Xin chào các bạn, đây là danh sách 520 đường tại Quận 1 ở HCM. Được cập nhật mới nhất T5/2022 có đính kèm theo bảng giá đất Hồ Chí Minh 2022.
Rất nhiều bạn hỏi kênh rao vặt bất động sản miễn phí - bannhamienphi.com chúng tôi về các con đường tại TP HCM để dễ dàng tra cứu quy hoạch cũng như tham khảo bảng giá đất tphcm. Do đó hi vọng danh sách 520 các đường ở Quận 1 này sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích.
Trường hợp bạn muốn xem bảng giá đất có thể tham khảo quyết định 02/2020/QĐ-UBND TPHCM được chúng tôi chia sẻ trong bài nhé

1. Đường TRẦN NÃO - Xem giá đất đường TRẦN NÃO

2. Đường LƯƠNG ĐỊNH CỦA - Xem giá đất đường LƯƠNG ĐỊNH CỦA

3. Đường ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH AN

4. Đường ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH AN

5. Đường ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH AN

6. Đường ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH AN

7. Đường ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH AN

8. Đường ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG BÌNH AN

9. Đường ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH AN

10. Đường ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH AN

11. Đường ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH AN

12. Đường ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH AN

13. Đường ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG BÌNH AN

14. Đường ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BÌNH AN

15. Đường ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG BÌNH AN

16. Đường ĐƯỜNG SỐ 14, 15, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 14, 15, PHƯỜNG BÌNH AN

17. Đường ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG BÌNH AN

18. Đường ĐƯỜNG SỐ 17, 18, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 17, 18, PHƯỜNG BÌNH AN

19. Đường ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG BÌNH AN

20. Đường ĐƯỜNG SỐ 19B, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 19B, PHƯỜNG BÌNH AN

21. Đường ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG BÌNH AN

22. Đường ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG BÌNH AN

23. Đường ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG BÌNH AN

24. Đường ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG BÌNH AN

25. Đường ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG BÌNH AN

26. Đường ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH AN

27. Đường ĐƯỜNG SỐ 26, 28 PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 26, 28 PHƯỜNG BÌNH AN

28. Đường ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG BÌNH AN

29. Đường ĐƯỜNG SỐ 29, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 29, PHƯỜNG BÌNH AN

30. Đường ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG BÌNH AN

31. Đường ĐƯỜNG SỐ 30B, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 30B, PHƯỜNG BÌNH AN

32. Đường ĐƯỜNG SỐ 31, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 31, PHƯỜNG BÌNH AN

33. Đường ĐƯỜNG SỐ 32, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 32, PHƯỜNG BÌNH AN

34. Đường ĐƯỜNG SỐ 33, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 33, PHƯỜNG BÌNH AN

35. Đường ĐƯỜNG SỐ 34, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 34, PHƯỜNG BÌNH AN

36. Đường ĐƯỜNG SỐ 35, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 35, PHƯỜNG BÌNH AN

37. Đường ĐƯỜNG SỐ 36, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 36, PHƯỜNG BÌNH AN

38. Đường ĐƯỜNG SỐ 37, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 37, PHƯỜNG BÌNH AN

39. Đường ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG BÌNH AN

40. Đường ĐƯỜNG SỐ 39, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 39, PHƯỜNG BÌNH AN

41. Đường ĐƯỜNG SỐ 40, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 40, PHƯỜNG BÌNH AN

42. Đường ĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG BÌNH AN

43. Đường ĐƯỜNG SỐ 45, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 45, PHƯỜNG BÌNH AN

44. Đường ĐƯỜNG SỐ 46, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 46, PHƯỜNG BÌNH AN

45. Đường ĐƯỜNG SỐ 47, PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 47, PHƯỜNG BÌNH AN

46. Đường ĐẶNG HỮU PHỔ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐẶNG HỮU PHỔ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

47. Đường ĐỖ QUANG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐỖ QUANG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

48. Đường ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

49. Đường ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

50. Đường ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

51. Đường ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

52. Đường ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

53. Đường ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

54. Đường ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

55. Đường ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

56. Đường ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

57. Đường ĐƯỜNG 40, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 40, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

58. Đường ĐƯỜNG 41, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 41, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

59. Đường ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

60. Đường ĐƯỜNG 43, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 43, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

61. Đường ĐƯỜNG 44, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 44, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

62. Đường ĐƯỜNG 46, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 46, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

63. Đường ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

64. Đường ĐƯỜNG 48, 59 PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 48, 59 PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

65. Đường ĐƯỜNG 49B, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 49B, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

66. Đường ĐƯỜNG 50, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 50, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

67. Đường ĐƯỜNG 54, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 54, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

68. Đường ĐƯỜNG 55, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 55, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

69. Đường ĐƯỜNG 56, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 56, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

70. Đường ĐƯỜNG 57, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 57, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

71. Đường ĐƯỜNG 58, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 58, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

72. Đường ĐƯỜNG 60, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 60, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

73. Đường ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

74. Đường ĐƯỜNG 62, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 62, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

75. Đường ĐƯỜNG 63, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 63, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

