Xin chào các bạn, đây là danh sách 182 đường tại Quận 9 ở HCM. Được cập nhật mới nhất T5/2022 có đính kèm theo bảng giá đất Hồ Chí Minh 2022.
Rất nhiều bạn hỏi kênh rao vặt bất động sản miễn phí - bannhamienphi.com chúng tôi về các con đường tại TP HCM để dễ dàng tra cứu quy hoạch cũng như tham khảo bảng giá đất tphcm. Do đó hi vọng danh sách 182 các đường ở Quận 9 này sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích.
Trường hợp bạn muốn xem bảng giá đất có thể tham khảo quyết định 02/2020/QĐ-UBND TPHCM được chúng tôi chia sẻ trong bài nhé

1. Đường BÙI QUỐC KHÁI - Xem giá đất đường BÙI QUỐC KHÁI

2. Đường BƯNG ÔNG THOÀN - Xem giá đất đường BƯNG ÔNG THOÀN
Xem giá đất đường BƯNG ÔNG THOÀN

3. Đường CẦU ĐÌNH - Xem giá đất đường CẦU ĐÌNH

4. Đường CẦU XÂY 1 - Xem giá đất đường CẦU XÂY 1

5. Đường CẦU XÂY 2 - Xem giá đất đường CẦU XÂY 2

6. Đường DÂN CHỦ, - Xem giá đất đường DÂN CHỦ,

7. Đường DƯƠNG ĐÌNH HỘI - Xem giá đất đường DƯƠNG ĐÌNH HỘI

8. Đường ĐẠI LỘ 2, - Xem giá đất đường ĐẠI LỘ 2,

9. Đường ĐẠI LỘ 3, - Xem giá đất đường ĐẠI LỘ 3,

10. Đường ĐÌNH PHONG PHÚ - Xem giá đất đường ĐÌNH PHONG PHÚ

11. Đường ĐỖ XUÂN HỢP - Xem giá đất đường ĐỖ XUÂN HỢP

12. Đường ĐƯỜNG 100, KHU PHỐ 6, - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 100, KHU PHỐ 6,

13. Đường ĐƯỜNG 100, - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 100,

14. Đường ĐƯỜNG 109, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 109, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

15. Đường ĐƯỜNG 11 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 11

16. Đường ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

17. Đường ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

18. Đường ĐƯỜNG 1-20, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 1-20, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

19. Đường ĐƯỜNG 120, PHƯỜNG TÂN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 120, PHƯỜNG TÂN PHÚ

20. Đường ĐƯỜNG 138, PHƯỜNG TÂN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 138, PHƯỜNG TÂN PHÚ

21. Đường ĐƯỜNG 144, PHƯỜNG TÂN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 144, PHƯỜNG TÂN PHÚ

22. Đường ĐƯỜNG 147, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 147, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

23. Đường ĐƯỜNG 15 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 15

24. Đường ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG LONG BÌNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG LONG BÌNH

25. Đường ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

26. Đường ĐƯỜNG 179, PHƯỜNG TÂN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 179, PHƯỜNG TÂN PHÚ

27. Đường ĐƯỜNG 185, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 185, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

28. Đường ĐƯỜNG 18A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 18A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

29. Đường ĐƯỜNG 18B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 18B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

30. Đường ĐƯỜNG 197, PHƯỜNG TÂN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 197, PHƯỜNG TÂN PHÚ

31. Đường ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH
Xem giá đất đường ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

32. Đường ĐƯỜNG 215, PHƯỜNG TÂN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 215, PHƯỜNG TÂN PHÚ

33. Đường ĐƯỜNG 22, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 22, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

34. Đường ĐƯỜNG 22-25. PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 22-25. PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

35. Đường ĐƯỜNG 23 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 23

36. Đường ĐƯỜNG 24 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 24

37. Đường ĐƯỜNG 245, PHƯỜNG TÂN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 245, PHƯỜNG TÂN PHÚ

38. Đường ĐƯỜNG 29 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 29

39. Đường ĐƯỜNG 297, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 297, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

40. Đường ĐƯỜNG 339, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 339, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

41. Đường ĐƯỜNG 359, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 359, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

42. Đường ĐƯỜNG 400, PHƯỜNG TÂN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 400, PHƯỜNG TÂN PHÚ

43. Đường ĐƯỜNG 442, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 442, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

44. Đường ĐƯỜNG 475, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 475, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

45. Đường ĐƯỜNG TRẦN THỊ ĐIỆU, - Xem giá đất đường ĐƯỜNG TRẦN THỊ ĐIỆU,

46. Đường ĐƯỜNG 671, PHƯỜNG TÂN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 671, PHƯỜNG TÂN PHÚ

47. Đường ĐƯỜNG 6A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 6A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

48. Đường ĐƯỜNG 6B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 6B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

49. Đường ĐƯỜNG 6C, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 6C, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

50. Đường ĐƯỜNG 6D, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 6D, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

51. Đường ĐƯỜNG 79, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 79, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

52. Đường ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ TƯ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ TƯ

53. Đường ĐƯỜNG LÀNG TĂNG PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG LÀNG TĂNG PHÚ

