Xin chào các bạn, đây là danh sách 140 đường tại Quận 7 ở HCM. Được cập nhật mới nhất T5/2022 có đính kèm theo bảng giá đất Hồ Chí Minh 2022.
Rất nhiều bạn hỏi kênh rao vặt bất động sản miễn phí - bannhamienphi.com chúng tôi về các con đường tại TP HCM để dễ dàng tra cứu quy hoạch cũng như tham khảo bảng giá đất tphcm. Do đó hi vọng danh sách 140 các đường ở Quận 7 này sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích.
Trường hợp bạn muốn xem bảng giá đất có thể tham khảo quyết định 02/2020/QĐ-UBND TPHCM được chúng tôi chia sẻ trong bài nhé

1. Đường BẾ VĂN CẤM - Xem giá đất đường BẾ VĂN CẤM

2. Đường BẾN NGHÉ - Xem giá đất đường BẾN NGHÉ
Xem giá đất đường BẾN NGHÉ

3. Đường BÙI VĂN BA - Xem giá đất đường BÙI VĂN BA

4. Đường CÁC ĐƯỜNG TRONG CƯ XÁ NGÂN HÀNG - Xem giá đất đường CÁC ĐƯỜNG TRONG CƯ XÁ NGÂN HÀNG

5. Đường CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI TRONG CƯ XÁ TÂN QUY ĐÔNG - Xem giá đất đường CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI TRONG CƯ XÁ TÂN QUY ĐÔNG

6. Đường CHUYÊN DÙNG 9 - Xem giá đất đường CHUYÊN DÙNG 9

7. Đường ĐÀO TRÍ - Xem giá đất đường ĐÀO TRÍ

8. Đường VÕ THỊ NHỜ - Xem giá đất đường VÕ THỊ NHỜ

9. Đường ĐƯỜNG SỐ 10 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 10

10. Đường ĐƯỜNG 17 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 17

11. Đường ĐƯỜNG 17 (PHƯỜNG TÂN THUẬN TÂY) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 17 (PHƯỜNG TÂN THUẬN TÂY)

12. Đường ĐƯỜNG 15B (PHƯỜNG PHÚ MỸ) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 15B (PHƯỜNG PHÚ MỸ)

13. Đường ĐƯỜNG 60. 62 LÂM VĂN BỀN (PHƯỜNG TÂN KIỂNG) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 60. 62 LÂM VĂN BỀN (PHƯỜNG TÂN KIỂNG)

14. Đường ĐƯỜNG 67 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 67

15. Đường ĐƯỜNG CẦU TÂN THUẬN 2 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG CẦU TÂN THUẬN 2

16. Đường NGUYỄN THỊ XIẾU - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ XIẾU

17. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở TÂN AN HUY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở TÂN AN HUY

18. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN QUY ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN QUY ĐÔNG

19. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VEN SÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VEN SÔNG

20. Đường ĐƯỜNG SONG HÀNH VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SONG HÀNH VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ

21. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VẠN PHÁT HƯNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VẠN PHÁT HƯNG

22. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CHỢ LỚN (PHƯỜNG PHÚ MỸ) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CHỢ LỚN (PHƯỜNG PHÚ MỸ)
Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CHỢ LỚN (PHƯỜNG PHÚ MỸ)

23. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN THUẬN (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN THUẬN (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)

24. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ BỘ CÔNG AN (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ BỘ CÔNG AN (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)

25. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CƯ XÁ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CƯ XÁ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG

26. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CẢNG BẾN NGHÉ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CẢNG BẾN NGHÉ

27. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG

28. Đường ĐƯỜNG NỐI LÊ VĂN LƯƠNG VỚI NGUYỄN HỮU THỌ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỐI LÊ VĂN LƯƠNG VỚI NGUYỄN HỮU THỌ

29. Đường ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU DÂN CƯ CÔNG TY VẠN PHÁT HƯNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU DÂN CƯ CÔNG TY VẠN PHÁT HƯNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)

30. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CÔNG TY VẠN PHÁT HƯNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CÔNG TY VẠN PHÁT HƯNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)

