Xin chào các bạn, đây là danh sách 132 đường tại Quận 1 ở HCM. Được cập nhật mới nhất T5/2022 có đính kèm theo bảng giá đất Hồ Chí Minh 2022.
Rất nhiều bạn hỏi kênh rao vặt bất động sản miễn phí - bannhamienphi.com chúng tôi về các con đường tại TP HCM để dễ dàng tra cứu quy hoạch cũng như tham khảo bảng giá đất tphcm. Do đó hi vọng danh sách 132 các đường ở Quận 1 này sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích.
Trường hợp bạn muốn xem bảng giá đất có thể tham khảo quyết định 02/2020/QĐ-UBND TPHCM được chúng tôi chia sẻ trong bài nhé

1. Đường ALEXANDRE DE RHODES - Xem giá đất đường ALEXANDRE DE RHODES

2. Đường BÀ LÊ CHÂN - Xem giá đất đường BÀ LÊ CHÂN
Xem giá đất đường BÀ LÊ CHÂN

3. Đường BÙI THỊ XUÂN - Xem giá đất đường BÙI THỊ XUÂN
Xem giá đất đường BÙI THỊ XUÂN

4. Đường BÙI VIỆN - Xem giá đất đường BÙI VIỆN
Xem giá đất đường BÙI VIỆN

5. Đường CALMETTE - Xem giá đất đường CALMETTE
Xem giá đất đường CALMETTE

6. Đường CAO BÁ NHẠ - Xem giá đất đường CAO BÁ NHẠ
Xem giá đất đường CAO BÁ NHẠ

7. Đường CAO BÁ QUÁT - Xem giá đất đường CAO BÁ QUÁT
Xem giá đất đường CAO BÁ QUÁT

8. Đường CHU MẠNH TRINH - Xem giá đất đường CHU MẠNH TRINH
Xem giá đất đường CHU MẠNH TRINH

9. Đường CÁCH MẠNG THÁNG 8 - Xem giá đất đường CÁCH MẠNG THÁNG 8
Xem giá đất đường CÁCH MẠNG THÁNG 8

10. Đường CỐNG QUỲNH - Xem giá đất đường CỐNG QUỲNH
Xem giá đất đường CỐNG QUỲNH

11. Đường CÔ BẮC - Xem giá đất đường CÔ BẮC
Xem giá đất đường CÔ BẮC

12. Đường CÔ GIANG - Xem giá đất đường CÔ GIANG
Xem giá đất đường CÔ GIANG

13. Đường CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN - Xem giá đất đường CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN
Xem giá đất đường CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN

14. Đường CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH - Xem giá đất đường CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH
Xem giá đất đường CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH

15. Đường CÔNG XÃ PARIS - Xem giá đất đường CÔNG XÃ PARIS
Xem giá đất đường CÔNG XÃ PARIS

16. Đường CÂY ĐIỆP - Xem giá đất đường CÂY ĐIỆP
Xem giá đất đường CÂY ĐIỆP

17. Đường ĐINH CÔNG TRÁNG - Xem giá đất đường ĐINH CÔNG TRÁNG
Xem giá đất đường ĐINH CÔNG TRÁNG

18. Đường ĐINH TIÊN HOÀNG - Xem giá đất đường ĐINH TIÊN HOÀNG
Xem giá đất đường ĐINH TIÊN HOÀNG

19. Đường ĐIỆN BIÊN PHỦ - Xem giá đất đường ĐIỆN BIÊN PHỦ
Xem giá đất đường ĐIỆN BIÊN PHỦ

20. Đường ĐẶNG DUNG - Xem giá đất đường ĐẶNG DUNG
Xem giá đất đường ĐẶNG DUNG

21. Đường ĐẶNG THỊ NHU - Xem giá đất đường ĐẶNG THỊ NHU
Xem giá đất đường ĐẶNG THỊ NHU

22. Đường ĐẶNG TRẦN CÔN - Xem giá đất đường ĐẶNG TRẦN CÔN
Xem giá đất đường ĐẶNG TRẦN CÔN

