM BÌNH) - Xem giá đất đường GÒ DƯA (HƯƠNG LỘ 25 PHƯỜNG TAM BÌNH)

. Đường - Xem giá đất đường

58. Đường HIỆP BÌNH - Xem giá đất đường HIỆP BÌNH

59. Đường HỒ VĂN TƯ - Xem giá đất đường HỒ VĂN TƯ

. Đường - Xem giá đất đường

60. Đường HOÀNG DIỆU 2 - Xem giá đất đường HOÀNG DIỆU 2

61. Đường KHA VẠN CÂN - Xem giá đất đường KHA VẠN CÂN

. Đường - Xem giá đất đường

. Đường - Xem giá đất đường

. Đường - Xem giá đất đường

. Đường - Xem giá đất đường

62. Đường LAM SƠN - Xem giá đất đường LAM SƠN

63. Đường LÊ THỊ HOA. PHƯỜNG BÌNH CHIỂU - Xem giá đất đường LÊ THỊ HOA. PHƯỜNG BÌNH CHIỂU

64. Đường LÊ VĂN CHÍ - Xem giá đất đường LÊ VĂN CHÍ

65. Đường LÊ VĂN NINH - Xem giá đất đường LÊ VĂN NINH

66. Đường LINH ĐÔNG - Xem giá đất đường LINH ĐÔNG

67. Đường LINH TRUNG - Xem giá đất đường LINH TRUNG

68. Đường LÝ TẾ XUYÊN - Xem giá đất đường LÝ TẾ XUYÊN

69. Đường NGÔ CHÍ QUỐC - Xem giá đất đường NGÔ CHÍ QUỐC

70. Đường NGUYỄN VĂN BÁ (PHƯỜNG BÌNH THỌ. TRƯỜNG THỌ) - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN BÁ (PHƯỜNG BÌNH THỌ. TRƯỜNG THỌ)

71. Đường NGUYỄN VĂN LỊCH - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN LỊCH

72. Đường PHÚ CHÂU - Xem giá đất đường PHÚ CHÂU

73. Đường QUỐC LỘ 13 CŨ - Xem giá đất đường QUỐC LỘ 13 CŨ

. Đường - Xem giá đất đường

74. Đường QUỐC LỘ 13 MỚI - Xem giá đất đường QUỐC LỘ 13 MỚI

. Đường - Xem giá đất đường

. Đường - Xem giá đất đường

75. Đường QUỐC LỘ 1 - Xem giá đất đường QUỐC LỘ 1

. Đường - Xem giá đất đường

. Đường - Xem giá đất đường

76. Đường QUỐC LỘ 1K (KHA VẠN CÂN CŨ) - Xem giá đất đường QUỐC LỘ 1K (KHA VẠN CÂN CŨ)

77. Đường TAM BÌNH - Xem giá đất đường TAM BÌNH

78. Đường TAM HÀ - Xem giá đất đường TAM HÀ

79. Đường TAM CHÂU (TAM PHÚ-TAM BÌNH) - Xem giá đất đường TAM CHÂU (TAM PHÚ-TAM BÌNH)

80. Đường THỐNG NHẤT (PHƯỜNG BÌNH THỌ) - Xem giá đất đường THỐNG NHẤT (PHƯỜNG BÌNH THỌ)

81. Đường TỈNH LỘ 43 - Xem giá đất đường TỈNH LỘ 43

82. Đường TÔ NGỌC VÂN - Xem giá đất đường TÔ NGỌC VÂN

. Đường - Xem giá đất đường

. Đường - Xem giá đất đường

83. Đường TÔ VĨNH DIỆN - Xem giá đất đường TÔ VĨNH DIỆN

84. Đường TRẦN VĂN NỮA (NGÔ QUYỀN) - Xem giá đất đường TRẦN VĂN NỮA (NGÔ QUYỀN)

85. Đường TRƯƠNG VĂN NGƯ - Xem giá đất đường TRƯƠNG VĂN NGƯ

86. Đường TRƯỜNG THỌ (ĐƯỜNG SỐ 2) - Xem giá đất đường TRƯỜNG THỌ (ĐƯỜNG SỐ 2)

