https://s1.storage.5giay.vn/image/2021/03/20210309_cdabdb5b8908c96b2fbf3f95ce21476e_1615258567.png
[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

Căn hộ C/C khuông ******** phú cho thuê

Đây là tin đăng tự động từ đối tác của chúng tôi, nếu bạn không thấy số điện thoại hay hình ảnh, vào link: XEM SDT để có thêm thông tin