Việc thăng hạng lên thành phố đảo đầu tiên tại Việt Nam là dấu mốc giúp Phú Quốc chuyển mình, ghi nhận sự thay đổi về hạ tầng bất động sản.


via