54. Đường ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG PHÚ HỮU - Xem giá đất đường ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG PHÚ HỮU

55. Đường HỒ THỊ TƯ - Xem giá đất đường HỒ THỊ TƯ

56. Đường ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ

57. Đường ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG LONG BÌNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG LONG BÌNH

58. Đường ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG BÌNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG BÌNH

59. Đường ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ

60. Đường ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH

61. Đường ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LONG BÌNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LONG BÌNH

62. Đường ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ

63. Đường ĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG LONG BÌNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG LONG BÌNH

64. Đường ĐƯỜNG SỐ 15, PHƯỜNG LONG BÌNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 15, PHƯỜNG LONG BÌNH

65. Đường ĐƯỜNG SỐ 154, TÂN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 154, TÂN PHÚ

66. Đường ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ

67. Đường ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ

68. Đường ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

69. Đường ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ

70. Đường ĐƯỜNG SỐ 207, PHƯỜNG HIỆP PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 207, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

71. Đường ĐƯỜNG SỐ 236, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 236, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

72. Đường ĐƯỜNG SỐ 265, PHƯỜNG HIỆP PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 265, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

73. Đường ĐƯỜNG SỐ 275, PHƯỜNG HIỆP PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 275, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

74. Đường ĐƯỜNG SỐ 311, PHƯỜNG HIỆP PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 311, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

75. Đường ĐƯỜNG SỐ 379, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 379, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

76. Đường ĐƯỜNG SỐ 385, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 385, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

77. Đường ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ

78. Đường ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

79. Đường ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LONG BÌNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LONG BÌNH

80. Đường ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH

81. Đường ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH

82. Đường ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

83. Đường ĐƯỜNG SỐ 68, PHƯỜNG HIỆP PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 68, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

84. Đường ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH

85. Đường ĐƯỜNG SỐ 8 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8

86. Đường ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

87. Đường ĐƯỜNG SỐ 85, PHƯỜNG HIỆP PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 85, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

88. Đường ĐƯỜNG SỐ 904, PHƯỜNG HIỆP PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 904, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

89. Đường ĐƯỜNG TỔ 1 KHU PHỐ LONG HÒA - Xem giá đất đường ĐƯỜNG TỔ 1 KHU PHỐ LONG HÒA

90. Đường GÒ CÁT - Xem giá đất đường GÒ CÁT

91. Đường GÒ NỔI - Xem giá đất đường GÒ NỔI

92. Đường HAI BÀ TRƯNG - Xem giá đất đường HAI BÀ TRƯNG

93. Đường HÀNG TRE - Xem giá đất đường HÀNG TRE

94. Đường HỒ BÁ PHẤN - Xem giá đất đường HỒ BÁ PHẤN

95. Đường HOÀNG HỮU NAM - Xem giá đất đường HOÀNG HỮU NAM

96. Đường HỒNG SẾN - Xem giá đất đường HỒNG SẾN

97. Đường HUỲNH THÚC KHÁNG - Xem giá đất đường HUỲNH THÚC KHÁNG

98. Đường ÍCH THẠNH - Xem giá đất đường ÍCH THẠNH

99. Đường KHỔNG TỬ - Xem giá đất đường KHỔNG TỬ

100. Đường LÃ XUÂN OAI - Xem giá đất đường LÃ XUÂN OAI

101. Đường LÊ LỢI - Xem giá đất đường LÊ LỢI

102. Đường LÊ VĂN VIỆT - Xem giá đất đường LÊ VĂN VIỆT

103. Đường LÒ LU - Xem giá đất đường LÒ LU

104. Đường LONG PHƯỚC - Xem giá đất đường LONG PHƯỚC

105. Đường LONG SƠN - Xem giá đất đường LONG SƠN

106. Đường LONG THUẬN - Xem giá đất đường LONG THUẬN

107. Đường MẠC HIỂN TÍCH - Xem giá đất đường MẠC HIỂN TÍCH

108. Đường MAN THIỆN - Xem giá đất đường MAN THIỆN

109. Đường NAM CAO - Xem giá đất đường NAM CAO

110. Đường NAM HÒA - Xem giá đất đường NAM HÒA

111. Đường NGÔ QUYỀN - Xem giá đất đường NGÔ QUYỀN

112. Đường NGUYỄN CÔNG TRỨ - Xem giá đất đường NGUYỄN CÔNG TRỨ

113. Đường NGUYỄN DUY TRINH - Xem giá đất đường NGUYỄN DUY TRINH

114. Đường NGUYỄN THÁI HỌC - Xem giá đất đường NGUYỄN THÁI HỌC

115. Đường NGUYỄN VĂN TĂNG - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN TĂNG

116. Đường NGUYỄN VĂN THẠNH - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN THẠNH