23. Đường ĐẶNG TẤT - Xem giá đất đường ĐẶNG TẤT
Xem giá đất đường ĐẶNG TẤT

24. Đường ĐỀ THÁM - Xem giá đất đường ĐỀ THÁM
Xem giá đất đường ĐỀ THÁM

24. Đường ĐỀ THÁM - Xem giá đất đường ĐỀ THÁM
Xem giá đất đường ĐỀ THÁM

25. Đường ĐỒNG KHỞI - Xem giá đất đường ĐỒNG KHỞI
Xem giá đất đường ĐỒNG KHỞI

26. Đường ĐỖ QUANG ĐẨU - Xem giá đất đường ĐỖ QUANG ĐẨU
Xem giá đất đường ĐỖ QUANG ĐẨU

27. Đường ĐÔNG DU - Xem giá đất đường ĐÔNG DU
Xem giá đất đường ĐÔNG DU

28. Đường HAI BÀ TRƯNG - Xem giá đất đường HAI BÀ TRƯNG
Xem giá đất đường HAI BÀ TRƯNG

29. Đường HÒA MỸ - Xem giá đất đường HÒA MỸ
Xem giá đất đường HÒA MỸ

30. Đường HUYỀN QUANG - Xem giá đất đường HUYỀN QUANG
Xem giá đất đường HUYỀN QUANG

31. Đường HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA - Xem giá đất đường HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA
Xem giá đất đường HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA

32. Đường HUỲNH THÚC KHÁNG - Xem giá đất đường HUỲNH THÚC KHÁNG
Xem giá đất đường HUỲNH THÚC KHÁNG

33. Đường HUỲNH KHƯƠNG NINH - Xem giá đất đường HUỲNH KHƯƠNG NINH
Xem giá đất đường HUỲNH KHƯƠNG NINH

34. Đường HÀM NGHI - Xem giá đất đường HÀM NGHI
Xem giá đất đường HÀM NGHI

35. Đường HÀN THUYÊN - Xem giá đất đường HÀN THUYÊN
Xem giá đất đường HÀN THUYÊN

36. Đường HẢI TRIỀU - Xem giá đất đường HẢI TRIỀU
Xem giá đất đường HẢI TRIỀU

37. Đường HOÀNG SA - Xem giá đất đường HOÀNG SA
Xem giá đất đường HOÀNG SA

38. Đường HỒ HUẤN NGHIỆP - Xem giá đất đường HỒ HUẤN NGHIỆP
Xem giá đất đường HỒ HUẤN NGHIỆP

39. Đường HỒ HẢO HỚN - Xem giá đất đường HỒ HẢO HỚN
Xem giá đất đường HỒ HẢO HỚN

40. Đường HỒ TÙNG MẬU - Xem giá đất đường HỒ TÙNG MẬU
Xem giá đất đường HỒ TÙNG MẬU

41. Đường KÝ CON - Xem giá đất đường KÝ CON
Xem giá đất đường KÝ CON

42. Đường LÝ TỰ TRỌNG - Xem giá đất đường LÝ TỰ TRỌNG
Xem giá đất đường LÝ TỰ TRỌNG

43. Đường LÝ VĂN PHỨC - Xem giá đất đường LÝ VĂN PHỨC
Xem giá đất đường LÝ VĂN PHỨC

44. Đường LƯƠNG HỮU KHÁNH - Xem giá đất đường LƯƠNG HỮU KHÁNH
Xem giá đất đường LƯƠNG HỮU KHÁNH

45. Đường LÊ ANH XUÂN - Xem giá đất đường LÊ ANH XUÂN
Xem giá đất đường LÊ ANH XUÂN

46. Đường LÊ CÔNG KIỀU - Xem giá đất đường LÊ CÔNG KIỀU
Xem giá đất đường LÊ CÔNG KIỀU

47. Đường LÊ DUẨN - Xem giá đất đường LÊ DUẨN
Xem giá đất đường LÊ DUẨN

48. Đường LÊ LAI - Xem giá đất đường LÊ LAI
Xem giá đất đường LÊ LAI

49. Đường LÊ LỢI - Xem giá đất đường LÊ LỢI
Xem giá đất đường LÊ LỢI

50. Đường LÊ THÁNH TÔN - Xem giá đất đường LÊ THÁNH TÔN
Xem giá đất đường LÊ THÁNH TÔN

51. Đường LÊ THỊ HỒNG GẤM - Xem giá đất đường LÊ THỊ HỒNG GẤM
Xem giá đất đường LÊ THỊ HỒNG GẤM

