⁉️QUY TRÌNH RÚT SỔ RA KHỎI NGÂN HÀNG VÀ TIẾN HÀNH CÔNG CHỨNG MUA BÁN.

🤣Ví dụ: Đang đặt ngân hàng 2 tỷ.

1️⃣ Sau khi 2 bên MUA - BÁN thỏa thuận được giá bán và tiến hành đặt cọc 300 triệu xong hẹn ngày ra ngân hàng rút sổ hồng.

2️⃣ MUA hoặc BÁN lo 2 tỷ đồng tiền mặt mang ra ngân hàng chuyển vào ngân hàng với nội dung: NỘP TIỀN ĐỂ RÚT SỔ HỒNG RA.

3️⃣Ngân hàng sẽ làm thủ tục tất toán khoản vay 2 tỷ cho chủ nhà và đưa lại sổ hồng, đơn xóa thế chấp, xác nhận đã tất toán khoản vay.

4️⃣ 2 bên MUA - BÁN mang toàn bộ giấy tờ qua Văn phòng Công chứng để Công chứng Hợp đồng Mua Bán nhà (gọi là Công chứng treo) và đóng dấu vào đơn các loại giấy tờ kèm theo đó, Bên BÁN làm toàn bộ giấy Ủy quyền cho bên MUA đi đóng các loại thuế đối với nhà nước và xóa thế chấp, sang tên, bên MUA chuyển hết tiền cho bên BÁN và giữ lại 1 khoản theo thỏa thuận của 2 bên đến khi có giấy hẹn lấy sổ mới thì trả nốt.

5️⃣ Sau khi Công chứng xong thì Hợp đồng Mua Bán và các giấy tờ thì bên MUA sẽ mang toàn bộ giấy tờ lên Văn phòng 1 của Quận để nộp giấy tờ xóa thế chấp >>>>> đến ngày lấy sổ ra thì đã có dấu xác nhận xóa thế chấp.

6️⃣ Sau khi có dấu xác nhận xóa thế chấp rồi bên MUA mang toàn bộ giấy tờ qua chi cục THUẾ của quận để làm thủ tục nộp thuế, tại đây bên thuế sẽ xác nhận số tiền thuế của 2 bên và cấp giấy hẹn làm việc nộp thuế >>>>>> đến ngày lên làm việc nộp thuế sẽ có văn bản cụ thể nộp bao nhiêu tại đâu>>>>>> sau khi nộp thuế tại ngân hàng xong thì mang giấy tờ quay lại chi cục THUẾ và chi cục sẽ cấp giấy đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

7️⃣ Sau đó mang toàn bộ giấy tờ quay lại Văn phòng 1 cửa của quận và làm thủ tục sang tên đăng bộ>>>>>>có giấy hẹn lấy sổ hồng mới>>>>> bên MUA trả hết tiền cho bên BÁN.