Xin chào các bạn, đây là danh sách 181 đường tại Huyện Củ Chi ở HCM. Được cập nhật mới nhất T5/2022 có đính kèm theo bảng giá đất Hồ Chí Minh 2022.
Rất nhiều bạn hỏi kênh rao vặt bất động sản miễn phí - bannhamienphi.com chúng tôi về các con đường tại TP HCM để dễ dàng tra cứu quy hoạch cũng như tham khảo bảng giá đất tphcm. Do đó hi vọng danh sách 181 các đường ở Huyện Củ Chi này sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích.
Trường hợp bạn muốn xem bảng giá đất có thể tham khảo quyết định 02/2020/QĐ-UBND TPHCM được chúng tôi chia sẻ trong bài nhé

1. Đường AN NHƠN TÂY - Xem giá đất đường AN NHƠN TÂY

2. Đường BÀ THIÊN - Xem giá đất đường BÀ THIÊN
Xem giá đất đường BÀ THIÊN

3. Đường BÀU LÁCH - Xem giá đất đường BÀU LÁCH

4. Đường BÀU TRĂM - Xem giá đất đường BÀU TRĂM

5. Đường BÀU TRE - Xem giá đất đường BÀU TRE

6. Đường BẾN CỎ - Xem giá đất đường BẾN CỎ

7. Đường BẾN ĐÌNH - Xem giá đất đường BẾN ĐÌNH

8. Đường BẾN SÚC - Xem giá đất đường BẾN SÚC

9. Đường BÌNH MỸ - Xem giá đất đường BÌNH MỸ

10. Đường BỐN PHÚ (TRUNG AN) - HUỲNH THỊ BẰNG (PHÚ HÒA ĐÔNG) - Xem giá đất đường BỐN PHÚ (TRUNG AN) - HUỲNH THỊ BẰNG (PHÚ HÒA ĐÔNG)

11. Đường BÙI THỊ ĐIỆT - Xem giá đất đường BÙI THỊ ĐIỆT

12. Đường BÙI THỊ HE - Xem giá đất đường BÙI THỊ HE

13. Đường CÁ LĂNG - Xem giá đất đường CÁ LĂNG

14. Đường CAN TRƯỜNG - Xem giá đất đường CAN TRƯỜNG

15. Đường CÂY BÀI - Xem giá đất đường CÂY BÀI

16. Đường CÂY GỎ - Xem giá đất đường CÂY GỎ

17. Đường CÂY TRÔM-MỸ KHÁNH - Xem giá đất đường CÂY TRÔM-MỸ KHÁNH

18. Đường ĐÀO VĂN THỬ - Xem giá đất đường ĐÀO VĂN THỬ

19. Đường ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG - Xem giá đất đường ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG

20. Đường ĐÌNH KIẾN (ĐINH KIẾP) - Xem giá đất đường ĐÌNH KIẾN (ĐINH KIẾP)

21. Đường ĐỖ ĐĂNG TUYỂN - Xem giá đất đường ĐỖ ĐĂNG TUYỂN

22. Đường ĐỖ ĐÌNH NHÂN - Xem giá đất đường ĐỖ ĐÌNH NHÂN

23. Đường ĐỖ NGỌC DU - Xem giá đất đường ĐỖ NGỌC DU

24. Đường ĐỖ QUANG CƠ - Xem giá đất đường ĐỖ QUANG CƠ

25. Đường NGUYỄN THỊ TIỆP - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ TIỆP

26. Đường ĐƯỜNG 35. 40 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 35. 40

27. Đường ĐƯỜNG 41 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 41

28. Đường ĐƯỜNG 42 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 42

29. Đường BẾN THAN (ĐƯỜNG LÀNG SỐ 4) - Xem giá đất đường BẾN THAN (ĐƯỜNG LÀNG SỐ 4)

30. Đường ĐƯỜNG RANH KHU CÔNG NGHIỆP - Xem giá đất đường ĐƯỜNG RANH KHU CÔNG NGHIỆP

31. Đường GIÁP HẢI - Xem giá đất đường GIÁP HẢI

32. Đường GIÁP HẢI (NỐI DÀI) - Xem giá đất đường GIÁP HẢI (NỐI DÀI)