76. Đường ĐƯỜNG 64, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 64, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

77. Đường ĐƯỜNG 65, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 65, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

78. Đường ĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

79. Đường ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

80. Đường ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

81. Đường ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

82. Đường ĐƯỜNG SỐ 5, KP 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5, KP 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

83. Đường ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

84. Đường LÊ THƯỚC, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường LÊ THƯỚC, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

85. Đường LÊ VĂN MIẾN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường LÊ VĂN MIẾN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

86. Đường NGÔ QUANG HUY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường NGÔ QUANG HUY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

87. Đường NGUYỄN BÁ HUÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường NGUYỄN BÁ HUÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

88. Đường NGUYỄN BÁ LÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường NGUYỄN BÁ LÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

89. Đường NGUYỄN CỪ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường NGUYỄN CỪ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

90. Đường NGUYỄN ĐĂNG GIAI, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường NGUYỄN ĐĂNG GIAI, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

91. Đường NGUYỄN DUY HIỆU, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường NGUYỄN DUY HIỆU, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

92. Đường NGUYỄN Ư DĨ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường NGUYỄN Ư DĨ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

93. Đường NGUYỄN VĂN HƯỞNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN HƯỞNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

94. Đường QUỐC HƯƠNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường QUỐC HƯƠNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

95. Đường THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

96. Đường TỐNG HỮU ĐỊNH, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường TỐNG HỮU ĐỊNH, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

97. Đường TRẦN NGỌC DIỆN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường TRẦN NGỌC DIỆN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

98. Đường TRÚC ĐƯỜNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ) - Xem giá đất đường TRÚC ĐƯỜNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

99. Đường VÕ TRƯỜNG TOẢN - Xem giá đất đường VÕ TRƯỜNG TOẢN

100. Đường XA LỘ HÀ NỘI - Xem giá đất đường XA LỘ HÀ NỘI

101. Đường XUÂN THỦY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường XUÂN THỦY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

102. Đường ĐƯỜNG CHÍNH (ĐOẠN 1. DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 12M - 17M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG CHÍNH (ĐOẠN 1. DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 12M - 17M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

103. Đường ĐƯỜNG NHÁNH CỤT (DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 7M-12M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NHÁNH CỤT (DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 7M-12M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

104. Đường AN PHÚ, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường AN PHÚ, PHƯỜNG AN PHÚ

105. Đường ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, PHƯỜNG AN PHÚ

106. Đường ĐỖ XUÂN HỢP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐỖ XUÂN HỢP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - AN PHÚ

107. Đường ĐOÀN HỮU TRƯNG, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐOÀN HỮU TRƯNG, PHƯỜNG AN PHÚ

108. Đường ĐƯỜNG 51-AP - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 51-AP

109. Đường ĐƯỜNG 52-AP - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 52-AP

110. Đường ĐƯỜNG 53-AP - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 53-AP

111. Đường ĐƯỜNG 54-AP - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 54-AP

112. Đường ĐƯỜNG 55-AP - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 55-AP

113. Đường ĐƯỜNG 63-AP - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 63-AP

114. Đường ĐƯỜNG 57-AP - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 57-AP

115. Đường ĐƯỜNG 58-AP - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 58-AP

116. Đường ĐƯỜNG 59-AP - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 59-AP

117. Đường ĐƯỜNG 60-AP - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 60-AP

118. Đường ĐƯỜNG 61-AP - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 61-AP

119. Đường ĐƯỜNG 62-AP - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 62-AP

120. Đường ĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), KP1, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), KP1, PHƯỜNG AN PHÚ

121. Đường ĐƯỜNG 1, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 1, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

122. Đường ĐƯỜNG 2 (KHU NHÀ Ở 280 LƯƠNG ĐỊNH CỦA), KP1, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 2 (KHU NHÀ Ở 280 LƯƠNG ĐỊNH CỦA), KP1, PHƯỜNG AN PHÚ

123. Đường ĐƯỜNG 2, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 2, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

124. Đường ĐƯỜNG 3, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 3, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

125. Đường ĐƯỜNG 4, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 4, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

126. Đường ĐƯỜNG 5, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 5, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

127. Đường ĐƯỜNG 7, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 7, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

128. Đường ĐƯỜNG 8, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 8, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

129. Đường ĐƯỜNG 9, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 9, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

130. Đường ĐƯỜNG 10, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 10, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

131. Đường ĐƯỜNG 11, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 11, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

132. Đường ĐƯỜNG 12, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 12, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

133. Đường ĐƯỜNG 13, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 13, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

134. Đường ĐƯỜNG 14, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 14, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

135. Đường ĐƯỜNG 15, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 15, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

136. Đường ĐƯỜNG 16, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 16, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

137. Đường ĐƯỜNG 17, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 17, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

138. Đường ĐƯỜNG 18, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 18, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

139. Đường ĐƯỜNG 19, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 19, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

140. Đường ĐƯỜNG 20, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 20, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

141. Đường ĐƯỜNG 21, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 21, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

