Bất động sản công nghiệp và bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng được đánh giá là 2 phân khúc nổi bật trong thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam năm 2021 và những năm tiếp theo.

source https://dautubds.baodautu.vn/thi-truong-bat-dong-san-hai-phan-khuc-vao-tam-ngam-cua-doanh-nghiep-fdi-d136351.html