Top 514 Hospitals Contact & Address Data - Update 2022 (Part 6 of 5000 Hospitals)


Cảm ơn Viện thẩm mỹ Pensilia, đơn vị chuyên căng chỉ da mặt, căng chỉ collagen chuyên nghiệp Hồ Chí Minh đã hỗ trợ chúng tôi bộ data này

Cảm ơn khochat.com, đơn vị chuyên chia sẻ data khách hàng bất động sản miễn phí đã code giúp


4299. UTAH VALLEY HOSPITAL - Phone: 8013737850


Hospital Name: UTAH VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8013737850
Address: 1034 NORTH 500 WEST, UTAH, PROVO, UT, 84604 | VIEW GOOGLE MAP

4300. SALT LAKE REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 8013504111


Hospital Name: SALT LAKE REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8013504111
Address: 1050 EAST SOUTH TEMPLE, SALT LAKE, SALT LAKE CITY, UT, 84102 | VIEW GOOGLE MAP

4301. MCKAY DEE HOSPITAL - Phone: 8013872800


Hospital Name: MCKAY DEE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8013872800
Address: 4401 HARRISON BOULEVARD, WEBER, OGDEN, UT, 84403 | VIEW GOOGLE MAP

4302. OGDEN REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 8014792111


Hospital Name: OGDEN REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8014792111
Address: 5475 SOUTH 500 EAST, WEBER, OGDEN, UT, 84405 | VIEW GOOGLE MAP

4303. LDS HOSPITAL - Phone: 8014081100


Hospital Name: LDS HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8014081100
Address: 8TH AVENUE AND C STREET, SALT LAKE, SALT LAKE CITY, UT, 84143 | VIEW GOOGLE MAP

4304. CEDAR CITY HOSPITAL - Phone: 4358685800


Hospital Name: CEDAR CITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4358685800
Address: 1303 NORTH MAIN STREET, IRON, CEDAR CITY, UT, 84721 | VIEW GOOGLE MAP

4305. UNIVERSITY HEALTH CARE/UNIV HOSPITALS AND CLINICS - Phone: 8015812121


Hospital Name: UNIVERSITY HEALTH CARE/UNIV HOSPITALS AND CLINICS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - State
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8015812121
Address: 50 NORTH MEDICAL DRIVE, SALT LAKE, SALT LAKE CITY, UT, 84132 | VIEW GOOGLE MAP

4306. INTERMOUNTAIN MEDICAL CENTER - Phone: 8015077000


Hospital Name: INTERMOUNTAIN MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8015077000
Address: 5121 SOUTH COTTONWOOD STREET, SALT LAKE, MURRAY, UT, 84107 | VIEW GOOGLE MAP

4307. CASTLEVIEW HOSPITAL - Phone: 4356374800


Hospital Name: CASTLEVIEW HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4356374800
Address: 300 NORTH HOSPITAL DRIVE, CARBON, PRICE, UT, 84501 | VIEW GOOGLE MAP

4308. MOUNTAIN VIEW HOSPITAL - Phone: 8014657100


Hospital Name: MOUNTAIN VIEW HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8014657100
Address: 1000 EAST 100 NORTH, UTAH, PAYSON, UT, 84651 | VIEW GOOGLE MAP

4309. MOUNTAIN WEST MEDICAL CENTER - Phone: 4358433700


Hospital Name: MOUNTAIN WEST MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4358433700
Address: 2055 NORTH MAIN STREET, TOOELE, TOOELE, UT, 84074 | VIEW GOOGLE MAP

4310. LOGAN REGIONAL HOSPITAL - Phone: 4357161000


Hospital Name: LOGAN REGIONAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4357161000
Address: 500 EAST 1400 NORTH, CACHE, LOGAN, UT, 84341 | VIEW GOOGLE MAP

4311. BRIGHAM CITY COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 4357349471


Hospital Name: BRIGHAM CITY COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4357349471
Address: 950 SOUTH MEDICAL DRIVE, BOX ELDER, BRIGHAM CITY, UT, 84302 | VIEW GOOGLE MAP

4312. UINTAH BASIN MEDICAL CENTER - Phone: 4357224691


Hospital Name: UINTAH BASIN MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4357224691
Address: 250 WEST 300 NORTH, DUCHESNE, ROOSEVELT, UT, 84066 | VIEW GOOGLE MAP

4313. DIXIE REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 4352512100


Hospital Name: DIXIE REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4352512100
Address: 1380 EAST MEDICAL CENTER DRIVE, WASHINGTON, ST GEORGE, UT, 84790 | VIEW GOOGLE MAP

4314. AMERICAN FORK HOSPITAL - Phone: 8018553305


Hospital Name: AMERICAN FORK HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8018553305
Address: 170 NORTH 1100 EAST, UTAH, AMERICAN FORK, UT, 84003 | VIEW GOOGLE MAP

4315. SEVIER VALLEY MEDICAL CENTER - Phone: 4358934100


Hospital Name: SEVIER VALLEY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4358934100
Address: 1000 NORTH MAIN STREET, SEVIER, RICHFIELD, UT, 84701 | VIEW GOOGLE MAP

4316. ASHLEY REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 4357893342


Hospital Name: ASHLEY REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4357893342
Address: 150 WEST 100 NORTH, UINTAH, VERNAL, UT, 84078 | VIEW GOOGLE MAP

4317. GARFIELD MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 4356768811


Hospital Name: GARFIELD MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4356768811
Address: 200 NORTH 400 EAST, GARFIELD, PANGUITCH, UT, 84759 | VIEW GOOGLE MAP

4318. BEAR RIVER VALLEY HOSPITAL - Phone: 4352074500


Hospital Name: BEAR RIVER VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4352074500
Address: 905 NORTH 1000 WEST, BOX ELDER, TREMONTON, UT, 84337 | VIEW GOOGLE MAP

4319. DAVIS HOSPITAL AND MEDICAL CENTER - Phone: 8018077001


Hospital Name: DAVIS HOSPITAL AND MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8018077001
Address: 1600 WEST ANTELOPE DRIVE, DAVIS, LAYTON, UT, 84041 | VIEW GOOGLE MAP

4320. LAKEVIEW HOSPITAL - Phone: 8012992200


Hospital Name: LAKEVIEW HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8012992200
Address: 630 EAST MEDICAL DRIVE, DAVIS, BOUNTIFUL, UT, 84010 | VIEW GOOGLE MAP

4321. OREM COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 8017143307


Hospital Name: OREM COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8017143307
Address: 331 NORTH 400 WEST, UTAH, OREM, UT, 84057 | VIEW GOOGLE MAP

4322. ALTA VIEW HOSPITAL - Phone: 8015012600


Hospital Name: ALTA VIEW HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8015012600
Address: 9660 SOUTH 1300 EAST, SALT LAKE, SANDY, UT, 84094 | VIEW GOOGLE MAP

4323. ST MARK'S HOSPITAL - Phone: 8012687700


Hospital Name: ST MARK'S HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8012687700
Address: 1200 EAST 3900 SOUTH, SALT LAKE, SALT LAKE CITY, UT, 84124 | VIEW GOOGLE MAP

4324. THE ORTHOPEDIC SPECIALTY HOSPITAL - Phone: 8013144100


Hospital Name: THE ORTHOPEDIC SPECIALTY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 8013144100
Address: 5848 SOUTH 300 EAST, SALT LAKE, MURRAY, UT, 84107 | VIEW GOOGLE MAP

4325. JORDAN VALLEY MEDICAL CENTER - Phone: 8015618888


Hospital Name: JORDAN VALLEY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8015618888
Address: 3580 WEST 9000 SOUTH, SALT LAKE, WEST JORDAN, UT, 84088 | VIEW GOOGLE MAP

4326. TIMPANOGOS REGIONAL HOSPITAL - Phone: 8017146800


Hospital Name: TIMPANOGOS REGIONAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8017146800
Address: 750 WEST 800 NORTH, UTAH, OREM, UT, 84057 | VIEW GOOGLE MAP

4327. CACHE VALLEY HOSPITAL - Phone: 4357139580


Hospital Name: CACHE VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4357139580
Address: 2380 NORTH 400 EAST, CACHE, NORTH LOGAN, UT, 84341 | VIEW GOOGLE MAP

4328. PARK CITY HOSPITAL - Phone: 4356586700


Hospital Name: PARK CITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4356586700
Address: 900 ROUND VALLEY DRIVE, SUMMIT, PARK CITY, UT, 84060 | VIEW GOOGLE MAP

4329. RIVERTON HOSPITAL - Phone: 8012854000


Hospital Name: RIVERTON HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8012854000
Address: 3741 WEST 12600 SOUTH, SALT LAKE, RIVERTON, UT, 84065 | VIEW GOOGLE MAP

4330. LONE PEAK HOSPITAL - Phone: 8015458000


Hospital Name: LONE PEAK HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8015458000
Address: 11925 S STATE STREET, SALT LAKE, DRAPER, UT, 84020 | VIEW GOOGLE MAP

4331. DELTA COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 4358645591


Hospital Name: DELTA COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4358645591
Address: 126 SOUTH WHITE SAGE AVENUE, MILLARD, DELTA, UT, 84624 | VIEW GOOGLE MAP

4332. FILLMORE COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 4357435591


Hospital Name: FILLMORE COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4357435591
Address: 674 SOUTH HIGHWAY 99, MILLARD, FILLMORE, UT, 84631 | VIEW GOOGLE MAP

4333. MOAB REGIONAL HOSPITAL - Phone: 4357193501


Hospital Name: MOAB REGIONAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4357193501
Address: 450 WEST WILLIAMS WAY, GRAND, MOAB, UT, 84532 | VIEW GOOGLE MAP

4334. SANPETE VALLEY HOSPITAL - CAH - Phone: 4354624123


Hospital Name: SANPETE VALLEY HOSPITAL - CAH
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4354624123
Address: 1100 SOUTH MEDICAL DRIVE, SANPETE, MOUNT PLEASANT, UT, 84647 | VIEW GOOGLE MAP

4335. CENTRAL VALLEY MEDICAL CENTER - CAH - Phone: 4356233000


Hospital Name: CENTRAL VALLEY MEDICAL CENTER - CAH
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4356233000
Address: 48 WEST 1500 NORTH, JUAB, NEPHI, UT, 84648 | VIEW GOOGLE MAP

4336. MILFORD VALLEY MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 4353872411


Hospital Name: MILFORD VALLEY MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: No
Phone Number: 4353872411
Address: 850 NORTH MAIN STREET, BEAVER, MILFORD, UT, 84751 | VIEW GOOGLE MAP

4337. GUNNISON VALLEY HOSPITAL - Phone: 4355287246


Hospital Name: GUNNISON VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4355287246
Address: 64 EAST 100 NORTH, SANPETE, GUNNISON, UT, 84634 | VIEW GOOGLE MAP

4338. HEBER VALLEY HOSPITAL - Phone: 4356542500


Hospital Name: HEBER VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4356542500
Address: 1485 SOUTH HIGHWAY 40, WASATCH, HEBER CITY, UT, 84032 | VIEW GOOGLE MAP

4339. SAN JUAN HOSPITAL - Phone: 4355872116


Hospital Name: SAN JUAN HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4355872116
Address: 380 WEST 100 NORTH, SAN JUAN, MONTICELLO, UT, 84535 | VIEW GOOGLE MAP

4340. KANE COUNTY HOSPITAL - Phone: 4356445811


Hospital Name: KANE COUNTY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4356445811
Address: 355 NORTH MAIN STREET, KANE, KANAB, UT, 84741 | VIEW GOOGLE MAP

4341. BLUE MOUNTAIN HOSPITAL - Phone: 4356783993


Hospital Name: BLUE MOUNTAIN HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4356783993
Address: 802 SOUTH 200 WEST, SAN JUAN, BLANDING, UT, 84511 | VIEW GOOGLE MAP

4342. BEAVER VALLEY HOSPITAL - Phone: 4354387100


Hospital Name: BEAVER VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - State
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4354387100
Address: 1109 NORTH 100 WEST, BEAVER, BEAVER, UT, 84713 | VIEW GOOGLE MAP

4343. PRIMARY CHILDRENS HOSPITAL - Phone: 8016626212


Hospital Name: PRIMARY CHILDRENS HOSPITAL
Hospital Type: Childrens
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8016626212
Address: 100 NORTH MARIO CAPECCHI DRIVE, SALT LAKE, SALT LAKE CITY, UT, 84113 | VIEW GOOGLE MAP

4344. SHRINERS HOSPITALS FOR CHILDREN - S L C - Phone: 8015363500


Hospital Name: SHRINERS HOSPITALS FOR CHILDREN - S L C
Hospital Type: Childrens
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 8015363500
Address: 1275 E FAIRFAX ROAD, SALT LAKE, SALT LAKE CITY, UT, 84103 | VIEW GOOGLE MAP

4345. CENTRAL VERMONT MEDICAL CENTER - Phone: 8023714100


Hospital Name: CENTRAL VERMONT MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8023714100
Address: BOX 547, WASHINGTON, BARRE, VT, 5641 | VIEW GOOGLE MAP

4346. UNIVERSITY OF VERMONT MEDICAL CENTER - Phone: 8028470000


Hospital Name: UNIVERSITY OF VERMONT MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8028470000
Address: 111 COLCHESTER AVE, CHITTENDEN, BURLINGTON, VT, 5401 | VIEW GOOGLE MAP

4347. RUTLAND REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 8027757111


Hospital Name: RUTLAND REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8027757111
Address: 160 ALLEN ST, RUTLAND, RUTLAND, VT, 5701 | VIEW GOOGLE MAP

4348. BRATTLEBORO MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 8022570341


Hospital Name: BRATTLEBORO MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8022570341
Address: 17 BELMONT AVE, WINDHAM, BRATTLEBORO, VT, 5301 | VIEW GOOGLE MAP

4349. SOUTHWESTERN VERMONT MEDICAL CENTER - Phone: 8024426361


Hospital Name: SOUTHWESTERN VERMONT MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8024426361
Address: 100 HOSPITAL DRIVE, BENNINGTON, BENNINGTON, VT, 5201 | VIEW GOOGLE MAP

4350. NORTHWESTERN MEDICAL CENTER INC - Phone: 8025245911


Hospital Name: NORTHWESTERN MEDICAL CENTER INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8025245911
Address: 133 FAIRFIELD STREET, FRANKLIN, SAINT ALBANS, VT, 5478 | VIEW GOOGLE MAP

4351. GRACE COTTAGE HOSPITAL - Phone: 8023657920


Hospital Name: GRACE COTTAGE HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8023657920
Address: PO BOX 216, WINDHAM, TOWNSHEND, VT, 5353 | VIEW GOOGLE MAP

4352. GIFFORD MEDICAL CENTER - Phone: 8027284441


Hospital Name: GIFFORD MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8027284441
Address: 44 SOUTH MAIN STREET, ORANGE, RANDOLPH, VT, 5060 | VIEW GOOGLE MAP

4353. MT ASCUTNEY HOSPITAL - Phone: 8026746711


Hospital Name: MT ASCUTNEY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8026746711
Address: 289 COUNTY ROAD, WINDSOR, WINDSOR, VT, 5089 | VIEW GOOGLE MAP

4354. NORTHEASTERN VERMONT REGIONAL HOSPITAL - Phone: 8027487400


Hospital Name: NORTHEASTERN VERMONT REGIONAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8027487400
Address: 1315 HOSPITAL DRIVE, CALEDONIA, SAINT JOHNSBURY, VT, 5819 | VIEW GOOGLE MAP

4355. NORTH COUNTRY HOSPITAL AND HEALTH CENTER - Phone: 8023347331


Hospital Name: NORTH COUNTRY HOSPITAL AND HEALTH CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8023347331
Address: 189 PROUTY DRIVE, ORLEANS, NEWPORT, VT, 5855 | VIEW GOOGLE MAP

4356. COPLEY HOSPITAL - Phone: 8028884231


Hospital Name: COPLEY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8028884231
Address: 528 WASHINGTON HIGHWAY, LAMOILLE, MORRISVILLE, VT, 5661 | VIEW GOOGLE MAP

4357. SPRINGFIELD HOSPITAL - Phone: 8028852151


Hospital Name: SPRINGFIELD HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8028852151
Address: PO BOX 2003, WINDSOR, SPRINGFIELD, VT, 5156 | VIEW GOOGLE MAP

4358. PORTER HOSPITAL, INC - Phone: 8023884701


Hospital Name: PORTER HOSPITAL, INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8023884701
Address: 115 PORTER DRIVE, ADDISON, MIDDLEBURY, VT, 5753 | VIEW GOOGLE MAP

4359. NORTON COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 7036798865


Hospital Name: NORTON COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7036798865
Address: 100 15TH NW STREET, NORTON CITY, NORTON, VA, 24273 | VIEW GOOGLE MAP

4360. RUSSELL COUNTY MEDICAL CENTER - Phone: 2768838100


Hospital Name: RUSSELL COUNTY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2768838100
Address: 58 CARROLL STREET, RUSSELL, LEBANON, VA, 24266 | VIEW GOOGLE MAP

4361. SENTARA RMH MEDICAL CENTER - Phone: 5406891000


Hospital Name: SENTARA RMH MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5406891000
Address: 2010 HEALTH CAMPUS DRIVE, HARRISONBURG CITY, HARRISONBURG, VA, 22801 | VIEW GOOGLE MAP

4362. WINCHESTER MEDICAL CENTER - Phone: 5405368000


Hospital Name: WINCHESTER MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5405368000
Address: 1840 AMHERST ST, WINCHESTER CITY, WINCHESTER, VA, 22601 | VIEW GOOGLE MAP

4363. SENTARA NORFOLK GENERAL HOSPITAL - Phone: 7573883000


Hospital Name: SENTARA NORFOLK GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7573883000
Address: 600 GRESHAM DR, NORFOLK CITY, NORFOLK, VA, 23507 | VIEW GOOGLE MAP

4364. UNIVERSITY OF VIRGINIA MEDICAL CENTER - Phone: 8002513627


Hospital Name: UNIVERSITY OF VIRGINIA MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - State
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8002513627
Address: JEFFERSON PARK AVE, CHARLOTTESVILLE CITY, CHARLOTTESVILLE, VA, 22908 | VIEW GOOGLE MAP