142. Đường ĐƯỜNG 22, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 22, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

143. Đường ĐƯỜNG 23, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 23, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

144. Đường ĐƯỜNG 24, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 24, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

145. Đường ĐƯỜNG 25, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 25, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

146. Đường ĐƯỜNG 26, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 26, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

147. Đường ĐƯỜNG 27, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 27, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

148. Đường ĐƯỜNG 28, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 28, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

149. Đường ĐƯỜNG 29, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 29, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

150. Đường ĐƯỜNG SỐ 1 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

151. Đường THÂN VĂN NHIẾP - Xem giá đất đường THÂN VĂN NHIẾP

152. Đường ĐƯỜNG SỐ 2 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

153. Đường ĐƯỜNG SỐ 3 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

154. Đường ĐƯỜNG SỐ 4 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

155. Đường ĐƯỜNG SỐ 5 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

156. Đường ĐƯỜNG SỐ 6 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

157. Đường ĐƯỜNG SỐ 7 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 7 (KHU DÂN CƯ SÔNG GIỒNG), PHƯỜNG AN PHÚ

158. Đường ĐƯỜNG BẮC NAM II, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG BẮC NAM II, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

159. Đường ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY I, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY I, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

160. Đường ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)

161. Đường ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)

162. Đường ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)

163. Đường ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)

164. Đường ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)

165. Đường ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)

166. Đường ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

167. Đường ĐƯỜNG SỐ 2 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 2 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

168. Đường ĐƯỜNG SỐ 3 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 3 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

169. Đường ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

170. Đường ĐƯỜNG SỐ 5 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

171. Đường ĐƯỜNG SỐ 6 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

172. Đường ĐƯỜNG SỐ 7 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 7 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

173. Đường ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

174. Đường ĐƯỜNG SỐ 9 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 9 (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

175. Đường ĐƯỜNG E (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG E (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

176. Đường ĐƯỜNG F (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG F (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

177. Đường ĐƯỜNG G (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG G (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ

178. Đường ĐƯỜNG 6, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 6, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

179. Đường GIANG VĂN MINH, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường GIANG VĂN MINH, PHƯỜNG AN PHÚ

180. Đường ĐỒNG VĂN CỐNG - Xem giá đất đường ĐỒNG VĂN CỐNG

181. Đường NGUYỄN THỊ ĐỊNH - Xem giá đất đường NGUYỄN THỊ ĐỊNH

182. Đường ĐƯỜNG SONG HÀNH (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SONG HÀNH (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

183. Đường NGUYỄN HOÀNG - Xem giá đất đường NGUYỄN HOÀNG

184. Đường NGUYỄN QUÝ ĐỨC - Xem giá đất đường NGUYỄN QUÝ ĐỨC

185. Đường VŨ TÔNG PHAN - Xem giá đất đường VŨ TÔNG PHAN

186. Đường TRẦN LỰU - Xem giá đất đường TRẦN LỰU

187. Đường ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

188. Đường ĐƯỜNG SỐ 4A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 4A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

189. Đường ĐƯỜNG 5 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 5 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

190. Đường THÁI THUẬN - Xem giá đất đường THÁI THUẬN

191. Đường ĐƯỜNG 7 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 7 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

192. Đường ĐƯỜNG 7C (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 7C (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

193. Đường NGUYỄN QUÝ CẢNH - Xem giá đất đường NGUYỄN QUÝ CẢNH

194. Đường ĐƯỜNG 8 A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 8 A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

195. Đường ĐƯỜNG 9 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 9 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

196. Đường ĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - BÌNH AN

197. Đường ĐƯỜNG 11 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 11 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - BÌNH AN

198. Đường ĐƯỜNG 12 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 12 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

199. Đường ĐƯỜNG 14 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 14 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

200. Đường ĐƯỜNG 15 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 15 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

201. Đường DƯƠNG VĂN AN - Xem giá đất đường DƯƠNG VĂN AN

202. Đường ĐƯỜNG 17 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 17 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

203. Đường ĐƯỜNG 18 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 18 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

204. Đường ĐƯỜNG 18A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 18A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

205. Đường ĐƯỜNG 19 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 19 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

206. Đường ĐƯỜNG SỐ 20 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 20 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

207. Đường ĐƯỜNG SỐ 22 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 22 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

208. Đường ĐƯỜNG SỐ 23 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 23 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

209. Đường ĐƯỜNG SỐ 24 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 24 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

210. Đường ĐƯỜNG SỐ 25 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 25 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

211. Đường ĐƯỜNG SỐ 28 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 28 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

212. Đường ĐƯỜNG SỐ 29 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 29 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

213. Đường CAO ĐỨC LÂN - Xem giá đất đường CAO ĐỨC LÂN

214. Đường ĐỖ PHÁP THUẬN - Xem giá đất đường ĐỖ PHÁP THUẬN

215. Đường BÙI TÁ HÁN - Xem giá đất đường BÙI TÁ HÁN

216. Đường ĐƯỜNG SỐ 31A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 31A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

217. Đường ĐƯỜNG SỐ 31B (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 31B (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

