Lô phong nẫm đường nhưa sau lưng uỷ ban dt 150 m ( -100 m thổ cư 50 m cay trồng) đất vuông đẹp giá đầu tư lh 0933526168