117. Đường NGUYỄN XIỂN - Xem giá đất đường NGUYỄN XIỂN

118. Đường PHAN CHU TRINH - Xem giá đất đường PHAN CHU TRINH

119. Đường PHAN ĐẠT ĐỨC - Xem giá đất đường PHAN ĐẠT ĐỨC

120. Đường PHAN ĐÌNH PHÙNG - Xem giá đất đường PHAN ĐÌNH PHÙNG

121. Đường PHƯỚC THIỆN - Xem giá đất đường PHƯỚC THIỆN

122. Đường QUANG TRUNG - Xem giá đất đường QUANG TRUNG

123. Đường QUANG TRUNG (NỐI DÀI) - Xem giá đất đường QUANG TRUNG (NỐI DÀI)

124. Đường TAM ĐA - Xem giá đất đường TAM ĐA

125. Đường TÂN HÒA II - Xem giá đất đường TÂN HÒA II

126. Đường TÂN LẬP I, PHƯỜNG HIỆP PHÚ - Xem giá đất đường TÂN LẬP I, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

127. Đường TÂN LẬP II - Xem giá đất đường TÂN LẬP II

128. Đường TĂNG NHƠN PHÚ - Xem giá đất đường TĂNG NHƠN PHÚ

129. Đường TÂY HÒA - Xem giá đất đường TÂY HÒA

130. Đường TRẦN HƯNG ĐẠO - Xem giá đất đường TRẦN HƯNG ĐẠO

131. Đường TRẦN QUỐC TOẢN - Xem giá đất đường TRẦN QUỐC TOẢN

132. Đường TRẦN TRỌNG KHIÊM - Xem giá đất đường TRẦN TRỌNG KHIÊM

133. Đường TRỊNH HOÀI ĐỨC - Xem giá đất đường TRỊNH HOÀI ĐỨC

134. Đường TRƯƠNG HANH - Xem giá đất đường TRƯƠNG HANH

135. Đường TRƯỜNG LƯU - Xem giá đất đường TRƯỜNG LƯU

136. Đường TRƯƠNG VĂN HẢI - Xem giá đất đường TRƯƠNG VĂN HẢI

137. Đường TRƯƠNG VĂN THÀNH - Xem giá đất đường TRƯƠNG VĂN THÀNH

138. Đường TÚ XƯƠNG - Xem giá đất đường TÚ XƯƠNG

139. Đường VÕ VĂN HÁT - Xem giá đất đường VÕ VĂN HÁT

140. Đường XA LỘ HÀ NỘI - Xem giá đất đường XA LỘ HÀ NỘI

141. Đường VÕ CHÍ CÔNG - Xem giá đất đường VÕ CHÍ CÔNG

142. Đường ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH

143. Đường ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH

144. Đường ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH

145. Đường ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG LONG PHƯỚC - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG LONG PHƯỚC

146. Đường ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG LONG PHƯỚC - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG LONG PHƯỚC

147. Đường ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG LONG PHƯỚC - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG LONG PHƯỚC

148. Đường ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG LONG PHƯỚC - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG LONG PHƯỚC

149. Đường ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG LONG PHƯỚC - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG LONG PHƯỚC

150. Đường ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LONG PHƯỚC - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LONG PHƯỚC

151. Đường ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG LONG PHƯỚC - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG LONG PHƯỚC

152. Đường ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG LONG PHƯỚC - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG LONG PHƯỚC

153. Đường ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LONG PHƯỚC - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LONG PHƯỚC

154. Đường ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG LONG PHƯỚC - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG LONG PHƯỚC

155. Đường ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG LONG PHƯỚC - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG LONG PHƯỚC

156. Đường ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG PHƯỚC - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LONG PHƯỚC

157. Đường ĐƯỜNG SỐ 295, PHƯỜNG TÂN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 295, PHƯỜNG TÂN PHÚ

158. Đường ĐƯỜNG SỐ 319, PHƯỜNG TÂN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 319, PHƯỜNG TÂN PHÚ

159. Đường ĐƯỜNG D2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG D2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

160. Đường ĐƯỜNG 106, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 106, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

161. Đường ĐƯỜNG 429, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 429, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

162. Đường ĐƯỜNG 441, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 441, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

163. Đường ĐƯỜNG 447, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 447, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

164. Đường ĐƯỜNG 448, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 448, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

165. Đường ĐƯỜNG 449, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 449, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

166. Đường ĐƯỜNG 455, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 455, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

167. Đường ĐƯỜNG 591, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 591, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

168. Đường ĐƯỜNG 102, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 102, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

169. Đường ĐƯỜNG 182, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 182, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

170. Đường ĐƯỜNG 494, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 494, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

171. Đường ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A - PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A - PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

172. Đường ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

173. Đường ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

174. Đường ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

175. Đường ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

176. Đường ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

177. Đường ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

178. Đường ĐƯỜNG SỐ 96, PHƯỜNG HIỆP PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 96, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

179. Đường ĐƯỜNG SỐ 147, PHƯỜNG HIỆP PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 147, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

180. Đường TỰ DO, PHƯỜNG HIỆP PHÚ - Xem giá đất đường TỰ DO, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

181. Đường ĐƯỜNG D1, PHƯỜNG HIỆP PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG D1, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

182. Đường ĐƯỜNG SỐ 77, PHƯỜNG HIỆP PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 77, PHƯỜNG HIỆP PHÚ