218. Đường ĐƯỜNG SỐ 31C (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 31C (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

219. Đường ĐƯỜNG SỐ 31D (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 31D (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

220. Đường ĐƯỜNG SỐ 31E (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 31E (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

221. Đường ĐƯỜNG SỐ 31F (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 31F (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

222. Đường ĐƯỜNG SỐ 32 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 32 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

223. Đường ĐƯỜNG SỐ 33 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 33 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

224. Đường ĐƯỜNG SỐ 34 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 34 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

225. Đường ĐƯỜNG SỐ 35 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 35 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

226. Đường ĐƯỜNG SỐ 36 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 36 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

227. Đường ĐƯỜNG SỐ 37 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 37 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

228. Đường ĐƯỜNG 3.5, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 3.5, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

229. Đường ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

230. Đường ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

231. Đường ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

232. Đường ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

233. Đường ĐƯỜNG 10, 11, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 10, 11, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

234. Đường ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

235. Đường ĐƯỜNG 13, 15, 16, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 13, 15, 16, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

236. Đường ĐƯỜNG 14, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 14, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

237. Đường ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

238. Đường ĐƯỜNG 19, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 19, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

239. Đường ĐƯỜNG 20, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 20, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

240. Đường ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

241. Đường ĐƯỜNG 22, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 22, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

242. Đường ĐƯỜNG 23, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 23, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

243. Đường ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

244. Đường ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

245. Đường ĐƯỜNG 26, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 26, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

246. Đường ĐƯỜNG 27, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 27, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

247. Đường ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

248. Đường ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

249. Đường ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

250. Đường ĐƯỜNG 31, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 31, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

251. Đường ĐƯỜNG 32, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 32, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

252. Đường ĐƯỜNG 33, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 33, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

253. Đường ĐƯỜNG 34, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 34, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

254. Đường ĐƯỜNG 35, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 35, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

255. Đường ĐƯỜNG 37, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 37, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

256. Đường ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

257. Đường ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

258. Đường ĐƯỜNG 40, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 40, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

259. Đường ĐƯỜNG 41, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 41, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

260. Đường ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

261. Đường ĐƯỜNG 43, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 43, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

262. Đường ĐƯỜNG 44, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 44, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

263. Đường ĐƯỜNG 46, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 46, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

264. Đường ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

265. Đường ĐƯỜNG 48, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 48, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

266. Đường ĐƯỜNG 49, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 49, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

267. Đường ĐƯỜNG 50, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 50, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

268. Đường ĐƯỜNG 53, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 53, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

269. Đường ĐƯỜNG 54, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 54, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

270. Đường ĐƯỜNG 56, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 56, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

271. Đường ĐƯỜNG 60, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 60, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

272. Đường ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

273. Đường ĐƯỜNG 62, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 62, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

274. Đường ĐƯỜNG 63, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 63, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

275. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ THUỘC DỰ ÁN CÔNG TY THÁI DƯƠNG, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ THUỘC DỰ ÁN CÔNG TY THÁI DƯƠNG, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

276. Đường ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

277. Đường ĐƯỜNG SỐ 5 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 5 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

278. Đường ĐƯỜNG SỐ 6 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 6 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

279. Đường ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

280. Đường NGUYỄN TRUNG NGUYỆT, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường NGUYỄN TRUNG NGUYỆT, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

281. Đường NGUYỄN VĂN GIÁP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN GIÁP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

282. Đường ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CÁT LÁI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CÁT LÁI

283. Đường ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

284. Đường LÊ HỮU KIỀU - Xem giá đất đường LÊ HỮU KIỀU

285. Đường ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

286. Đường ĐƯỜNG 53-BTT - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 53-BTT

287. Đường BÁT NÀN - Xem giá đất đường BÁT NÀN

288. Đường ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

289. Đường ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

290. Đường NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO - Xem giá đất đường NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO

291. Đường ĐƯỜNG 47-BTT - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 47-BTT

292. Đường ĐƯỜNG 48-BTT - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 48-BTT

293. Đường ĐƯỜNG 49-BTT - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 49-BTT

294. Đường ĐƯỜNG 50-BTT - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 50-BTT

295. Đường ĐƯỜNG 51-BTT - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 51-BTT

296. Đường ĐƯỜNG 52-BTT - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 52-BTT

297. Đường ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

298. Đường ĐƯỜNG 13, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 13, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

299. Đường ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

300. Đường ĐƯỜNG 14, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 14, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

301. Đường ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

302. Đường ĐƯỜNG 15, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 15, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

303. Đường ĐƯỜNG 17, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 17, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

304. Đường ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

305. Đường ĐƯỜNG 19, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 19, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

306. Đường ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

307. Đường ĐƯỜNG 22, KHU PHỐ 1, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 22, KHU PHỐ 1, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

308. Đường ĐƯỜNG 22, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 22, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

309. Đường ĐƯỜNG 23, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 23, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

310. Đường ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

311. Đường ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

312. Đường ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

313. Đường ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

314. Đường ĐƯỜNG 31, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 31, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