33. Đường HÀ VĂN LAO - Xem giá đất đường HÀ VĂN LAO

34. Đường HỒ VĂN TẮNG - Xem giá đất đường HỒ VĂN TẮNG

35. Đường HOÀNG BÁ HUÂN - Xem giá đất đường HOÀNG BÁ HUÂN

36. Đường HƯƠNG LỘ 10 - Xem giá đất đường HƯƠNG LỘ 10
Xem giá đất đường HƯƠNG LỘ 10

37. Đường HUỲNH MINH MƯƠNG - Xem giá đất đường HUỲNH MINH MƯƠNG

38. Đường HUỲNH THỊ BẲNG - Xem giá đất đường HUỲNH THỊ BẲNG

39. Đường HUỲNH VĂN CỌ - Xem giá đất đường HUỲNH VĂN CỌ

40. Đường LÁNG THE - Xem giá đất đường LÁNG THE

41. Đường LÊ MINH NHỰT - Xem giá đất đường LÊ MINH NHỰT

42. Đường LÊ THỊ SIÊNG - Xem giá đất đường LÊ THỊ SIÊNG

43. Đường LÊ THỌ XUÂN - Xem giá đất đường LÊ THỌ XUÂN

44. Đường LÊ VĨNH HUY - Xem giá đất đường LÊ VĨNH HUY

45. Đường LIÊN ẤP HỘI THẠNH - ẤP CHỢ - ẤP AN BÌNH - Xem giá đất đường LIÊN ẤP HỘI THẠNH - ẤP CHỢ - ẤP AN BÌNH

46. Đường NGUYỄN THỊ LẮNG (LIÊN XÃ BÀU HƯNG LỢI) - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ LẮNG (LIÊN XÃ BÀU HƯNG LỢI)

47. Đường ĐƯỜNG PHẠM VĂN CỘI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG PHẠM VĂN CỘI

48. Đường LIÊN XÃ TRUNG LẬP - SA NHỎ - Xem giá đất đường LIÊN XÃ TRUNG LẬP - SA NHỎ

49. Đường LIÊU BÌNH HƯƠNG - Xem giá đất đường LIÊU BÌNH HƯƠNG

50. Đường LƯU KHẢI HỒNG - Xem giá đất đường LƯU KHẢI HỒNG

51. Đường NGÔ TRI HÒA - Xem giá đất đường NGÔ TRI HÒA

52. Đường NGUYỄN ĐẠI NĂNG - Xem giá đất đường NGUYỄN ĐẠI NĂNG

53. Đường NGUYỄN ĐÌNH HUÂN - Xem giá đất đường NGUYỄN ĐÌNH HUÂN

54. Đường NGUYỄN GIAO - Xem giá đất đường NGUYỄN GIAO

55. Đường NGUYỄN KIM CƯƠNG - Xem giá đất đường NGUYỄN KIM CƯƠNG

56. Đường NGUYỄN THỊ NÊ - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ NÊ

57. Đường NGUYỄN THỊ RÀNH - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ RÀNH

58. Đường NGUYỄN PHONG SẮC - Xem giá đất đường NGUYỄN PHONG SẮC

59. Đường NGUYỄN PHÚC TRÚ - Xem giá đất đường NGUYỄN PHÚC TRÚ

60. Đường NGUYỄN THỊ LẮM - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ LẮM

61. Đường NGUYỄN THỊ RƯ - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ RƯ

62. Đường NGUYỄN THỊ TRIỆU - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ TRIỆU

63. Đường NGUYỄN VĂN KHẠ - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN KHẠ

64. Đường NGUYỄN VĂN KHẠ (NỐI DÀI) - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN KHẠ (NỐI DÀI)

65. Đường NGUYỄN VĂN NI - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN NI

66. Đường NGUYỄN VĂN NÌ - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN NÌ

67. Đường NGUYỄN VĂN ON - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN ON

68. Đường NGUYỄN VĂN TỲ (NGUYỄN VĂN TỶ) - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN TỲ (NGUYỄN VĂN TỶ)

69. Đường NGUYỄN VĂN XƠ - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN XƠ