. Đường - Xem giá đất đường

87. Đường VÕ VĂN NGÂN - Xem giá đất đường VÕ VĂN NGÂN

88. Đường XA LỘ HÀ NỘI (QUỐC LỘ 52) - Xem giá đất đường XA LỘ HÀ NỘI (QUỐC LỘ 52)

89. Đường CÁC ĐƯỜNG NHÁNH LÊN CẦU VƯỢT GÒ DƯA. PHƯỜNG TAM BÌNH - Xem giá đất đường CÁC ĐƯỜNG NHÁNH LÊN CẦU VƯỢT GÒ DƯA. PHƯỜNG TAM BÌNH

90. Đường PHẠM VĂN ĐỒNG - Xem giá đất đường PHẠM VĂN ĐỒNG

. Đường - Xem giá đất đường

91. Đường ĐƯỜNG SỐ 7. LINH CHIỂU - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 7. LINH CHIỂU

92. Đường ĐƯỜNG SỐ 22. LINH ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 22. LINH ĐÔNG

93. Đường ĐƯỜNG SỐ 25. LINH ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 25. LINH ĐÔNG

94. Đường ĐƯỜNG SỐ 30. LINH ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 30. LINH ĐÔNG

95. Đường ĐƯỜNG SỐ 5. HIỆP BÌNH CHÁNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5. HIỆP BÌNH CHÁNH

96. Đường ĐƯỜNG SỐ 3 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3

97. Đường ĐƯỜNG SỐ 7 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 7

98. Đường ĐƯỜNG SỐ 4 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4

99. Đường ĐƯỜNG SỐ 12 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 12

100. Đường ĐƯỜNG SỐ 14 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 14

101. Đường ĐƯỜNG SỐ 17 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 17

102. Đường ĐƯỜNG SỐ 18 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 18

103. Đường ĐƯỜNG SỐ 20 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 20

104. Đường ĐƯỜNG SỐ 21 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 21

105. Đường ĐƯỜNG SỐ 23 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 23

106. Đường ĐƯỜNG SỐ 24 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 24

107. Đường ĐƯỜNG SỐ 26 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 26

108. Đường ĐƯỜNG SỐ 49 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 49

109. Đường ĐƯỜNG B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG B

110. Đường ĐƯỜNG SỐ 36 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 36

111. Đường ĐƯỜNG SỐ 40 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 40

112. Đường ĐƯỜNG SỐ 12 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 12

113. Đường ĐƯỜNG SỐ 10 (KHU PHỐ 4. 5) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 10 (KHU PHỐ 4. 5)

114. Đường ĐƯỜNG SỐ 3 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3

115. Đường ĐƯỜNG SỐ 13 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 13

116. Đường ĐƯỜNG SỐ 5- LC - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5- LC

117. Đường ĐƯỜNG SỐ 26. LĐ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 26. LĐ

118. Đường ĐƯỜNG SỐ 6. LĐ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6. LĐ

119. Đường ĐƯỜNG SỐ 8. LĐ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8. LĐ

120. Đường Ụ GHE - Xem giá đất đường Ụ GHE

121. Đường ĐƯỜNG SỐ 2- TP - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2- TP

122. Đường ĐƯỜNG SỐ 3- TP - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3- TP

123. Đường ĐƯỜNG SỐ 5- TP - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5- TP

124. Đường ĐƯỜNG SỐ 7- TP - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 7- TP

125. Đường ĐƯỜNG SỐ 8- TP - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8- TP

126. Đường ĐƯỜNG SỐ 9- TP - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 9- TP

127. Đường LÝ TẾ XUYÊN (NỐI DÀI) - Xem giá đất đường LÝ TẾ XUYÊN (NỐI DÀI)

128. Đường NGUYỄN THỊ NHUNG - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ NHUNG

129. Đường ĐINH THỊ THI - Xem giá đất đường ĐINH THỊ THI

130. Đường ĐƯỜNG SỐ 1. KP5 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1. KP5

131. Đường ĐƯỜNG SỐ 2. KP6 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2. KP6

132. Đường ĐƯỜNG SỐ 3. KP5 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3. KP5