315. Đường ĐƯỜNG 32, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 32, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

316. Đường ĐƯỜNG 33, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 33, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

317. Đường ĐƯỜNG 34, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 34, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

318. Đường ĐƯỜNG 35, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 35, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

319. Đường ĐƯỜNG 36, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 36, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

320. Đường ĐƯỜNG 37, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 37, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

321. Đường ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

322. Đường ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

323. Đường ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG (PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - CÁT LÁI) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG (PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - CÁT LÁI)

324. Đường ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

325. Đường ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

326. Đường ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

327. Đường ĐƯỜNG SỐ 26, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 26, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

328. Đường ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

329. Đường ĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

330. Đường ĐƯỜNG SỐ 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

331. Đường LÊ VĂN THỊNH - Xem giá đất đường LÊ VĂN THỊNH

332. Đường NGUYỄN DUY TRINH - Xem giá đất đường NGUYỄN DUY TRINH

333. Đường NGUYỄN TƯ NGHIÊM, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường NGUYỄN TƯ NGHIÊM, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

334. Đường NGUYỄN TUYỂN, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường NGUYỄN TUYỂN, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

335. Đường ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

336. Đường ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

337. Đường ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

338. Đường ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

339. Đường ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

340. Đường ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

341. Đường ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

342. Đường ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

343. Đường ĐƯỜNG 19, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 19, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

344. Đường ĐƯỜNG 20, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 20, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

345. Đường ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

346. Đường ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

347. Đường ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

348. Đường ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

349. Đường ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

350. Đường THẠNH MỸ LỢI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - Xem giá đất đường THẠNH MỸ LỢI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

351. Đường THÍCH MẬT THỂ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - Xem giá đất đường THÍCH MẬT THỂ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

352. Đường TRỊNH KHẮC LẬP, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - Xem giá đất đường TRỊNH KHẮC LẬP, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

353. Đường ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG CÁT LÁI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG CÁT LÁI

354. Đường ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG CÁT LÁI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG CÁT LÁI

355. Đường ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG CÁT LÁI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG CÁT LÁI

356. Đường ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG CÁT LÁI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG CÁT LÁI

357. Đường ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG CÁT LÁI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG CÁT LÁI

358. Đường ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG CÁT LÁI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG CÁT LÁI

359. Đường ĐƯỜNG 12, 13, PHƯỜNG CÁT LÁI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 12, 13, PHƯỜNG CÁT LÁI

360. Đường ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG CÁT LÁI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG CÁT LÁI

361. Đường ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG CÁT LÁI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG CÁT LÁI

362. Đường ĐƯỜNG 26, PHƯỜNG CÁT LÁI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 26, PHƯỜNG CÁT LÁI

363. Đường ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG CÁT LÁI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG CÁT LÁI

364. Đường ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG CÁT LÁI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG CÁT LÁI

365. Đường ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG CÁT LÁI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG CÁT LÁI

366. Đường LÊ PHỤNG HIỂU, PHƯỜNG CÁT LÁI - Xem giá đất đường LÊ PHỤNG HIỂU, PHƯỜNG CÁT LÁI

367. Đường LÊ VĂN THỊNH NỐI DÀI, PHƯỜNG CÁT LÁI - Xem giá đất đường LÊ VĂN THỊNH NỐI DÀI, PHƯỜNG CÁT LÁI

368. Đường LÊ ĐÌNH QUẢN, PHƯỜNG CÁT LÁI - Xem giá đất đường LÊ ĐÌNH QUẢN, PHƯỜNG CÁT LÁI

369. Đường NGUYỄN ĐÔN TIẾT - Xem giá đất đường NGUYỄN ĐÔN TIẾT

370. Đường HẺM 112, ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường HẺM 112, ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

371. Đường ĐƯỜNG 52-TML - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 52-TML

372. Đường ĐƯỜNG 54-TML - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 54-TML

373. Đường ĐƯỜNG 55-TML - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 55-TML

374. Đường ĐƯỜNG 56-TML - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 56-TML

375. Đường ĐƯỜNG 57-TML - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 57-TML

376. Đường ĐƯỜNG 58-TML - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 58-TML

377. Đường ĐƯỜNG 59-TML - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 59-TML

378. Đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÔNG TY HUY HOÀNG - 174HA , PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI - Xem giá đất đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÔNG TY HUY HOÀNG - 174HA , PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

379. Đường ĐƯỜNG 60-TML - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 60-TML

380. Đường ĐƯỜNG 61-TML - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 61-TML

381. Đường ĐƯỜNG 68-TML - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 68-TML

382. Đường ĐƯỜNG 62-TML - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 62-TML

383. Đường ĐƯỜNG 64-TML - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 64-TML

384. Đường ĐƯỜNG 67-TML - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 67-TML

385. Đường ĐƯỜNG 69-TML - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 69-TML

386. Đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M - KDC CÁT LÁI 152.92HA - Xem giá đất đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M - KDC CÁT LÁI 152.92HA

387. Đường ĐƯỜNG 43-CL - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 43-CL

388. Đường ĐƯỜNG 57-CL - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 57-CL