4365. BON SECOURS DEPAUL MEDICAL CENTER - Phone: 7578895000


Hospital Name: BON SECOURS DEPAUL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7578895000
Address: 150 KINGSLEY LANE, NORFOLK CITY, NORFOLK, VA, 23505 | VIEW GOOGLE MAP

4366. SENTARA HALIFAX REGIONAL HOSPITAL - Phone: 4345173100


Hospital Name: SENTARA HALIFAX REGIONAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4345173100
Address: 2204 WILBORN AVENUE, HALIFAX, SOUTH BOSTON, VA, 24592 | VIEW GOOGLE MAP

4367. BON SECOURS MARYVIEW MEDICAL CENTER - Phone: 7573982200


Hospital Name: BON SECOURS MARYVIEW MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7573982200
Address: 3636 HIGH STREET, PORTSMOUTH CITY, PORTSMOUTH, VA, 23707 | VIEW GOOGLE MAP

4368. AUGUSTA HEALTH - Phone: 5409324000


Hospital Name: AUGUSTA HEALTH
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5409324000
Address: 78 MEDICAL CENTER DRIVE, AUGUSTA, FISHERSVILLE, VA, 22939 | VIEW GOOGLE MAP

4369. NOVANT HEALTH UVA HEALTH SYSTEM CULPEPER MED CENTE - Phone: 5408294100


Hospital Name: NOVANT HEALTH UVA HEALTH SYSTEM CULPEPER MED CENTE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5408294100
Address: 501 SUNSET LANE, CULPEPER, CULPEPER, VA, 22701 | VIEW GOOGLE MAP

4370. JOHN RANDOLPH MEDICAL CENTER - Phone: 8045411600


Hospital Name: JOHN RANDOLPH MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8045411600
Address: 411 WEST RANDOLPH ROAD, HOPEWELL CITY, HOPEWELL, VA, 23860 | VIEW GOOGLE MAP

4371. CENTRA HEALTH, INC - Phone: 4342004789


Hospital Name: CENTRA HEALTH, INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4342004789
Address: 1901 TATE SPRINGS ROAD, LYNCHBURG CITY, LYNCHBURG, VA, 24501 | VIEW GOOGLE MAP

4372. MARY WASHINGTON HOSPITAL, INC - Phone: 5407411100


Hospital Name: MARY WASHINGTON HOSPITAL, INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5407411100
Address: 1001 SAM PERRY BOULEVARD, FREDERICKSBURG CITY, FREDERICKSBURG, VA, 22401 | VIEW GOOGLE MAP

4373. FAUQUIER HOSPITAL - Phone: 5403165000


Hospital Name: FAUQUIER HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5403165000
Address: 500 HOSPITAL DRIVE, FAUQUIER, WARRENTON, VA, 20186 | VIEW GOOGLE MAP

4374. CARILION ROANOKE MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5409817000


Hospital Name: CARILION ROANOKE MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5409817000
Address: 1906 BELLEVIEW AVENUE, SE, ROANOKE CITY, ROANOKE, VA, 24014 | VIEW GOOGLE MAP

4375. MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA HOSPITALS - Phone: 8048280938


Hospital Name: MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA HOSPITALS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8048280938
Address: 1250 EAST MARSHALL STREET - BOX 980510, RICHMOND CITY, RICHMOND, VA, 23298 | VIEW GOOGLE MAP

4376. WARREN MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 7036360300


Hospital Name: WARREN MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7036360300
Address: 1000 NORTH SHENANDOAH AVE, WARREN, FRONT ROYAL, VA, 22630 | VIEW GOOGLE MAP

4377. RIVERSIDE SHORE MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 7574148000


Hospital Name: RIVERSIDE SHORE MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7574148000
Address: 20480 MARKET STREET, ACCOMACK, ONANCOCK, VA, 23417 | VIEW GOOGLE MAP

4378. SMYTH COUNTY COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 2763781000


Hospital Name: SMYTH COUNTY COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2763781000
Address: 245 MEDICAL PARK DRIVE, SMYTH, MARION, VA, 24354 | VIEW GOOGLE MAP

4379. INOVA ALEXANDRIA HOSPITAL - Phone: 7035043167


Hospital Name: INOVA ALEXANDRIA HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7035043167
Address: 4320 SEMINARY RD, ALEXANDRIA CITY, ALEXANDRIA, VA, 22304 | VIEW GOOGLE MAP

4380. MARY IMMACULATE HOSPITAL - Phone: 7578866000


Hospital Name: MARY IMMACULATE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7578866000
Address: 2 BERNARDINE DRIVE, NEWPORT NEWS CITY, NEWPORT NEWS, VA, 23602 | VIEW GOOGLE MAP

4381. CARILION NEW RIVER VALLEY MEDICAL CENTER - Phone: 5407312000


Hospital Name: CARILION NEW RIVER VALLEY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5407312000
Address: 2900 LAMB CIRCLE, MONTGOMERY, CHRISTIANSBURG, VA, 24073 | VIEW GOOGLE MAP

4382. INOVA LOUDOUN HOSPITAL - Phone: 7038586600


Hospital Name: INOVA LOUDOUN HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7038586600
Address: 44045 RIVERSIDE PARKWAY, LOUDOUN, LEESBURG, VA, 20176 | VIEW GOOGLE MAP

4383. SENTARA OBICI HOSPITAL - Phone: 7579344000


Hospital Name: SENTARA OBICI HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7579344000
Address: 2800 GODWIN BOULEVARD, SUFFOLK CITY, SUFFOLK, VA, 23439 | VIEW GOOGLE MAP

4384. NOVANT HEALTH UVA PRINCE WILLIAM MEDICAL CENTER - Phone: 7033698000


Hospital Name: NOVANT HEALTH UVA PRINCE WILLIAM MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7033698000
Address: 8700 SUDLEY RD, MANASSAS CITY, MANASSAS, VA, 20110 | VIEW GOOGLE MAP

4385. SENTARA LEIGH HOSPITAL - Phone: 7572616700


Hospital Name: SENTARA LEIGH HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7572616700
Address: 830 KEMPSVILLE ROAD, NORFOLK CITY, NORFOLK, VA, 23502 | VIEW GOOGLE MAP

4386. LEWISGALE MEDICAL CENTER - Phone: 5407764000


Hospital Name: LEWISGALE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5407764000
Address: 1900 ELECTRIC ROAD, SALEM, SALEM, VA, 24153 | VIEW GOOGLE MAP

4387. VIRGINIA HOSPITAL CENTER - Phone: 7035585000


Hospital Name: VIRGINIA HOSPITAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7035585000
Address: 1701 NORTH GEORGE MASON DRIVE, ARLINGTON, ARLINGTON, VA, 22205 | VIEW GOOGLE MAP

4388. RIVERSIDE REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 7575942000


Hospital Name: RIVERSIDE REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7575942000
Address: 500 J CLYDE MORRIS BLVD, NEWPORT NEWS CITY, NEWPORT NEWS, VA, 23601 | VIEW GOOGLE MAP

4389. JOHNSTON MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 2762581000


Hospital Name: JOHNSTON MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2762581000
Address: 16000 JOHNSTON MEMORIAL DRIVE, WASHINGTON, ABINGDON, VA, 24211 | VIEW GOOGLE MAP

4390. SENTARA VIRGINIA BEACH GENERAL HOSPITAL - Phone: 7573958000


Hospital Name: SENTARA VIRGINIA BEACH GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7573958000
Address: 1060 FIRST COLONIAL ROAD, VIRGINIA BEACH CITY, VIRGINIA BEACH, VA, 23454 | VIEW GOOGLE MAP

4391. BON SECOURS ST MARYS HOSPITAL - Phone: 8042852011


Hospital Name: BON SECOURS ST MARYS HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8042852011
Address: 5801 BREMO RD, HENRICO, RICHMOND, VA, 23226 | VIEW GOOGLE MAP

4392. CLINCH VALLEY MEDICAL CENTER - Phone: 2765966000


Hospital Name: CLINCH VALLEY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2765966000
Address: 6801 GOVERNOR GC PERRY HIGHWAY, TAZEWELL, RICHLANDS, VA, 24641 | VIEW GOOGLE MAP

4393. INOVA FAIRFAX HOSPITAL - Phone: 7037764001


Hospital Name: INOVA FAIRFAX HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7037764001
Address: 3300 GALLOWS ROAD, FAIRFAX, FALLS CHURCH, VA, 22042 | VIEW GOOGLE MAP

4394. SENTARA WILLIAMSBURG REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 7579846000


Hospital Name: SENTARA WILLIAMSBURG REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7579846000
Address: 100 SENTARA CIRCLE, JAMES CITY, WILLIAMSBURG, VA, 23188 | VIEW GOOGLE MAP

4395. SOUTHSIDE REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 8047655000


Hospital Name: SOUTHSIDE REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8047655000
Address: 200 MEDICAL PARK BOULEVARD, PETERSBURG CITY, PETERSBURG, VA, 23805 | VIEW GOOGLE MAP

4396. BON SECOURS MEMORIAL REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 8047646000


Hospital Name: BON SECOURS MEMORIAL REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8047646000
Address: 8260 ATLEE ROAD, HANOVER, MECHANICSVILLE, VA, 23116 | VIEW GOOGLE MAP

4397. DANVILLE REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 4347992100


Hospital Name: DANVILLE REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4347992100
Address: 142 SOUTH MAIN STREET, DANVILLE CITY, DANVILLE, VA, 24541 | VIEW GOOGLE MAP

4398. MARTHA JEFFERSON HOSPITAL - Phone: 4346547000


Hospital Name: MARTHA JEFFERSON HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4346547000
Address: 500 MARTHA JEFFERSON DRIVE, ALBEMARLE, CHARLOTTESVILLE, VA, 22911 | VIEW GOOGLE MAP

4399. MEMORIAL HOSPITAL OF MARTINSVILLE & HENRY COUNTY - Phone: 2766667200


Hospital Name: MEMORIAL HOSPITAL OF MARTINSVILLE & HENRY COUNTY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2766667200
Address: 320 HOSPITAL DRIVE, MARTINSVILLE CITY, MARTINSVILLE, VA, 24112 | VIEW GOOGLE MAP

4400. RIVERSIDE TAPPAHANNOCK HOSPITAL - Phone: 8044436189


Hospital Name: RIVERSIDE TAPPAHANNOCK HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8044436189
Address: 618 HOSPITAL ROAD, ESSEX, TAPPAHANNOCK, VA, 22560 | VIEW GOOGLE MAP

4401. BEDFORD MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 4342006366


Hospital Name: BEDFORD MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4342006366
Address: 1613 OAKWOOD STREET, BEDFORD, BEDFORD, VA, 24523 | VIEW GOOGLE MAP

4402. CARILION FRANKLIN MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5404835277


Hospital Name: CARILION FRANKLIN MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5404835277
Address: 180 FLOYD AVENUE, FRANKLIN, ROCKY MOUNT, VA, 24151 | VIEW GOOGLE MAP

4403. SOUTHSIDE COMMUNITY HOSPITAL, INC - Phone: 4343928811


Hospital Name: SOUTHSIDE COMMUNITY HOSPITAL, INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4343928811
Address: 800 OAK STREET, PRINCE EDWARD, FARMVILLE, VA, 23901 | VIEW GOOGLE MAP

4404. SOUTHAMPTON MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 7575696100


Hospital Name: SOUTHAMPTON MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7575696100
Address: 100 FAIRVIEW DRIVE - PO BOX 817, FRANKLIN CITY, FRANKLIN, VA, 23851 | VIEW GOOGLE MAP

4405. SENTARA CAREPLEX HOSPITAL - Phone: 7577361000


Hospital Name: SENTARA CAREPLEX HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7577361000
Address: 3000 COLISEUM DRIVE, HAMPTON CITY, HAMPTON, VA, 23666 | VIEW GOOGLE MAP

4406. BON SECOURS RICHMOND COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 8042251700


Hospital Name: BON SECOURS RICHMOND COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8042251700
Address: 1500 N. 28TH STREET, RICHMOND CITY, RICHMOND, VA, 23223 | VIEW GOOGLE MAP

4407. SOUTHERN VIRGINIA REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 4343484400


Hospital Name: SOUTHERN VIRGINIA REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4343484400
Address: 727 NORTH MAIN STREET, EMPORIA CITY, EMPORIA, VA, 23847 | VIEW GOOGLE MAP

4408. COMMUNITY MEMORIAL HEALTHCENTER, INC - Phone: 4344473151


Hospital Name: COMMUNITY MEMORIAL HEALTHCENTER, INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4344473151
Address: 125 BUENA VISTA CIRCLE, MECKLENBURG, SOUTH HILL, VA, 23970 | VIEW GOOGLE MAP

4409. INOVA FAIR OAKS HOSPITAL - Phone: 7033914170


Hospital Name: INOVA FAIR OAKS HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7033914170
Address: 3600 JOSEPH SIEWICK DRIVE, FAIRFAX, FAIRFAX, VA, 22033 | VIEW GOOGLE MAP

4410. HIRAM W DAVIS MEDICAL CENTER - Phone: 8045247344


Hospital Name: HIRAM W DAVIS MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - State
Emergency Services: No
Phone Number: 8045247344
Address: P O BOX 4030, PETERSBURG CITY, PETERSBURG, VA, 23803 | VIEW GOOGLE MAP

4411. RESTON HOSPITAL CENTER - Phone: 7036899000


Hospital Name: RESTON HOSPITAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7036899000
Address: 1850 TOWN CENTER PARKWAY, FAIRFAX, RESTON, VA, 20190 | VIEW GOOGLE MAP

4412. LEWISGALE HOSPITAL MONTGOMERY - Phone: 5409511111


Hospital Name: LEWISGALE HOSPITAL MONTGOMERY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5409511111
Address: 3700 SOUTH MAIN STREET, MONTGOMERY, BLACKSBURG, VA, 24060 | VIEW GOOGLE MAP

4413. WYTHE COUNTY COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 2762280200


Hospital Name: WYTHE COUNTY COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2762280200
Address: 600 WEST RIDGE ROAD, WYTHE, WYTHEVILLE, VA, 24382 | VIEW GOOGLE MAP

4414. CJW MEDICAL CENTER - Phone: 8043203911


Hospital Name: CJW MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8043203911
Address: 7101 JAHNKE ROAD, CHESTERFIELD, RICHMOND, VA, 23235 | VIEW GOOGLE MAP

4415. SENTARA NORTHERN VIRGINIA MEDICAL CENTER - Phone: 7035231000


Hospital Name: SENTARA NORTHERN VIRGINIA MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7035231000
Address: 2300 OPITZ BOULEVARD, PRINCE WILLIAM, WOODBRIDGE, VA, 22191 | VIEW GOOGLE MAP

4416. LONESOME PINE HOSPITAL - Phone: 2765233111


Hospital Name: LONESOME PINE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2765233111
Address: 1990 HOLTON AVENUE EAST, WISE, BIG STONE GAP, VA, 24219 | VIEW GOOGLE MAP

4417. TWIN COUNTY REGIONAL HOSPITAL - Phone: 2762368181


Hospital Name: TWIN COUNTY REGIONAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2762368181
Address: 200 HOSPITAL DRIVE, GALAX CITY, GALAX, VA, 24333 | VIEW GOOGLE MAP

4418. LEWISGALE HOSPITAL PULASKI - Phone: 5409948100


Hospital Name: LEWISGALE HOSPITAL PULASKI
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5409948100
Address: 2400 LEE HIGHWAY, PULASKI, PULASKI, VA, 24301 | VIEW GOOGLE MAP

4419. CARILION TAZEWELL COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 2769888700


Hospital Name: CARILION TAZEWELL COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2769888700
Address: 388 BEN BOLT AVENUE, TAZEWELL, TAZEWELL, VA, 24651 | VIEW GOOGLE MAP

4420. HENRICO DOCTORS' HOSPITAL - Phone: 8042894500


Hospital Name: HENRICO DOCTORS' HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8042894500
Address: 1602 SKIPWITH ROAD, HENRICO, RICHMOND, VA, 23229 | VIEW GOOGLE MAP

4421. SENTARA PRINCESS ANNE HOSPITAL - Phone: 7575071520


Hospital Name: SENTARA PRINCESS ANNE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7575071520
Address: 2025 GLENN MITCHELL DRIVE, VIRGINIA BEACH CITY, VIRGINIA BEACH, VA, 23456 | VIEW GOOGLE MAP

4422. CHESAPEAKE GENERAL HOSPITAL - Phone: 7573128121


Hospital Name: CHESAPEAKE GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7573128121
Address: 736 BATTLEFIELD BLVD, NORTH, CHESAPEAKE CITY, CHESAPEAKE, VA, 23320 | VIEW GOOGLE MAP

4423. INOVA MOUNT VERNON HOSPITAL - Phone: 7036647000


Hospital Name: INOVA MOUNT VERNON HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7036647000
Address: 2501 PARKERS LANE, FAIRFAX, ALEXANDRIA, VA, 22306 | VIEW GOOGLE MAP

4424. LEWISGALE HOSPITAL ALLEGHANY - Phone: 5408626011


Hospital Name: LEWISGALE HOSPITAL ALLEGHANY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5408626011
Address: ONE ARH LANE - PO BOX 7, ALLEGHANY, LOW MOOR, VA, 24457 | VIEW GOOGLE MAP

4425. BUCHANAN GENERAL HOSPITAL - Phone: 2769351000


Hospital Name: BUCHANAN GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2769351000
Address: 1535 SLATE CREEK ROAD, BUCHANAN, GRUNDY, VA, 24614 | VIEW GOOGLE MAP

4426. HALQUIST MEMORIAL INPATIENT CENTER - Phone: 7035257070


Hospital Name: HALQUIST MEMORIAL INPATIENT CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 7035257070
Address: 4715 NORTH 15 STREET, ARLINGTON, ARLINGTON, VA, 22205 | VIEW GOOGLE MAP

4427. RIVERSIDE WALTER REED HOSPITAL - Phone: 8046938800


Hospital Name: RIVERSIDE WALTER REED HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8046938800
Address: 7519 HOSPITAL ROAD, GLOUCESTER, GLOUCESTER, VA, 23061 | VIEW GOOGLE MAP

4428. BON SECOURS ST FRANCIS MEDICAL CENTER - Phone: 8045947400


Hospital Name: BON SECOURS ST FRANCIS MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8045947400
Address: 13710 ST FRANCIS BOULEVARD, CHESTERFIELD, MIDLOTHIAN, VA, 23114 | VIEW GOOGLE MAP

