Quỹ đất đô thị hạn chế, tiềm năng tăng giá sau quy hoạch mới và du lịch phát triển đem đến cơ hội cho những nhà đầu tư bất động sản đảo Ngọc.


via