389. Đường ĐƯỜNG 60-CL - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 60-CL

390. Đường ĐƯỜNG 65-CL - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 65-CL

391. Đường ĐƯỜNG 66-CL - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 66-CL

392. Đường ĐƯỜNG 69-CL - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 69-CL

393. Đường ĐƯỜNG 70-CL - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 70-CL

394. Đường MAI CHÍ THỌ - Xem giá đất đường MAI CHÍ THỌ

395. Đường ĐƯỜNG 10A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 10A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - BÌNH AN

396. Đường ĐƯỜNG SỐ 12A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 12A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

397. Đường ĐƯỜNG SỐ 27A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 27A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

398. Đường ĐƯỜNG SỐ 43-BTT - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 43-BTT

399. Đường ĐƯỜNG SỐ 44-BTT - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 44-BTT

400. Đường ĐƯỜNG SỐ 45-BTT - Xem giá đất đường ĐƯỜNG SỐ 45-BTT

401. Đường PHAN VĂN ĐÁNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA) - Xem giá đất đường PHAN VĂN ĐÁNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

402. Đường NGUYỄN AN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA) - Xem giá đất đường NGUYỄN AN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

403. Đường TRƯƠNG VĂN BANG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA) - Xem giá đất đường TRƯƠNG VĂN BANG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

404. Đường NGUYỄN VĂN KỈNH, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA) - Xem giá đất đường NGUYỄN VĂN KỈNH, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

405. Đường NGUYỄN THANH SƠN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA) - Xem giá đất đường NGUYỄN THANH SƠN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

406. Đường LÊ HIẾN MAI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA) - Xem giá đất đường LÊ HIẾN MAI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

407. Đường TẠ HIỆN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA) - Xem giá đất đường TẠ HIỆN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

408. Đường ĐẶNG NHƯ MAI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA) - Xem giá đất đường ĐẶNG NHƯ MAI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

409. Đường NGUYỄN ĐỊA LÔ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA) - Xem giá đất đường NGUYỄN ĐỊA LÔ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

410. Đường LÂM QUANG KY, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA) - Xem giá đất đường LÂM QUANG KY, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

411. Đường NGUYỄN KHOA ĐĂNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1) - Xem giá đất đường NGUYỄN KHOA ĐĂNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)

412. Đường PHAN BÁ VÀNH, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA) - Xem giá đất đường PHAN BÁ VÀNH, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

413. Đường NGUYỄN MỘNG TUÂN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA) - Xem giá đất đường NGUYỄN MỘNG TUÂN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

414. Đường TRƯƠNG GIA MÔ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA) - Xem giá đất đường TRƯƠNG GIA MÔ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA)

415. Đường NGUYỄN QUANG BẬT, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA - KHU 1) - Xem giá đất đường NGUYỄN QUANG BẬT, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA - KHU 1)

416. Đường ĐÀM VĂN LỄ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA- KHU 1) - Xem giá đất đường ĐÀM VĂN LỄ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA- KHU 1)

417. Đường PHẠM THẬN DUẬT, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA - KHU 1) - Xem giá đất đường PHẠM THẬN DUẬT, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA - KHU 1)

418. Đường PHẠM CÔNG TRỨ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1) - Xem giá đất đường PHẠM CÔNG TRỨ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA-KHU 1)

419. Đường PHẠM HY LƯỢNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA - KHU 1) - Xem giá đất đường PHẠM HY LƯỢNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA - KHU 1)

420. Đường PHẠM ĐÔN LỄ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA- KHU 1) - Xem giá đất đường PHẠM ĐÔN LỄ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA- KHU 1)

421. Đường NGUYỄN TRỌNG QUẢN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1) - Xem giá đất đường NGUYỄN TRỌNG QUẢN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)

422. Đường VŨ PHƯƠNG ĐỀ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA - KHU 1) - Xem giá đất đường VŨ PHƯƠNG ĐỀ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA - KHU 1)

423. Đường QUÁCH GIAI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA- KHU 1) - Xem giá đất đường QUÁCH GIAI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA- KHU 1)

424. Đường SỬ HY NHAN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA - KHU 1) - Xem giá đất đường SỬ HY NHAN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143 HA - KHU 1)

425. Đường ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

426. Đường ĐƯỜNG 39-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 39-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

427. Đường ĐƯỜNG 40-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 40-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

428. Đường ĐƯỜNG 41-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 41-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

429. Đường ĐƯỜNG 42-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 42-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

430. Đường ĐƯỜNG 43-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 43-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

431. Đường ĐƯỜNG 44-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 44-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

432. Đường ĐƯỜNG 45-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 45-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

433. Đường ĐƯỜNG 46-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 46-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

434. Đường ĐƯỜNG 47-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 47-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

435. Đường ĐƯỜNG 48-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 48-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

436. Đường ĐƯỜNG 49-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 49-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

437. Đường ĐƯỜNG 50-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 50-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

438. Đường ĐƯỜNG TRONG DỰ ÁN CÔNG TY CARIC - Xem giá đất đường ĐƯỜNG TRONG DỰ ÁN CÔNG TY CARIC