4429. STAFFORD HOSPITAL, LLC - Phone: 5407419000


Hospital Name: STAFFORD HOSPITAL, LLC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5407419000
Address: 101 HOSPITAL CENTER BOULEVARD, STAFFORD, STAFFORD, VA, 22554 | VIEW GOOGLE MAP

4430. SPOTSYLVANIA REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 5404984000


Hospital Name: SPOTSYLVANIA REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5404984000
Address: 4600 SPOTSYLVANIA PARKWAY, SPOTSYLVANIA, FREDERICKSBURG, VA, 22408 | VIEW GOOGLE MAP

4431. RIVERSIDE DOCTORS' HOSPITAL OF WILLIAMSBURG - Phone: 7573453000


Hospital Name: RIVERSIDE DOCTORS' HOSPITAL OF WILLIAMSBURG
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7573453000
Address: 1500 COMMONWEALTH AVENUE, JAMES CITY, WILLIAMSBURG, VA, 23185 | VIEW GOOGLE MAP

4432. NOVANT HEALTH UVA HEALTH HAYMARKET MEDICAL CENTER - Phone: 5712841000


Hospital Name: NOVANT HEALTH UVA HEALTH HAYMARKET MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5712841000
Address: 15225 HEALTHCOTE BOULEVARD, PRINCE WILLIAM, HAYMARKET, VA, 20169 | VIEW GOOGLE MAP

4433. STONESPRINGS HOSPITAL CENTER - Phone: 5713494000


Hospital Name: STONESPRINGS HOSPITAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5713494000
Address: 24440 STONE SPRINGS BOULEVARD, LOUDOUN, DULLES, VA, 20166 | VIEW GOOGLE MAP

4434. BATH COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 5408397000


Hospital Name: BATH COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5408397000
Address: 106 PARK DRIVE- PO DRAWER Z, BATH, HOT SPRINGS, VA, 24445 | VIEW GOOGLE MAP

4435. CARILION GILES COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 5409216000


Hospital Name: CARILION GILES COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5409216000
Address: 159 HARTLEY WAY, GILES, PEARISBURG, VA, 24134 | VIEW GOOGLE MAP

4436. DICKENSON COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 2769260300


Hospital Name: DICKENSON COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2769260300
Address: 312 HOSPITAL DRIVE, DICKENSON, CLINTWOOD, VA, 24228 | VIEW GOOGLE MAP

4437. CARILION STONEWALL JACKSON HOSPITAL - Phone: 5404583503


Hospital Name: CARILION STONEWALL JACKSON HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5404583503
Address: 1 HEALTH CIRCLE, LEXINGTON CITY, LEXINGTON, VA, 24450 | VIEW GOOGLE MAP

4438. SHENANDOAH MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5404591100


Hospital Name: SHENANDOAH MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5404591100
Address: 759 SOUTH MAIN STREET, SHENANDOAH, WOODSTOCK, VA, 22664 | VIEW GOOGLE MAP

4439. PIONEER HEALTH SERVICES OF PATRICK COUNTY,INC - Phone: 2766943151


Hospital Name: PIONEER HEALTH SERVICES OF PATRICK COUNTY,INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2766943151
Address: 18688 JEB STUART HIGHWAY, PATRICK, STUART, VA, 24171 | VIEW GOOGLE MAP

4440. PAGE MEMORIAL HOSPITAL, INC - Phone: 5407434561


Hospital Name: PAGE MEMORIAL HOSPITAL, INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5407434561
Address: 200 MEMORIAL DRIVE, PAGE, LURAY, VA, 22835 | VIEW GOOGLE MAP

4441. RAPPAHANNOCK GENERAL HOSPITAL - Phone: 8044358000


Hospital Name: RAPPAHANNOCK GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8044358000
Address: 101 HARRIS ROAD, LANCASTER, KILMARNOCK, VA, 22482 | VIEW GOOGLE MAP

4442. CUMBERLAND HOSPITAL LLC - Phone: 8049662242


Hospital Name: CUMBERLAND HOSPITAL LLC
Hospital Type: Childrens
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: No
Phone Number: 8049662242
Address: 9407 CUMBERLAND ROAD, NEW KENT, NEW KENT, VA, 23124 | VIEW GOOGLE MAP

4443. CHILDRENS HOSPITAL OF THE KINGS DAUGHTERS INC - Phone: 7576689647


Hospital Name: CHILDRENS HOSPITAL OF THE KINGS DAUGHTERS INC
Hospital Type: Childrens
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7576689647
Address: 601 CHILDREN'S LANE, NORFOLK CITY, NORFOLK, VA, 23507 | VIEW GOOGLE MAP

4444. CHILDREN'S HOSP OF RICHMOND OF THE VCU HEALTH SYS - Phone: 8043217474


Hospital Name: CHILDREN'S HOSP OF RICHMOND OF THE VCU HEALTH SYS
Hospital Type: Childrens
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 8043217474
Address: 2924 BROOK ROAD, RICHMOND CITY, RICHMOND, VA, 23220 | VIEW GOOGLE MAP

4445. NORTHWEST HOSPITAL - Phone: 2063681700


Hospital Name: NORTHWEST HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2063681700
Address: 1550 NORTH 115TH STREET, KING, SEATTLE, WA, 98133 | VIEW GOOGLE MAP

4446. PROVIDENCE ST MARY MEDICAL CENTER - Phone: 5095225900


Hospital Name: PROVIDENCE ST MARY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5095225900
Address: 401 W POPLAR ST, WALLA WALLA, WALLA WALLA, WA, 99362 | VIEW GOOGLE MAP

4447. SKAGIT VALLEY HOSPITAL - Phone: 3604244111


Hospital Name: SKAGIT VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3604244111
Address: 1415 KINCAID STREET, SKAGIT, MOUNT VERNON, WA, 98274 | VIEW GOOGLE MAP

4448. VIRGINIA MASON MEDICAL CENTER - Phone: 2062236600


Hospital Name: VIRGINIA MASON MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2062236600
Address: 925 SENECA ST, KING, SEATTLE, WA, 98101 | VIEW GOOGLE MAP

4449. ISLAND HOSPITAL - Phone: 3602991300


Hospital Name: ISLAND HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3602991300
Address: 1211 24TH STREET, SKAGIT, ANACORTES, WA, 98221 | VIEW GOOGLE MAP

4450. UNIVERSITY OF WASHINGTON MEDICAL CTR - Phone: 2065983300


Hospital Name: UNIVERSITY OF WASHINGTON MEDICAL CTR
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - State
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2065983300
Address: 1959 NE PACIFIC ST BOX 356151, KING, SEATTLE, WA, 98195 | VIEW GOOGLE MAP

4451. HIGHLINE MEDICAL CENTER - Phone: 2062449970


Hospital Name: HIGHLINE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2062449970
Address: 16251 SYLVESTER ROAD SW, KING, BURIEN, WA, 98166 | VIEW GOOGLE MAP

4452. YAKIMA REGIONAL MEDICAL AND CARDIAC CENTER - Phone: 5095755102


Hospital Name: YAKIMA REGIONAL MEDICAL AND CARDIAC CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5095755102
Address: 110 SOUTH NINTH AVE, YAKIMA, YAKIMA, WA, 98902 | VIEW GOOGLE MAP

4453. PROVIDENCE REGIONAL MEDICAL CENTER EVERETT - Phone: 4252612000


Hospital Name: PROVIDENCE REGIONAL MEDICAL CENTER EVERETT
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4252612000
Address: 1321 COLBY AVENUE, SNOHOMISH, EVERETT, WA, 98201 | VIEW GOOGLE MAP

4454. MULTICARE AUBURN MEDICAL CENTER - Phone: 2538337711


Hospital Name: MULTICARE AUBURN MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2538337711
Address: 202 NORTH DIVISION STREET PLAZA ONE, KING, AUBURN, WA, 98001 | VIEW GOOGLE MAP

4455. CENTRAL WASHINGTON HOSPITAL - Phone: 5096621511


Hospital Name: CENTRAL WASHINGTON HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5096621511
Address: 1201 SOUTH MILLER STREET, CHELAN, WENATCHEE, WA, 98807 | VIEW GOOGLE MAP

4456. PROVIDENCE CENTRALIA HOSPITAL - Phone: 3607362803


Hospital Name: PROVIDENCE CENTRALIA HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3607362803
Address: 914 S SCHEUBER ROAD, LEWIS, CENTRALIA, WA, 98531 | VIEW GOOGLE MAP

4457. ST CLARE HOSPITAL - Phone: 2535881711


Hospital Name: ST CLARE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2535881711
Address: 11315 BRIDGEPORT WAY S W, PIERCE, LAKEWOOD, WA, 98499 | VIEW GOOGLE MAP

4458. PROVIDENCE ST PETER HOSPITAL - Phone: 3604919480


Hospital Name: PROVIDENCE ST PETER HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3604919480
Address: 413 LILLY ROAD NE, THURSTON, OLYMPIA, WA, 98506 | VIEW GOOGLE MAP

4459. SWEDISH MEDICAL CENTER / CHERRY HILL - Phone: 2063202000


Hospital Name: SWEDISH MEDICAL CENTER / CHERRY HILL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2063202000
Address: 500 17TH AVENUE, KING, SEATTLE, WA, 98122 | VIEW GOOGLE MAP

4460. SWEDISH EDMONDS HOSPITAL - Phone: 4256404000


Hospital Name: SWEDISH EDMONDS HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4256404000
Address: 21601 76TH AVENUE WEST, SNOHOMISH, EDMONDS, WA, 98026 | VIEW GOOGLE MAP

4461. SWEDISH MEDICAL CENTER - Phone: 2063866000


Hospital Name: SWEDISH MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2063866000
Address: 747 BROADWAY, KING, SEATTLE, WA, 98122 | VIEW GOOGLE MAP

4462. ST JOSEPH MEDICAL CENTER - Phone: 3607345400


Hospital Name: ST JOSEPH MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3607345400
Address: 2901 SQUALICUM PARKWAY, WHATCOM, BELLINGHAM, WA, 98225 | VIEW GOOGLE MAP

4463. GRAYS HARBOR COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 3605328330


Hospital Name: GRAYS HARBOR COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3605328330
Address: 915 ANDERSON DRIVE, GRAYS HARBOR, ABERDEEN, WA, 98520 | VIEW GOOGLE MAP

4464. SAMARITAN HOSPITAL - Phone: 5097655606


Hospital Name: SAMARITAN HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5097655606
Address: 801 EAST WHEELER ROAD, GRANT, MOSES LAKE, WA, 98837 | VIEW GOOGLE MAP

4465. YAKIMA VALLEY MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5095758000


Hospital Name: YAKIMA VALLEY MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5095758000
Address: 2811 TIETON DRIVE, YAKIMA, YAKIMA, WA, 98902 | VIEW GOOGLE MAP

4466. TOPPENISH COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 5098651520


Hospital Name: TOPPENISH COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5098651520
Address: 502 W FOURTH AVE, YAKIMA, TOPPENISH, WA, 98948 | VIEW GOOGLE MAP

4467. HARRISON MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3603773911


Hospital Name: HARRISON MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3603773911
Address: 2520 CHERRY AVENUE, KITSAP, BREMERTON, WA, 98310 | VIEW GOOGLE MAP

4468. PEACHEALTH ST JOHN MEDICAL CENTER - Phone: 3604142000


Hospital Name: PEACHEALTH ST JOHN MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3604142000
Address: 1615 DELAWARE STREET, COWLITZ, LONGVIEW, WA, 98632 | VIEW GOOGLE MAP

4469. DEACONESS HOSPITAL - Phone: 5094735800


Hospital Name: DEACONESS HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5094735800
Address: W 800 FIFTH AVENUE, SPOKANE, SPOKANE, WA, 99210 | VIEW GOOGLE MAP

4470. WALLA WALLA GENERAL HOSPITAL - Phone: 5095250480


Hospital Name: WALLA WALLA GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5095250480
Address: 1025 S SECOND AVE, WALLA WALLA, WALLA WALLA, WA, 99362 | VIEW GOOGLE MAP

4471. PEACEHEALTH SOUTHWEST MEDICAL CENTER - Phone: 3602562000


Hospital Name: PEACEHEALTH SOUTHWEST MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3602562000
Address: 400 NE MOTHER JOSEPH PLACE, CLARK, VANCOUVER, WA, 98668 | VIEW GOOGLE MAP

4472. OVERLAKE HOSPITAL MEDICAL CENTER - Phone: 4256885000


Hospital Name: OVERLAKE HOSPITAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4256885000
Address: 1035-116TH AVE NE, KING, BELLEVUE, WA, 98004 | VIEW GOOGLE MAP

4473. GROUP HEALTH CENTRAL HOSPITAL - Phone: 2063263000


Hospital Name: GROUP HEALTH CENTRAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2063263000
Address: 201 - 16TH AVENUE EAST, KING, SEATTLE, WA, 98112 | VIEW GOOGLE MAP

4474. KENNEWICK GENERAL HOSPITAL - Phone: 5095866111


Hospital Name: KENNEWICK GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5095866111
Address: 900 SOUTH AUBURN STREET, BENTON, KENNEWICK, WA, 99336 | VIEW GOOGLE MAP

4475. PROVIDENCE SACRED HEART MEDICAL CENTER - Phone: 5094743040


Hospital Name: PROVIDENCE SACRED HEART MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5094743040
Address: 101 WEST 8TH AVENUE, SPOKANE, SPOKANE, WA, 99204 | VIEW GOOGLE MAP

4476. KADLEC REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 5099464611


Hospital Name: KADLEC REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5099464611
Address: 888 SWIFT BLVD, BENTON, RICHLAND, WA, 99352 | VIEW GOOGLE MAP

4477. CASCADE VALLEY HOSPITAL - Phone: 3604352133


Hospital Name: CASCADE VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3604352133
Address: 330 S STILLAGUAMISH AVE, SNOHOMISH, ARLINGTON, WA, 98223 | VIEW GOOGLE MAP

4478. HARBORVIEW MEDICAL CENTER - Phone: 2067313000


Hospital Name: HARBORVIEW MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2067313000
Address: 325 9TH AVENUE, KING, SEATTLE, WA, 98104 | VIEW GOOGLE MAP

4479. OLYMPIC MEDICAL CENTER - Phone: 3604177000


Hospital Name: OLYMPIC MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3604177000
Address: 939 CAROLINE ST, CLALLAM, PORT ANGELES, WA, 98362 | VIEW GOOGLE MAP

4480. PROVIDENCE HOLY FAMILY HOSPITAL - Phone: 5094822450


Hospital Name: PROVIDENCE HOLY FAMILY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5094822450
Address: 5633 NORTH LIDGERWOOD, SPOKANE, SPOKANE, WA, 99208 | VIEW GOOGLE MAP

4481. MULTICARE GOOD SAMARITAN HOSPITAL - Phone: 2536972102


Hospital Name: MULTICARE GOOD SAMARITAN HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2536972102
Address: 401 15TH AVENUE SE, PIERCE, PUYALLUP, WA, 98372 | VIEW GOOGLE MAP

4482. EVERGREEN HEALTH MONROE - Phone: 3607947497


Hospital Name: EVERGREEN HEALTH MONROE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3607947497
Address: 14701 179TH SE, SNOHOMISH, MONROE, WA, 98272 | VIEW GOOGLE MAP

4483. VALLEY MEDICAL CENTER - Phone: 4252283450


Hospital Name: VALLEY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4252283450
Address: 400 S 43RD ST, KING, RENTON, WA, 98055 | VIEW GOOGLE MAP

4484. ST JOSEPH MEDICAL CENTER - Phone: 2536274101


Hospital Name: ST JOSEPH MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2536274101
Address: 1717 SOUTH J STREET, PIERCE, TACOMA, WA, 98405 | VIEW GOOGLE MAP

4485. VALLEY HOSPITAL - Phone: 5099246650


Hospital Name: VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5099246650
Address: 12606 EAST MISSION AVENUE, SPOKANE, SPOKANE, WA, 99216 | VIEW GOOGLE MAP

4486. EVERGREENHEALTH MEDICAL CENTER - Phone: 4258991000


Hospital Name: EVERGREENHEALTH MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4258991000
Address: 12040 NE 128TH STREET, KING, KIRKLAND, WA, 98034 | VIEW GOOGLE MAP

4487. TACOMA GENERAL ALLENMORE HOSPITAL - Phone: 2534031000


Hospital Name: TACOMA GENERAL ALLENMORE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2534031000
Address: 315 S MLK JR WAY, PIERCE, TACOMA, WA, 98405 | VIEW GOOGLE MAP

4488. CAPITAL MEDICAL CENTER - Phone: 3607545858


Hospital Name: CAPITAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3607545858
Address: 3900 CAPITAL MALL DR SW, THURSTON, OLYMPIA, WA, 98502 | VIEW GOOGLE MAP

4489. ST FRANCIS COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 2539448100


Hospital Name: ST FRANCIS COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2539448100
Address: 34515 9TH AVENUE SOUTH, KING, FEDERAL WAY, WA, 98003 | VIEW GOOGLE MAP

4490. CONFLUENCE HEALTH- WENATCHEE VALLEY HOSP & CLINICS - Phone: 5096638711


Hospital Name: CONFLUENCE HEALTH- WENATCHEE VALLEY HOSP & CLINICS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 5096638711
Address: 820 NORTH CHELAN AVENUE, CHELAN, WENATCHEE, WA, 98801 | VIEW GOOGLE MAP

4491. LEGACY SALMON CREEK MEDICAL CENTER - Phone: 3604871000


Hospital Name: LEGACY SALMON CREEK MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3604871000
Address: 2211 NE 139TH STREET, CLARK, VANCOUVER, WA, 98686 | VIEW GOOGLE MAP

4492. ST ANTHONY HOSPITAL - Phone: 2535302050


Hospital Name: ST ANTHONY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2535302050
Address: 11567 CANTERWOOD BOULEVARD NW, PIERCE, GIG HARBOR, WA, 98332 | VIEW GOOGLE MAP

4493. SWEDISH ISSAQUAH - Phone: 4253134000


Hospital Name: SWEDISH ISSAQUAH
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4253134000
Address: 751 NE BLAKELY DR, KING, ISSAQUAH, WA, 98029 | VIEW GOOGLE MAP

