Nhiều nhà đầu tư không muốn mình là “kẻ chậm chân” bám sóng tăng giá bất động sản khi Phú Quốc trở thành thành phố, nhưng đầu tư vào đâu để chắc thắng lại là việc phải cân nhắc kỹ.

source https://dautubds.baodautu.vn/dau-tu-gi-o-thanh-pho-khong-ngu-d136759.html