Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng thông báo về việc Hợp tác Phân phối Mở bán Dự án Khu đô thị mới Kim Chung- Di Trạch (Hinode Royal Park).

source https://dautubds.baodautu.vn/wto-moi-hop-tac-phan-phoi-mo-ban-du-an-khu-do-thi-moi-hinode-royal-park-d136386.html