4494. GARFIELD COUNTY MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5098431591


Hospital Name: GARFIELD COUNTY MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5098431591
Address: 66 NORTH SIXTH STREET, GARFIELD, POMEROY, WA, 99347 | VIEW GOOGLE MAP

4495. DAYTON GENERAL HOSPITAL - Phone: 5093822531


Hospital Name: DAYTON GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: No
Phone Number: 5093822531
Address: 1012 SOUTH 3RD STREET, COLUMBIA, DAYTON, WA, 99328 | VIEW GOOGLE MAP

4496. WILLAPA HARBOR HOSPITAL - Phone: 3608755526


Hospital Name: WILLAPA HARBOR HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3608755526
Address: 800 ALDER STREET, PACIFIC, SOUTH BEND, WA, 98586 | VIEW GOOGLE MAP

4497. SUMMIT PACIFIC MEDICAL CENTER-SWING BED UNIT - Phone: 3603462222


Hospital Name: SUMMIT PACIFIC MEDICAL CENTER-SWING BED UNIT
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3603462222
Address: 600 EAST MAIN STREET, GRAYS HARBOR, ELMA, WA, 98541 | VIEW GOOGLE MAP

4498. LINCOLN HOSPITAL - Phone: 5097257101


Hospital Name: LINCOLN HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5097257101
Address: 10 NICHOLS STREET, LINCOLN, DAVENPORT, WA, 99122 | VIEW GOOGLE MAP

4499. ODESSA MEMORIAL HEALTHCARE CENTER - Phone: 5099822611


Hospital Name: ODESSA MEMORIAL HEALTHCARE CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5099822611
Address: 502 E AMENDE DRIVE, LINCOLN, ODESSA, WA, 99159 | VIEW GOOGLE MAP

4500. COULEE MEDICAL CENTER - Phone: 5096331753


Hospital Name: COULEE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5096331753
Address: 411 FORTUYN ROAD, GRANT, GRAND COULEE, WA, 99133 | VIEW GOOGLE MAP

4501. PROVIDENCE ST JOSEPH HOSPITAL - Phone: 5099358211


Hospital Name: PROVIDENCE ST JOSEPH HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5099358211
Address: 500 EAST WEBSTER, STEVENS, CHEWELAH, WA, 99109 | VIEW GOOGLE MAP

4502. NEWPORT COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 5094472441


Hospital Name: NEWPORT COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5094472441
Address: 714 WEST PINE STREET, PEND OREILLE, NEWPORT, WA, 99156 | VIEW GOOGLE MAP

4503. EAST ADAMS RURAL HOSPITAL - Phone: 5096591200


Hospital Name: EAST ADAMS RURAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5096591200
Address: 903 SOUTH ADAMS, ADAMS, RITZVILLE, WA, 99169 | VIEW GOOGLE MAP

4504. PROSSER MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5097862222


Hospital Name: PROSSER MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5097862222
Address: 723 MEMORIAL STREET, BENTON, PROSSER, WA, 99350 | VIEW GOOGLE MAP

4505. CASCADE MEDICAL CENTER - Phone: 5095485815


Hospital Name: CASCADE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5095485815
Address: 817 COMMERCIAL STREET, CHELAN, LEAVENWORTH, WA, 98826 | VIEW GOOGLE MAP

4506. OCEAN BEACH HOSPITAL - Phone: 3606423181


Hospital Name: OCEAN BEACH HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3606423181
Address: 174 FIRST AVENUE NORTH, PACIFIC, ILWACO, WA, 98624 | VIEW GOOGLE MAP

4507. SKYLINE HOSPITAL - Phone: 5094911101


Hospital Name: SKYLINE HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5094911101
Address: 211 SKYLINE DRIVE, KLICKITAT, WHITE SALMON, WA, 98672 | VIEW GOOGLE MAP

4508. KLICKITAT VALLEY HOSPITAL - Phone: 5097734022


Hospital Name: KLICKITAT VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5097734022
Address: 310 SOUTH ROOSEVELT, KLICKITAT, GOLDENDALE, WA, 98620 | VIEW GOOGLE MAP

4509. COLUMBIA BASIN HOSPITAL - Phone: 5097544631


Hospital Name: COLUMBIA BASIN HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5097544631
Address: 200 NAT WASHINGTON WAY, GRANT, EPHRATA, WA, 98823 | VIEW GOOGLE MAP

4510. OTHELLO COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 5094882636


Hospital Name: OTHELLO COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5094882636
Address: 315 NORTH 14TH AVENUE, ADAMS, OTHELLO, WA, 99344 | VIEW GOOGLE MAP

4511. MORTON GENERAL HOSPITAL - Phone: 3604965112


Hospital Name: MORTON GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3604965112
Address: 521 ADAMS STREET, LEWIS, MORTON, WA, 98356 | VIEW GOOGLE MAP

4512. QUINCY VALLEY HOSPITAL - Phone: 5097873531


Hospital Name: QUINCY VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5097873531
Address: 908 10TH AVENUE SOUTHWEST, GRANT, QUINCY, WA, 98848 | VIEW GOOGLE MAP

4513. NORTH VALLEY HOSPITAL - Phone: 5094862151


Hospital Name: NORTH VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5094862151
Address: 203 SOUTH WESTERN, OKANOGAN, TONASKET, WA, 98855 | VIEW GOOGLE MAP

4514. FERRY COUNTY MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5097753333


Hospital Name: FERRY COUNTY MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5097753333
Address: 36 KLONDIKE ROAD, FERRY, REPUBLIC, WA, 99166 | VIEW GOOGLE MAP

4515. JEFFERSON HEALTHCARE - Phone: 3603852200


Hospital Name: JEFFERSON HEALTHCARE
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3603852200
Address: 834 SHERIDAN STREET, JEFFERSON, PORT TOWNSEND, WA, 98368 | VIEW GOOGLE MAP

4516. THREE RIVERS HOSPITAL - Phone: 5096892517


Hospital Name: THREE RIVERS HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5096892517
Address: 507 HOSPITAL WAY, OKANOGAN, BREWSTER, WA, 98812 | VIEW GOOGLE MAP

4517. FORKS COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 3603746271


Hospital Name: FORKS COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3603746271
Address: 530 BOGACHIEL WAY, CLALLAM, FORKS, WA, 98331 | VIEW GOOGLE MAP

4518. PROVIDENCE MOUNT CARMEL HOSPITAL - Phone: 5096842561


Hospital Name: PROVIDENCE MOUNT CARMEL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5096842561
Address: 982 EAST COLUMBIA, STEVENS, COLVILLE, WA, 99114 | VIEW GOOGLE MAP

4519. WHITMAN HOSPITAL AND MEDICAL CENTER - Phone: 5093973435


Hospital Name: WHITMAN HOSPITAL AND MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5093973435
Address: 1200 WEST FAIRVIEW, WHITMAN, COLFAX, WA, 99111 | VIEW GOOGLE MAP

4520. MID VALLEY HOSPITAL - Phone: 5098261760


Hospital Name: MID VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5098261760
Address: 810 JASMINE STREET, OKANOGAN, OMAK, WA, 98841 | VIEW GOOGLE MAP

4521. PEACEHEALTH UNITED GENERAL MEDICAL CENTER - Phone: 3608566021


Hospital Name: PEACEHEALTH UNITED GENERAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3608566021
Address: 2000 HOSPITAL DRIVE, SKAGIT, SEDRO WOOLLEY, WA, 98284 | VIEW GOOGLE MAP

4522. SUNNYSIDE COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 5098371500


Hospital Name: SUNNYSIDE COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5098371500
Address: 1016 TACOMA AVENUE, YAKIMA, SUNNYSIDE, WA, 98944 | VIEW GOOGLE MAP

4523. PULLMAN REGIONAL HOSPITAL - Phone: 5093322541


Hospital Name: PULLMAN REGIONAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5093322541
Address: 835 S BISHOP BLVD, WHITMAN, PULLMAN, WA, 99163 | VIEW GOOGLE MAP

4524. TRI-STATE MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 5097585511


Hospital Name: TRI-STATE MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5097585511
Address: 1221 HIGHLAND AVENUE, ASOTIN, CLARKSTON, WA, 99403 | VIEW GOOGLE MAP

4525. KITTITAS VALLEY COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 5099629841


Hospital Name: KITTITAS VALLEY COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5099629841
Address: 603 SOUTH CHESTNUT, KITTITAS, ELLENSBURG, WA, 98926 | VIEW GOOGLE MAP

4526. LAKE CHELAN COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 5096823300


Hospital Name: LAKE CHELAN COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5096823300
Address: 503 EAST HIGHLAND, CHELAN, CHELAN, WA, 98816 | VIEW GOOGLE MAP

4527. ST ELIZABETH HOSPITAL - Phone: 3608252505


Hospital Name: ST ELIZABETH HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3608252505
Address: 1450 BATTERSBY AVENUE, KING, ENUMCLAW, WA, 98022 | VIEW GOOGLE MAP

4528. MASON GENERAL HOSPITAL & FAMILY OF CLINICS - Phone: 3604261611


Hospital Name: MASON GENERAL HOSPITAL & FAMILY OF CLINICS
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3604261611
Address: 901 MT VIEW DRIVE, MASON, SHELTON, WA, 98584 | VIEW GOOGLE MAP

4529. LOURDES MEDICAL CENTER - Phone: 5095462278


Hospital Name: LOURDES MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5095462278
Address: 520 N FOURTH AVENUE, FRANKLIN, PASCO, WA, 99301 | VIEW GOOGLE MAP

4530. SNOQUALMIE VALLEY HOSPITAL - Phone: 4258312300


Hospital Name: SNOQUALMIE VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4258312300
Address: 9801 FRONTIER AVE SE, KING, SNOQUALMIE, WA, 98065 | VIEW GOOGLE MAP

4531. WHIDBEY GENERAL HOSPITAL - Phone: 3606785151


Hospital Name: WHIDBEY GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3606785151
Address: 101 NORTH MAIN STREET, ISLAND, COUPEVILLE, WA, 98239 | VIEW GOOGLE MAP

4532. PEACEHEALTH PEACE ISLAND MEDICAL CENTER - Phone: 3603782141


Hospital Name: PEACEHEALTH PEACE ISLAND MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3603782141
Address: 1117 SPRING STREET, SAN JUAN, FRIDAY HARBOR, WA, 98250 | VIEW GOOGLE MAP

4533. SEATTLE CHILDREN'S HOSPITAL - Phone: 2069872000


Hospital Name: SEATTLE CHILDREN'S HOSPITAL
Hospital Type: Childrens
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2069872000
Address: 4800 SAND POINT WAY NE, PO BOX C-5371, KING, SEATTLE, WA, 98105 | VIEW GOOGLE MAP

4534. MARY BRIDGE CHILDREN'S HOSPITAL - Phone: 2534031400


Hospital Name: MARY BRIDGE CHILDREN'S HOSPITAL
Hospital Type: Childrens
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2534031400
Address: 317 MARTIN LUTHER KING JR W BOX 5299, PIERCE, TACOMA, WA, 98415 | VIEW GOOGLE MAP

4535. SHRINERS HOSPITAL FOR CHILDREN - Phone: 5096230422


Hospital Name: SHRINERS HOSPITAL FOR CHILDREN
Hospital Type: Childrens
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 5096230422
Address: 911 WEST 5TH AVENUE, SPOKANE, SPOKANE, WA, 99204 | VIEW GOOGLE MAP

4536. WEST VIRGINIA UNIVERSITY HOSPITALS - Phone: 3045984000


Hospital Name: WEST VIRGINIA UNIVERSITY HOSPITALS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3045984000
Address: MEDICAL CENTER DRIVE, MONONGALIA, MORGANTOWN, WV, 26506 | VIEW GOOGLE MAP

4537. GREENBRIER VALLEY MEDICAL CENTER - Phone: 3046474411


Hospital Name: GREENBRIER VALLEY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3046474411
Address: 1320 MAPLEWOOD AVENUE, GREENBRIER, RONCEVERTE, WV, 24970 | VIEW GOOGLE MAP

4538. UNITED HOSPITAL CENTER - Phone: 6813421000


Hospital Name: UNITED HOSPITAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6813421000
Address: 327 MEDICAL PARK DRIVE, HARRISON, BRIDGEPORT, WV, 26330 | VIEW GOOGLE MAP

4539. ST MARY'S MEDICAL CENTER - Phone: 3045261234


Hospital Name: ST MARY'S MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3045261234
Address: 2900 1ST AVENUE, CABELL, HUNTINGTON, WV, 25702 | VIEW GOOGLE MAP

4540. BERKELEY MEDICAL CENTER - Phone: 3042641000


Hospital Name: BERKELEY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3042641000
Address: 2500 HOSPITAL DRIVE, BERKELEY, MARTINSBURG, WV, 25401 | VIEW GOOGLE MAP

4541. PLEASANT VALLEY HOSPITAL - Phone: 3046754340


Hospital Name: PLEASANT VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3046754340
Address: 2520 VALLEY DRIVE, MASON, POINT PLEASANT, WV, 25550 | VIEW GOOGLE MAP

4542. REYNOLDS MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3048433230


Hospital Name: REYNOLDS MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3048433230
Address: 800 WHEELING AVE, MARSHALL, GLEN DALE, WV, 26038 | VIEW GOOGLE MAP

4543. CHARLESTON AREA MEDICAL CENTER - Phone: 3043885432


Hospital Name: CHARLESTON AREA MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3043885432
Address: 501 MORRIS STREET, KANAWHA, CHARLESTON, WV, 25301 | VIEW GOOGLE MAP

4544. WEIRTON MEDICAL CENTER - Phone: 3047976000


Hospital Name: WEIRTON MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3047976000
Address: 601 COLLIERS WAY, HANCOCK, WEIRTON, WV, 26062 | VIEW GOOGLE MAP

4545. MONONGALIA COUNTY GENERAL HOSPITAL - Phone: 3045981200


Hospital Name: MONONGALIA COUNTY GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3045981200
Address: 1200 JD ANDERSON DR, MONONGALIA, MORGANTOWN, WV, 26505 | VIEW GOOGLE MAP

4546. THOMAS MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3047663600


Hospital Name: THOMAS MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3047663600
Address: 4605 MACCORKLE AVE SW, KANAWHA, SOUTH CHARLESTON, WV, 25309 | VIEW GOOGLE MAP

4547. DAVIS MEDICAL CENTER - Phone: 3046363300


Hospital Name: DAVIS MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3046363300
Address: 812 GORMAN AVENUE, RANDOLPH, ELKINS, WV, 26241 | VIEW GOOGLE MAP

4548. ST FRANCIS HOSPITAL - Phone: 3043476500


Hospital Name: ST FRANCIS HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3043476500
Address: 333 LAIDLEY ST, KANAWHA, CHARLESTON, WV, 25301 | VIEW GOOGLE MAP

4549. STONEWALL JACKSON MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3042698080


Hospital Name: STONEWALL JACKSON MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3042698080
Address: 230 HOSPITAL PLAZA, LEWIS, WESTON, WV, 26452 | VIEW GOOGLE MAP

4550. OHIO VALLEY MEDICAL CENTER - Phone: 3042340123


Hospital Name: OHIO VALLEY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3042340123
Address: 2000 EOFF STREET, OHIO, WHEELING, WV, 26003 | VIEW GOOGLE MAP

4551. PRINCETON COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 3044877260


Hospital Name: PRINCETON COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3044877260
Address: 122 12TH STREET, MERCER, PRINCETON, WV, 24740 | VIEW GOOGLE MAP

4552. FAIRMONT REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 3043677100


Hospital Name: FAIRMONT REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3043677100
Address: 1325 LOCUST AVENUE, MARION, FAIRMONT, WV, 26554 | VIEW GOOGLE MAP

4553. LOGAN REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 3048311101


Hospital Name: LOGAN REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3048311101
Address: 20 HOSPITAL DRIVE, LOGAN, LOGAN, WV, 25601 | VIEW GOOGLE MAP

4554. WHEELING HOSPITAL - Phone: 3042433000


Hospital Name: WHEELING HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3042433000
Address: 1 MEDICAL PARK, OHIO, WHEELING, WV, 26003 | VIEW GOOGLE MAP

4555. CABELL HUNTINGTON HOSPITAL INC - Phone: 3045262192


Hospital Name: CABELL HUNTINGTON HOSPITAL INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3045262192
Address: 1340 HAL GREER BOULEVARD, CABELL, HUNTINGTON, WV, 25701 | VIEW GOOGLE MAP

4556. CAMDEN CLARK MEDICAL CENTER - Phone: 3044242111


Hospital Name: CAMDEN CLARK MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3044242111
Address: 800 GARFIELD AVE, WOOD, PARKERSBURG, WV, 26101 | VIEW GOOGLE MAP

4557. BECKLEY ARH HOSPITAL - Phone: 3042553456


Hospital Name: BECKLEY ARH HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3042553456
Address: 306 STANAFORD ROAD, RALEIGH, BECKLEY, WV, 25801 | VIEW GOOGLE MAP

4558. RALEIGH GENERAL HOSPITAL - Phone: 3042564100


Hospital Name: RALEIGH GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3042564100
Address: 1710 HARPER ROAD, RALEIGH, BECKLEY, WV, 25801 | VIEW GOOGLE MAP

4559. BLUEFIELD REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 3043271100


Hospital Name: BLUEFIELD REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3043271100
Address: 500 CHERRY ST, MERCER, BLUEFIELD, WV, 24701 | VIEW GOOGLE MAP

4560. WETZEL COUNTY HOSPITAL - Phone: 3044558000


Hospital Name: WETZEL COUNTY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3044558000
Address: #3 EAST BENJAMIN DRIVE, WETZEL, NEW MARTINSVILLE, WV, 26155 | VIEW GOOGLE MAP

4561. WILLIAMSON MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3042352500


Hospital Name: WILLIAMSON MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3042352500
Address: 859 ALDERSON STREET, MINGO, WILLIAMSON, WV, 25661 | VIEW GOOGLE MAP

4562. SUMMERSVILLE REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 3048722891


Hospital Name: SUMMERSVILLE REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3048722891
Address: 400 FAIRVIEW HEIGHTS ROAD, NICHOLAS, SUMMERSVILLE, WV, 26651 | VIEW GOOGLE MAP

