Quảng Nam - Đà Nẵng đang kỳ vọng rất lớn vào phát triển đô thị và du lịch ven sông Cổ Cò. Việc kỳ vọng này sẽ được hiện thực hoá bao nhiêu năm thì chưa ai trả lời được.

source https://dautubds.baodautu.vn/song-co-co-oan-minh-ganh-cac-du-an-bat-dong-san-d136233.html