Đón dòng vốn hơn 1 tỷ USD trong quý IV/2020, bất động sản giành thắng lợi về thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2020 đầy khó khăn.

source https://dautubds.baodautu.vn/bat-dong-san-thang-loi-trong-thu-hut-von-ngoai-d136556.html