Lo thiếu đất cho nhà đầu tư, nhiều địa phương đã đề xuất mở thêm khu công nghiệp mới. Nhưng điều này liệu có thật cấp thiết?

source https://dautubds.baodautu.vn/khat-dat-cong-nghiep-cho-nha-dau-tu-d136446.html