Trong kinh doanh bất động sản, việc tạo lập tài sản, quỹ đất là chiến lược vô cùng quan trọng và mỗi doanh nghiệp bất động sản lại có “gu” riêng.

source https://dautubds.baodautu.vn/doc-gu-thau-tom-quy-dat-cua-doanh-nghiep-dia-oc-d136404.html