https://s1.storage.5giay.vn/image/2021/10/20211026_b5b2644d5c3e72c8da33b20d36169736_1635260096.jpeg
[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

Đây là tin đăng tự động từ đối tác của chúng tôi, nếu bạn không thấy số điện thoại hay hình ảnh, vào link: XEM SDT để có thêm thông tin