4563. WELCH COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 3044368461


Hospital Name: WELCH COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - State
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3044368461
Address: 454 MCDOWELL STREET, MCDOWELL, WELCH, WV, 24801 | VIEW GOOGLE MAP

4564. CHARLESTON SURGICAL HOSPITAL - Phone: 3043434371


Hospital Name: CHARLESTON SURGICAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Physician
Emergency Services: No
Phone Number: 3043434371
Address: 1306 KANAWHA BOULEVARD EAST, KANAWHA, CHARLESTON, WV, 25301 | VIEW GOOGLE MAP

4565. BROADDUS HOSPITAL ASSOCIATION, INC - Phone: 3044571760


Hospital Name: BROADDUS HOSPITAL ASSOCIATION, INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3044571760
Address: 1 HEALTHCARE DRIVE MANSFIELD HILL, BARBOUR, PHILIPPI, WV, 26416 | VIEW GOOGLE MAP

4566. WEBSTER COUNTY MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3048475682


Hospital Name: WEBSTER COUNTY MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3048475682
Address: 324 MILLER MOUNTAIN DRIVE, WEBSTER, WEBSTER SPRINGS, WV, 26288 | VIEW GOOGLE MAP

4567. MINNIE HAMILTON HEALTH SYSTEM - Phone: 3043549244


Hospital Name: MINNIE HAMILTON HEALTH SYSTEM
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3043549244
Address: 186 HOSPITAL DRIVE, CALHOUN, GRANTSVILLE, WV, 26147 | VIEW GOOGLE MAP

4568. SISTERSVILLE GENERAL HOSPITAL - Phone: 3046522611


Hospital Name: SISTERSVILLE GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3046522611
Address: 314 SOUTH WELLS STREET, TYLER, SISTERSVILLE, WV, 26175 | VIEW GOOGLE MAP

4569. ROANE GENERAL HOSPITAL - Phone: 3049274444


Hospital Name: ROANE GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3049274444
Address: 200 HOSPITAL DRIVE, ROANE, SPENCER, WV, 25276 | VIEW GOOGLE MAP

4570. GRAFTON CITY HOSPITAL - Phone: 3042650400


Hospital Name: GRAFTON CITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3042650400
Address: 1 HOSPITAL PLAZA, TAYLOR, GRAFTON, WV, 26354 | VIEW GOOGLE MAP

4571. BRAXTON COUNTY MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3043645156


Hospital Name: BRAXTON COUNTY MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3043645156
Address: 100 HOYLMAN DRIVE, BRAXTON, GASSAWAY, WV, 26624 | VIEW GOOGLE MAP

4572. WAR MEMORIAL HOSPITAL INC - Phone: 3042581234


Hospital Name: WAR MEMORIAL HOSPITAL INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3042581234
Address: 1 HEALTHY WAY, MORGAN, BERKELEY SPRINGS, WV, 25411 | VIEW GOOGLE MAP

4573. SUMMERS COUNTY ARH HOSPITAL - Phone: 3044661000


Hospital Name: SUMMERS COUNTY ARH HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3044661000
Address: 115 SUMMERS HOSPITAL ROAD, SUMMERS, HINTON, WV, 25951 | VIEW GOOGLE MAP

4574. HAMPSHIRE MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3048224561


Hospital Name: HAMPSHIRE MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3048224561
Address: 363 SUNRISE BOULEVARD, HAMPSHIRE, ROMNEY, WV, 26757 | VIEW GOOGLE MAP

4575. PRESTON MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3043291400


Hospital Name: PRESTON MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3043291400
Address: 150 MEMORIAL DRIVE, PRESTON, KINGWOOD, WV, 26537 | VIEW GOOGLE MAP

4576. BOONE MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3043691230


Hospital Name: BOONE MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3043691230
Address: 701 MADISON AVENUE, BOONE, MADISON, WV, 25130 | VIEW GOOGLE MAP

4577. POCAHONTAS MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3047997400


Hospital Name: POCAHONTAS MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3047997400
Address: 150 DUNCAN ROAD, POCAHONTAS, BUCKEYE, WV, 24924 | VIEW GOOGLE MAP

4578. POTOMAC VALLEY HOSPITAL - Phone: 3045973500


Hospital Name: POTOMAC VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3045973500
Address: 100 PIN OAK LANE, MINERAL, KEYSER, WV, 26726 | VIEW GOOGLE MAP

4579. GRANT MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3042571026


Hospital Name: GRANT MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3042571026
Address: 117 HOSPITAL DRIVE, GRANT, PETERSBURG, WV, 26847 | VIEW GOOGLE MAP

4580. PLATEAU MEDICAL CENTER - Phone: 3044698600


Hospital Name: PLATEAU MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3044698600
Address: 430 MAIN STREET, WEST, FAYETTE, OAK HILL, WV, 25901 | VIEW GOOGLE MAP

4581. MONTGOMERY GENERAL HOSPITAL, INC - Phone: 3044425151


Hospital Name: MONTGOMERY GENERAL HOSPITAL, INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3044425151
Address: 401 SIXTH AVENUE, FAYETTE, MONTGOMERY, WV, 25136 | VIEW GOOGLE MAP

4582. JEFFERSON MEDICAL CENTER - Phone: 3047281600


Hospital Name: JEFFERSON MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3047281600
Address: 300 SOUTH PRESTON STREET, JEFFERSON, RANSON, WV, 25438 | VIEW GOOGLE MAP

4583. JACKSON GENERAL HOSPITAL - Phone: 3043722731


Hospital Name: JACKSON GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3043722731
Address: 122 PINNELL ST, JACKSON, RIPLEY, WV, 25271 | VIEW GOOGLE MAP

4584. ST JOSEPH HOSPITAL - Phone: 3044722000


Hospital Name: ST JOSEPH HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3044722000
Address: 1 AMALIA DRIVE, UPSHUR, BUCKHANNON, WV, 26201 | VIEW GOOGLE MAP

4585. MINISTRY ST MICHAELS HOSPITAL OF STEVENS POINT - Phone: 7153465000


Hospital Name: MINISTRY ST MICHAELS HOSPITAL OF STEVENS POINT
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7153465000
Address: 900 ILLINOIS AVE, PORTAGE, STEVENS POINT, WI, 54481 | VIEW GOOGLE MAP

4586. MAYO CLINIC HLTH SYSTEM FRANCISCAN MED CTR - Phone: 6087850940


Hospital Name: MAYO CLINIC HLTH SYSTEM FRANCISCAN MED CTR
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6087850940
Address: 700 WEST AVENUE SOUTH, LA CROSSE, LA CROSSE, WI, 54601 | VIEW GOOGLE MAP

4587. WAUKESHA MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 2629281000


Hospital Name: WAUKESHA MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2629281000
Address: 725 AMERICAN AVE, WAUKESHA, WAUKESHA, WI, 53188 | VIEW GOOGLE MAP

4588. ST ELIZABETH HOSPITAL - Phone: 9207382000


Hospital Name: ST ELIZABETH HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9207382000
Address: 1506 S ONEIDA ST, OUTAGAMIE, APPLETON, WI, 54915 | VIEW GOOGLE MAP

4589. LAKEVIEW MEDICAL CENTER - Phone: 7152341515


Hospital Name: LAKEVIEW MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7152341515
Address: 1700 WEST STOUT STREET, BARRON, RICE LAKE, WI, 54868 | VIEW GOOGLE MAP

4590. SACRED HEART HOSPITAL - Phone: 7157174121


Hospital Name: SACRED HEART HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7157174121
Address: 900 W CLAIREMONT AVE, EAU CLAIRE, EAU CLAIRE, WI, 54701 | VIEW GOOGLE MAP

4591. ST JOSEPHS HOSPITAL - Phone: 7157177200


Hospital Name: ST JOSEPHS HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7157177200
Address: 2661 COUNTY HWY I, CHIPPEWA, CHIPPEWA FALLS, WI, 54729 | VIEW GOOGLE MAP

4592. MINISTRY SAINT MARYS HOSPITAL - Phone: 7153612000


Hospital Name: MINISTRY SAINT MARYS HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7153612000
Address: 2251 NORTH SHORE DR, ONEIDA, RHINELANDER, WI, 54501 | VIEW GOOGLE MAP

4593. UNITED HOSPITAL SYSTEM - Phone: 2626562011


Hospital Name: UNITED HOSPITAL SYSTEM
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2626562011
Address: 6308 EIGHTH AVE, KENOSHA, KENOSHA, WI, 53143 | VIEW GOOGLE MAP

4594. COLUMBIA ST MARYS HOSPITAL OZAUKEE - Phone: 2622437300


Hospital Name: COLUMBIA ST MARYS HOSPITAL OZAUKEE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2622437300
Address: 13111 N PORT WASHINGTON RD, OZAUKEE, MEQUON, WI, 53097 | VIEW GOOGLE MAP

4595. THE MONROE CLINIC - Phone: 6083241000


Hospital Name: THE MONROE CLINIC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6083241000
Address: 2005 5TH STREET, GREEN, MONROE, WI, 53566 | VIEW GOOGLE MAP

4596. ASPIRUS WAUSAU HOSPITAL - Phone: 7158472121


Hospital Name: ASPIRUS WAUSAU HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7158472121
Address: 333 PINE RIDGE BLVD, MARATHON, WAUSAU, WI, 54401 | VIEW GOOGLE MAP

4597. ASPIRUS RIVERVIEW HOSPITAL & CLINICS INC - Phone: 7154236060


Hospital Name: ASPIRUS RIVERVIEW HOSPITAL & CLINICS INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7154236060
Address: 410 DEWEY ST, WOOD, WISCONSIN RAPIDS, WI, 54495 | VIEW GOOGLE MAP

4598. AURORA MEDICAL CTR MANITOWOC COUNTY - Phone: 9207945000


Hospital Name: AURORA MEDICAL CTR MANITOWOC COUNTY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9207945000
Address: 5000 MEMORIAL DRIVE, MANITOWOC, TWO RIVERS, WI, 54241 | VIEW GOOGLE MAP

4599. AURORA SHEBOYGAN MEMORIAL MEDICAL CTR - Phone: 9204515000


Hospital Name: AURORA SHEBOYGAN MEMORIAL MEDICAL CTR
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9204515000
Address: 2629 N 7TH ST, SHEBOYGAN, SHEBOYGAN, WI, 53083 | VIEW GOOGLE MAP

4600. MINISTRY SAINT JOSEPHS HOSPITAL - Phone: 7153877850


Hospital Name: MINISTRY SAINT JOSEPHS HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7153877850
Address: 611 ST JOSEPH AVE, WOOD, MARSHFIELD, WI, 54449 | VIEW GOOGLE MAP

4601. AURORA MEDICAL CTR WASHINGTON COUNTY - Phone: 2626732300


Hospital Name: AURORA MEDICAL CTR WASHINGTON COUNTY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2626732300
Address: 1032 E SUMNER ST, WASHINGTON, HARTFORD, WI, 53027 | VIEW GOOGLE MAP

4602. DIVINE SAVIOR HEALTHCARE - Phone: 6087424131


Hospital Name: DIVINE SAVIOR HEALTHCARE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6087424131
Address: 2817 NEW PINERY ROAD, COLUMBIA, PORTAGE, WI, 53901 | VIEW GOOGLE MAP

4603. ST NICHOLAS HOSPITAL - Phone: 9204598300


Hospital Name: ST NICHOLAS HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9204598300
Address: 3100 SUPERIOR AVE, SHEBOYGAN, SHEBOYGAN, WI, 53081 | VIEW GOOGLE MAP

4604. THEDACARE REGIONAL MEDICAL CENTER - NEENAH INC - Phone: 9207293100


Hospital Name: THEDACARE REGIONAL MEDICAL CENTER - NEENAH INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9207293100
Address: 130 2ND ST, WINNEBAGO, NEENAH, WI, 54956 | VIEW GOOGLE MAP

4605. MERCY MEDICAL CENTER OF OSHKOSH - Phone: 9202232000


Hospital Name: MERCY MEDICAL CENTER OF OSHKOSH
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9202232000
Address: 500 S OAKWOOD RD, WINNEBAGO, OSHKOSH, WI, 54904 | VIEW GOOGLE MAP

4606. BELLIN MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 9204333500


Hospital Name: BELLIN MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9204333500
Address: 744 S WEBSTER AVE, BROWN, GREEN BAY, WI, 54305 | VIEW GOOGLE MAP

4607. COLUMBIA ST MARYS HOSPITAL MILWAUKEE - Phone: 4142911000


Hospital Name: COLUMBIA ST MARYS HOSPITAL MILWAUKEE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4142911000
Address: 2323 N LAKE DR, MILWAUKEE, MILWAUKEE, WI, 53211 | VIEW GOOGLE MAP

4608. SSM HEALTH ST CLARE HOSPITAL - BARABOO - Phone: 6083561400


Hospital Name: SSM HEALTH ST CLARE HOSPITAL - BARABOO
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6083561400
Address: 707 14TH ST, SAUK, BARABOO, WI, 53913 | VIEW GOOGLE MAP

4609. AURORA MEMORIAL HOSPITAL BURLINGTON - Phone: 2627676545


Hospital Name: AURORA MEMORIAL HOSPITAL BURLINGTON
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2627676545
Address: 252 MCHENRY ST, RACINE, BURLINGTON, WI, 53105 | VIEW GOOGLE MAP

4610. OCONOMOWOC MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 2625699400


Hospital Name: OCONOMOWOC MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2625699400
Address: 791 E SUMMIT AVE, WAUKESHA, OCONOMOWOC, WI, 53066 | VIEW GOOGLE MAP

4611. ST JOSEPHS COMMUNITY HOSPITAL OF WEST BEND - Phone: 2623345533


Hospital Name: ST JOSEPHS COMMUNITY HOSPITAL OF WEST BEND
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2623345533
Address: 3200 PLEASANT VALLEY ROAD, WASHINGTON, WEST BEND, WI, 53095 | VIEW GOOGLE MAP

4612. MERCY HEALTH SYSTEM CORP - Phone: 6087566080


Hospital Name: MERCY HEALTH SYSTEM CORP
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6087566080
Address: 1000 MINERAL POINT AVE, ROCK, JANESVILLE, WI, 53548 | VIEW GOOGLE MAP

4613. MAYO CLINIC HEALTH SYSTEM IN EAU CLAIRE - Phone: 7158383311


Hospital Name: MAYO CLINIC HEALTH SYSTEM IN EAU CLAIRE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7158383311
Address: 1221 WHIPPLE ST, EAU CLAIRE, EAU CLAIRE, WI, 54703 | VIEW GOOGLE MAP

4614. FORT MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 9205685000


Hospital Name: FORT MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9205685000
Address: 611 SHERMAN AVE E, JEFFERSON, FORT ATKINSON, WI, 53538 | VIEW GOOGLE MAP

4615. ST VINCENT HOSPITAL - Phone: 9204330111


Hospital Name: ST VINCENT HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9204330111
Address: 835 S VAN BUREN ST, BROWN, GREEN BAY, WI, 54301 | VIEW GOOGLE MAP

4616. BEAVER DAM COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 9208877181


Hospital Name: BEAVER DAM COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9208877181
Address: 707 S UNIVERSITY AVE, DODGE, BEAVER DAM, WI, 53916 | VIEW GOOGLE MAP

4617. WHEATON FRANCISCAN HEALTHCARE ST FRANCIS HOSPITAL - Phone: 4146475000


Hospital Name: WHEATON FRANCISCAN HEALTHCARE ST FRANCIS HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4146475000
Address: 3237 S 16TH ST, MILWAUKEE, MILWAUKEE, WI, 53215 | VIEW GOOGLE MAP

4618. SSM HEALTH ST MARY'S HOSPITAL - MADISON - Phone: 6082516100


Hospital Name: SSM HEALTH ST MARY'S HOSPITAL - MADISON
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6082516100
Address: 700 SOUTH PARK ST, DANE, MADISON, WI, 53715 | VIEW GOOGLE MAP

4619. GUNDERSEN LUTHERAN MEDICAL CENTER - Phone: 6087827300


Hospital Name: GUNDERSEN LUTHERAN MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6087827300
Address: 1910 SOUTH AVE, LA CROSSE, LA CROSSE, WI, 54601 | VIEW GOOGLE MAP

4620. ST AGNES HOSPITAL - Phone: 9209292300


Hospital Name: ST AGNES HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9209292300
Address: 430 E DIVISION ST, FOND DU LAC, FOND DU LAC, WI, 54935 | VIEW GOOGLE MAP

4621. UNITYPOINT HEALTH - MERITER - Phone: 6084176000


Hospital Name: UNITYPOINT HEALTH - MERITER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6084176000
Address: 202 S PARK ST, DANE, MADISON, WI, 53715 | VIEW GOOGLE MAP

4622. HOWARD YOUNG MEDICAL CTR - Phone: 7153568000


Hospital Name: HOWARD YOUNG MEDICAL CTR
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7153568000
Address: 240 MAPLE ST, ONEIDA, WOODRUFF, WI, 54568 | VIEW GOOGLE MAP

4623. SAUK PRAIRIE HOSPITAL - Phone: 6086433311


Hospital Name: SAUK PRAIRIE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6086433311
Address: 260 26TH STREET, SAUK, PRAIRIE DU SAC, WI, 53578 | VIEW GOOGLE MAP

4624. WHEATON FRANCISCAN HEALTHCARE ALL SAINTS - Phone: 2626874011


Hospital Name: WHEATON FRANCISCAN HEALTHCARE ALL SAINTS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2626874011
Address: 3801 SPRING ST, RACINE, RACINE, WI, 53405 | VIEW GOOGLE MAP

4625. ST MARYS HOSPITAL MEDICAL CTR - Phone: 9204984200


Hospital Name: ST MARYS HOSPITAL MEDICAL CTR
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9204984200
Address: 1726 SHAWANO AVE, BROWN, GREEN BAY, WI, 54303 | VIEW GOOGLE MAP

4626. UNIVERSITY OF WI HOSPITALS & CLINICS AUTHORITY - Phone: 6082638991


Hospital Name: UNIVERSITY OF WI HOSPITALS & CLINICS AUTHORITY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6082638991
Address: 600 HIGHLAND AVENUE, DANE, MADISON, WI, 53792 | VIEW GOOGLE MAP

4627. BELOIT MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 6083645011


Hospital Name: BELOIT MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6083645011
Address: 1969 W HART RD, ROCK, BELOIT, WI, 53511 | VIEW GOOGLE MAP