70. Đường NGUYỄN VIẾT XUÂN - Xem giá đất đường NGUYỄN VIẾT XUÂN

71. Đường NHỮ TIẾN HIỀN - Xem giá đất đường NHỮ TIẾN HIỀN

72. Đường NHUẬN ĐỨC - Xem giá đất đường NHUẬN ĐỨC

73. Đường NINH TỐN - Xem giá đất đường NINH TỐN

74. Đường ÔNG ÍCH ĐƯỜNG - Xem giá đất đường ÔNG ÍCH ĐƯỜNG

75. Đường PHẠM HỮU TÂM - Xem giá đất đường PHẠM HỮU TÂM

76. Đường PHẠM PHÚ TIẾT - Xem giá đất đường PHẠM PHÚ TIẾT

77. Đường PHẠM VĂN CHÈO - Xem giá đất đường PHẠM VĂN CHÈO

78. Đường PHAN THỊ HỔI - Xem giá đất đường PHAN THỊ HỔI

79. Đường QUỐC LỘ 22 - Xem giá đất đường QUỐC LỘ 22

80. Đường SÔNG LU - Xem giá đất đường SÔNG LU

81. Đường SUỐI LỘI - Xem giá đất đường SUỐI LỘI

82. Đường TAM TÂN - Xem giá đất đường TAM TÂN

83. Đường TỈNH LỘ 15 - Xem giá đất đường TỈNH LỘ 15

84. Đường TỈNH LỘ 2 - Xem giá đất đường TỈNH LỘ 2

85. Đường TỈNH LỘ 6 - Xem giá đất đường TỈNH LỘ 6

86. Đường TỈNH LỘ 7 - Xem giá đất đường TỈNH LỘ 7

87. Đường TỈNH LỘ 8 - Xem giá đất đường TỈNH LỘ 8

88. Đường HÀ DUY PHIÊN - Xem giá đất đường HÀ DUY PHIÊN

89. Đường TRẦN THỊ NGẦN - Xem giá đất đường TRẦN THỊ NGẦN

90. Đường TRẦN TỬ BÌNH - Xem giá đất đường TRẦN TỬ BÌNH

91. Đường TRẦN VĂN CHẨM - Xem giá đất đường TRẦN VĂN CHẨM

92. Đường TRUNG AN - Xem giá đất đường TRUNG AN

93. Đường TRƯƠNG THỊ KIỆN - Xem giá đất đường TRƯƠNG THỊ KIỆN

94. Đường VÕ THỊ HỒNG - Xem giá đất đường VÕ THỊ HỒNG

95. Đường VÕ VĂN BÍCH - Xem giá đất đường VÕ VĂN BÍCH

96. Đường VÕ VĂN ĐIỀU - Xem giá đất đường VÕ VĂN ĐIỀU

97. Đường VÕ DUY CHÍ - Xem giá đất đường VÕ DUY CHÍ

98. Đường VŨ TỤ - Xem giá đất đường VŨ TỤ

99. Đường ĐOÀN TRIẾT MINH - Xem giá đất đường ĐOÀN TRIẾT MINH

100. Đường PHÚ THUẬN - Xem giá đất đường PHÚ THUẬN

101. Đường NGUYỄN THỊ NÀ - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ NÀ

102. Đường ĐƯỜNG SỐ 806 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 806

103. Đường ĐƯỜNG BA SA - Xem giá đất đường ĐƯỜNG BA SA

104. Đường NGUYỄN THỊ NỊ - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ NỊ

105. Đường NGUYỄN THỊ NHIA - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ NHIA

106. Đường NGUYỄN THỊ TIẾP - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ TIẾP

107. Đường NGUYỄN THỊ THẠO - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ THẠO

108. Đường ĐƯỜNG SỐ 613 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 613

109. Đường ĐƯỜNG SỐ 615 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 615

110. Đường ĐƯỜNG SỐ 616 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 616

111. Đường ĐƯỜNG SỐ 618 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 618

112. Đường ĐƯỜNG SỐ 619 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 619

113. Đường ĐƯỜNG SỐ 620 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 620

114. Đường ĐƯỜNG SỐ 623 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 623

115. Đường ĐƯỜNG SỐ 624 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 624

116. Đường ĐƯỜNG SỐ 625 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 625

117. Đường ĐƯỜNG SỐ 626 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 626

118. Đường ĐƯỜNG SỐ 627 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 627

119. Đường ĐƯỜNG SỐ 628 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 628

120. Đường ĐƯỜNG TRUNG VIẾT - Xem giá đất đường ĐƯỜNG TRUNG VIẾT

121. Đường CÂY TRẮC - Xem giá đất đường CÂY TRẮC

122. Đường NGUYỄN THỊ NGỌT - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ NGỌT

123. Đường NGUYỄN THỊ ĐÓ - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ ĐÓ

124. Đường ĐƯỜNG SỐ 436 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 436

125. Đường NGUYỄN THỊ CHẮC - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ CHẮC