133. Đường ĐƯỜNG SỐ 4. KP6 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4. KP6

134. Đường ĐƯỜNG SỐ 6. KP6 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6. KP6

135. Đường ĐƯỜNG SỐ 7. KP5 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 7. KP5

136. Đường ĐƯỜNG SỐ 8. KP4 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8. KP4

137. Đường ĐƯỜNG SỐ 5. KP5 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5. KP5

138. Đường ĐƯỜNG SỐ 10. KP2 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 10. KP2

139. Đường ĐƯỜNG SỐ 11. KP3 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 11. KP3

140. Đường ĐƯỜNG SỐ 12. KP2 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 12. KP2

141. Đường ĐƯỜNG SỐ 15. KP3 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 15. KP3

142. Đường ĐƯỜNG SỐ 21. KP1 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 21. KP1

143. Đường ĐƯỜNG 3. NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP4 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 3. NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP4

144. Đường ĐƯỜNG 14. KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP4 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 14. KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP4

145. Đường ĐƯỜNG 1. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 1. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5

146. Đường ĐƯỜNG 2. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 2. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5

147. Đường ĐƯỜNG 5. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 5. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5

148. Đường ĐƯỜNG 7. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 7. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5

149. Đường ĐƯỜNG 9. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 9. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5

150. Đường ĐƯỜNG 10. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 10. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5

151. Đường ĐƯỜNG 12. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 12. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5

152. Đường ĐƯỜNG 13. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 13. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5

153. Đường ĐƯỜNG 14. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 14. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5

154. Đường ĐƯỜNG 15. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 15. KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1. KP5

155. Đường ĐƯỜNG SỐ 6. KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP6 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6. KHU NHÀ Ở HIỆP BÌNH. KP6

156. Đường ĐƯỜNG SỐ 16. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 16. KHU NHÀ ĐÔNG NAM

157. Đường ĐƯỜNG SỐ 18. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 18. KHU NHÀ ĐÔNG NAM

158. Đường ĐƯỜNG SỐ 20. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 20. KHU NHÀ ĐÔNG NAM

159. Đường ĐƯỜNG SỐ 22. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 22. KHU NHÀ ĐÔNG NAM

160. Đường ĐƯỜNG SỐ 24. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 24. KHU NHÀ ĐÔNG NAM

161. Đường ĐƯỜNG SỐ 29. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 29. KHU NHÀ ĐÔNG NAM

162. Đường ĐƯỜNG SỐ 33. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 33. KHU NHÀ ĐÔNG NAM

163. Đường ĐƯỜNG SỐ 34. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 34. KHU NHÀ ĐÔNG NAM

164. Đường ĐƯỜNG SỐ 36. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 36. KHU NHÀ ĐÔNG NAM

165. Đường ĐƯỜNG SỐ 37. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 37. KHU NHÀ ĐÔNG NAM

166. Đường ĐƯỜNG SỐ 50. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 50. KHU NHÀ ĐÔNG NAM

167. Đường ĐƯỜNG SỐ 52. KHU NHÀ ĐÔNG NAM - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 52. KHU NHÀ ĐÔNG NAM

168. Đường HẺM 1231 TỈNH LỘ 43 (ĐƯỜNG NAM KHU CHẾ XUẤT) - Xem giá đất đường HẺM 1231 TỈNH LỘ 43 (ĐƯỜNG NAM KHU CHẾ XUẤT)

169. Đường HẺM 1099 TỈNH LỘ 43. HẺM 108 NGÔ CHÍ QUỐC (ĐƯỜNG NHÁNH PHỤ BA BÒ) - Xem giá đất đường HẺM 1099 TỈNH LỘ 43. HẺM 108 NGÔ CHÍ QUỐC (ĐƯỜNG NHÁNH PHỤ BA BÒ)

170. Đường ĐƯỜNG SỐ 6 KHU PHỐ 2 (KHU DÂN CƯ BÌNH ĐỨC) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6 KHU PHỐ 2 (KHU DÂN CƯ BÌNH ĐỨC)