52. Đường LÊ THỊ RIÊNG - Xem giá đất đường LÊ THỊ RIÊNG
Xem giá đất đường LÊ THỊ RIÊNG

53. Đường LƯU VĂN LANG - Xem giá đất đường LƯU VĂN LANG
Xem giá đất đường LƯU VĂN LANG

54. Đường LÊ VĂN HƯU - Xem giá đất đường LÊ VĂN HƯU
Xem giá đất đường LÊ VĂN HƯU

55. Đường MAI THỊ LỰU - Xem giá đất đường MAI THỊ LỰU
Xem giá đất đường MAI THỊ LỰU

56. Đường MÃ LỘ - Xem giá đất đường MÃ LỘ
Xem giá đất đường MÃ LỘ

57. Đường MẠC THỊ BƯỞI - Xem giá đất đường MẠC THỊ BƯỞI
Xem giá đất đường MẠC THỊ BƯỞI

58. Đường MẠC ĐỈNH CHI - Xem giá đất đường MẠC ĐỈNH CHI
Xem giá đất đường MẠC ĐỈNH CHI

59. Đường NGUYỄN THỊ MINH KHAI - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ MINH KHAI

60. Đường NAM KỲ KHỞI NGHĨA - Xem giá đất đường NAM KỲ KHỞI NGHĨA
Xem giá đất đường NAM KỲ KHỞI NGHĨA

61. Đường NGUYỄN AN NINH - Xem giá đất đường NGUYỄN AN NINH
Xem giá đất đường NGUYỄN AN NINH

62. Đường NGUYỄN CẢNH CHÂN - Xem giá đất đường NGUYỄN CẢNH CHÂN
Xem giá đất đường NGUYỄN CẢNH CHÂN

63. Đường NGUYỄN CÔNG TRỨ - Xem giá đất đường NGUYỄN CÔNG TRỨ
Xem giá đất đường NGUYỄN CÔNG TRỨ

64. Đường NGUYỄN CƯ TRINH - Xem giá đất đường NGUYỄN CƯ TRINH
Xem giá đất đường NGUYỄN CƯ TRINH

65. Đường NGUYỄN DU - Xem giá đất đường NGUYỄN DU
Xem giá đất đường NGUYỄN DU

66. Đường NGUYỄN HUY TỰ - Xem giá đất đường NGUYỄN HUY TỰ
Xem giá đất đường NGUYỄN HUY TỰ

67. Đường NGUYỄN HUỆ - Xem giá đất đường NGUYỄN HUỆ
Xem giá đất đường NGUYỄN HUỆ

68. Đường NGUYỄN VĂN BÌNH - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN BÌNH
Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN BÌNH

69. Đường NGUYỄN VĂN NGUYỄN - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN NGUYỄN
Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN NGUYỄN

70. Đường NGUYỄN HỮU CẦU - Xem giá đất đường NGUYỄN HỮU CẦU
Xem giá đất đường NGUYỄN HỮU CẦU

71. Đường NGUYỄN KHẮC NHU - Xem giá đất đường NGUYỄN KHẮC NHU
Xem giá đất đường NGUYỄN KHẮC NHU

72. Đường NGUYỄN PHI KHANH - Xem giá đất đường NGUYỄN PHI KHANH
Xem giá đất đường NGUYỄN PHI KHANH

73. Đường NAM QUỐC CANG - Xem giá đất đường NAM QUỐC CANG
Xem giá đất đường NAM QUỐC CANG

74. Đường NGUYỄN SIÊU - Xem giá đất đường NGUYỄN SIÊU
Xem giá đất đường NGUYỄN SIÊU

75. Đường NGUYỄN THIỆP - Xem giá đất đường NGUYỄN THIỆP
Xem giá đất đường NGUYỄN THIỆP

76. Đường NGUYỄN THÁI BÌNH - Xem giá đất đường NGUYỄN THÁI BÌNH
Xem giá đất đường NGUYỄN THÁI BÌNH

77. Đường NGUYỄN THÁI HỌC - Xem giá đất đường NGUYỄN THÁI HỌC
Xem giá đất đường NGUYỄN THÁI HỌC

78. Đường NGUYỄN THÀNH Ý - Xem giá đất đường NGUYỄN THÀNH Ý
Xem giá đất đường NGUYỄN THÀNH Ý