4628. AURORA LAKELAND MEDICAL CENTER - Phone: 2627412000


Hospital Name: AURORA LAKELAND MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2627412000
Address: W3985 COUNTY ROAD NN, WALWORTH, ELKHORN, WI, 53121 | VIEW GOOGLE MAP

4629. COMMUNITY MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 2622511000


Hospital Name: COMMUNITY MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2622511000
Address: W180 N8085 TOWN HALL RD, WAUKESHA, MENOMONEE FALLS, WI, 53051 | VIEW GOOGLE MAP

4630. HOLY FAMILY MEMORIAL - Phone: 9203202011


Hospital Name: HOLY FAMILY MEMORIAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9203202011
Address: 2300 WESTERN AVE, MANITOWOC, MANITOWOC, WI, 54221 | VIEW GOOGLE MAP

4631. MILE BLUFF MEDICAL CENTER - Phone: 6088476161


Hospital Name: MILE BLUFF MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6088476161
Address: 1050 DIVISION ST, JUNEAU, MAUSTON, WI, 53948 | VIEW GOOGLE MAP

4632. BAY AREA MEDICAL CENTER - Phone: 7157356621


Hospital Name: BAY AREA MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7157356621
Address: 3100 SHORE DRIVE, MARINETTE, MARINETTE, WI, 54143 | VIEW GOOGLE MAP

4633. PHS INDIAN HOSPITAL AT PINE RIDGE - Phone: 6058675131


Hospital Name: PHS INDIAN HOSPITAL AT PINE RIDGE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Federal
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6058675131
Address: HIGHWAY 18, MAIN ST., BLDG. 159, , PINE RIDGE, SD, 57770 | VIEW GOOGLE MAP

4634. ROY LESTER SCHNEIDER HOSPITAL,THE - Phone: 8097768311


Hospital Name: ROY LESTER SCHNEIDER HOSPITAL,THE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8097768311
Address: 9048 SUGAR ESTATE, , ST THOMAS, VI, 801 | VIEW GOOGLE MAP

4635. GOV JUAN F LUIS HOSPITAL & MEDICAL CTR - Phone: 3407786311


Hospital Name: GOV JUAN F LUIS HOSPITAL & MEDICAL CTR
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - State
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3407786311
Address: #4007 EST DIAMOND RUBY, CHRISTIANSTED, , ST CROIX, VI, 820 | VIEW GOOGLE MAP

4636. WATERTOWN REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 9202614210


Hospital Name: WATERTOWN REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9202614210
Address: 125 HOSPITAL DRIVE, DODGE, WATERTOWN, WI, 53098 | VIEW GOOGLE MAP

4637. WHEATON FRANCISCAN - ST JOSEPH - Phone: 4144472000


Hospital Name: WHEATON FRANCISCAN - ST JOSEPH
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4144472000
Address: 5000 W CHAMBERS ST, MILWAUKEE, MILWAUKEE, WI, 53210 | VIEW GOOGLE MAP

4638. AURORA ST LUKES MEDICAL CENTER - Phone: 4146496000


Hospital Name: AURORA ST LUKES MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4146496000
Address: 2900 W OKLAHOMA AVE, MILWAUKEE, MILWAUKEE, WI, 53215 | VIEW GOOGLE MAP

4639. AURORA WEST ALLIS MEDICAL CENTER - Phone: 4143286000


Hospital Name: AURORA WEST ALLIS MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4143286000
Address: 8901 W LINCOLN AVE, MILWAUKEE, WEST ALLIS, WI, 53227 | VIEW GOOGLE MAP

4640. THEDACARE REGIONAL MEDICAL CENTER - APPLETON INC - Phone: 9207314101


Hospital Name: THEDACARE REGIONAL MEDICAL CENTER - APPLETON INC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9207314101
Address: 1818 N MEADE ST, OUTAGAMIE, APPLETON, WI, 54911 | VIEW GOOGLE MAP

4641. FROEDTERT MEMORIAL LUTHERAN HOSPITAL - Phone: 4148053000


Hospital Name: FROEDTERT MEMORIAL LUTHERAN HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4148053000
Address: 9200 W WISCONSIN AVE, MILWAUKEE, MILWAUKEE, WI, 53226 | VIEW GOOGLE MAP

4642. AURORA MEDICAL CTR KENOSHA - Phone: 2629485600


Hospital Name: AURORA MEDICAL CTR KENOSHA
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2629485600
Address: 10400 75TH ST, KENOSHA, KENOSHA, WI, 53142 | VIEW GOOGLE MAP

4643. AURORA BAYCARE MEDICAL CTR - Phone: 9202888000


Hospital Name: AURORA BAYCARE MEDICAL CTR
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9202888000
Address: 2845 GREENBRIER RD, BROWN, GREEN BAY, WI, 54311 | VIEW GOOGLE MAP

4644. ORTHOPAEDIC HOSPITAL OF WISCONSIN - Phone: 4149616800


Hospital Name: ORTHOPAEDIC HOSPITAL OF WISCONSIN
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: No
Phone Number: 4149616800
Address: 475 W RIVER WOODS PKWY, MILWAUKEE, GLENDALE, WI, 53212 | VIEW GOOGLE MAP

4645. COLUMBIA CENTER - Phone: 2622437408


Hospital Name: COLUMBIA CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 2622437408
Address: 13125 N PORT WASHINGTON RD, OZAUKEE, MEQUON, WI, 53097 | VIEW GOOGLE MAP

4646. OAKLEAF SURGICAL HOSPITAL - Phone: 7158318130


Hospital Name: OAKLEAF SURGICAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7158318130
Address: 1000 OAKLEAF WAY, EAU CLAIRE, ALTOONA, WI, 54720 | VIEW GOOGLE MAP

4647. AURORA MEDICAL CTR OSHKOSH - Phone: 9204566000


Hospital Name: AURORA MEDICAL CTR OSHKOSH
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9204566000
Address: 855 N WESTHAVEN DRIVE, WINNEBAGO, OSHKOSH, WI, 54904 | VIEW GOOGLE MAP

4648. ST CLARES HOSPITAL OF WESTON - Phone: 7153933000


Hospital Name: ST CLARES HOSPITAL OF WESTON
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7153933000
Address: 3400 MINISTRY PARKWAY, MARATHON, WESTON, WI, 54476 | VIEW GOOGLE MAP

4649. WHEATON FRANCISCAN HEALTHCARE FRANKLIN - Phone: 4143254500


Hospital Name: WHEATON FRANCISCAN HEALTHCARE FRANKLIN
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4143254500
Address: 10101 SOUTH 27TH ST, MILWAUKEE, FRANKLIN, WI, 53132 | VIEW GOOGLE MAP

4650. MIDWEST ORTHOPEDIC SPECIALTY HOSPITAL - Phone: 4148175800


Hospital Name: MIDWEST ORTHOPEDIC SPECIALTY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 4148175800
Address: 10101 SOUTH 27TH ST 2ND FLOOR, MILWAUKEE, FRANKLIN, WI, 53132 | VIEW GOOGLE MAP

4651. AURORA MEDICAL CENTER - Phone: 2624341000


Hospital Name: AURORA MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2624341000
Address: 36500 AURORA DRIVE, WAUKESHA, SUMMIT, WI, 53066 | VIEW GOOGLE MAP

4652. AURORA MEDICAL CENTER - Phone: 2623291000


Hospital Name: AURORA MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2623291000
Address: 975 PORT WASHINGTON ROAD, OZAUKEE, GRAFTON, WI, 53024 | VIEW GOOGLE MAP

4653. SSM HEALTH ST MARY'S HOSPITAL - JANESVILLE - Phone: 6083738000


Hospital Name: SSM HEALTH ST MARY'S HOSPITAL - JANESVILLE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6083738000
Address: 3400 EAST RACINE STREET, ROCK, JANESVILLE, WI, 53546 | VIEW GOOGLE MAP

4654. MINISTRY EAGLE RIVER MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 7154797411


Hospital Name: MINISTRY EAGLE RIVER MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7154797411
Address: 201 HOSPITAL ROAD, VILAS, EAGLE RIVER, WI, 54521 | VIEW GOOGLE MAP

4655. MAYO CLINIC HEALTH SYSTEM OAKRIDGE - Phone: 7155973121


Hospital Name: MAYO CLINIC HEALTH SYSTEM OAKRIDGE
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7155973121
Address: 13025 8TH ST, TREMPEALEAU, OSSEO, WI, 54758 | VIEW GOOGLE MAP

4656. THEDACARE MEDICAL CENTER - WILD ROSE INC - Phone: 9206223257


Hospital Name: THEDACARE MEDICAL CENTER - WILD ROSE INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9206223257
Address: 601 GROVE AVE, WAUSHARA, WILD ROSE, WI, 54984 | VIEW GOOGLE MAP

4657. GUNDERSEN ST JOSEPHS HOSPITAL AND CLINICS - Phone: 6084898000


Hospital Name: GUNDERSEN ST JOSEPHS HOSPITAL AND CLINICS
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6084898000
Address: 400 WATER AVE, VERNON, HILLSBORO, WI, 54634 | VIEW GOOGLE MAP

4658. MAYO CLINIC HLTH SYSTM FRANCISCAN HLTHCARE SPARTA - Phone: 6082692132


Hospital Name: MAYO CLINIC HLTH SYSTM FRANCISCAN HLTHCARE SPARTA
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6082692132
Address: 310 W MAIN ST, MONROE, SPARTA, WI, 54656 | VIEW GOOGLE MAP

4659. CHIPPEWA VALLEY HOSPITAL - Phone: 7156724211


Hospital Name: CHIPPEWA VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7156724211
Address: 1220 3RD AVE W, PEPIN, DURAND, WI, 54736 | VIEW GOOGLE MAP

4660. AMERY HOSPITAL & CLINIC - Phone: 7152680300


Hospital Name: AMERY HOSPITAL & CLINIC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7152680300
Address: 265 GRIFFIN STREET EAST, POLK, AMERY, WI, 54001 | VIEW GOOGLE MAP

4661. MOUNDVIEW MEMORIAL HOSPITAL AND CLINICS - Phone: 6083393331


Hospital Name: MOUNDVIEW MEMORIAL HOSPITAL AND CLINICS
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6083393331
Address: 402 W LAKE ST, ADAMS, FRIENDSHIP, WI, 53934 | VIEW GOOGLE MAP

4662. HSHS ST CLARE MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 9208463444


Hospital Name: HSHS ST CLARE MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9208463444
Address: 855 S MAIN ST, OCONTO, OCONTO FALLS, WI, 54154 | VIEW GOOGLE MAP

4663. OUR LADY OF VICTORY HOSPITAL - Phone: 7156445571


Hospital Name: OUR LADY OF VICTORY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7156445571
Address: 1120 PINE ST, CHIPPEWA, STANLEY, WI, 54768 | VIEW GOOGLE MAP

4664. MEMORIAL HOSPITAL OF LAFAYETTE COUNTY - Phone: 6087764466


Hospital Name: MEMORIAL HOSPITAL OF LAFAYETTE COUNTY
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6087764466
Address: 800 CLAY ST, LAFAYETTE, DARLINGTON, WI, 53530 | VIEW GOOGLE MAP

4665. MINISTRY SACRED HEART HOSPITAL - Phone: 7154537700


Hospital Name: MINISTRY SACRED HEART HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7154537700
Address: 401 W MOHAWK DR SUITE 100, LINCOLN, TOMAHAWK, WI, 54487 | VIEW GOOGLE MAP

4666. MAYO CLINIC HEALTH SYSTEM CHIPPEWA VALLEY - Phone: 7155682000


Hospital Name: MAYO CLINIC HEALTH SYSTEM CHIPPEWA VALLEY
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7155682000
Address: 1501 THOMPSON ST, CHIPPEWA, BLOOMER, WI, 54724 | VIEW GOOGLE MAP

4667. MAYO CLINIC HEALTH SYSTEM NORTHLAND - Phone: 7155373186


Hospital Name: MAYO CLINIC HEALTH SYSTEM NORTHLAND
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7155373186
Address: 1222 E WOODLAND AVE, BARRON, BARRON, WI, 54812 | VIEW GOOGLE MAP

4668. GUNDERSEN TRI-COUNTY HOSPITAL AND CLINICS - Phone: 7155384361


Hospital Name: GUNDERSEN TRI-COUNTY HOSPITAL AND CLINICS
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7155384361
Address: 18601 LINCOLN ST, TREMPEALEAU, WHITEHALL, WI, 54773 | VIEW GOOGLE MAP

4669. CALUMET MEDICAL CENTER - Phone: 9208492386


Hospital Name: CALUMET MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9208492386
Address: 614 MEMORIAL DRIVE, CALUMET, CHILTON, WI, 53014 | VIEW GOOGLE MAP

4670. LADD MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 7152942111


Hospital Name: LADD MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7152942111
Address: 2600 65TH AVENUE, POLK, OSCEOLA, WI, 54020 | VIEW GOOGLE MAP

4671. EDGERTON HOSPITAL AND HEALTH SERVICES - Phone: 6088843441


Hospital Name: EDGERTON HOSPITAL AND HEALTH SERVICES
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6088843441
Address: 11101 N SHERMAN ROAD, ROCK, EDGERTON, WI, 53534 | VIEW GOOGLE MAP

4672. TOMAH MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 6083722181


Hospital Name: TOMAH MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6083722181
Address: 321 BUTTS AVE, MONROE, TOMAH, WI, 54660 | VIEW GOOGLE MAP

4673. RIPON MEDICAL CENTER - Phone: 9207483101


Hospital Name: RIPON MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9207483101
Address: 845 PARKSIDE ST, FOND DU LAC, RIPON, WI, 54971 | VIEW GOOGLE MAP

4674. GRANT REGIONAL HEALTH CENTER - Phone: 6087232143


Hospital Name: GRANT REGIONAL HEALTH CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6087232143
Address: 507 S MONROE ST, GRANT, LANCASTER, WI, 53813 | VIEW GOOGLE MAP

4675. MEMORIAL MEDICAL CENTER - Phone: 7157433101


Hospital Name: MEMORIAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7157433101
Address: 216 SUNSET PLACE, CLARK, NEILLSVILLE, WI, 54456 | VIEW GOOGLE MAP

4676. ASPIRUS MEDFORD HOSPITAL & CLINICS, INC - Phone: 7157488100


Hospital Name: ASPIRUS MEDFORD HOSPITAL & CLINICS, INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7157488100
Address: 135 S GIBSON ST, TAYLOR, MEDFORD, WI, 54451 | VIEW GOOGLE MAP

4677. FLAMBEAU HOSPITAL - Phone: 7157627500


Hospital Name: FLAMBEAU HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7157627500
Address: 98 SHERRY AVE, PRICE, PARK FALLS, WI, 54552 | VIEW GOOGLE MAP

4678. THEDACARE MEDICAL CENTER NEW LONDON - Phone: 9205312000


Hospital Name: THEDACARE MEDICAL CENTER NEW LONDON
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9205312000
Address: 1405 MILL ST, OUTAGAMIE, NEW LONDON, WI, 54961 | VIEW GOOGLE MAP

4679. WAUPUN MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 9203246530


Hospital Name: WAUPUN MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9203246530
Address: 620 W BROWN ST, DODGE, WAUPUN, WI, 53963 | VIEW GOOGLE MAP

4680. RUSK COUNTY MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 7155325561


Hospital Name: RUSK COUNTY MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7155325561
Address: 900 COLLEGE AVE WEST, RUSK, LADYSMITH, WI, 54848 | VIEW GOOGLE MAP

4681. ST MARYS HOSPITAL OF SUPERIOR - Phone: 7158177000


Hospital Name: ST MARYS HOSPITAL OF SUPERIOR
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7158177000
Address: 3500 TOWER AVE, DOUGLAS, SUPERIOR, WI, 54880 | VIEW GOOGLE MAP

4682. CROSSING RIVERS HEALTH MEDICAL CENTER - Phone: 6083572000


Hospital Name: CROSSING RIVERS HEALTH MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6083572000
Address: 37868 US HWY 18, CRAWFORD, PRAIRIE DU CHIEN, WI, 53821 | VIEW GOOGLE MAP

4683. BURNETT MEDICAL CENTER - Phone: 7154635353


Hospital Name: BURNETT MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7154635353
Address: 257 W ST GEORGE AVE, BURNETT, GRANTSBURG, WI, 54840 | VIEW GOOGLE MAP

4684. SPOONER HEALTH SYSTEM - Phone: 7156352111


Hospital Name: SPOONER HEALTH SYSTEM
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7156352111
Address: 1280 CHANDLER DR, WASHBURN, SPOONER, WI, 54801 | VIEW GOOGLE MAP

4685. BLACK RIVER MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 7152845361


Hospital Name: BLACK RIVER MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7152845361
Address: 711 W ADAMS ST, JACKSON, BLACK RIVER FALLS, WI, 54615 | VIEW GOOGLE MAP

4686. THEDACARE MEDICAL CENTER - WAUPACA INC - Phone: 7152581000


Hospital Name: THEDACARE MEDICAL CENTER - WAUPACA INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7152581000
Address: 800 RIVERSIDE DRIVE, WAUPACA, WAUPACA, WI, 54981 | VIEW GOOGLE MAP

4687. HUDSON HOSPITAL - Phone: 7155316000


Hospital Name: HUDSON HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7155316000
Address: 405 STAGELINE ROAD, SAINT CROIX, HUDSON, WI, 54016 | VIEW GOOGLE MAP

4688. HAYWARD AREA MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 7159344321


Hospital Name: HAYWARD AREA MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7159344321
Address: 11040 N STATE RD 77, SAWYER, HAYWARD, WI, 54843 | VIEW GOOGLE MAP

4689. ST CROIX REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 7154830556


Hospital Name: ST CROIX REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7154830556
Address: 235 STATE STREET, POLK, SAINT CROIX FALLS, WI, 54024 | VIEW GOOGLE MAP

4690. COLUMBUS COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 9206232200


Hospital Name: COLUMBUS COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9206232200
Address: 1515 PARK AVE, COLUMBIA, COLUMBUS, WI, 53925 | VIEW GOOGLE MAP

4691. GOOD SAMARITAN HEALTH CENTER - Phone: 7155365511


Hospital Name: GOOD SAMARITAN HEALTH CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7155365511
Address: 601 S CENTER AVE, LINCOLN, MERRILL, WI, 54452 | VIEW GOOGLE MAP