171. Đường ĐƯỜNG SỐ 11 KHU PHỐ 2 (KHU DÂN CƯ BÌNH ĐỨC) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 11 KHU PHỐ 2 (KHU DÂN CƯ BÌNH ĐỨC)

172. Đường ĐƯỜNG SỐ 15 KHU PHỐ 5 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 15 KHU PHỐ 5

173. Đường ĐƯỜNG SỐ 9 KHU PHỐ 4 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 9 KHU PHỐ 4

174. Đường ĐƯỜNG SỐ 2 KHU PHỐ 2 (KHU DÂN CƯ BÌNH ĐỨC) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2 KHU PHỐ 2 (KHU DÂN CƯ BÌNH ĐỨC)

175. Đường ĐƯỜNG SỐ 4 KHU PHỐ 4. 5. 6 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4 KHU PHỐ 4. 5. 6

176. Đường ĐƯỜNG SỐ 13 KHU PHỐ 3. 4. 5 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 13 KHU PHỐ 3. 4. 5

177. Đường ĐƯỜNG SỐ 19 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 19

178. Đường ĐƯỜNG SỐ 4 KHU PHỐ 2 (KHU DÂN CƯ BÌNH ĐỨC) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4 KHU PHỐ 2 (KHU DÂN CƯ BÌNH ĐỨC)

179. Đường ĐƯỜNG SỐ 1 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1

180. Đường ĐƯỜNG SỐ 6 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6

181. Đường ĐƯỜNG SỐ 10 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 10

182. Đường ĐƯỜNG SỐ 1 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1

183. Đường ĐƯỜNG SỐ 1 KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1 KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH

184. Đường ĐƯỜNG SỐ 2 KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2 KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH

185. Đường ĐƯỜNG SỐ 3 KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3 KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH

186. Đường ĐƯỜNG SỐ 4 KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4 KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH

187. Đường ĐƯỜNG SỐ 5 KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5 KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH

188. Đường ĐƯỜNG SỐ 6 KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6 KHU DÂN CƯ TRƯỜNG THỊNH

189. Đường ĐƯỜNG SỐ 1 KHU DÂN CƯ HIM LAM - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1 KHU DÂN CƯ HIM LAM

190. Đường ĐƯỜNG SỐ 2 KHU DÂN CƯ HIM LAM - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2 KHU DÂN CƯ HIM LAM

191. Đường ĐƯỜNG SỐ 3 KHU DÂN CƯ HIM LAM - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3 KHU DÂN CƯ HIM LAM

