http://ifttt.com/images/no_image_card.png
Thầy xem phong thủy Đà Nẵng : HOÀNG MINH VIỄN
Điện thoại : 0935.255.444
* ĐẠI KỴ NHỮNG BỐ TRÍ SAI TRONG NHÀ DẪN ĐẾN HAO TỔN TIỀN TÀI :
- Nhà có cửa chính thông với cửa hậu
- Nếu cửa chính của ngôi nhà thông với cửa hậu và cửa giữa , thì sẽ tạo thành thế ba cửa thông nhau. Khí vào sẽ bị thất tán hết dẫn đến chủ tiền tài không vượng , hao tổn tiền của. sẽ khiến cho gia chủ không giữ được tài lộc.
* MỌI VIỆC ĐỀU CÓ CÁCH HÓA GIẢI

Đây là tin đăng tự động từ đối tác của chúng tôi, nếu bạn không thấy số điện thoại hay hình ảnh, vào link: XEM SDT để có thêm thông tin