31. Đường ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU DÂN CƯ CÔNG TY TTNT (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU DÂN CƯ CÔNG TY TTNT (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)

32. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CÔNG TY TTNT (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CÔNG TY TTNT (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)

33. Đường ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY HOẠCH TÂN HƯNG (KIỀU ĐÀM NI TỰ) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY HOẠCH TÂN HƯNG (KIỀU ĐÀM NI TỰ)

34. Đường ĐƯỜNG NHÁNH NỘI BỘ KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ TÂN HƯNG (KIỀU ĐÀM NI TỰ) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NHÁNH NỘI BỘ KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ TÂN HƯNG (KIỀU ĐÀM NI TỰ)

35. Đường ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH >= 14 M KHU DÂN CƯ CÔNG TY NAM LONG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH >= 14 M KHU DÂN CƯ CÔNG TY NAM LONG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)

36. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ < 14M KHU DÂN CƯ CÔNG TY NAM LONG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ < 14M KHU DÂN CƯ CÔNG TY NAM LONG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)

37. Đường ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRONG KHU DÂN CƯ TÂN MỸ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRONG KHU DÂN CƯ TÂN MỸ

38. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN MỸ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN MỸ

39. Đường ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1

40. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 < 16M - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 < 16M

41. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 >= 16M - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 >= 16M

42. Đường ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ BỘ CÔNG AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ BỘ CÔNG AN

43. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN HƯNG (4.6 HA) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN HƯNG (4.6 HA)

44. Đường PHÚ THUẬN (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) - Xem giá đất đường PHÚ THUẬN (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)

45. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN THÀNH LẬP (PHƯỜNG PHÚ MỸ) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN THÀNH LẬP (PHƯỜNG PHÚ MỸ)

46. Đường ĐƯỜNG VÀO CHỢ GÒ Ô MÔI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG VÀO CHỢ GÒ Ô MÔI

47. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ LÊ HOÀI ANH (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ LÊ HOÀI ANH (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)

48. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TẤN TRƯỜNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TẤN TRƯỜNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)

49. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ ĐÀO CHIẾN THẮNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ ĐÀO CHIẾN THẮNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)

50. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ PHÚ MỸ (PHƯỜNG PHÚ MỸ) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ PHÚ MỸ (PHƯỜNG PHÚ MỸ)

51. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ NAM LONG (PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ NAM LONG (PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG)

52. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VÕ VĂN THƠM (PHƯỜNG TÂN PHÚ) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VÕ VĂN THƠM (PHƯỜNG TÂN PHÚ)

53. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM

54. Đường ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ CÔNG TY SAVIMEX (PHÚ THUẬN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ CÔNG TY SAVIMEX (PHÚ THUẬN)

55. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

56. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CỦA CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM (PHƯỜNG TÂN PHÚ) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CỦA CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM (PHƯỜNG TÂN PHÚ)

57. Đường GÒ Ô MÔI - Xem giá đất đường GÒ Ô MÔI

58. Đường HOÀNG QUỐC VIỆT - Xem giá đất đường HOÀNG QUỐC VIỆT

59. Đường HUỲNH TẤN PHÁT - Xem giá đất đường HUỲNH TẤN PHÁT

60. Đường LÂM VĂN BỀN - Xem giá đất đường LÂM VĂN BỀN

61. Đường LÊ VĂN LƯƠNG - Xem giá đất đường LÊ VĂN LƯƠNG

62. Đường LƯU TRỌNG LƯ - Xem giá đất đường LƯU TRỌNG LƯ

63. Đường LÝ PHỤC MAN - Xem giá đất đường LÝ PHỤC MAN

64. Đường MAI VĂN VĨNH - Xem giá đất đường MAI VĂN VĨNH

65. Đường NGUYỄN HỮU THỌ - Xem giá đất đường NGUYỄN HỮU THỌ

66. Đường NGUYỄN THỊ THẬP - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ THẬP

67. Đường NGUYỄN VĂN LINH - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN LINH

68. Đường NGUYỄN VĂN QUỲ - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN QUỲ