126. Đường LÝ THỊ CHỪNG - Xem giá đất đường LÝ THỊ CHỪNG

127. Đường NGUYỄN THỊ CHÂU - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ CHÂU

128. Đường ĐƯỜNG SỐ 813 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 813

129. Đường VÕ THỊ MẸO - Xem giá đất đường VÕ THỊ MẸO

130. Đường VÕ THỊ BÀNG - Xem giá đất đường VÕ THỊ BÀNG

131. Đường ĐCÁNH ĐỒNG DƯỢC - Xem giá đất đường ĐCÁNH ĐỒNG DƯỢC

132. Đường ĐƯỜNG BÀU GIÃ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG BÀU GIÃ

133. Đường ĐƯỜNG SỐ 01 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 01

134. Đường ĐƯỜNG SỐ 28 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 28

135. Đường ĐƯỜNG SỐ 405 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 405

136. Đường ĐƯỜNG SỐ 406 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 406

137. Đường ĐƯỜNG SỐ 407 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 407

138. Đường ĐƯỜNG SỐ 409 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 409

139. Đường LÊ THỊ NGÀ - Xem giá đất đường LÊ THỊ NGÀ

140. Đường ĐƯỜNG SỐ 414 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 414

141. Đường MAI THỊ BUỘI - Xem giá đất đường MAI THỊ BUỘI

142. Đường ĐƯỜNG SỐ 417 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 417

143. Đường ĐƯỜNG SỐ 418 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 418

144. Đường ĐƯỜNG SỐ 419 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 419

145. Đường ĐƯỜNG SỐ 420 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 420

146. Đường ĐƯỜNG SỐ 422 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 422

147. Đường ĐƯỜNG SỐ 426 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 426

148. Đường LÊ THỊ CHÍNH - Xem giá đất đường LÊ THỊ CHÍNH

149. Đường ĐƯỜNG SỐ 430 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 430

150. Đường NGUYỄN THỊ NỈ - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ NỈ

151. Đường ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN HOÀI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN HOÀI

152. Đường ĐƯỜNG SỐ 355 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 355

153. Đường TRẦN THỊ BÀU - Xem giá đất đường TRẦN THỊ BÀU

154. Đường ĐƯỜNG SỐ 364 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 364

155. Đường ĐƯỜNG SỐ 365 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 365

156. Đường NGUYỄN THỊ RÕ - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ RÕ

157. Đường ĐƯỜNG SỐ 369 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 369

158. Đường LÊ THỊ DỆT - Xem giá đất đường LÊ THỊ DỆT

159. Đường ĐƯỜNG SỐ 374 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 374

160. Đường NGUYỄN THỊ HẸ - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ HẸ

161. Đường TRẦN THỊ NỊ - Xem giá đất đường TRẦN THỊ NỊ

162. Đường ĐƯỜNG SỐ 710 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 710

163. Đường ĐƯỜNG SỐ 711 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 711

164. Đường PHẠM THỊ ĐIỆP - Xem giá đất đường PHẠM THỊ ĐIỆP

165. Đường TRUNG HƯNG - Xem giá đất đường TRUNG HƯNG

166. Đường ĐƯỜNG SỐ 720 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 720

167. Đường ĐƯỜNG SỐ 733 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 733

168. Đường ĐẶNG CHIÊM - Xem giá đất đường ĐẶNG CHIÊM

169. Đường ĐƯỜNG 12B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 12B

170. Đường ĐƯỜNG KHU PHỐ 4 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG KHU PHỐ 4

171. Đường ĐƯỜNG SỐ 20 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 20

172. Đường ĐƯỜNG SỐ 8A - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8A

173. Đường LÊ CẨN - Xem giá đất đường LÊ CẨN

174. Đường NGUYỄN THỊ SẢNG - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ SẢNG

175. Đường ĐƯỜNG 183 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 183

176. Đường VÕ THỊ TRÁI - Xem giá đất đường VÕ THỊ TRÁI

177. Đường VÕ THỊ LỢI - Xem giá đất đường VÕ THỊ LỢI

178. Đường TRẦN THỊ HẢI - Xem giá đất đường TRẦN THỊ HẢI

179. Đường CAO THỊ BÈO - Xem giá đất đường CAO THỊ BÈO

180. Đường PHẠM THỊ THÀNG - Xem giá đất đường PHẠM THỊ THÀNG

181. Đường PHẠM THỊ THUNG - Xem giá đất đường PHẠM THỊ THUNG