Thành phố Đà Nẵng sẽ thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, giúp giảm thiểu và thích ứng với các tác động của xói lở bờ biển.

source https://dautubds.baodautu.vn/da-nang-se-thiet-lap-hanh-lang-bao-ve-bo-bien-d136644.html