https://mail.google.com/mail/e/1f34e
The King of Phú Quốc ⛱️[​IMG] : 6 x 18 [​IMG][​IMG][​IMG]
ShopHouse : Capital island [​IMG][​IMG]
Price : 348.000$ ( = 8 tỉ )

[​IMG] 0969 615 041 [​IMG] Steven Vinh...

Phú Quốc ShopHouse - 8 Tỉ

Đây là tin đăng tự động từ đối tác của chúng tôi, nếu bạn không thấy số điện thoại hay hình ảnh, vào link: XEM SDT để có thêm thông tin