69. Đường PHẠM HỮU LẦU - Xem giá đất đường PHẠM HỮU LẦU

70. Đường PHAN HUY THỰC - Xem giá đất đường PHAN HUY THỰC

71. Đường TÂN MỸ - Xem giá đất đường TÂN MỸ

72. Đường TÂN THUẬN TÂY - Xem giá đất đường TÂN THUẬN TÂY

73. Đường TRẦN TRỌNG CUNG - Xem giá đất đường TRẦN TRỌNG CUNG

74. Đường TRẦN VĂN KHÁNH - Xem giá đất đường TRẦN VĂN KHÁNH

75. Đường TRẦN XUÂN SOẠN - Xem giá đất đường TRẦN XUÂN SOẠN

76. Đường BERTRAND RUSSELL (CR2102+C22102) - Xem giá đất đường BERTRAND RUSSELL (CR2102+C22102)

77. Đường BÙI BẰNG ĐOÀN (BẮC PARK WAY) - Xem giá đất đường BÙI BẰNG ĐOÀN (BẮC PARK WAY)

78. Đường CAO TRIỀU PHÁT (R2102) - Xem giá đất đường CAO TRIỀU PHÁT (R2102)

79. Đường ĐẶNG ĐẠI ĐỘ (R2105) - Xem giá đất đường ĐẶNG ĐẠI ĐỘ (R2105)

80. Đường ĐẶNG ĐỨC THUẬT (H2103) - Xem giá đất đường ĐẶNG ĐỨC THUẬT (H2103)

81. Đường ĐÔ ĐỐC TUYẾT (CN2106) - Xem giá đất đường ĐÔ ĐỐC TUYẾT (CN2106)

82. Đường ĐƯỜNG 10 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 10

83. Đường ĐƯỜNG 15 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 15

84. Đường ĐƯỜNG 16 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 16

85. Đường ĐƯỜNG 17 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 17

86. Đường ĐƯỜNG 18 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 18

87. Đường ĐƯỜNG 19 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 19

88. Đường ĐƯỜNG 2 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 2

89. Đường ĐƯỜNG 20 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 20

90. Đường ĐƯỜNG 21 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 21

91. Đường ĐƯỜNG 22 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 22

92. Đường ĐƯỜNG 23 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 23

93. Đường ĐƯỜNG 6 - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 6

94. Đường ĐƯỜNG B - Xem giá đất đường ĐƯỜNG B

95. Đường ĐƯỜNG C - Xem giá đất đường ĐƯỜNG C

96. Đường ĐƯỜNG D - Xem giá đất đường ĐƯỜNG D

97. Đường ĐƯỜNG G - Xem giá đất đường ĐƯỜNG G

98. Đường ĐƯỜNG N - Xem giá đất đường ĐƯỜNG N

99. Đường ĐƯỜNG O - Xem giá đất đường ĐƯỜNG O

100. Đường ĐƯỜNG P - Xem giá đất đường ĐƯỜNG P

101. Đường ĐƯỜNG U - Xem giá đất đường ĐƯỜNG U

102. Đường HÀ HUY TẬP (H2102) - Xem giá đất đường HÀ HUY TẬP (H2102)

103. Đường HOÀNG VĂN THÁI (CR2101+C2101) - Xem giá đất đường HOÀNG VĂN THÁI (CR2101+C2101)

104. Đường HƯNG LONG - Xem giá đất đường HƯNG LONG

105. Đường LÊ VĂN THÊM (R2103) - Xem giá đất đường LÊ VĂN THÊM (R2103)

106. Đường LUTHER KING (CR2106) - Xem giá đất đường LUTHER KING (CR2106)

107. Đường LÝ LONG TƯỜNG (H2105) - Xem giá đất đường LÝ LONG TƯỜNG (H2105)

108. Đường MORISON - Xem giá đất đường MORISON

109. Đường NGUYỄN BÍNH (H2109) - Xem giá đất đường NGUYỄN BÍNH (H2109)

110. Đường NGUYỄN CAO (R2106) - Xem giá đất đường NGUYỄN CAO (R2106)

111. Đường NGUYỄN ĐỨC CẢNH (NAM PARK WAY) - Xem giá đất đường NGUYỄN ĐỨC CẢNH (NAM PARK WAY)

