Năm 2020 là thời gian để nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm nuôi dưỡng những kế hoạch, dự án mới đầy tham vọng.

source https://dautubds.baodautu.vn/nuoi-du-an-trong-khung-hoang-d136635.html