439. Đường ĐƯỜNG 51, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 51, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

440. Đường ĐƯỜNG 52, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 52, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

441. Đường ĐƯỜNG 55, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 55, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

442. Đường ĐƯỜNG 57, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 57, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

443. Đường ĐƯỜNG 58, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 58, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

444. Đường ĐƯỜNG 59, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 59, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

445. Đường ĐƯỜNG 64, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 64, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

446. Đường ĐƯỜNG 65, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 65, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

447. Đường ĐƯỜNG 46-BTT - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 46-BTT

448. Đường VÕ CHÍ CÔNG - Xem giá đất đường VÕ CHÍ CÔNG

449. Đường ĐƯỜNG 53-TML (DỰ ÁN CÔNG TY HÀ ĐÔ) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 53-TML (DỰ ÁN CÔNG TY HÀ ĐÔ)

450. Đường ĐƯỜNG 63-TML (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÔNG TY HUY HOÀNG - 174HA) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 63-TML (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÔNG TY HUY HOÀNG - 174HA)

451. Đường ĐƯỜNG 65-TML (DỰ ÁN CÔNG TY TNHH TRƯNG TIẾN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 65-TML (DỰ ÁN CÔNG TY TNHH TRƯNG TIẾN)

452. Đường ĐƯỜNG 66-TML (DỰ ÁN CÔNG TY TNHH TRUNG TIẾN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 66-TML (DỰ ÁN CÔNG TY TNHH TRUNG TIẾN)

453. Đường ĐƯỜNG 70-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 70-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)

454. Đường ĐƯỜNG 71-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 71-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)

455. Đường ĐƯỜNG 72-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 72-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)

456. Đường ĐƯỜNG 73-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 73-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)

457. Đường ĐƯỜNG 74-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 74-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)

458. Đường ĐƯỜNG 75-TML (DỰ ÁN CÔNG TY TNHH ĐÁ BÌNH DƯƠNG) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 75-TML (DỰ ÁN CÔNG TY TNHH ĐÁ BÌNH DƯƠNG)

459. Đường ĐƯỜNG 76-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 76-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)

460. Đường ĐƯỜNG 77-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 77-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)

461. Đường ĐƯỜNG 78-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 78-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)

462. Đường ĐƯỜNG 79-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 79-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)

463. Đường ĐƯỜNG 80-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 80-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)

464. Đường ĐƯỜNG 81-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 81-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)

465. Đường ĐƯỜNG 82-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 82-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)

466. Đường ĐƯỜNG 83-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 83-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)

467. Đường ĐƯỜNG 84-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 84-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)

468. Đường ĐƯỜNG 85-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 85-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)

469. Đường ĐƯỜNG 86-TML (DỰ ÁN CÔNG TY QUANG TRUNG) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 86-TML (DỰ ÁN CÔNG TY QUANG TRUNG)

470. Đường ĐƯỜNG 87-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 87-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

471. Đường ĐƯỜNG 88-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 88-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

472. Đường ĐƯỜNG 89-TML (DỰ ÁN 143 HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 89-TML (DỰ ÁN 143 HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

473. Đường ĐƯỜNG 90-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 90-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

474. Đường ĐƯỜNG 91-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 91-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

475. Đường ĐƯỜNG 92-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 92-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

476. Đường ĐƯỜNG 93-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 93-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

477. Đường ĐƯỜNG 94-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 94-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

478. Đường ĐƯỜNG 95-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 95-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

479. Đường ĐƯỜNG 96-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 96-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

480. Đường ĐƯỜNG 97-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 97-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

481. Đường ĐƯỜNG 98-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 98-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

482. Đường ĐƯỜNG 99-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 99-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

483. Đường ĐƯỜNG 100-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 100-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

484. Đường ĐƯỜNG 101-TML (DỰ ÁN 143 HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 101-TML (DỰ ÁN 143 HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

485. Đường ĐƯỜNG 102-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 102-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

486. Đường ĐƯỜNG 103-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 103-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

487. Đường ĐƯỜNG 104-TML (DỰ ÁN CÔNG TY HUY HOÀNG + CÔNG TY PHÚ NHUẬN) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 104-TML (DỰ ÁN CÔNG TY HUY HOÀNG + CÔNG TY PHÚ NHUẬN)

488. Đường ĐƯỜNG 31-CL (ĐƯỜNG N1 - KHU ĐÔ THỊ CÁT LÁI 44HA) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 31-CL (ĐƯỜNG N1 - KHU ĐÔ THỊ CÁT LÁI 44HA)

489. Đường ĐƯỜNG 3 3-CL - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 3 3-CL

490. Đường ĐƯỜNG 34-CL - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 34-CL

491. Đường ĐƯỜNG 35-CL - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 35-CL

492. Đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 10M ĐẾN 12M-KHU ĐÔ THỊ CÁT LÁI 44HA - Xem giá đất đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 10M ĐẾN 12M-KHU ĐÔ THỊ CÁT LÁI 44HA

493. Đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 14M ĐẾN 18M- KHU ĐÔ THỊ CÁT LÁI 44HA - Xem giá đất đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 14M ĐẾN 18M- KHU ĐÔ THỊ CÁT LÁI 44HA

494. Đường ĐƯỜNG N4, D4, D5 - KHU ĐÔ THỊ CÁT LÁI 44HA - Xem giá đất đường ĐƯỜNG N4, D4, D5 - KHU ĐÔ THỊ CÁT LÁI 44HA

495. Đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 8M ĐẾN 12M - (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN- CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 8M ĐẾN 12M - (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN- CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ

496. Đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M - (KHU NHÀ Ở 280 LƯƠNG ĐỊNH CỦA), KP1, PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M - (KHU NHÀ Ở 280 LƯƠNG ĐỊNH CỦA), KP1, PHƯỜNG AN PHÚ

497. Đường ĐƯỜNG A (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG A (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

498. Đường ĐƯỜNG C (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ -PHƯỜNG BÌNH KHÁNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG C (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ -PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

499. Đường ĐƯỜNG D (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG D (DỰ ÁN 17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

500. Đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M (KHU NHÀ Ở MỸ MỸ - 87HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M (KHU NHÀ Ở MỸ MỸ - 87HA), PHƯỜNG AN PHÚ

501. Đường ĐƯỜNG 43 (KHU NHÀ Ở MỸ MỸ - 87HA), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 43 (KHU NHÀ Ở MỸ MỸ - 87HA), PHƯỜNG AN PHÚ

502. Đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M (KHU A-DỰ ÁN 131HA) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M (KHU A-DỰ ÁN 131HA)

503. Đường ĐƯỜNG VÀNH ĐAI TÂY (DỰ ÁN 131) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG VÀNH ĐAI TÂY (DỰ ÁN 131)

504. Đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 8M - 12M (KHU B VÀ KHU C-DỰ ÁN 131HA) - Xem giá đất đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 8M - 12M (KHU B VÀ KHU C-DỰ ÁN 131HA)

505. Đường ĐƯỜNG D (KHU 30.1 HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKE VIEW), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG D (KHU 30.1 HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKE VIEW), PHƯỜNG AN PHÚ

506. Đường ĐƯỜNG K (KHU 30.1 HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKE VIEW), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG K (KHU 30.1 HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKE VIEW), PHƯỜNG AN PHÚ

507. Đường ĐƯỜNG M (KHU 30.1HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKE VIEW), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG M (KHU 30.1HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKE VIEW), PHƯỜNG AN PHÚ

508. Đường ĐƯỜNG R (KHU 30.1HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKEVIEW), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG R (KHU 30.1HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKEVIEW), PHƯỜNG AN PHÚ

509. Đường ĐƯỜNG S (KHU 30.1HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKE VIEW), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG S (KHU 30.1HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKE VIEW), PHƯỜNG AN PHÚ

510. Đường ĐƯỜNG T (KHU 30.1HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKE VIEW), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG T (KHU 30.1HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKE VIEW), PHƯỜNG AN PHÚ

511. Đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 10M - 12M (KHU 30.1HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKE VIEW), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 10M - 12M (KHU 30.1HA NAM RẠCH CHIẾC - LAKE VIEW), PHƯỜNG AN PHÚ

512. Đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 8M - 10M (KHU TÁI ĐỊNH CƯ SỐ 3 THUỘC KHU 30HA NAM RẠCH CHIẾC), PHƯỜNG AN PHÚ - Xem giá đất đường ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 8M - 10M (KHU TÁI ĐỊNH CƯ SỐ 3 THUỘC KHU 30HA NAM RẠCH CHIẾC), PHƯỜNG AN PHÚ

513. Đường ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRONG KHU LIÊN HỢP TDTT RẠCH CHIẾC - Xem giá đất đường ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRONG KHU LIÊN HỢP TDTT RẠCH CHIẾC

514. Đường ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

515. Đường ĐƯỜNG 17 PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 17 PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

516. Đường ĐƯỜNG QUA UBND, PHƯỜNG BÌNH TRUNG ĐÔNG - Xem giá đất đường ĐƯỜNG QUA UBND, PHƯỜNG BÌNH TRUNG ĐÔNG

517. Đường ĐƯỜNG 45 (KHU DÂN CƯ LAN ANH), PHƯỜNG BÌNH AN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 45 (KHU DÂN CƯ LAN ANH), PHƯỜNG BÌNH AN

518. Đường ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN - Xem giá đất đường ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

519. Đường ĐƯỜNG D1 VÀ D2 (DỰ ÁN 38.4HA), PHƯỜNG BÌNH KHÁNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG D1 VÀ D2 (DỰ ÁN 38.4HA), PHƯỜNG BÌNH KHÁNH

520. Đường ĐƯỜNG NỘI BỘ DỰ ÁN 38.4HA, PHƯỜNG BÌNH KHÁNH - Xem giá đất đường ĐƯỜNG NỘI BỘ DỰ ÁN 38.4HA, PHƯỜNG BÌNH KHÁNH