79. Đường NGUYỄN THỊ NGHĨA - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ NGHĨA
Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ NGHĨA

80. Đường NGUYỄN TRUNG NGẠN - Xem giá đất đường NGUYỄN TRUNG NGẠN
Xem giá đất đường NGUYỄN TRUNG NGẠN

81. Đường NGUYỄN TRUNG TRỰC - Xem giá đất đường NGUYỄN TRUNG TRỰC
Xem giá đất đường NGUYỄN TRUNG TRỰC

82. Đường NGUYỄN TRÃI - Xem giá đất đường NGUYỄN TRÃI
Xem giá đất đường NGUYỄN TRÃI

83. Đường NGUYỄN VĂN CHIÊM - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN CHIÊM
Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN CHIÊM

84. Đường NGUYỄN VĂN CỪ - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN CỪ
Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN CỪ

85. Đường NGUYỄN VĂN GIAI - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN GIAI
Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN GIAI

86. Đường NGUYỄN VĂN THỦ - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN THỦ
Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN THỦ

87. Đường NGUYỄN VĂN TRÁNG - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN TRÁNG
Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN TRÁNG

88. Đường NGUYỄN VĂN NGHĨA - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN NGHĨA
Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN NGHĨA

89. Đường NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - Xem giá đất đường NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Xem giá đất đường NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

90. Đường NGUYỄN BỈNH KHIÊM - Xem giá đất đường NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Xem giá đất đường NGUYỄN BỈNH KHIÊM

91. Đường NGÔ VĂN NĂM - Xem giá đất đường NGÔ VĂN NĂM
Xem giá đất đường NGÔ VĂN NĂM

92. Đường NGÔ ĐỨC KẾ - Xem giá đất đường NGÔ ĐỨC KẾ
Xem giá đất đường NGÔ ĐỨC KẾ

93. Đường PASTEUR - Xem giá đất đường PASTEUR
Xem giá đất đường PASTEUR

94. Đường PHAN BỘI CHÂU - Xem giá đất đường PHAN BỘI CHÂU
Xem giá đất đường PHAN BỘI CHÂU

95. Đường PHAN CHÂU TRINH - Xem giá đất đường PHAN CHÂU TRINH
Xem giá đất đường PHAN CHÂU TRINH

96. Đường PHAN KẾ BÍNH - Xem giá đất đường PHAN KẾ BÍNH
Xem giá đất đường PHAN KẾ BÍNH

97. Đường PHAN LIÊM - Xem giá đất đường PHAN LIÊM
Xem giá đất đường PHAN LIÊM

98. Đường PHAN NGỮ - Xem giá đất đường PHAN NGỮ
Xem giá đất đường PHAN NGỮ

99. Đường PHAN TÔN - Xem giá đất đường PHAN TÔN
Xem giá đất đường PHAN TÔN

100. Đường PHAN VĂN TRƯỜNG - Xem giá đất đường PHAN VĂN TRƯỜNG
Xem giá đất đường PHAN VĂN TRƯỜNG

101. Đường PHAN VĂN ĐẠT - Xem giá đất đường PHAN VĂN ĐẠT
Xem giá đất đường PHAN VĂN ĐẠT

102. Đường PHẠM HỒNG THÁI - Xem giá đất đường PHẠM HỒNG THÁI
Xem giá đất đường PHẠM HỒNG THÁI

103. Đường PHẠM NGỌC THẠCH - Xem giá đất đường PHẠM NGỌC THẠCH
Xem giá đất đường PHẠM NGỌC THẠCH

104. Đường PHẠM NGŨ LÃO - Xem giá đất đường PHẠM NGŨ LÃO
Xem giá đất đường PHẠM NGŨ LÃO

105. Đường PHẠM VIẾT CHÁNH - Xem giá đất đường PHẠM VIẾT CHÁNH
Xem giá đất đường PHẠM VIẾT CHÁNH

106. Đường PHÓ ĐỨC CHÍNH - Xem giá đất đường PHÓ ĐỨC CHÍNH
Xem giá đất đường PHÓ ĐỨC CHÍNH

107. Đường PHÙNG KHẮC KHOAN - Xem giá đất đường PHÙNG KHẮC KHOAN
Xem giá đất đường PHÙNG KHẮC KHOAN

