Trong bối cảnh Phú Quốc đang đón vận hội mới, thị trường bất động sản bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, những dự án đã hoàn thiện nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của các nhà đầu tư.

source https://dautubds.baodautu.vn/dau-tu-vao-phu-quoc-do-tien-vao-dau-de-sinh-loi-hap-dan-d137096.html