4692. MAYO CLINIC HEALTH SYSTEM RED CEDAR - Phone: 7152355531


Hospital Name: MAYO CLINIC HEALTH SYSTEM RED CEDAR
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7152355531
Address: 2321 STOUT RD, DUNN, MENOMONIE, WI, 54751 | VIEW GOOGLE MAP

4693. RICHLAND HOSPITAL - Phone: 6086476321


Hospital Name: RICHLAND HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6086476321
Address: 333 E SECOND ST, RICHLAND, RICHLAND CENTER, WI, 53581 | VIEW GOOGLE MAP

4694. INDIANHEAD MEDICAL CENTER SHELL LAKE - Phone: 7154687833


Hospital Name: INDIANHEAD MEDICAL CENTER SHELL LAKE
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7154687833
Address: 113 4TH AVE, WASHBURN, SHELL LAKE, WI, 54871 | VIEW GOOGLE MAP

4695. STOUGHTON HOSPITAL - Phone: 6088736611


Hospital Name: STOUGHTON HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6088736611
Address: 900 RIDGE ST, DANE, STOUGHTON, WI, 53589 | VIEW GOOGLE MAP

4696. GUNDERSEN BOSCOBEL AREA HOSPITAL AND CLINICS - Phone: 6083754112


Hospital Name: GUNDERSEN BOSCOBEL AREA HOSPITAL AND CLINICS
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6083754112
Address: 205 PARKER ST, GRANT, BOSCOBEL, WI, 53805 | VIEW GOOGLE MAP

4697. WESTFIELDS HOSPITAL AND CLINIC - Phone: 7152432600


Hospital Name: WESTFIELDS HOSPITAL AND CLINIC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7152432600
Address: 535 HOSPITAL RD, SAINT CROIX, NEW RICHMOND, WI, 54017 | VIEW GOOGLE MAP

4698. THEDACARE MEDICAL CENTER - SHAWANO INC - Phone: 7155262111


Hospital Name: THEDACARE MEDICAL CENTER - SHAWANO INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7155262111
Address: 100 COUNTY RD B, SHAWANO, SHAWANO, WI, 54166 | VIEW GOOGLE MAP

4699. WESTERN WISCONSIN HEALTH - Phone: 7156841111


Hospital Name: WESTERN WISCONSIN HEALTH
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7156841111
Address: 1100 BERGSLIEN ST, SAINT CROIX, BALDWIN, WI, 54002 | VIEW GOOGLE MAP

4700. VERNON MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 6086372101


Hospital Name: VERNON MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6086372101
Address: 507 SOUTH MAIN ST, VERNON, VIROQUA, WI, 54665 | VIEW GOOGLE MAP

4701. RIVER FALLS AREA HOSPITAL - Phone: 7153076000


Hospital Name: RIVER FALLS AREA HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7153076000
Address: 1629 E DIVISION ST, PIERCE, RIVER FALLS, WI, 54022 | VIEW GOOGLE MAP

4702. ASPIRUS LANGLADE HOSPITAL - Phone: 7156232331


Hospital Name: ASPIRUS LANGLADE HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7156232331
Address: 112 E FIFTH AVE, LANGLADE, ANTIGO, WI, 54409 | VIEW GOOGLE MAP

4703. REEDSBURG AREA MEDICAL CENTER - Phone: 6085246487


Hospital Name: REEDSBURG AREA MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6085246487
Address: 2000 N DEWEY AVE, SAUK, REEDSBURG, WI, 53959 | VIEW GOOGLE MAP

4704. UPLAND HILLS HEALTH - Phone: 6089308000


Hospital Name: UPLAND HILLS HEALTH
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6089308000
Address: 800 COMPASSION WAY, IOWA, DODGEVILLE, WI, 53533 | VIEW GOOGLE MAP

4705. CUMBERLAND MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 7158222741


Hospital Name: CUMBERLAND MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7158222741
Address: 1110 7TH AVENUE, BARRON, CUMBERLAND, WI, 54829 | VIEW GOOGLE MAP

4706. SOUTHWEST HEALTH CENTER - Phone: 6083482331


Hospital Name: SOUTHWEST HEALTH CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6083482331
Address: 1400 EAST SIDE RD, GRANT, PLATTEVILLE, WI, 53818 | VIEW GOOGLE MAP

4707. THEDACARE MEDICAL CENTER - BERLIN INC - Phone: 9203611313


Hospital Name: THEDACARE MEDICAL CENTER - BERLIN INC
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9203611313
Address: 225 MEMORIAL DRIVE, GREEN LAKE, BERLIN, WI, 54923 | VIEW GOOGLE MAP

4708. BELLIN HEALTH OCONTO HOSPITAL - Phone: 9208351101


Hospital Name: BELLIN HEALTH OCONTO HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9208351101
Address: 820 ARBUTUS AVE, OCONTO, OCONTO, WI, 54153 | VIEW GOOGLE MAP

4709. MERCY WALWORTH HOSPITAL & MEDICAL CENTER - Phone: 2622450535


Hospital Name: MERCY WALWORTH HOSPITAL & MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2622450535
Address: N2950 STATE ROAD 67, WALWORTH, LAKE GENEVA, WI, 53147 | VIEW GOOGLE MAP

4710. MINISTRY DOOR COUNTY MEDICAL CENTER - Phone: 9207435566


Hospital Name: MINISTRY DOOR COUNTY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Church
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9207435566
Address: 323 SOUTH 18TH AVENUE, DOOR, STURGEON BAY, WI, 54235 | VIEW GOOGLE MAP

4711. MEMORIAL MEDICAL CENTER - Phone: 7156855500


Hospital Name: MEMORIAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7156855500
Address: 1615 MAPLE LANE, ASHLAND, ASHLAND, WI, 54806 | VIEW GOOGLE MAP

4712. CHILDRENS HOSPITAL OF WISCONSIN - Phone: 4142662000


Hospital Name: CHILDRENS HOSPITAL OF WISCONSIN
Hospital Type: Childrens
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4142662000
Address: 9000 W WISCONSIN AVE, MILWAUKEE, MILWAUKEE, WI, 53226 | VIEW GOOGLE MAP

4713. CHILDRENS HOSPITAL OF WISCONSIN FOX VALLEY - Phone: 9209697900


Hospital Name: CHILDRENS HOSPITAL OF WISCONSIN FOX VALLEY
Hospital Type: Childrens
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9209697900
Address: 130 SECOND ST, WINNEBAGO, NEENAH, WI, 54956 | VIEW GOOGLE MAP

4714. CAMPBELL COUNTY MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3076881551


Hospital Name: CAMPBELL COUNTY MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3076881551
Address: 501 SOUTH BURMA AVENUE, CAMPBELL, GILLETTE, WY, 82716 | VIEW GOOGLE MAP

4715. SHERIDAN MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3076721044


Hospital Name: SHERIDAN MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3076721044
Address: 1401 W 5TH ST, SHERIDAN, SHERIDAN, WY, 82801 | VIEW GOOGLE MAP

4716. SAGEWEST HEALTH CARE - Phone: 3078564161


Hospital Name: SAGEWEST HEALTH CARE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3078564161
Address: 2100 W SUNSET DR, FREMONT, RIVERTON, WY, 82501 | VIEW GOOGLE MAP

4717. MEMORIAL HOSPITAL SWEETWATER COUNTY - Phone: 3073623711


Hospital Name: MEMORIAL HOSPITAL SWEETWATER COUNTY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3073623711
Address: 1200 COLLEGE DRIVE, SWEETWATER, ROCK SPRINGS, WY, 82901 | VIEW GOOGLE MAP

4718. WYOMING MEDICAL CENTER - Phone: 3075777201


Hospital Name: WYOMING MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3075777201
Address: 1233 EAST 2ND ST, NATRONA, CASPER, WY, 82601 | VIEW GOOGLE MAP

4719. CHEYENNE REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 3076337600


Hospital Name: CHEYENNE REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3076337600
Address: 214 EAST 23RD STREET, LARAMIE, CHEYENNE, WY, 82001 | VIEW GOOGLE MAP

4720. ST JOHNS MEDICAL CENTER - Phone: 3077333636


Hospital Name: ST JOHNS MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3077333636
Address: 625 EAST BROADWAY, TETON, JACKSON, WY, 83001 | VIEW GOOGLE MAP

4721. IVINSON MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3077422141


Hospital Name: IVINSON MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3077422141
Address: 255 N 30TH, ALBANY, LARAMIE, WY, 82072 | VIEW GOOGLE MAP

4722. EVANSTON REGIONAL HOSPITAL - Phone: 3077893636


Hospital Name: EVANSTON REGIONAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3077893636
Address: 190 ARROWHEAD DR, UINTA, EVANSTON, WY, 82930 | VIEW GOOGLE MAP

4723. MOUNTAIN VIEW REGIONAL HOSPITAL - Phone: 3079958100


Hospital Name: MOUNTAIN VIEW REGIONAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3079958100
Address: 6550 EAST 2ND STREET, NATRONA, CASPER, WY, 82605 | VIEW GOOGLE MAP

4724. SUMMIT MEDICAL CENTER - Phone: 3072326600


Hospital Name: SUMMIT MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Physician
Emergency Services: No
Phone Number: 3072326600
Address: 6350 E 2ND STREET, NATRONA, CASPER, WY, 82609 | VIEW GOOGLE MAP

4725. ASPEN MOUNTAIN MEDICAL CENTER - Phone: 3074482758


Hospital Name: ASPEN MOUNTAIN MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: No
Phone Number: 3074482758
Address: 4401 COLLEGE DRIVE, SWEETWATER, ROCK SPRINGS, WY, 82901 | VIEW GOOGLE MAP

4726. SOUTH BIG HORN COUNTY CRITICAL ACCESS HOSPITAL - Phone: 3075683311


Hospital Name: SOUTH BIG HORN COUNTY CRITICAL ACCESS HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3075683311
Address: 388 US HIGHWAY 20 SOUTH, BIG HORN, BASIN, WY, 82410 | VIEW GOOGLE MAP

4727. MEMORIAL HOSPITAL OF CONVERSE COUNTY - Phone: 3073582122


Hospital Name: MEMORIAL HOSPITAL OF CONVERSE COUNTY
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3073582122
Address: 111 SOUTH 5TH STREET, CONVERSE, DOUGLAS, WY, 82633 | VIEW GOOGLE MAP

4728. WESTON COUNTY HEALTH SERVICES - Phone: 3077464491


Hospital Name: WESTON COUNTY HEALTH SERVICES
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3077464491
Address: 1124 WASHINGTON BOULEVARD, WESTON, NEWCASTLE, WY, 82701 | VIEW GOOGLE MAP

4729. HOT SPRINGS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3078643121


Hospital Name: HOT SPRINGS COUNTY MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3078643121
Address: 150 EAST ARAPAHOE, HOT SPRINGS, THERMOPOLIS, WY, 82443 | VIEW GOOGLE MAP

4730. PLATTE COUNTY MEMORIAL HOSPITAL - Phone: 3073223636


Hospital Name: PLATTE COUNTY MEMORIAL HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3073223636
Address: 201 14TH STREET, PLATTE, WHEATLAND, WY, 82201 | VIEW GOOGLE MAP

4731. WASHAKIE MEDICAL CENTER - Phone: 3073473221


Hospital Name: WASHAKIE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3073473221
Address: 400 SOUTH 15TH STREET, WASHAKIE, WORLAND, WY, 82401 | VIEW GOOGLE MAP

4732. COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 3075324181


Hospital Name: COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3075324181
Address: 2000 CAMPBELL DRIVE, GOSHEN, TORRINGTON, WY, 82240 | VIEW GOOGLE MAP

4733. JOHNSON COUNTY HEALTHCARE CENTER - Phone: 3076845521


Hospital Name: JOHNSON COUNTY HEALTHCARE CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3076845521
Address: 497 WEST LOTT, JOHNSON, BUFFALO, WY, 82834 | VIEW GOOGLE MAP

4734. NORTH BIG HORN HOSPITAL DISTRICT - Phone: 3075485200


Hospital Name: NORTH BIG HORN HOSPITAL DISTRICT
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3075485200
Address: 1115 LANE 12, BIG HORN, LOVELL, WY, 82431 | VIEW GOOGLE MAP

4735. POWELL VALLEY HOSPITAL - Phone: 3077542267


Hospital Name: POWELL VALLEY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3077542267
Address: 777 AVENUE H, PARK, POWELL, WY, 82435 | VIEW GOOGLE MAP

4736. CROOK COUNTY HOSPITAL - Phone: 3072833501


Hospital Name: CROOK COUNTY HOSPITAL
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3072833501
Address: 713 OAK STREET, CROOK, SUNDANCE, WY, 82729 | VIEW GOOGLE MAP

4737. WEST PARK HOSPITAL DISTRICT - Phone: 3075782488


Hospital Name: WEST PARK HOSPITAL DISTRICT
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3075782488
Address: 707 SHERIDAN AVENUE, PARK, CODY, WY, 82414 | VIEW GOOGLE MAP

4738. STAR VALLEY MEDICAL CENTER - Phone: 3078855800


Hospital Name: STAR VALLEY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3078855800
Address: 901 ADAMS STREET, LINCOLN, AFTON, WY, 83110 | VIEW GOOGLE MAP

4739. NIOBRARA HEALTH & LIFE CENTER - Phone: 3073344000


Hospital Name: NIOBRARA HEALTH & LIFE CENTER
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3073344000
Address: 921 SOUTH BALLANCEE AVENUE, NIOBRARA, LUSK, WY, 82225 | VIEW GOOGLE MAP

4740. SOUTH LINCOLN MEDICAL CENTER - CAH - Phone: 3078774401


Hospital Name: SOUTH LINCOLN MEDICAL CENTER - CAH
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3078774401
Address: 711 ONYX STREET, LINCOLN, KEMMERER, WY, 83101 | VIEW GOOGLE MAP

4741. MEMORIAL HOSPITAL OF CARBON COUNTY - Phone: 3073242221


Hospital Name: MEMORIAL HOSPITAL OF CARBON COUNTY
Hospital Type: Critical Access Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3073242221
Address: 2221 WEST ELM STREET, CARBON, RAWLINS, WY, 82301 | VIEW GOOGLE MAP

4742. ST MARKS MEDICAL CENTER - Phone: 9792422200


Hospital Name: ST MARKS MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9792422200
Address: ONE ST MARK'S PLACE, FAYETTE, LA GRANGE, TX, 78945 | VIEW GOOGLE MAP

4743. MEMORIAL HERMANN SURGICAL HOSPITAL KINGWOOD - Phone: 2813124000


Hospital Name: MEMORIAL HERMANN SURGICAL HOSPITAL KINGWOOD
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Physician
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2813124000
Address: 300 KINGWOOD MEDICAL DRIVE, HARRIS, KINGWOOD, TX, 77339 | VIEW GOOGLE MAP

4744. THE HOSPITAL AT WESTLAKE MEDICAL CENTER - Phone: 5123270000


Hospital Name: THE HOSPITAL AT WESTLAKE MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5123270000
Address: 5656 BEE CAVES ROAD, SUITE M-302, TRAVIS, AUSTIN, TX, 78746 | VIEW GOOGLE MAP

4745. HOUSTON PHYSICIANS' HOSPITAL - Phone: 2813351700


Hospital Name: HOUSTON PHYSICIANS' HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Physician
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2813351700
Address: 333 N TEXAS AVENUE, HARRIS, WEBSTER, TX, 77598 | VIEW GOOGLE MAP

4746. MAYHILL HOSPITAL - Phone: 9402393000


Hospital Name: MAYHILL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: No
Phone Number: 9402393000
Address: 2809 SOUTH MAYHILL ROAD, DENTON, DENTON, TX, 76208 | VIEW GOOGLE MAP

4747. UNIVERSITY GENERAL HOSPITAL - Phone: 7133757100


Hospital Name: UNIVERSITY GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7133757100
Address: 7501 FANNIN, HARRIS, HOUSTON, TX, 77054 | VIEW GOOGLE MAP

4748. METHODIST MANSFIELD MEDICAL CENTER - Phone: 6826222059


Hospital Name: METHODIST MANSFIELD MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6826222059
Address: 2700 E BROAD STREET, TARRANT, MANSFIELD, TX, 76063 | VIEW GOOGLE MAP

4749. NORTH CYPRESS MEDICAL CENTER - Phone: 2818900203


Hospital Name: NORTH CYPRESS MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Physician
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2818900203
Address: 21214 NORTHWEST FREEWAY, HARRIS, CYPRESS, TX, 77429 | VIEW GOOGLE MAP

4750. THE HEART HOSPITAL BAYLOR PLANO - Phone: 4698143278


Hospital Name: THE HEART HOSPITAL BAYLOR PLANO
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4698143278
Address: 1100 ALLIED DRIVE, COLLIN, PLANO, TX, 75093 | VIEW GOOGLE MAP

4751. ST LUKE'S PATIENTS MEDICAL CENTER - Phone: 2814870700


Hospital Name: ST LUKE'S PATIENTS MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Physician
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2814870700
Address: 4600 EAST SAM HOUSTON PARKWAY SOUTH, HARRIS, PASADENA, TX, 77505 | VIEW GOOGLE MAP

4752. SCOTT & WHITE HOSPITAL-ROUND ROCK - Phone: 5125090100


Hospital Name: SCOTT & WHITE HOSPITAL-ROUND ROCK
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5125090100
Address: 300 UNIVERSITY BLVD, WILLIAMSON, ROUND ROCK, TX, 78664 | VIEW GOOGLE MAP

4753. SETON MEDICAL CENTER WILLIAMSON - Phone: 5123240000


Hospital Name: SETON MEDICAL CENTER WILLIAMSON
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5123240000
Address: 201 SETON PARKWAY, WILLIAMSON, ROUND ROCK, TX, 78664 | VIEW GOOGLE MAP

4754. CEDAR PARK REGIONAL MEDICAL CENTER - Phone: 5125287000


Hospital Name: CEDAR PARK REGIONAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5125287000
Address: 1401 MEDICAL PARKWAY, WILLIAMSON, CEDAR PARK, TX, 78613 | VIEW GOOGLE MAP

4755. TEXAS HEALTH PRESBYTERIAN HOSPITAL ROCKWALL - Phone: 4696981000


Hospital Name: TEXAS HEALTH PRESBYTERIAN HOSPITAL ROCKWALL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Physician
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4696981000
Address: 3150 HORIZON ROAD, ROCKWALL, ROCKWALL, TX, 75032 | VIEW GOOGLE MAP

