Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh.

source https://dautubds.baodautu.vn/dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-kcn-nam-son---hap-linh-2900-ty-dong-tai-bac-ninh-d136417.html