Phú Giáo, Bình Dương. Diện tích 10,25x106 = 1.055 m2, 860 triệu. Chính chủ, có hỗ trợ ngân hàng. Hotline: 0946.46.80.49; 0946.47.80.49, 0947.159.600.