112. Đường NGUYỄN ĐỔNG CHI - Xem giá đất đường NGUYỄN ĐỔNG CHI

113. Đường NGUYỄN KHẮC VIỆN (C2105) - Xem giá đất đường NGUYỄN KHẮC VIỆN (C2105)

114. Đường NGUYỄN LƯƠNG BẰNG (BROAD WAY) - Xem giá đất đường NGUYỄN LƯƠNG BẰNG (BROAD WAY)

115. Đường NGUYỄN PHAN CHÁNH (H2106) - Xem giá đất đường NGUYỄN PHAN CHÁNH (H2106)

116. Đường PHẠM THÁI BƯỜNG (H2101) - Xem giá đất đường PHẠM THÁI BƯỜNG (H2101)

117. Đường PHẠM THIỀU (CR2104+C2104) - Xem giá đất đường PHẠM THIỀU (CR2104+C2104)

118. Đường PHẠM VĂN NGHỊ (H2108) - Xem giá đất đường PHẠM VĂN NGHỊ (H2108)

119. Đường PHAN KHIÊM ÍCH (R2101) - Xem giá đất đường PHAN KHIÊM ÍCH (R2101)

120. Đường PHAN VĂN CHƯƠNG (R2107) - Xem giá đất đường PHAN VĂN CHƯƠNG (R2107)

121. Đường PHỐ TIỂU BẮC - Xem giá đất đường PHỐ TIỂU BẮC

122. Đường PHỐ TIỂU ĐÔNG - Xem giá đất đường PHỐ TIỂU ĐÔNG

123. Đường PHỐ TIỂU NAM - Xem giá đất đường PHỐ TIỂU NAM

124. Đường RAYMONDIENNE - Xem giá đất đường RAYMONDIENNE

125. Đường TÂN PHÚ (C2109) - Xem giá đất đường TÂN PHÚ (C2109)

126. Đường TÂN TRÀO (MARKET STREET) - Xem giá đất đường TÂN TRÀO (MARKET STREET)

127. Đường TÔN DẬT TIÊN (CR2105) - Xem giá đất đường TÔN DẬT TIÊN (CR2105)

128. Đường TRẦN VĂN TRÀ (C2401+C2404 ROI RIVER DRIVE) - Xem giá đất đường TRẦN VĂN TRÀ (C2401+C2404 ROI RIVER DRIVE)

129. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU PHÚ MỸ HƯNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU PHÚ MỸ HƯNG

130. Đường LÊ THỊ CHỢ - Xem giá đất đường LÊ THỊ CHỢ

131. Đường NGÔ THỊ NHẠN - Xem giá đất đường NGÔ THỊ NHẠN

132. Đường ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ PHÍA BẮC RẠCH BÀ BƯỚM (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ PHÍA BẮC RẠCH BÀ BƯỚM (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)

133. Đường KHU DÂN CƯ DVCI QUẬN 4 - Xem giá đất đường KHU DÂN CƯ DVCI QUẬN 4

134. Đường KHU DÂN CƯ ADC (PHƯỜNG PHÚ MỸ) - Xem giá đất đường KHU DÂN CƯ ADC (PHƯỜNG PHÚ MỸ)

135. Đường KHU DÂN CƯ X51 (PHƯỜNG PHÚ MỸ) - Xem giá đất đường KHU DÂN CƯ X51 (PHƯỜNG PHÚ MỸ)

136. Đường KHU DÂN CƯ CITY LAND (PHƯỜNG TÂN PHÚ) - Xem giá đất đường KHU DÂN CƯ CITY LAND (PHƯỜNG TÂN PHÚ)

137. Đường ĐƯỜNG VÀO SÂN VẬN ĐỘNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG VÀO SÂN VẬN ĐỘNG

138. Đường LIÊN CẢNG A 5 - Xem giá đất đường LIÊN CẢNG A 5

139. Đường HOÀNG TRỌNG MẬU - Xem giá đất đường HOÀNG TRỌNG MẬU

140. Đường CAO THỊ CHÍNH - Xem giá đất đường CAO THỊ CHÍNH