Theo GS. TSKH Đặng Hùng Võ, có thể khái quát những tranh chấp tại chung cư giữa cư dân với chủ đầu tư dự án hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận hành chung cư thành bốn dạng chủ yếu.

source https://dautubds.baodautu.vn/huong-nao-go-kho-tranh-chap-chung-cu-d136804.html