4756. COOK CHILDRENS NORTHEAST HOSPITAL, LLC - Phone: 8176052500


Hospital Name: COOK CHILDRENS NORTHEAST HOSPITAL, LLC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Physician
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8176052500
Address: 6316 PRECINCT LINE RD, TARRANT, HURST, TX, 76054 | VIEW GOOGLE MAP

4757. USMD HOSPITAL AT FORT WORTH LP - Phone: 8174339100


Hospital Name: USMD HOSPITAL AT FORT WORTH LP
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8174339100
Address: 5900 ALTAMESA BLVD, TARRANT, FORT WORTH, TX, 76132 | VIEW GOOGLE MAP

4758. SIERRA PROVIDENCE EAST MEDICAL CENTER - Phone: 9158567349


Hospital Name: SIERRA PROVIDENCE EAST MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9158567349
Address: 3280 JOE BATTLE BLVD, EL PASO, EL PASO, TX, 79938 | VIEW GOOGLE MAP

4759. NORTH CENTRAL SURGICAL CENTER LLP - Phone: 2142652810


Hospital Name: NORTH CENTRAL SURGICAL CENTER LLP
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2142652810
Address: 9301 NORTH CENTRAL EXPRESSWAY SUITE 100, DALLAS, DALLAS, TX, 75231 | VIEW GOOGLE MAP

4760. ST LUKE'S SUGAR LAND HOSPITAL - Phone: 2816377000


Hospital Name: ST LUKE'S SUGAR LAND HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2816377000
Address: 1317 LAKE POINTE PARKWAY, FORT BEND, SUGAR LAND, TX, 77478 | VIEW GOOGLE MAP

4761. FOUNDATION SURGICAL HOSPITAL OF SAN ANTONIO - Phone: 2104785400


Hospital Name: FOUNDATION SURGICAL HOSPITAL OF SAN ANTONIO
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2104785400
Address: 9522 HUEBNER ROAD, BEXAR, SAN ANTONIO, TX, 78240 | VIEW GOOGLE MAP

4762. METHODIST STONE OAK HOSPITAL - Phone: 2106382100


Hospital Name: METHODIST STONE OAK HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2106382100
Address: 1139 E SONTERRA BLVD, BEXAR, SAN ANTONIO, TX, 78258 | VIEW GOOGLE MAP

4763. SETON MEDICAL CENTER HAYS - Phone: 5123245000


Hospital Name: SETON MEDICAL CENTER HAYS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5123245000
Address: 6001 KYLE PKWY, HAYS, KYLE, TX, 78640 | VIEW GOOGLE MAP

4764. EMERUS HOSPITAL - Phone: 2815160911


Hospital Name: EMERUS HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2815160911
Address: 16000 SOUTHWEST FREEWAY, FORT BEND, SUGAR LAND, TX, 77479 | VIEW GOOGLE MAP

4765. ST LUKES LAKESIDE HOSPITAL - Phone: 9362664055


Hospital Name: ST LUKES LAKESIDE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Other
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9362664055
Address: 17400 ST LUKES WAY, MONTGOMERY, THE WOODLANDS, TX, 77384 | VIEW GOOGLE MAP

4766. BAYLOR SCOTT AND WHITE MEDICAL CENTER SUNNYVALE - Phone: 9728923000


Hospital Name: BAYLOR SCOTT AND WHITE MEDICAL CENTER SUNNYVALE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9728923000
Address: 231 SOUTH COLLINS ROAD, DALLAS, SUNNYVALE, TX, 75182 | VIEW GOOGLE MAP

4767. SOUTH TEXAS SURGICAL HOSPITAL - Phone: 3619932000


Hospital Name: SOUTH TEXAS SURGICAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 3619932000
Address: 6130 PARKWAY DRIVE, NUECES, CORPUS CHRISTI, TX, 78414 | VIEW GOOGLE MAP

4768. BAYLOR EMERGENCY MEDICAL CENTER - Phone: 9723472525


Hospital Name: BAYLOR EMERGENCY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9723472525
Address: 26791 HIGHWAY 380, DENTON, AUBREY, TX, 76227 | VIEW GOOGLE MAP

4769. BAYLOR ORTHOPEDIC AND SPINE HOSPITAL AT ARLINGTON - Phone: 8175492364


Hospital Name: BAYLOR ORTHOPEDIC AND SPINE HOSPITAL AT ARLINGTON
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8175492364
Address: 707 HIGHLANDER BLVD, TARRANT, ARLINGTON, TX, 76015 | VIEW GOOGLE MAP

4770. TEXAS HEALTH PRESBYTERIAN HOSPITAL FLOWER MOUND - Phone: 9724191530


Hospital Name: TEXAS HEALTH PRESBYTERIAN HOSPITAL FLOWER MOUND
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9724191530
Address: 4400 LONG PRAIRIE ROAD, DENTON, FLOWER MOUND, TX, 75028 | VIEW GOOGLE MAP

4771. METHODIST MCKINNEY HOSPITAL - Phone: 4694246400


Hospital Name: METHODIST MCKINNEY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4694246400
Address: 8000 W ELDORADO PKWY, COLLIN, MCKINNEY, TX, 75070 | VIEW GOOGLE MAP

4772. TEXAS HEALTH HEART & VASCULAR HOSPITAL ARLINGTON - Phone: 8179603500


Hospital Name: TEXAS HEALTH HEART & VASCULAR HOSPITAL ARLINGTON
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: No
Phone Number: 8179603500
Address: 811 WRIGHT STREET, TARRANT, ARLINGTON, TX, 76012 | VIEW GOOGLE MAP

4773. HOPEBRIDGE HOSPITAL - Phone: 7134222650


Hospital Name: HOPEBRIDGE HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: No
Phone Number: 7134222650
Address: 5556 GASMER DRIVE, HARRIS, HOUSTON, TX, 77035 | VIEW GOOGLE MAP

4774. METHODIST HOSPITAL FOR SURGERY - Phone: 4692483900


Hospital Name: METHODIST HOSPITAL FOR SURGERY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4692483900
Address: 17101 DALLAS PARKWAY, DALLAS, ADDISON, TX, 75001 | VIEW GOOGLE MAP

4775. ST LUKE'S HOSPITAL AT THE VINTAGE - Phone: 8325345000


Hospital Name: ST LUKE'S HOSPITAL AT THE VINTAGE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8325345000
Address: 20171 CHASEWOOD PARK DRIVE, HARRIS, HOUSTON, TX, 77070 | VIEW GOOGLE MAP

4776. BAYLOR SCOTT AND WHITE SURGICAL HOSPITAL AT SHERMA - Phone: 9038133728


Hospital Name: BAYLOR SCOTT AND WHITE SURGICAL HOSPITAL AT SHERMA
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Physician
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9038133728
Address: 3601 CALAIS DRIVE, GRAYSON, SHERMAN, TX, 75090 | VIEW GOOGLE MAP

4777. HOUSTON METHODIST WEST HOSPITAL - Phone: 8325221000


Hospital Name: HOUSTON METHODIST WEST HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8325221000
Address: 18500 KATY FREEWAY, HARRIS, HOUSTON, TX, 77094 | VIEW GOOGLE MAP

4778. BAPTIST EMERGENCY HOSPITAL - Phone: 2104024092


Hospital Name: BAPTIST EMERGENCY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2104024092
Address: 16088 SAN PEDRO, BEXAR, SAN ANTONIO, TX, 78232 | VIEW GOOGLE MAP

4779. LAKEWAY REGIONAL MEDICAL CENTER, LLC - Phone: 5122058102


Hospital Name: LAKEWAY REGIONAL MEDICAL CENTER, LLC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5122058102
Address: 100 MEDICAL PARKWAY, TRAVIS, LAKEWAY, TX, 78734 | VIEW GOOGLE MAP

4780. SETON MEDICAL CENTER HARKER HEIGHTS - Phone: 2549538342


Hospital Name: SETON MEDICAL CENTER HARKER HEIGHTS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2549538342
Address: 850 W CENTRAL TEXAS EXPRESSWAY, BELL, HARKER HEIGHTS, TX, 76548 | VIEW GOOGLE MAP

4781. BAYLOR SCOTT AND WHITE MEDICAL CENTER MCKINNEY - Phone: 4697642200


Hospital Name: BAYLOR SCOTT AND WHITE MEDICAL CENTER MCKINNEY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4697642200
Address: 5252 WEST UNIVERSITY DRIVE, COLLIN, MC KINNEY, TX, 75071 | VIEW GOOGLE MAP

4782. TEXAS GENERAL HOSPITAL - Phone: 4696352073


Hospital Name: TEXAS GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4696352073
Address: 2709 HOSPITAL BLVD, DALLAS, GRAND PRAIRIE, TX, 75051 | VIEW GOOGLE MAP

4783. TEXAS HEALTH HARRIS METHODIST HOSPITAL ALLIANCE - Phone: 6822122000


Hospital Name: TEXAS HEALTH HARRIS METHODIST HOSPITAL ALLIANCE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6822122000
Address: 10864 TEXAS HEALTH TRAIL, TARRANT, FORT WORTH, TX, 76244 | VIEW GOOGLE MAP

4784. BAYLOR SCOTT & WHITE EMERGENCY MEDICAL CENTER AT C - Phone: 5126844911


Hospital Name: BAYLOR SCOTT & WHITE EMERGENCY MEDICAL CENTER AT C
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 5126844911
Address: 900 EAST WHITESTONE BLVD, WILLIAMSON, CEDAR PARK, TX, 78613 | VIEW GOOGLE MAP

4785. BAYLOR SCOTT & WHITE MEDICAL CENTER- COLLEGE STATI - Phone: 9796913701


Hospital Name: BAYLOR SCOTT & WHITE MEDICAL CENTER- COLLEGE STATI
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9796913701
Address: 700 SCOTT & WHITE DRIVE, BRAZOS, COLLEGE STATION, TX, 77845 | VIEW GOOGLE MAP

4786. NIX COMMUNITY GENERAL HOSPITAL - Phone: 2102712190


Hospital Name: NIX COMMUNITY GENERAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2102712190
Address: 230 WEST MILLER STREET, FRIO, DILLEY, TX, 78017 | VIEW GOOGLE MAP

4787. CRESCENT MEDICAL CENTER LANCASTER - Phone: 9722308888


Hospital Name: CRESCENT MEDICAL CENTER LANCASTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Physician
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9722308888
Address: 2600 WEST PLEASANT RUN ROAD, DALLAS, LANCASTER, TX, 75146 | VIEW GOOGLE MAP

4788. WALNUT HILL MEDICAL CENTER - Phone: 9728636000


Hospital Name: WALNUT HILL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9728636000
Address: 7502 GREENVILLE AVENUE, DALLAS, DALLAS, TX, 75231 | VIEW GOOGLE MAP

4789. ASPIRE BEHAVIORAL HEALTH OF CONROE, LLC - Phone: 9366473500


Hospital Name: ASPIRE BEHAVIORAL HEALTH OF CONROE, LLC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Physician
Emergency Services: No
Phone Number: 9366473500
Address: 2006 SOUTH LOOP 336 WEST, SUITE 500, MONTGOMERY, CONROE, TX, 77304 | VIEW GOOGLE MAP

4790. LITTLE RIVER HEALTHCARE CAMERON HOSPITAL - Phone: 2546050025


Hospital Name: LITTLE RIVER HEALTHCARE CAMERON HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2546050025
Address: 806 N CROCKETT AVE, MILAM, CAMERON, TX, 76520 | VIEW GOOGLE MAP

4791. EMERUS COMMUNITY HOSPITAL - Phone: 2815160911


Hospital Name: EMERUS COMMUNITY HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2815160911
Address: 24429 TOMBALL PARKWAY, SUITE 100, HARRIS, TOMBALL, TX, 77375 | VIEW GOOGLE MAP

4792. BAY AREA REGIONAL MEDICAL CENTER, LLC - Phone: 2815257000


Hospital Name: BAY AREA REGIONAL MEDICAL CENTER, LLC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2815257000
Address: 200 BLOSSOM STREET, HARRIS, WEBSTER, TX, 77598 | VIEW GOOGLE MAP

4793. BAYLOR EMERGENCY MEDICAL CENTER - Phone: 2142946200


Hospital Name: BAYLOR EMERGENCY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2142946200
Address: 1975 ALPHA STE 100, ROCKWALL, ROCKWALL, TX, 75087 | VIEW GOOGLE MAP

4794. RESOLUTE HEALTH HOSPITAL - Phone: 4698396778


Hospital Name: RESOLUTE HEALTH HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 4698396778
Address: 555 CREEKSIDE XING,, COMAL, NEW BRAUNFELS, TX, 78130 | VIEW GOOGLE MAP

4795. EMIL J FREIREICH CANCER CENTER - Phone: 8553532201


Hospital Name: EMIL J FREIREICH CANCER CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8553532201
Address: 9201 PINECROFT, MONTGOMERY, SHENANDOAH, TX, 77380 | VIEW GOOGLE MAP

4796. AD HOSPITAL EAST, LLC - Phone: 7133303897


Hospital Name: AD HOSPITAL EAST, LLC
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7133303897
Address: 12950 EAST FREEWAY, SUITE 100, HARRIS, HOUSTON, TX, 77015 | VIEW GOOGLE MAP

4797. MEDICAL CITY ALLIANCE - Phone: 8176391100


Hospital Name: MEDICAL CITY ALLIANCE
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8176391100
Address: 3101 NORTH TARRANT PARKWAY, TARRANT, FORT WORTH, TX, 76177 | VIEW GOOGLE MAP

4798. PEARLAND MEDICAL CENTER - Phone: 7137707000


Hospital Name: PEARLAND MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7137707000
Address: 11100 SHADOW CREEK PARKWAY, BRAZORIA, PEARLAND, TX, 77584 | VIEW GOOGLE MAP

4799. BAYLOR EMERGENCY MEDICAL CENTER - Phone: 2142946250


Hospital Name: BAYLOR EMERGENCY MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2142946250
Address: 12500 SOUTH FREEWAY SUITE 100, JOHNSON, BURLESON, TX, 76028 | VIEW GOOGLE MAP

4800. BAYLOR SCOTT & WHITE MEDICAL CENTER - MARBLE FALLS - Phone: 8302017308


Hospital Name: BAYLOR SCOTT & WHITE MEDICAL CENTER - MARBLE FALLS
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8302017308
Address: 810 W HIGHWAY 71, BURNET, MARBLE FALLS, TX, 78654 | VIEW GOOGLE MAP

4801. ALTUS BAYTOWN HOSPITAL - Phone: 2818377600


Hospital Name: ALTUS BAYTOWN HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Physician
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2818377600
Address: 1626 W BAKER RD, HARRIS, BAYTOWN, TX, 77521 | VIEW GOOGLE MAP

4802. CONTINUECARE HOSPITAL AT MEDICAL CENTER ODESSA - Phone: 2176163297


Hospital Name: CONTINUECARE HOSPITAL AT MEDICAL CENTER ODESSA
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: No
Phone Number: 2176163297
Address: 500 WEST 4TH STREET , 4TH FLOOR, ECTOR, ODESSA, TX, 79761 | VIEW GOOGLE MAP

4803. CUMBERLAND SURGICAL HOSPITAL - Phone: 7176202424


Hospital Name: CUMBERLAND SURGICAL HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 7176202424
Address: 5330 NORTH LOOP 1604 WEST, BEXAR, SAN ANTONIO, TX, 78249 | VIEW GOOGLE MAP

4804. WEIMAR MEDICAL CENTER - Phone: 9797258274


Hospital Name: WEIMAR MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9797258274
Address: 400 YOUENS DR, COLORADO, WEIMAR, TX, 78962 | VIEW GOOGLE MAP

4805. CLEVELAND EMERGENCY HOSPTIAL - Phone: 2816595400


Hospital Name: CLEVELAND EMERGENCY HOSPTIAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 2816595400
Address: 1017 S TRAVIS AVE, LIBERTY, CLEVELAND, TX, 77327 | VIEW GOOGLE MAP

4806. WISE HEALTH SYSTEM - Phone: 8175027300


Hospital Name: WISE HEALTH SYSTEM
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8175027300
Address: 3200 NORTH TARRANT PARKWAY, TARRANT, FORT WORTH, TX, 76177 | VIEW GOOGLE MAP

4807. TEXAS GENERAL HOSPITAL- VZRMC LP - Phone: 9039625200


Hospital Name: TEXAS GENERAL HOSPITAL- VZRMC LP
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 9039625200
Address: 707 N WALDRIP ST, VAN ZANDT, GRAND SALINE, TX, 75140 | VIEW GOOGLE MAP

4808. FIRST TEXAS HOSPITAL - Phone: 8442641435


Hospital Name: FIRST TEXAS HOSPITAL
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 8442641435
Address: 9922 LOUETTA RD, HARRIS, HOUSTON, TX, 77070 | VIEW GOOGLE MAP

4809. LBJ TROPICAL MEDICAL CENTER - Phone: 6846334590


Hospital Name: LBJ TROPICAL MEDICAL CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Hospital District or Authority
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6846334590
Address: FAGAALU VILLAGE, , PAGO PAGO, AS, 96799 | VIEW GOOGLE MAP

4810. GUAM MEMORIAL HOSPITAL AUTHORITY - Phone: 6716472552


Hospital Name: GUAM MEMORIAL HOSPITAL AUTHORITY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Government - Local
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6716472552
Address: 85O GOV CARLOS G CAMACHO ROAD, , TAMUNING, GU, 96913 | VIEW GOOGLE MAP

4811. GUAM REGIONAL MEDICAL CITY - Phone: 6716455500


Hospital Name: GUAM REGIONAL MEDICAL CITY
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Voluntary non-profit - Private
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6716455500
Address: 133 ROUTE 3, , DEDEDO, GU, 96929 | VIEW GOOGLE MAP

4812. COMMONWEALTH HEALTH CENTER - Phone: 6702348950


Hospital Name: COMMONWEALTH HEALTH CENTER
Hospital Type: Acute Care Hospitals
Hospital Ownership: Proprietary
Emergency Services: Yes
Phone Number: 6702348950
Address: PO BOX 409CK, NAVY HILL ROAD, , GARAPAN, MP, 96950 | VIEW GOOGLE MAP