108. Đường SƯƠNG NGUYỆT ÁNH - Xem giá đất đường SƯƠNG NGUYỆT ÁNH
Xem giá đất đường SƯƠNG NGUYỆT ÁNH

109. Đường THI SÁCH - Xem giá đất đường THI SÁCH
Xem giá đất đường THI SÁCH

110. Đường THÁI VĂN LUNG - Xem giá đất đường THÁI VĂN LUNG
Xem giá đất đường THÁI VĂN LUNG

111. Đường THẠCH THỊ THANH - Xem giá đất đường THẠCH THỊ THANH
Xem giá đất đường THẠCH THỊ THANH

112. Đường THỦ KHOA HUÂN - Xem giá đất đường THỦ KHOA HUÂN
Xem giá đất đường THỦ KHOA HUÂN

113. Đường TRẦN CAO VÂN - Xem giá đất đường TRẦN CAO VÂN
Xem giá đất đường TRẦN CAO VÂN

114. Đường TRẦN DOÃN KHANH - Xem giá đất đường TRẦN DOÃN KHANH
Xem giá đất đường TRẦN DOÃN KHANH

115. Đường TRẦN HƯNG ĐẠO - Xem giá đất đường TRẦN HƯNG ĐẠO
Xem giá đất đường TRẦN HƯNG ĐẠO

116. Đường TRẦN KHÁNH DƯ - Xem giá đất đường TRẦN KHÁNH DƯ
Xem giá đất đường TRẦN KHÁNH DƯ

117. Đường TRẦN KHẮC CHÂN - Xem giá đất đường TRẦN KHẮC CHÂN
Xem giá đất đường TRẦN KHẮC CHÂN

118. Đường TRẦN NHẬT DUẬT - Xem giá đất đường TRẦN NHẬT DUẬT
Xem giá đất đường TRẦN NHẬT DUẬT

119. Đường TRẦN QUANG KHẢI - Xem giá đất đường TRẦN QUANG KHẢI
Xem giá đất đường TRẦN QUANG KHẢI

120. Đường TRẦN QUÝ KHOÁCH - Xem giá đất đường TRẦN QUÝ KHOÁCH
Xem giá đất đường TRẦN QUÝ KHOÁCH

121. Đường TRẦN ĐÌNH XU - Xem giá đất đường TRẦN ĐÌNH XU
Xem giá đất đường TRẦN ĐÌNH XU

122. Đường TRỊNH VĂN CẤN - Xem giá đất đường TRỊNH VĂN CẤN
Xem giá đất đường TRỊNH VĂN CẤN

123. Đường TRƯƠNG HÁN SIÊU - Xem giá đất đường TRƯƠNG HÁN SIÊU
Xem giá đất đường TRƯƠNG HÁN SIÊU

124. Đường TRƯƠNG ĐỊNH - Xem giá đất đường TRƯƠNG ĐỊNH
Xem giá đất đường TRƯƠNG ĐỊNH

125. Đường TÔN THẤT THIỆP - Xem giá đất đường TÔN THẤT THIỆP
Xem giá đất đường TÔN THẤT THIỆP

126. Đường TÔN THẤT TÙNG - Xem giá đất đường TÔN THẤT TÙNG
Xem giá đất đường TÔN THẤT TÙNG

127. Đường TÔN THẤT ĐẠM - Xem giá đất đường TÔN THẤT ĐẠM
Xem giá đất đường TÔN THẤT ĐẠM

128. Đường TÔN ĐỨC THẮNG - Xem giá đất đường TÔN ĐỨC THẮNG
Xem giá đất đường TÔN ĐỨC THẮNG

129. Đường VÕ VĂN KIỆT - Xem giá đất đường VÕ VĂN KIỆT
Xem giá đất đường VÕ VĂN KIỆT

130. Đường VÕ THỊ SÁU - Xem giá đất đường VÕ THỊ SÁU
Xem giá đất đường VÕ THỊ SÁU

131. Đường YERSIN - Xem giá đất đường YERSIN
Xem giá đất đường YERSIN

132. Đường NGUYỄN HỮU CẢNH - Xem giá đất đường NGUYỄN HỮU CẢNH
Xem giá đất đường NGUYỄN HỮU CẢNH