192. Đường NGUYỄN BÁ LUẬT - Xem giá đất đường NGUYỄN BÁ LUẬT

193. Đường ĐƯỜNG SỐ 4 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4

194. Đường ĐƯỜNG SỐ 6 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6

195. Đường ĐƯỜNG SỐ 8 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8

196. Đường ĐƯỜNG SỐ 9 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 9

197. Đường ĐƯỜNG SỐ 11 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 11

198. Đường ĐƯỜNG SỐ 13 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 13

. Đường - Xem giá đất đường

199. Đường BÁC ÁI - Xem giá đất đường BÁC ÁI

200. Đường CÔNG LÝ - Xem giá đất đường CÔNG LÝ

201. Đường ĐOÀN KẾT - Xem giá đất đường ĐOÀN KẾT

202. Đường ĐỘC LẬP - Xem giá đất đường ĐỘC LẬP

203. Đường ĐỒNG TIẾN - Xem giá đất đường ĐỒNG TIẾN

204. Đường HÒA BÌNH - Xem giá đất đường HÒA BÌNH

205. Đường HỮU NGHỊ - Xem giá đất đường HỮU NGHỊ

206. Đường NGUYỄN KHUYẾN - Xem giá đất đường NGUYỄN KHUYẾN

207. Đường CHU MẠNH TRINH - Xem giá đất đường CHU MẠNH TRINH

208. Đường LƯƠNG KHẢI SIÊU - Xem giá đất đường LƯƠNG KHẢI SIÊU

209. Đường HÀN THUYÊN - Xem giá đất đường HÀN THUYÊN

210. Đường KHỔNG TỬ - Xem giá đất đường KHỔNG TỬ

211. Đường EINSTEIN - Xem giá đất đường EINSTEIN

212. Đường HỒNG ĐỨC - Xem giá đất đường HỒNG ĐỨC

213. Đường LÊ QUÝ ĐÔN - Xem giá đất đường LÊ QUÝ ĐÔN

214. Đường PHAN HUY ÍCH - Xem giá đất đường PHAN HUY ÍCH

215. Đường TAGORE - Xem giá đất đường TAGORE

216. Đường NGUYỄN CÔNG TRỨ - Xem giá đất đường NGUYỄN CÔNG TRỨ

217. Đường NGUYỄN BỈNH KHIÊM - Xem giá đất đường NGUYỄN BỈNH KHIÊM

218. Đường NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - Xem giá đất đường NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

219. Đường CHU VĂN AN - Xem giá đất đường CHU VĂN AN

220. Đường ALEXANDREDE RHOHE - Xem giá đất đường ALEXANDREDE RHOHE

221. Đường PASTEUR - Xem giá đất đường PASTEUR

222. Đường ĐƯỜNG SỐ 5. LINH TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5. LINH TÂY

223. Đường ĐƯỜNG SỐ 6. LINH TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6. LINH TÂY

224. Đường ĐƯỜNG SỐ 8. LINH TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8. LINH TÂY

225. Đường ĐƯỜNG SỐ 1 - TB - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1 - TB

226. Đường ĐƯỜNG SỐ 2 - TB - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2 - TB

227. Đường ĐƯỜNG SỐ 3 - TB - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3 - TB

228. Đường ĐƯỜNG SỐ 4-TB - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4-TB

229. Đường ĐƯỜNG SỐ 11-TB - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 11-TB

230. Đường CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU CHỢ TAM BÌNH - Xem giá đất đường CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU CHỢ TAM BÌNH

231. Đường CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ SAVICO PHƯỜNG TAM BÌNH - Xem giá đất đường CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ SAVICO PHƯỜNG TAM BÌNH

232. Đường CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ TAM BÌNH - Xem giá đất đường CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ TAM BÌNH

233. Đường CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM THỦ ĐỨC - Xem giá đất đường CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM THỦ ĐỨC

234. Đường CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ TỔ 2. HẺM SỐ 10. ĐƯỜNG 7. KHU PHỐ 2 - Xem giá đất đường CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ TỔ 2. HẺM SỐ 10. ĐƯỜNG 7. KHU PHỐ 2

235. Đường ĐƯỜNG SỐ 1- LTR - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1- LTR

236. Đường ĐƯỜNG SỐ 5- LTR - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5- LTR

237. Đường ĐƯỜNG SỐ 10- LTR - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 10- LTR

238. Đường ĐƯỜNG SỐ 11- LTR - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 11- LTR

239. Đường ĐƯỜNG SỐ 12- LTR - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 12- LTR

240. Đường ĐƯỜNG SỐ 13- LTR - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 13- LTR

241. Đường ĐƯỜNG SỐ 15- LTR - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 15- LTR

242. Đường ĐƯỜNG SỐ 2 - LX - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2 - LX

. Đường (VÀNH ĐAI ĐHQG) - Xem giá đất đường (VÀNH ĐAI ĐHQG)

243. Đường ĐƯỜNG SỐ 15- LX - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 15- LX

. Đường (NGUYỄN TRI PHƯƠNG - P AN BÌNH. DĨ AN. BÌNH DƯƠNG) - Xem giá đất đường (NGUYỄN TRI PHƯƠNG - P AN BÌNH. DĨ AN. BÌNH DƯƠNG)

244. Đường ĐƯỜNG SỐ 2- LX. - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2- LX.

. Đường KHU TĐC 6.8HA - Xem giá đất đường KHU TĐC 6.8HA

245. Đường ĐƯỜNG SỐ 4- LX. - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4- LX.

. Đường KHU TĐC 6.8 HA - Xem giá đất đường KHU TĐC 6.8 HA

246. Đường ĐƯỜNG SỐ 5- LX. - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5- LX.

. Đường KHU TĐC 6.8 HA - Xem giá đất đường KHU TĐC 6.8 HA