Qua 5 năm lay lắt vì những quy định pháp lý “trói chân”, thị trường bất động sản hứa hẹn bước vào chu kỳ mới nhờ xung lực đến từ sửa đổi các quy định đầu tư và đất đai.

source https://dautubds.baodautu.vn/bat-dong-san-buoc-vao-chu-ky-moi-d136198.html