https://s1.storage.5giay.vn/image/2020/09/20200902_4fc891357a67f9bbf7586d7535adca25_1599042069.jpg
Dự án: Dự án New Galaxy - ShopHouse căn hộ làng đại học..
Giảm ngay 4% + trả lãi 18% kèm hoàn tiền 5% theo chương trình đóng vượt Suất nội bộ mặt bằng Shophouse New Galaxy tại khu làng Đại Học Quốc Gia.

[​IMG]
[​IMG]
Dự án: New Galaxy căn Hộ, Shophouse tại làng Đại học Quốc Gia.
Thông...

Shophouse thương mại căn Hộ New Galaxy tại khu Làng đại Học Quốc Gia

Đây là tin đăng tự động từ đối tác của chúng tôi, nếu bạn không thấy số điện thoại hay hình ảnh, vào link: XEM SDT để có thêm thông tin